?

Nog meer reclame

Hier de tekst van een recente radio- en tv-reclame van de RABO-bank:

“Stel je eens voor … Dat er genoeg en gezond voedsel is voor iedereen. Probeer je dat eens in te beelden.
Stel je eens voor … Dat we meer voedsel produceren zonder de wereld uit te putten. Dat we landbouwgrond herstellen en minder verspillen.
Stel je eens voor … Dat niemand meer hoeft te vluchten voor honger. En dat er minder conflicten zijn.
En stel je eens voor … Dat er een bank is die hiervoor opstaat. Een bank door en voor boeren, die snapt dat je samen meer bereikt en àlles weet van voedsel en landbouw.
Stel je eens voor … Dat we wereldwijd de slimste innovaties van onze klanten en partners helpen kick-starten. En samen de grootste voedselissues aanpakken op zes continenten.
Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen en dat je ons aan deze belofte mag houden.
Growing a be[dd]er world. Together.
RABO-bank.”

En twee seconden later volgt er nog een bounce-berichtje. Bij het horen en/of zien ervan – lichtelijk overdreven – gingen mijn nekharen over­eind. Ik vond het totaal leugenachtig en amoreel.
De RABO-club staat voor mij voor:

 • een echte boertjesbank, een coöperatie van Nederlandse landbouwers en vee­telers tot zo 1960
  maar nu
 • een bank met negatieve rente op je ingeleverde spaargeld, zoals bij de meeste banken
 • onderwaterhypotheken met afbetalingsrisicotoeslagen die niet herzien worden als het tij keert
 • met spaarverdubbelaars en woekerrente
 • met leuke ontslagrondes onder trouw personeel
 • met: ga toch s.v.p. a.u.b. elektriek bankieren want makkelijk en efficiënter en dat kost u dus …
 • met sluiting van kleine kantoren en het opheffen van pinautomaten
 • het LIBOR-grapje waarmee RABO-mensjes miljoenen verdienden
 • zo’n bedrijf dat in 2008 de Eurocrisis mede veroorzaakte en die heel Europa veel narigheid bezorgde
 • en de huizencrisis in Nederland
 • en gered werd door het leegzuigen van Griekenland

Misschien ben ik bevooroordeeld, heb ik een beperkte blik, ben ik gehersenspoeld en laat ik mij ophitsen. In ieder geval ben ik slechts een leek, een consument. Van economie heb ik maar weinig verstand.

Ik heb n.a.v. deze reclame zelfs – uit pure ergernis – de RABO gebeld. Ik sprak met een aardige perscontactmevrouw. Zij legde me uit dat de RABO veel goeds probeert te doen in verre landen: o.a. koffieboeren helpen met het verantwoord produceren van goede boontjes en verkopen via een eigen coöperatie. Wat een inzicht ineens! Probeerde dat ‘Max Havelaar’-clubje dat al niet sinds 1980?
Jaja, de RABO doet goed en gaat de wereld helpen redden. Potdomme: veel Nederlandse boeren zitten in de RABO-wurg door boerenbeleid dat ze altijd hebben gesteund, waar ze financieel van hebben geprofiteerd. Mega-stallen moesten want ‘zo werkt de markt’: kippen- en varkensflats, 5.000 geiten zijn leuk. Een koe die onder de 6.000 liter per maand produceert, is op-over-en-uit en kan economisch gerekend maar beter op het hakblok. Groepjes bezorgde ‘domoren’ (Milieudefensie, Greenpeace, Natuurmonumenten, Wakker Dier, Bond voor dieren) kregen volgens mij weinig support van deze bank maar dat kan ik fout hebben.
En dan nu ineens de RABO als ‘redder-van-de-wereld’. Na 25 jaar geldbeuren en uitvreterij is er voor mij meer nodig dan een griezelig gelikt spotje. Mijn suggestie voor hun reclametekst:

“Kapitalisme is een raar maar zogenaamd ‘succesvol’ economisch systeem. Succesvol zoals kanker triomfeert over een gezond lichaam.
Kapitalisme is in essentie: ‘geld verdienen met geld’; niet ‘geld verdienen met iets nuttigs, iets zinvols doen’. Vooral kapitaalkrach­tige men­sen worden daar beter van; het maakt arme mensen meestal armer. Het kapi­talisme vreet de wereld zo langzamerhand ook op. Zoveel is wel duide­lijk.
De RABO is een kapitalistisch bedrijf. Als zodanig moeten wij wel geld verdienen over de ruggen van velen, van de gemiddelde Nederlander, van u, van de wereldburger. We moeten onze aandeelhouders nou eenmaal plezieren. Maar daarover beginnen we ons zo langzamerhand wel te schamen.
Met de ‘Stel je eens voor’-campagne probeerden we het blazoen van ons bedrijf een beetje op te krikken. Tsja … Daarmee gooiden we weer eens € 350.000 in het kapita-putje. Zoveel geld voor een jokkebrokje in de media was bij nader inzien toch zonde. We zijn zoekende. En met excuus voor de gewekte irritatie.”

