?

Onfris III: de schoolfoto

Onfris II en III hadden moeten gaan over het sfeertje in de media in het algemeen. Dat wordt nog een lastige klus want er is te erg teveel mis. Na II beschrijft Onfris III dus weer een relletje en hoe het daarmee gaat in de media. Hoe gek het geval ook, het gaat me dus niet zozeer om de rel op zich maar meer over de berichtge­ving daarover.

De rel zoals hij in eerste instantie en rommelig tot mij kwam.
Op maandag 10 juli 2017 veroordeelde een kantonrechter de openbare Maria Montessorischool in Wateringse Veld (Den Haag) tot betaling van vijfhonderd euro smartengeld. Twee leerlingen waren op de dag van de klassenfoto afwezig vanwege het islamitische Offerfeest. De ouders van de kinderen hebben recht op de schade­vergoeding omdat de school onderscheid heeft gemaakt tussen leerlingen en dat mag niet van de Algemene wet gelijke behandeling. Er was sprake van … indirecte discrimi­na­tie. De ouders hadden € 10.000 geëist.

Heel media-Nederland gaat in repje en roertje.
Een sappig detail uit het AD (ik heb dit pas veel later opgegoogeld): ‘De Haagse moeder sprak tijdens de rechtszaak in mei emotioneel over de zaak. “Weet u hoe het voelt als je dochtertje van vijf elke dag bij binnenkomst in de klas naar de foto kijkt en vraagt ‘Mama, waarom sta ik hier niet op?’ Dat kun je niet aan een kind uitleggen”, zei de Haagse moeder snikkend tij­dens de zitting in de Haagse recht­bank.’
Voor wie het strik zakelijke verslag van het kantongerecht wil lezen, klikke hier: zes A4-tjes stevige taal maar met hier en daar best interessante informatie. Bij­voorbeeld:

 • De Stichting wijst erop dat zij de komst van de fotograaf bij aan­vang van het schooljaar op de jaarkalender en in de nieuwsbrief heeft aangekondigd en dat de ouders van de minderjarigen daarom al eerder hun bezwaren tegen deze datum kenbaar hadden kunnen maken.

  Nou kan ik mij voorstellen dat de school noch de ouders toen al zicht hadden de Offerdagdatum. Die valt in Excel te berekenen met de formule: ‘start Ramadan + 98 dagen’. Makkelijk zat. Maar de heilige maand Ramadan start op … =GEHEEL((jaartal-1900)*(19*354+11*355)/360*12+1421,44). En het kan nog een dagje verschillen op basis van subsoort Islam (soenniet, sjiiet, aleviet, salafiet, hanafiet, malakiet, …) en/of het land van herkomst der verre voorvaderen en/of de lengte-breedtegraad van de huidige woon- of verblijfplaats. Zoek dat maar eens uit ;-).

 • De klassenfoto’s zijn door de schoolfotograaf op 24 september 2015 reeds bij aanvang van de lessen gemaakt. Vrijwel alle kinderen voor wie verlof was aan­gevraagd voor 24 september 2015 hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij het maken van de groepsfoto aanwezig te zijn.
 • Uiteindelijk zijn door een niet-professionele fotograaf nieuwe groepsfoto’s gemaakt, waarop ook de minderjarigen staan. Die groeps­foto’s zijn gratis aan alle ouders aangeboden, aldus de Stichting.
 • De Stichting stelt voorts dat bij monde van haar directeur direct excuses zijn gemaakt aan de moeder van de minderjarigen voor de ongelukkige planning. In de brief van 14 maart 2016 heeft het be­stuur van de Stichting vervolgens gemeld dat zij het eens is met de klacht van de moeder van de minderjarigen.
 • [In eigen woorden weergegeven] De kantonrechter oordeelt dat de Stichting de compensende maatregelen met name die met betrekking tot de klassenfoto’s niet heeft kunnen onderbouwen.

Tot hier het verslag van de rechtbank dat ik (in de chronologie) ook pas veel later in de race ben gaan lezen.

Mijn, al bij de eerste berichten gerezen vragen:

 • Wat is er nou nauwkeurig-precies-exact gebeurd? Ik hoorde op de radio al iets over alternatieve fotomomenten, bijgemaakte foto’s en meer.
 • Wat kwam er nou precies voorbij in de rechtszaak; welke argumenten, welke overwegingen?
 • Wat zijn de ervaringen, gevoelens en meningen van die ouders en de school met betrekking tot het gebeuren?
 • Valt het handelen van de school te benoemen als ‘discriminatie’? Ik dacht dat daarvoor actieve uitsluiting op grond van irrelevante kenmerken nodig was.
 • Hoe gaat het nu verder met de betrokken kinderen en ouders op de school?
 • Wat vinden verstandige mensen met kennis van zaken van dit relletje?
 • Gaat deze uitspraak nog praktische consequenties hebben? Zouden basisscholen bijvoorbeeld overwegen om, na het stoppen met schoolzwemmen (verdronken asielzoekersmeisje, echt heel erg), ook af te zien van school­foto’s? Of gaan ze ouders al bij inschrijving een verklaring laten ondertekenen dat ze af zullen zien van het eisen tot schadevergoeding?

