*** Een bijzondere Exceldatum: 22-09-2017 is de waarde 43.000. *** Een bijzondere Exceldatum: 27-12-2014 is de waarde 42.000. *** Een dozijn dozijnen is een gros. En een gros grossen is een mud. Cursist: Nee, twee zakken is een mud. Dat weet ik want mijn vader was kolenboer. Ik: Toch niet, twee zakken is een muts. ***