?

Thierry Baudet III

Dit is al het derde stukje over Thierry Baudet in korte tijd. Het gaat hier over zijn feestrede na de fantastische overwinning bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2019.

Eigenlijk heeft de overwinning van het Forum voor Democratie me niet verbaasd. Mijn vertrouwen in het gezonde verstand van de Nederlander is in de laatste tien, vijftien jaar nogal geslonken. Toch heb ik wel gehoopt en gedacht: “Lukt je nooit …”. Een gedachte waar hij zelf, Baudet dus, ook vaak en terecht op zinspeelde in zijn verhaal. In weinig dingen geef ik Baudet gelijk maar inderdaad: het is hem dus wèl gelukt.
Over zijn rede … Er is veel al gezegd en geschreven over die ‘uil van Minerva’ en of die verwijzing hier terecht en goed gebruikt is of niet. Toen we nog in Epe woon­den, hoorde ik wel eens een uil maar dat heeft mijn leven nauwelijks beïnvloed. Er was wat commentaar op ‘boreaal’ en op ‘naar het front geroepen’. Wikipedia heeft de boreaal-pagina gesloten voor verdere bewerking vanwege alle ophef.
Een vrouw riep tijdens een optocht: “Als je Baudet dood wilt, roep dan ‘paf'” en ging hiermee ver over mijn schreef. Een docent riep om ene Volkert van de G!
Freek de Jonge … Op het Boekenbal riep hij door de rede van mvr. … heen dat schrijvers toch eens iets van zich zouden moeten laten horen tegen de woorden van Baudet. Dat is natuurlijk niet netjes, dat is onbehoorlijk, onfatsoenlijk. Nou waren sommige uitspraken van Baudet dat m.i. ook: niet netjes, onbehoorlijk en onfatsoenlijk. Sven K., u weet wel, die van “We moeten even praten.”, kwam niet verder dan de aanzegging dat De Jonge toch beter op zijn woorden moest letten en dat hij toch kon verwachten dat er commotie over zou ontstaan. Ik vraag me af of Sven iets tegen, iets tégen Baudet zou durven zeggen. Dat is toch wel een probleem op zich: zodra je ook maar een lichte twijfel uit bij de grote woorden van Baudet, ben je al bijna medeschuldig aan zijn aangekondigde vermoording. Naar aanleiding van de vragen die Sven aan De Jonge stelt, zou je zo kunnen denken dat hij misschien stiekem aanhanger is van het Forum. Maar hoe dan zijn plekkie bij de NPO, de ‘staatsomroep’ te verklaren? Het riante salaris misschien? Wat volkszanger Dinges erover zei, is weer eens te dom voor woorden, vind ik.
Een raadslid in Tilburg had de ‘gore moed’ om stemmers op het FvD op te roepen om zich iets af te vragen omtrent de mogelijke gevolgen van zo’n stem.

Hier mìjn opmerkingen en vragen bij de rede van Baudet. Eerst een, door mij bedacht deel van de rede, dan een […] citaat […] en tenslotte mijn reactie op of vraag bij het citaat.
Hij heet zijn gasten welkom …
En dan beschrijft hij de deplorabele staat van het land.
‘[…] brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. […]

Allereerst die ‘brokstukken’. Na de Tweede Wereldoorlog lag Nederland nogal in puin (ik zag foto’s) en het geld was op (leerde ik op school en vertelden mijn ouders). Nu, in 2019, ziet het er in Nederland en heel West Europa niet slecht uit, vind ik; redelijk opgepoetst. Vergelijk Nederland maar eens met Syrië of Irak. Natuurlijk loopt lang niet alles lekker. Er is (relatieve) armoede vs. de ING baas Hamers die zo nodig drie miljoen per jaar wilde gaan verdienen. Zijn cluppie werkte blijkbaar mee aan het witwassen van crimineel geld. En Rutte wilde de afschaffing dividendbelasting. Boef-boever-boevigst. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan, met het opsommen van dingen die ik graag anders zie. Maar ‘brokstukken’… Ik vind het een theatrale kreet. Ik hoor iets als ‘de puinhopen van paars’.
En dan die ‘mooiste beschaving’. Lelijk of mooi-mooier-mooist; het is sowieso een kwestie van smaak. Is Nederland mooier, heeft Nederland een betere beschaving dan die van Noorwegen, Zweden of Zwitserland? Is onze natuur mooier dan die van Zuid-Afrika? Ik bedoel maar. Dit is echt een kletskreet.

[…] Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, […]

In allerlei bewoordingen van Baudet zit een hang naar vroeger. En die gaat gepaard met onbegrip, totale stilte, over de toen veroorzaakte narigheid, als een soort beschaafde collateral damage. Denk aan Suriname en Indonesië. Maar zelfs als je het tot Nederland beperkt, is het een hunkeren naar, en het voor­spiegelen van een vroegere wereld zoals die waarschijnlijk nooit helemaal was. Het bekt super in een feestrede maar je mag toch hopen dat deze toekomstig minister-president (zoals Baudet zich misschien ziet) even heeft nagedacht over de betekenis van zijn woorden.

