?

Rommelig redenerende (r) r

Rommelig redenerende (rechtse) rakkers

Rommelig en ook wel raar. Verbazingwekkend, fascinerend, bijna adembenemend zijn de praatjes van alt right-ers. Trump, Wilders, Baudet … Misschien horen Putin, Erdoğan, Kuzu en ook Rutte in mijn rijtje van rommelaars. Opvallend dat belangrij­ke medewerkers van De Telegraaf een duit in het zakje doen: Paul Jansen, Wouter de Winther en Sjuul Paradijs.
Ik probeer toch echt om onbevooroordeeld te luisteren naar hun verhalen, te begrijpen wat ze zeggen. Ik probeer om hun denken te volgen, ondanks dat ik het niet met ze eens ben. Dat lukt dus niet. Waarschijnlijk kun je ook veel anderen, uit andere groeperingen, op malle woordenbrij betrappen maar deze ‘rechtse rakkers’ spannen volgens mij de kroon.
Mijn insteek: van wat voor gezindte ook, welk geloof je dan bent toegedaan: probeer een beetje koers te houden. Om verwarring te stichten kun je altijd nog beweren dat 1 plus 1 bijna wel 13 is. In het griezelige boek ‘1984’ werd 2 + 2 dus 5. Verderop citeer ik Wouter de Winther als hij het heeft over ‘een religie’ bij de inbeller. Ik denk echt niet dat ik De Winther, Baudet of Cliteur kan bekeren; hen tot mijn zinnen kan brengen. Maar het zou al heel wat zijn als ze hún geloof een beetje helderder, een beetje frisser onder woorden zouden brengen.
Een paar voorbeelden van ‘rommelige brabbel’ uit vele.

1. Thierry Baudet, fractievoorzitter van het Forum voor Democratie
Ik verwijs naar een eerder verhaaltje waarin ik stevig aandacht besteedde aan de rede van Baudet voor het eerste congres van het FvD. Lees eventueel Thierry Baudet I.
Hier toch drie citaten omdat het te gek is voor woorden. Hoe kun je deze ‘denker’ willen als leider van Nederland?

Dat wij, ooit de meeste gevreesde kapiteins van de wereldzeeën, nu met gebogen hoofd dicht langs de gevels lopen als er een paar rellerige bontkragen op een scooter voorbijkomen.

en

Anderhalve eeuw geleden was Europa de stralende zon van de wereld.

Dat was dus zo rond 1870. Vast een mooie tijd maar ik vraag mij toch af of het toen voor de gewone Nederlander, die hardwerkende arbeider, zo leuk was. De slavernij was in veel landen officieel al afgeschaft maar hier en daar werd oorlog gevoerd. Bedelaars en landlopers kregen ‘onderdak’ in Frederiksoord. En die ‘gevreesde kapiteins’… Tamelijk gênant om hen in het zonnetje te zetten. Ik leerde over hun heldendaden: het moorden op stevige schaal maar dat was toentertijd misschien niet zo’n probleem. We zitten naar mijn idee tot de dag van vandaag met de naweeën.

Als we niet waren gaan geloven dat de tonaliteit was uitgeput.

Ik weet werkelijk niet waar Baudet het hier over heeft; ook niet als je het in de context bekijkt. Hij zei deze dingen echt en de zaal klapte ervoor. Voor de fijnproe­ver heb in een transcriptie van alle kulkoek beschikbaar. Ik hoorde vandaag (donderdag 21 februari 2019) Kokhalsman van ‘Eén op één’ die Rob de Wijk te gast had. Die laatste zei, vrij weergeven: “Als je maar lang genoeg onzin uitkraamt, gaan simpele zielen het geloven, hoe groot de leugen ook is. Zo is het Adolf Hitler uiteindelijk ook gelukt.”
Een tussendoor-PS: Partijgenoot Theo Hiddema beweert op 18 maart 2019 (de dag van de aanslag in Utrecht) dat hij Erdoğan heeft gezien op de Erasmusbrug in Rotterdam. Is dat … rommelig? Komt het door zijn voorkeur voor blinde mollen? Of heeft dit iets van stemmingmakerij? Hij vond het ook erg jammer voor de zo lekker lopende campagne van het Forum nu gehinderd, verstoord wordt door de dood van drie mensen.
Ter zijde: Baudet en Hiddema kwamen (te) laat op de herdenking van de doden in Utrecht (en ook die in Christ Church, Nieuw-Zeeland) in de Tweede Kamer.