En nieuwe vragen na het bekijken van Jinek op 11 juni:

 • Hoe gruwelijk kan een school zich misdragen? Want ik vind het, als verlept school­meestertje, nogal wat: € 10.000 schade aangedaan.
 • Wat te denken van zo’n kleutertje dat dagelijks existentiële vragen stelt bij het zien van de klassenfoto op het te hoog hangende prikbord.
 • Wat te denken van een mamma die niet in staat is om te vertellen waarom ze waar toen op het knip-even lachen-klikmoment waren. Snik …
 • Misschien voelt dat kindje zich wat ongemakkelijk als gevolg van moeders ge­drag.
 • En zouden Allah en Mohammed snikken om deze foto’s en de rel daarover? Mohammed was, dacht ik, niet zo op het afbeelden van mensen en daar danken we die fantastisch mooie figuratieve versieringen aan. Afgodsbeelden waren meer wat van de katholie­ken.
 • En als beetje-humanist en amateur-pedagoog vraag ik me toch echt heftig af wat een kleuter nou moet bij een gebedsdienst in een moskee.

De nationale mediatrigger.
Jinek, het zomerse vlaggenschip der publieken, besteedde dus aandacht aan de kwestie. Ik was benieuwd en hoopte enig licht in mijn duisternis geworpen te krijgen. Aan tafel zaten niet de ouders, niet een vertegenwoordiger van de school of iem­and uit die hoek maar ene Arnoud van Doorn en Eus; ik bedoel Özcan Akyol. Van Doorn bleek woordvoerder van de ouders te zijn.

Het is een merkwaardig man, vond ik op Internet. In december 2011 uit de Haagse PVV-fractie gezet wegens het verduisteren van fractiegelden; in april 2012 bekeerd tot de salafistische islam. Hij ging in de raad verder als de Partij voor de Eenheid (PvdE). In 2014 werd hij veroordeeld tot een boete en 240 uur taakstraf wegens het lekken van geheime documenten aan de pers, het bezit van een illegaal ‘flare gun‘ en het verkopen van softdrugs aan minderjarigen. Volgens Van Doorn was de Turkse coup een Westers-Zionistisch complot. En dit is nog maar een fractie van zijn grapjasserij.

Tijdens het gesprek gedraagt hij zich best redelijk, overheerst lichtjes (anders gezegd: Eus laat zich een paar keer het kaas van het brood eten, laat na om te scoren) en hij geeft Eus na afloop een hand. Misschien is hij gegroeid ;-).
Eus had een columpje in het AD (niet gelezen maar meestal, vaak zijn columns zinledige prietpraatjes) over de uitspraak waarop afkeuring maar vooral veel bijval was gekomen. Hij schreef o.a. “De immateriële schade die de ouders van deze kinderen hebben aangericht, is vele malen groter. Een aanzienlijke groep veront­ruste burgers ziet haar vermoedens bevestigd dat de islamitische cultuur een veelkoppig monster is dat ons land blijvend wil veranderen.” Dat vind ik een pittige bewering maar misschien op hij heeft twee manieren een kern van waarheid: dat nogal wat Nederlandse Nederlanders dat denken èn dat moslims toch wel wat willen in deze richting.
Het item werd bij Jinek ingeleid door een voice-overmevrouw die tussen neus en lippen door meldt dat de extra foto’s, drie weken later gemaakt, niet in school zijn opge­hangen en dat ze ook niet aan de leerlingen meegegeven zijn. Hè? In het vonnis staat: ‘… gratis ter beschikking gesteld …’. Zou de school hierover hebben gelo­gen tegen de rechter?
Van Doorn, al sinds een jaar (?) woordvoerder, weet te vertellen dat er al veel lan­ger veel meer problemen waren tussen meer ouders en de school. De foto’s waren een laatste druppel. De ouders wilden heus niet naar de rechter maar met de school viel niet te praten. Welke problemen dan, wil Eus weten en ik ook! Om de een of andere reden wordt dat door Jinek beoordeeld als ‘nu niet ter zake’. Hè? Van Doorn vindt het blijkbaar wel prettig.
De ‘oplossing’ van een vroege fotosessie op Offerfeestdag werd maar door twee van de vele islamitische ouders aangegrepen, vertelt Van Doorn. Tsja, in het vonnis las ik daarover iets anders. Opnieuw: een jokkebrokkende school?
En waarom € 10.000 eisen? vraagt Jinek. Volgens Van Doorn ging het de ouders niet om geld. Dit bedrag was voorgesteld door hun advocaat [gegrinnik uit het publiek] en de toegewezen schade­vergoeding werd geschonken aan een weeshuis in Marokko. Eus vertelt dat hij naar aanleiding van zijn column van veel moslims het aanbod kreeg om finan­cieel bij te springen. Er wordt zich een boel geschaamd. Hier zit nog een addertje onder het gras. Het vonnis is ‘uitvoerbaar bij voorraad’, dat wil zeggen dat de schadevergoeding per direct verleend moet worden. Stel dat de klagers in hoger beroep ongelijk krijgen en stel dat het geld al in Marokko is … Wie gaat dan wat aan wie betalen?
Eus en Jinek verleggen de aandacht naar het finale effect van de hele actie. ‘Is het allemaal de moeite waard geweest? Welke dienst is de moslims in Nederland be­wezen?’ Van Doorn vindt het helemaal uitstekend: moslims zijn geëmancipeerd, mondig geworden, lijden niet meer onder de gastarbeidersmentaliteit. (Jinek ver­spreekt zich: ‘gastoudermentaliteit’.) Via de rechter zochten en kregen de ouders rechtvaardigheid.
Eén ding werd een beetje duidelijk, een antwoord op één van mijn vragen. De kinderen zitten inmiddels op een islamitische school. Eus had dat al gesuggereerd maar Van Doorn vindt dat het op een openbare school … Ik denk dan: weer twee kindertjes die blootgesteld gaan worden aan reli-indoctrinatie. Er schiet me zo gauw geen vergelijkbare zwartekousenkerkers-op-openbarebasisschoolrel te binnen. Katholiek mag van mijn part ook maar die hebben hun handen al vol aan echt ernstige kindermisbruikproblemen.