[…] onze boreale wereld, worden we kapot gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. […]

Boreaal van ‘borealis’, Latijn voor ‘noordelijk’ of ‘van het noorden’. Het is een tijdperk in Noordwest-Europa in de tijdschaal van Blytt-Sernander, zo van 10.640 tot 9.220 BP. Dat is dus 8.690 tot 7.270 v.Chr. maar ik kan (zal) het hier fout hebben. Moeilijker kan ik het niet maken. Baudet misschien wel. Dat ter zijde. In de blog ‘Nepnieuws …’ komt ‘boreaal’ weer aan bod maar op een andere manier.
Zondebokken zoeken is door de jaren heen een populair politiek spelletje geweest. Bij Baudet krijgen de universiteiten, journalisten, kunstsubsidieslur­pers en architecten de Zwarte Piet. Architecten? Ja, ook zij zijn schuldig! Met de staande uitdrukking ‘Zwarte Piet’ trek ik weer anderen over me heen. Het geven en opschrijven van een mening … een mijnenveld. En dat is ook alweer een verkeerde opmerking ;-).

[…] zo papegaaien de macht zoekende bestuurders van dit land de ecologische hogepriesters na. Het is púre oikofobie, púre zelfhaat. […]

Milieu, klimaatproblemen … Allemaal flauwekul; verzonnen problemen om ons, gewone mensen te knechten, te treiteren, vindt Baudet. Groningen, milieu … gewoon doorpompen. Alle plastic … wat lullen we? Speel gewoon tien minuten piano en alle problemen smelten weg als sneeuw voor de zon ;-). En het is veel goedkoper dan die € 1.000 miljard die aan totaal zinloze maatregelen besteed gaan worden.

De oorzaken van alle ellende …
[…] gelooft […] gelooft […] gelooft […] ongeloof […] ketterij […] theologie […] geloven […] vereren […] afgod […] offeren […] altaar […] afgod […] ketterij […] zondvloedgeloof […] (duurzaamheids)afgoderij […] (klimaat)hekserij […] hogepriesters […] (klimaat)hekserij […] christendom […] wederopstandinggedachte […] wedergeboorte […]

In zijn rede gebruikt Baudet veel en vaak woorden die uit de wereld van geloof en religie komen. Wat is de bedoeling van dat aanschurken tegen religie? Zit daar iets achter? Misschien om groepen neer te zetten, weg te zetten als slaafse volgers van mysterieuze krachten.

De redding gaat komen van het Forum.

Nogmaals: beluister zijn verhaal in volle glorie en geniet ;-).

Vervolgens komen de verdiensten van het Forum voorbij.
[…] al die linkse indoctrinatie het onderwijs […]

Zou het kunnen zijn dat Baudet het vervelend vindt dat daar, in het onderwijs, vaak en vooral geprobeerd wordt om kinderen, de jeugd, kritisch en zelfstandig te leren denken? Natuurlijk niet overal, niet op alle instituten maar op de meeste wel. En ik heb zelf zo mijn twijfels of de hoofdstroom van het onderwijs dat effectief doet. Maar tijdens een filmpje, een vastgelegd bezoek aan een middelbare school, schiet Baudet weer eens totaal ongenuanceerd uit zijn slof.

[…] om de Europese Unie te verslaan […]

Zou het idee van een Nexit verlaten zijn? De EU kreeg eerder in de toespraak al vegen uit de pan maar Nexit wordt niet meer met zoveel woorden gezegd. Het zit mvr. May ook niet mee.
Een twitcitaatje van januari 2018: “De EU is opgezet om de koude oorlog te voeren. Politiek-economisch verlengstuk van de NAVO. Al dat geklets over “vrede” was poging de communistische propaganda over marxistische mensen­broederschap te counteren/kopiëren.” Ik ben even de uitlegweg kwijt. Maar in een volgend blogje zal ik u uitleggen dat de karpers in het Amsterdamse Bos ook niet geheel vrijuit gaan als het gaat om de Brexit en de woningnood ;-).

Beloften en slotwoord.
[…] Wij saneren de NPO. […]

Zou het kunnen zijn dat Baudet het vervelend vindt dat daar, op de NPO, ook mensen aan het woord komen die er anders over denken dan hij? Zou hij die mensen liever de mond willen snoeren? Ik ben het er wèl mee eens dat de NPO en de omroepverenigingen met wat zij brengen niet op mijn onverdeelde instemming kunnen rekenen. We kunnen beginnen met de afschaffing van de akelige STER. Kan zijn dat Baudet dat bedoelt.

[…] met iedereen samenwerken […]

Maar die ‘iedereen’ moet wel willen samenwerken met het FvD; hun ideeën willen uitbouwen. Zij zijn het vlaggenschip, zegt hij.

[…] onze democratie herstellen […]

Voorwaar een stevig probleem, die democratie. De grondwet bepaalt dat er een Eerste Kamer zij en er staat beschreven hoe hij tot stand komt. Op deze rare manier wordt Baudet daar de grootste. En om de grondwet te veranderen, moet er in twee perioden een tweederde meerderheid te vinden zijn. Dat lukte al vele keren niet.

Ik ben benieuwd en bezorgd hoe het verder gaat met het Forum voor Democratie, met Baudet en met de Nederlandse samenleving. Er komt vast een blogje Thierry IV, V en VI.

Plaats een reactie