2. Paul Cliteur en Yernaz Ramautarsing
Een intermezzo: het PS-je in de blog Nog iets over de media. Ga luisteren en denk erover. Het kost wat tijd. Een reflectie van gespreksleider Jeroen Pen komt hopelijk nog. Ik ben echt benieuwd of hij er wat van geleerd heeft en wat dan.

3. Sjuul Paradijs, voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf
Hij is te gast bij Margreet Spij­ker van ‘WNL op zaterdag‘ van 2 februari j.l. Daar trekt hij van leer tegen Jesse Klaver van GroenLinks i.v.m. de stakende, school­spijbelende jongeren. Maar eerst krijgt minister van onderwijs, Arie Slob, een veeg uit de pan. We horen Slob zeggen:

Dus ook heel erg goed als dat gebeurt. […] Ook prima als ze daar de straat voor opgaan en daar lijkt me de zaterdag een uitstekende dag voor. […] Je hoort wel gewoon naar school te gaan. […]

Paradijs hierover:

Kijk, die zalvende woorden die we zojuist hoorden van de minister […]

En even later:

Met z’n allen hebben we gezegd: ‘Er moet veel meer geld naar onderwijs’.

Mijn idee: Slob sprak helemaal niet zo zalvend, eerder licht afkeurend en wat het onderwijsgeld te maken heeft met de spijbelkwestie … Een duister of juist … een doorzichtig argument van Paradijs.
Maar nu Klaver dus. Geheel ‘toevallig’ waren journalisten in de buurt om het bezoek van Jesse aan die 10-jarige Lilly vast te leggen en de wereld in te slingeren. Klaver vond het ‘dapper’ en ‘prachtig’ dat dat meisje al twintig weken op vrijdag van negen tot tien uur voor het stadhuis zit.
Het commentaar van Paradijs:

Ik denk dat er hier heel veel misgaat. Want ik weet niet of kinderen van 6 tot en met 10, 12 precies weten wat de discus­sie is. Want we weten het als volwassene zelf ook al niet. Als je weet wat voor feiten er worden rondgestrooid over ‘klimaatneu­traal’, over het invoeren van CO2-heffin­gen, over de drama’s die ons wellicht te wachten staan, over de financiële uitdagingen die er zijn. En dan hoor je een vorm van papegaaien van jongeren – ik kan er niets anders van maken, dat klinkt misschien hard – en daarnaast zegt een politicus die daarachter aan loopt of hetzelfde initieert … Dat is bijna om kotsmisselijk van te worden.

Paradijs heeft natuurlijk een punt. Politici moeten ontzettend oppassen in hun bemoeienis met kinderen, tenzij het gaat om het treffen van voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. En dan nog is het vaak de vraag of het hen lukt om iets nuttigs te veroorzaken. Maar Paradijs slaat de plank nogal mis als hij zegt:

[…] feiten worden rondgestrooid […]

Het is jammer dat Paradijs niet de tijd neemt of krijgt om dit punt beter uit te leggen. Mevrouw Spijker vraagt er niet naar maar zij is druk met de uitzending. Ze is misschien ook niet de slimste in subtiel taalgebruik en denkt wellicht wel in de richting van Paradijs. Ik leerde: leugens en jokkebrokjes worden ‘rondgestrooid’ en feiten worden ‘vastgesteld’. Ik vind het een vorm van ‘raar praten’.
Bij het aangaan van de strijd vóór of tegen iets, een grote kwestie, komt enige kennis van zaken zeker van pas. Maar het wordt lastig als je pas recht van spreken hebt als je een probleem in alle details en finesses doorgrondt. Volgens mijn eigen redenatie mag Paradijs dus doen wat hij doet: praatjes verkopen. Maar daarmee geef ik hem nog geen gelijk.
En dat ‘papegaaien’. Vraag: wie komt met een totaal origineel idee, wie bouwt nìet voort op eerdere kennis? Wie aapt nìet na wat anderen al bedacht hebben? En als een nieuw idee uit het niets komt; is het dan betrouwbaar? Waarschijnlijk is Paradijs zelf een soort van papegaai en ik ook. Of moeten we het idee dat ‘opvoe­den’ en ‘leren’ gewoon maar afschaffen? Want dat is voor een groot deel: voordoen en laten na-apen.
Ik denk ook niet dat Klaver de jongeren achternaloopt. Voor mij: Paradijs is nogal ‘af’.

