*** "[P'leider] = Politiek leider (Balkende)." *** Politie of politiek. *** Uhh - Soms nuttige uiting om luisteraar gelegenheid te geven om 'af te stemmen op' spreker. ***