?

Antwoord op Wilders II

Naar aanleiding van een kleine bijdrage op de VPRO-website ontstond een flinke discussie tussen een paar aanhangers van Wilders en mij. 
Ik had me voorgenomen om nog een ‘conclusie’ te trekken. Belofte maakt schuld maar makkelijk is het niet. En het is jammer dat Geno, Anita en anderen niet meer konden reageren omdat de VPRO de discussie gesloten heeft.

Conclusie ten aanzien van mezelf; mijn eigen schrijfsels: oppassen met heftige taal. Daarop wordt, misschien terecht, fel en geërgerd gereageerd. Verderop doe ik het nog één keer wel; om te laten zien wat voor indruk dat maakt.
Maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat ik me in alles de mond ga laten snoeren. Een vergelijking van Wilders en Fortuyn met Hitler gaat te ver. Die houdt waarschijnlijk gewoon geen stand. Een vergelijking met Mussolini mag volgens mij echter best te berde worden gebracht. Ik zie in ieder geval de overeenkomsten hoewel er ook verschillen zullen zijn 1. Er waren toentertijd bijvoorbeeld waar­schijnlijk weinig allochtonen in Italië.
Maar: géén grote woorden, géén insinuaties en géén demonisering.

En dan is het toch wel opmerkelijk hoe Wildersaanhangers hun woorden kiezen. Het kan zijn dat ik me vergis maar ik vind dat het er heftig aan toegaat.

Het puur persoonlijke wordt daarbij niet geschuwd: ‘Jij linkse alles ziener‘, ‘arro­gant‘, ‘hoon‘ en ‘gemakzucht‘. In een reactie op mijn blog ‘En de PVV regeert’ wordt me toege­voegd: ‘Word eens redelijk man‘.
Niet helemaal op de man gespeeld maar ruwweg ingedeeld in een groep, krijg ik te horen: ‘De Linkse Kliek raakt weer in paniek.‘, ‘gedifferentieerd ‘zooitje’‘, ‘collec­tieve linkse oprisping‘, ‘geen kritiek mag hebben op religie‘, ‘in de beste socialis­tische traditie wegge­zuiverd‘. Ik vind dat allemaal tamelijk onsmakelijk.
Derden die een mening geven over Wilders ‘lieten zich misbruiken‘ of ‘van stal halen‘. Ik denk: laat die mensen toch voor zichzelf spreken. Ook: niet-PVV po­li­tici zijn ‘laf‘, ‘zakken­vullers‘ en ‘ontberen passie‘.
Geno maakt ernstig bezwaar tegen gepsychologiseer als het om Fortuyn gaat. Laat ik hierbij een duit in het verkeerde zakje doen en spiegelen … Als die derden (en ik) dan wèl slacht­offer zouden zijn van een links complot; in welke mate zijn Anita, Wouter en Geno dan slacht­offer van een rechts complot? Waarmee maar weer is aangetoond dat dit soort rede­na­ties respectloos zijn ten opzichte van de bedoelde personen.
Op het inhoudelijke vlak kan ik de gedachtegang soms wel maar vaak niet volgen. Die eerder genoemde blog-reactie begint met ‘Dit is grote onzin.‘ en daar moet ik het maar mee doen. Enige uitleg ontbreekt. Anita stelt gewoon ‘… omdat er geen inhoudelijk weerwoord is.‘ Wouter lijkt te vinden dat dat wat in kroegen, op feesten en op straat wordt gezegd voor wijs- en waarheid moet worden aangeno­men. ‘… het verschijnsel Wilders te bestrijden! Het is schaamteloos en ongehoord!‘ schreef Geno op 23 mei. Kritiek op Wilders … is onzin, kan niet bestaan en is schaamteloos.
Nou is het sowieso niet eenvoudig om inhoudelijk te reageren op de standpunten van een politieke partij. Als simpele ziel kan ik maar moeilijk beoordelen welke club de beste oplos­sin­gen aandraagt voor problemen met het milieu, de economie, integratie en veiligheid. Daarom ga ik in dezen af op mijn gevoel en op meningen van ‘deskundigen’ (die ik ook weer op gevoel wel of niet vertrouw). Ik denk dat veel Nederlanders dat noodgedwongen doen want wie is in staat om zelfstandig een begroting door te rekenen en de haalbaarheid van plannen te beoordelen?
Geno wil dat we ons, wat Wilders betreft, beperken tot ‘redelijke en gerecht­vaardigde poli­tieke kritiek. Niet-persoonlijke kritiek. Niet gezochte kritiek.‘ Mag ik weer even spiegelen? Waar blijft hún zakelijke, op cijfers en feiten gebaseerde kritiek op andersdenkenden? Het lijkt niet echt te lukken. Wilders zegt: 50 miljoen Islamieten in Europa; een demograaf komt met amper 15 miljoen. Wie te geloven? De demograaf mompelt: Ja, als je heel Rusland en Turkije meerekent, dan kom je wel hoger uit, natuurlijk.
Ik doe heus mijn best om zakelijk te blijven (zie ‘En de PVV regeert‘) maar van­we­ge mijn, hiervoor beschreven beperkingen, moet ik aangaande politici wel afgaan op indrukken. De indruk die personen, de smaakmakers van een partij, op mij maken. Zowel richting linksers als rechtsers als ook richting gelovigers. Mijn indruk van Wilders, ik zal het duidelijk zeggen: bezeten van angst voor de Islam, vals debatterend, haatzaaiend, voortdurend onder de gordel graaiend. Bosma maakt verlekkerd een verschrikkelijk fout grapje (zie de toegift), Fritsma kan in de 2K echt niet uitleggen waarom Christenen uit Moslimlanden geen geloofs­toets moeten afleggen om te bewijzen dat ze Christen zijn om Nederland binnen te kunnen.
Toch wil ook ik hier best toegeven dat Wilders in sommige kwesties een punt heeft. Alleen heb ik bar weinig vertrouwen in ‘oplossingen’ die hij biedt. Er is me ooit onder de neus gewreven dat ik te goedgelovig ben in mensen. Dat moet dan maar.
Ik vind de gebezigde taal over het algemeen vaak niet fraai. Er is op de VPRO-site in ieder geval niet gescholden. Misschien worden dergelijke reacties geweerd, ik weet het niet. Door het vele lezen op andere sites ben ik, ten koste van enige moeite, in staat om ‘Wilderstaal’ te schrijven, maar dan gespiegeld. Over de aanstaande rechtszaak tegen Wilders zou ik kunnen schrijven:

Het loopt de allofobe horde weer eens dun door de broek. Ayatollah Wilders moet zijn ruften, scheten en oprispingen voor de rechter komen uitleggen in het ABN (dat is Algemeen Beschaafd Nederlands, voor de enkele niet analfabete PVV-er). Hij mag dan eens niet schelden en tieren, liegen of bedriegen. Hij zal het dit keer moeten doen met Nederlandse wet. Zijn krijsende klootjesvolk is ondertussen druk doende munitie klaar te leggen om fatsoenlijke rechtspraak te verhinderen.Kijk: deze imitatie of persiflage bekt lekker, staat bol van lelijke woorden, van insinuaties en aannames. Hij glibbert alle kanten op. Hij vernedert andersden­ken­den en maakt vooral boos. Verder heb je er weinig aan omdat hij geen aankno­pingspunten biedt om er serieus over in debat te gaan.
Toegift: In het EU-verkiezingen slotdebat komt het ‘grapje’ over het afhakken van rode neuzen, met name die van Clairy Polak, ter sprake. Wilders plaatst dat in de context van die bijeenkomst (gewoon een onschuldig grapje) en ‘… wenst haar verder niks kwaads toe, behalve dat ze het nieuws in Noord Korea gaat voorlezen.‘ Dat zal wel opnieuw een (flauw, misselijk) grapje zijn. In ieder geval wordt hij er niet ter plekke op betrapt.
Ik heb de beelden van de PVV-bijeenkomst er even op nagekeken. Wilders geeft Martin Bosma het woord na een vraag uit het publiek. Letterlijk citaat: “Ja, wat gaan we eraan doen? Kijk, u zegt ‘rode neuzen’. Helaas, die kunnen we vanuit Hilversum niet allemaal afhakken hoewel ik het met veel plezier zou doen. Oh, ik zie die Clairy Polak daar liggen. Nee, ik hou op, geen visioenen. Maar wat we wel kunnen doen is er elke maand veel minder geld naar toesturen. …” Dit soort grappen is niet echt mijn smaak.
Nog een reactie van een moslim op dat ‘de vrijheid van meningsuiting wordt geslachtofferd op het altaar van de Islam‘: Sorry hoor, maar wij hebben geen altaren.
Conclusie: Ik ben dus geen Wilders-fan; zoveel zal wel duidelijk zijn. Een discussie met Wilders-fans is interessant, leerzaam en niet eenvoudig.
Ik heb hierboven proberen aan te tonen dat ‘de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet’, dat er ‘met twee maten gemeten’ wordt. Mijns inziens doen ze veel boude en rancuneuze uitspraken, niet een fijne manier van spreken. Waarom mensen dit doen, valt niet zomaar even te verklaren. We zullen er voorlopig mee moeten leren leven maar ik vind het een onprettig vooruitzicht dat de PVV wel eens de grootste partij zou kunnen worden. Ik verwacht dat het er in Nederland niet gezelliger op zal worden.
Ik maak hier gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting. Maar of ik straks, als de PVV het voor het zeggen en doen krijgt, nog een neus aan mijn gezicht heb …? Dit is natuurlijk alleen maar een leuk, geestig, geinig, grappig grapje.

Geno … Anita … Wouter … Stuur iets als jullie ooit op deze blog zouden stuiten! Ik ben werkelijk benieuwd.

————————

1 Overeenkomsten tussen de PVV en fascisme:

  • een sterke leider.
  • een strakke, niet democratische interne organisatie.
  • agressieve retoriek.
  • een sterk vijanddenken (links, buitenland(-ers)).
  • geloof in de maakbaarheid van de samenleving.
  • hang naar ‘de goede (g)oude(n) tijd’.

Verschillen (reëel of vermeend) tussen de PVV en fascisme:

  • niet gericht op afschaffing van de democratie ten gunste van een sterke leider (zou het?).
  • ontwikkelingskansen voor het individu vs. ‘Dein Volk ist alles.’ (ik moet het nog zien).
  • afzien van geweld.
  • acceptatie van afvallige Moslims in tegenstelling tot afwijzing op afkomst (zou beoordeling op grond van een kleurtje geen enkele rol spelen?).

Plaats een reactie