ABN-AMRO doet hun reclame tenminste gewoon: die komen in hun reclame met een ‘spaar­verslimmer’. De mogelijk goede bedoelingen van de RABO komen niet helemaal, niet echt over gezien de sliert negatieve en sarcastische reacties op een pagina van Adformatie. Een sprekend voorbeeldje: ‘Ik heb meerdere jaren gewerkt bij de Rabobank maar een bank die palmolieplantages financiert in Maleisië die regenwouden platbranden, grote vissers financieren die de zee leegvissen en grote slachters zoals Vion vol financieren en dan zo’n filmpje …’ Ook op Adformatie: in Rabobank: gebakken lucht in een mooie film staat beter uitgelegd dan ik dat deed waarom de RABO met dit clipje ver naast de pot piest. Maar toch: laten ze hun utopie waar maken!
Ik ‘bankierde’ bij aanvang en tot volle tevredenheid bij de GemeenteGiro Amster­dam. Dat werd PC&GD (PostCheque- en Girodienst), de Postbank en tenslotte walg-ING. Toen ben ik overgelopen naar de ASN, de bank van de vakbond. Ach ja: inmiddels was die alweer opgeslokt door de SNS, de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken. En die bleken toch ook een beetje ‘verkeerd’.

PS: Groot – GRÓÓT – geweldig nieuws. De Reclame Code Commissie grijpt in op grond van een klacht van ene Mat Matheij. De RABO-geldfabriek kan de zin ‘Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen, en dat je ons aan deze belofte mag houden.’ niet waarmaken, vindt de RCC.
Een woordvoerder van de bank zegt dat Rabobank de commercial nu gaat aanpas­sen en de zin afkapt na ‘oplossen’. Daarmee verdwijnt de belofte. De radiocommer­cial hoeft daarmee niet te worden aangepast.
PS-PS: Uit de voorgaande PS vallen mij een paar dingen op:

 • Die Mat Matheij verdient een pluim. Ik ga hem misschien bezoeken op de aso­ciale media om veren te ventileren.
 • Aan de Reclame Code Commissie kan je wel een ietsje maar eigenlijk heel weinig vertrouwen ontlenen. Want de grote goorheid van de RABO-smeur mag blijkbaar wel.
 • De RABO-mensen snappen nog helemaal niks van hun valse, abjecte blik op de wereld en op hun manier van halleluja-wij-redden-de-wereld-schreeuwerij.

Helemaal waar: wij, Nederlanders, Europeanen, Amerikanen; wij blanken deden in gezamenlijkheid grootse dingen. Nog redelijk recent die landing op en terugkeer van de maan. Langer geleden: Mozes ontving Gods wetten (waar we zo trots op zijn) maar hij was teleurgesteld over het gouden kalf (symbool voor geloof in geld, in kapitalisme?) dat zijn volk interes­santer vond. Vrij naar Van Gaal: ‘Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom.’

Een PS in maart: Ook de ING-bank (spreek uit als in ‘r-ing’) heeft het nog niet, nog niks begrepen. Op 08-03-2018 verhogen de opperheren het salaris van de opper­baas Ralph Hamers met 50%, van 2 naar ruim 3 miljoen €uro. In 2015 werd zijn al salaris verhoogd met bijna dertig procent. Na luide protesten alom werd dat slechts een verhoging van 2,2%. Voor een tijdje tenminste want de topjongens gaan nog steeds voor die 3 miljoen. Het ‘gewone’ personeel van de ING-bank gaat a.s. sep­tember een salarisverhoging van 1,7% krijgen.

PS d.d. 04-09-2018: Ik heb geen zin om me in de details te verdiepen maar de ING kreeg een recordboete omdat die bank witwasparktijken zonder enig probleem heeft doorgelaten. Geweldige leider, die heer Hamers, van een nationale trots­bank.

One Response to “Nog meer reclame”

 1. Zon Says:

  https://youtu.be/CLPKO1N0Z4Q

  Rabobank bank voor de boeren die het land kapot maken met hun mestoverschot en illegale dump!

Plaats een reactie