Home

Waar mogelijk, heb ik bronnen vermeld. Eventuele missers zal ik zo spoedig mogelijk verhelpen.

Gaarne terugkoppeling van 'dingen die het niet doen': op de site zelf, in de presentaties en voorbeeldbestanden.

Het materiaal op deze site mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De presentaties en voorbeeldbestanden (of delen daarvan) mogen zonder mijn goedkeuring dus niet worden gebruikt in werk, trai­ningen, cursussen, boeken of presentaties. Alles dient 'ter eigen lering ende vermaeck'.

Het gebruik van de bestanden is voor eigen risico.