?

Hoop voor Balkende

Gachte heer Balkende,

‘R-is-gé mens te weel wover ik meer gappen maak dan ver u. Wat davan denken … Waar ik maar kan:
a) stel ik uw amele potieke handel wandel aan kaak (Ak bijbeel) en
b) steek ik, egenis vege a), daak met uw spaakbek (agemisme).
In gustus, bij geme schouwing dacht ik eef dat speke (echt leen spaak, suut niet de houd) beter ging. Maar in tember was weer flink mis, zelfs erg ooit voren. Een middel toon peekt beet Neels u. SCHANDE.

Voor b) heb nu enke mogijk lossing vonden!

  • Zìng taan views en spaken in Gefomeerd gele noten. Dat moet kunnen.
  • Gegiaans, eigijk mooier van ander goof, mag ook. Dat zal wat meer oefing kosten.
  • Dees dagen stond Del Ferro-thode weer in de bangsting in band met stotten. Misschien wekt die thode ook tegen agemisme.
  • Altief kan zijn leen nog Els speechen. U dan nalijk beet vogen dan Neels.
  • Vie moogheid: doe Demstes met kiesteen in mond teen win in moeke teks teerde.

Een vobeedje plagijen uit oud blog: ‘U-zeggen’ werd lang den pogeerd door miste-pedent Balkende (op school snapte hij bijkbaar aan logepist). Hij kwam mee in NRC-tikel als goed beel van specvol gang. Tsja, wat moet je zo malig hogogelaarChistijk sjaal denk’.

En, reliseer mij: er is ook hoop ten zien a).
Ik sta wekijk paf goeiende zicht uw gangers VAgt Lubbes met kimmen de jaren aan dag legd.
Wees echter wel lert want kan keren! Zie de akige toorgang van heer Kok als ING-slaafje. Maar die was dan ook van ande potieke club wicht niet lovig.

Met viendek goet,

=================================================
Hij is werkelijk te gek voor taal, die Balkende. Hier volgt de vertaling.

Geachte heer Balkende,

Er is geen mens ter wereld waarover ik meer grappen maak dan over u. Wat daarvan te denken … Waar ik maar kan:
a) stel ik uw amorele politieke handel en wandel aan de kaak (Irak bijvoorbeeld) en
b) steek ik, uit ergernis vanwege a), de draak met uw spraakgebrek (agramma­tis­me) .
In augustus, bij de algemene beschouwingen dacht ik even dat het spreken (echt alleen de spraak, absoluut niet de inhoud) beter ging. Maar in september was het weer flink mis, zelfs erger dan ooit tevoren. Een gemiddelde allochtoon preekt beter Nederlands dan u. SCHANDE.

Voor b) heb ik nu enkele mogelijke lossing gevonden!

  • Zìng voortaan uw interviews en toespraken in Gereformeerd gehele noten. Dat moet u kunnen.
  • Gregoriaans, eigenlijk mooier maar van een ander geloof, mag ook. Dat zal wat meer oefening kosten.
  • Dezer dagen stond de Del Ferro-methode weer in de belangstelling in verband met stotteren. Misschien werkt die methode ook tegen agrammatisme.
  • Alternatief kan zijn om alleen nog in het Engels te speechen. U bent dan na­me­lijk beter te volgen dan in het Nederlands.
  • Vierde mogelijkheid: doe als Demosthenes die met kiezelstenen in de mond tegen de wind in moeilijke teksten reciteerde.

Een voorbeeldje van mijn plagerijen uit een oude blog: ‘U-zeggen’ werd al lang geleden gepropageerd door minister-president Balkende (op school ontsnapte hij blijkbaar aan de logopedist). Hij kwam ermee in een NRC-artikel als goed voor­beeld van respectvolle omgang. Tsja, wat moet je zo’n voormalig hoogleraar ‘Christelijk sociaal denken’.

En, zo realiseer ik mij: er is ook hoop ten aanzien van a).
Ik sta werkelijk paf van het groeiende inzicht dat uw voorgangers Van Agt en Lubbers met het klimmen der jaren aan de dag hebben gelegd.
Wees echter wel alert want het kan verkeren! Zie de akelige teloorgang van de heer Kok als ING-slaafje. Maar die was dan ook van een andere politieke club en wellicht niet gelovig.

Met vriendelijke groet,

Plaats een reactie