4. Wouter de Winther, chef parlementaire redactie van de Telegraaf
Plaats van handeling: donderdag 07-02-2019, het programma ‘Spraakmakers‘ op Radio1 met presentatrice Ghislaine Plag. Hun eerste onderwerp is de stelling ‘Volwassenen moeten een voorbeeld nemen aan actievoerende jon­geren’.
De hooggenode gast Karl Dittrich en ‘spraak­maker’ komt er in het eerste halfuur maar weinig aan te pas: hij spreekt ongeveer 600 woorden. De uitzending wordt gekaapt door De Winther met 1.000 woorden. Het werd overigens niet uitgelegd waarom De Winther aanwezig was. Mevrouw Plag snapt blijkbaar ook niet helemaal wat De Winther komt doen en wat hij doet. Ze stelt af en toe een journalistieke, een terechte vraag maar kwebbelt vooral met De Winther mee. Ze schuift ‘venijn’ in de schoenen van een inbeller, een voormalig Greenpeace-activist, terwijl, volgens mij, De Winther al vele steken onder water gaf. De begrijpelijke irritatie bij de beller is dus niet over gekomen. Ik heb niet naar de beelden van de webcam gekeken maar de inbeller stoort zich aan de glimlach op het gezicht van De Winther. Tussendoor hoor je op de achtergrond iemand (wie?) grinniken.
Is het bij De Winther nou dommigheid, valsheid, sluwigheid of wat dan ook? Hij insinueert en verdraait, volgens mij dan. Ook hier heb ik een transcriptie beschik­baar zodat je ieder woord zelf op een goudschaaltje kunt wegen. Ik geef hier mijn mening, mijn gevoelen. Graag geef ik hem voor iets beters. De Winther spreekt over ‘een soort religie’. Ik zeg hier: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
Enkele voorbeelden:

  • GP: Wouter de Winther; zie jij volwassenen richting Malieveld trekken? Zie jij het gebeuren?
  • WW: Oh, ik denk dat er wel een aantal polítici zijn die denken dat hier een mooi electoraal slaatje uit te slaan valt. Klaver was er al over begonnen van de week.

Ik weet niet wat De Winther bedoelt te zeggen met deze reactie. Het is in ieder geval nauwelijks een antwoord op de vraag.

  • GP: De jongeren gaan nu ook niet naar school. Maar die gaan …
  • WW: Ja nou, ‘de jongeren’. Er wordt nu gedaan alsof het hele land nu massaal in treinen zit richting Den Haag. Ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat veel mensen, veel jongeren, dat ook niet doen en gewoon op school blijven of denken ‘Ha, mooie vrije dag’. Dat is ten­minste zoals het sentiment wat ik zelf op school heb ervaren, twintig jaar geleden of 25 jaar geleden. Toen greep je snel, denk ik, de kans aan om niet in de klas te hoeven zitten. Dus als die kans zich voordoet, dan moet je die kans zeker grijpen.

Opnieuw weet ik het niet; ik weet niet wie er nou doet alsof. Uiteindelijk kwamen er zo’n 15.000 scholieren naar Den Haag en dat was voorwaar wel wat. Dat De Winther in zijn jonge jaren ging voor een dagje niet-naar-school, dat wil ik hem, gezien het onderwijs, graag vergeven. Deze mentaliteit zat er bij hem blijkbaar al vroeg in. Maar om nou zo hautain te oordelen over anderen … Niet netjes, niet helemaal fris.
Dan slaat De Winther op hol. Via protesten in de negentiger jaren tegen de Franse atoomproeven op Mururoa komt hij op de oplossing van de Koude Oorlog door Reagan en de zegeningen van de kernwapens van Engeland en Frankrijk.
Op een gegeven moment zegt De Winther:

  • WW: […] het is allemaal van een naïviteit, ja, waar ik dan weer van schrik.
  • GP: Wat is er naïef aan? Volgens mij is 97% van de wetenschappers …
  • WW: Nou ja. Omdat de mensen werkelijk het idee krijgen dat als ze dus inderdaad met z’n vijftigen in een bus gaan zitten, dat het betekent dat er in China geen 69 vliegvelden worden geopend die een veel grotere belasting op het klimaat en het klimaat hebben en dat wat wij hier doen op onze kleine oppervlakte hier. En wie dat aan de orde stelt, wordt – ja – verketterd. ‘Fout dat, dat klopt niet, je mag niet lachen. Die mijnheer De Winther, die roept maar dingen.’ Ja, ik blijf het lekker roepen. En ik ben gelukkig niet de enige want veel meer mensen in Nederland vinden dat.