Mijn onfrissemedia-conclusie.
Het item, de manier waarop een en ander voor het voetlicht komt, stelde me echt teleur. Deels lag dat aan Jinek zelf. Ik ben niet kapot van haar manier van bevra­gen en haar stijl, de stem, haar persoonlijkheid. Maar ik denk ook dat het ‘format‘ schuld heeft. Per onderwerpje niet meer dan vijftien minuten, maximaal twee gas­ten en na ‘ernst’ moet er snel een ‘leutje’ geserveerd worden aan het domme kijk­volk. ((In dit geval hoe een journalist politici zouden kunnen gaan bespieden in de tuin van het nieuwe formatievergader­huis. Jinek & Co. hebben toch wel een paar honderd €uri uitgegeven aan de slijmbalreporter die dit in beeld heeft ge­bracht. Dat zo’n man zich daarvoor leent … Het zal je werk maar zijn. Bescha­mend. Ik wist die uitzending nog niet dat de reuzenkneus Jaïr Ferwerda dagelijks op pad gaat om deze baggertjes te filmen.))
Jinek heeft me van de regen in de drup geholpen. Jammer. Ik ga niet zover als Trump die vindt dat de mainstream media nepnieuws verspreiden. Maar zij en haar redactie hadden het beter kunnen doen.
Waar de uitzending verder over ging, weet ik niet meer zo goed. Ja: iets met top­pende windsurfers.
Sportrechthoogleraar Marjan Olfers maakt het in ‘Langs de lijn en omstreken’ van de EO op vrijdag 14 juli 2017 nog vele malen erger. Ze kwebbelt, verwijst naar het vonnis (heel goed) en vraagt zich be­zorgd af hoe het nu verder moet met de ouders en kinderen op de Montessori­school ;-). Daarna (en ervoor ook al) giechelt en grapt ze verder met de rest van de tafeldames en -heren. Het hoogleraarschap blijkt dus geen garantie voor het hebben en kunnen geven van een doordachte mening. Arme studenten. (Dit is dus alweer een voorbeeldje van ‘onfrisse media’.) Ik deel toch wel Olfers’ vraag hoe happy die moeder nu is en hoe happy de kinde­ren zijn met hun moeder.

PS
Op 3 december 2018 wordt het vonnis in hoger beroep vernietigd. De Maria Montessorischool heeft niet gediscrimineerd of zoals de rechter toen zei ‘indirect onderscheid gemaakt’. Volgens het gerechtshof heeft de school voldoende initia­tieven ondernomen om het goed te maken met de getroffen ouders en leerlingen. ‘Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de school de zusjes heeft gediscrimineerd.’ Het gerechtshof wijst erop dat de school de bedoeling had de schoolfotograaf juist na het Offerfeest te laten komen zodat er geen beletsel was voor leerlingen met een islamitische achtergrond om op de foto te gaan. Het Offerfeest bleek in 2015 alleen een dag later te zijn dan de school dacht. Dit ontdekte de school pas vlak voor het schoolfotomoment. Het bezoek van de schoolfotograaf kon op dat moment niet meer verzet worden.
Het heeft de klagers uiteindelijk zo’n vijfeneenhalfduizend euro gekost waaronder de terugbetaling van toegewezen schadevergoedingen.
Blijft nog de vraag hoe zoveel mensen zijn gaan dwaalgedachten: die ouders om te beginnen, hun directe medemensen misschien, hun advocaat en andere raadslieden en tenslotte de kantonrechters.

Plaats een reactie