Dat met die bussen, dat is een opmerking geweest van de inbeller, gewoon omdat het een, volgens zelfgemaakte berekeningen, milieuvriendelijke manier van vervoer is. Verder werd er niks aan verbon­den, zeker geen vliegvelden in China. En ineens gaat De Winther op de zielige toer, dat hij verketterd wordt. Nou, hier dan even niet: hij krijgt van Plag alle ruimte om zijn punt te maken.
En het verbaast mij dat, als je het gewichtsverschil tussen ruim 90% en minder dan 10% kent, begrijpt, dat een andere inbeller meer waarde hecht aan de mening van de paar ‘wetenschappers’ die vinden dat de mens niks van doen heeft met de opwarming van de aarde. Het geeft in ieder geval iets te denken over Paradijs’ argumentatie.
Dhr. Dittrich sputtert toch tegen bij de volgende schimpscheut.

  • WW: Nou, het geeft in ieder geval een reden om eens wat realistischer naar deze zaak te kijken en niet denken dat wij hier in Nederland door inderdaad in de bus te gaan zitten of wat dan ook te doen, de wereld gaan veranderen. Dat is gewoon niet waar. En dat is toch wel wat nu ook aan veel jongeren wordt voor­gehouden: ‘Straks is het te laat’. Te laat hè. Het is kennelijk heel normaal om dat te veronderstellen. Te laat. En als jullie nou allemaal gaan lopen demonstre­ren op het Malieveld, dan komt het goed.
  • KD: Dat is niet het geval. […].

Maar De Winther gaat verder met het neerzetten van klimaatbezorgders als gekkies.

  • WW: […] En het idee nu dat het hele land nu in opstand is gekomen en dat de scholen leegstromen vandaag om op het Malieveld … Het is gewoon niet waar.

Niemand zei: het hele land, niemand had het over in opstand en leegstromende scholen. Dat is inderdaad niet het geval geweest. Het zijn dus hersenspinsels van De Winther. Waarom doet hij dit?

Tot zover het verslagje. De Winther komt verderop in de uitzending nog uitgebreid aan het woord maar dat heb ik niet geanalyseerd. Hij kiest als mediamoment Donald Tusk: “Brexiteers […] place in hell“. Dittrich geeft hierop een reactie die ik niet helemaal kan plaatsen. Hij heeft wel waardering voor de omgangsvormen in het Britse parlement.
Ik kan natuurlijk niet in de bol van De Winther kijken. Ik zou kunnen zeggen dat bij hem de bliksem ingeslagen is en dat hij dat aardig weet te verbloemen met mooie praat. Wat hij in ieder geval doet, is beweren dat ‘de vijand’, mensen die zich meer of minder druk maken over het klimaat, dat die enorm domme dingen denken zoals dat je de wereld redt door in een bus te gaan zitten. Dat ze blijkbaar denken dat alle Nederlanders naar Den Haag gaan. Daarom vindt De Winther die mensen dus dom en leugenachtig. Ik denk die dingen niet dus ik ga vrijuit ; ).

Nog even: het ging mij hier in deze blog om ‘rommelig redeneren‘. Telegraaf-collega’s Paul Jansen en Wierd Duk zingen af en toe ook een tenenkrommende rommelriedel. En bezwaar maken tegen mijn waarneming mag maar wel met concrete voorbeelden, dus mèt namen en mèt uitspraken. Met algemeenheden als: “Zo gaat het nou eenmaal.” of “Ze doen het allemaal.” tel je niet mee.
Hoe het verder gaat met Nederland en zijn kapiteins en met de natuur en het klimaat in de wereld … We zullen het vanzelf merken.

Mijn ‘achterban’ vond veel: ‘Dit verhaaltje heeft geen enkele zin want …’, ‘Ga iets beters doen, bijvoorbeeld een goed boek lezen’, ‘Wat is je eigen frustratie?’ en ook ‘Ik word moe van je getut.’ Allemaal waar maar ik kan het niet laten om er ver­drie­tig van te worden en verbaasd te zijn over zoveel onzin.
Dat dit schrijfsel er weinig toe doet, bleek ook uit diverse reacties. Iemand zei: “Ik weet tegenwoordig niet wat ik moet geloven. Je hoort en leest van alles in de media.” Zou het de opzet zijn van Paradijs c.s. om deze apathie te veroorzaken? Een ander, toch niet een dom persoon, zegt: “Die De Winther geeft gewoon zijn mening.” Zou die kennis inmiddels murw geworden zijn? Of: “Ja, zo gaat het nou eenmaal in de politiek.” Nee: niks politiek maar ‘1 + 1 = 2’ in het veelgebruikte tientallig stelsel.

Conclusie: dit was een nutteloze blog. Ik deed het vaker.

Plaats een reactie