?

En de PVV regeert …

Op het bericht van De Hond van 1 maart 2009 dat de PVV bij verkiezingen nú, de grootste partij van Nederland zou worden, verzuchtte mijn partner: “Krijgen we dat.”

Werd Nederland ooit niet gezien als ‘tolerant en ruimdenkend’, een tikkeltje ‘beschaafd’ land? Italië heeft Berlusconi, Oostenrijk had Haider; dat was voor­stel­baar maar Nederland … Ik twijfelde al een jaar of tien, misschien langer, aan die Nederlandse verhevenheid. Wij hadden immers Pim in 2002, toen Verdonk, Ali en nu Wilders. De trefwoorden worden steeds meer: ‘bekrompen, angstig en haat­dra­gend, asociaal en onbeschoft’.
De PVV als grootste partij. Probeer je het voor te stellen: Nederland, geregeerd door minister-president Geert Wilders!
Ik voorspel dat uiteindelijk iedereen de dupe gaat worden van zijn beleid. Met Wilders en de PVV aan het roer is Nederland vast een gewild doelwit voor an­der­soortige extremisten. Wilders’ boodschap als self-fulfilling prophecy. Maar dit zou een oneigenlijk argument zijn om niet op je ‘beste’ politicus van je land te stemmen. Ik vind dat die ongeveer één op zes kiezers hier hun rug rechter moeten houden dan de bange Balkende. Die doet het al in zijn broek bij de spot­prenten van Gregorius Nekschot.
Bestaat er, in grote lijnen, een parallel met de dertiger jaren? Economische crisis, bange burgers, een populist en een bevolkingsgroep die van alle ‘narig­heid’ de schuld kan krijgen? De Joden zullen het bij Wilders niet zijn, lijkt me. Welke bevolkingsgroep dan wel? Als ik het mocht zeggen: brallers met albino­haar; een beperkte en echt vervelende doelgroep. Toch zou ook dat helemaal verkeerd zijn.

Wat maakt Wilders nou zo aantrekkelijk? Mij vallen vooral de vervelende dingen op. Een detail: net als Balkende vind ik hem er niet uitzien, met dat haar. Minder detail: net als bij Balkende is er iets mis met zijn taalgebruik. Balkende valt vaak niet te verstaan en draait om de hete brei. Het taalgebruik van Wilders vind ik opvallend onbeschoft, zeker voor een volksvertegenwoordiger: ‘knettergek, laf, Marokkaans tuig, belazerd, besodemieterd’ en ga zo maar door.
Behalve onbeschoft zijn zijn uitingen ook nog eens ongenuanceerd. Zie Fitna. Een voorlich­tingsfilmpje over ‘verkeer’ zou bij Wilders ontaarden in een collage van enkel beelden van afschuwelijke ongevallen (alle met meervoudig dodelijke afloop), verschrikkelijke files, luchtverontreiniging, geluidsoverlast en vernielde natuur.
Ten overvloede ventileert hij volgens mij heftig tegenstrijdige standpunten op zijn belang­rijke thema’s. Een verbod op de Koran versus die prachtige Christelijke traditie met de Bijbel. Dat gaat moeilijk worden tenzij hij openlijk toegeeft voor­stander te zijn van ‘meten met twee maten’.
Het trieste is dat Wilders op enkele punten gewoon gelijk heeft: de aantasting van die vrijheid van meningsuiting (behoudens oproepen tot geweld en het zaaien van haat), een moreel zwakke premier en de moeizame integratie van en de grote problemen met alloch­tonen. Maar of Wilders voor dit laatste nou een wer­ken­de (en fatsoenlijke) oplossing heeft?
Hij profiteert in ieder geval op sublieme wijze van zijn rol als slachtoffer. Híj, als hoeder van het blanke, heerlijke Nederland, wordt justitieel vervolgd en mag Engeland niet in! Onder­tussen durft hij maar mooi te zeggen waar het op staat.

Na een studietje Islam en de Koran, zie ik me nu genoodzaakt om me te ver­die­pen in Wilders en de PVV. Hieronder de verkorte versie van een artikel op Wikipedia over het PVV-programma van 2006 (nl.wikipedia.org/wiki/Partij_voor_de_Vrijheid). Klik hier als u deze details wilt overslaan.
1.1 Grondrechten

Wilders wil artikel 1 van de Grondwet (alle ingezetenen zijn in beginsel gelijk voor de wet) vervangen door een artikel dat vastlegt dat de Nederlandse cultuur is gebaseerd op joods-christelijke en humanistische tradities. Het huidige artikel zou een beperking vormen voor de vrijheid van meningsuiting. Mijns insziens een vreemd standpunt.

Andere (grondwettelijke) rechten worden beperkt:
– geen preken in een andere dan de Nederlandse taal.
– een verbod op het bouwen van moskeeën voor vijf jaar.
– idem voor het oprichten van islamitische scholen.

Sinds 2007 pleit Wilders ook voor een verbod op de Koran als zijnde een fascis­tisch boek. Merkwaardig om het humanisme tot grondslag uit te roepen en tege­lij­kertijd humanistische beginselen met voeten te treden.
1.2 Criminaliteit

De PVV wil invoering van minimumstraffen en verhoging van de maximum­straf­fen.

Bij drie maal een zwaar geweldsmisdrijf volgt automatisch levenslang.

De overheid mag bij vermoeden van terroristische activiteiten of sympathieën iedere burger voor onbepaalde tijd vastzetten zonder aanklacht of rechterlijke toetsing: de ‘administratieve detentie’.

Dit laatste klinkt toch werkelijk als … Guantanamo Bay. En ik meen te weten dat zware straffen niet echt helpen in het terugdringen van criminaliteit. Zie opnieuw de VS.
1.3 Verzorgingsstaat en economie

De PVV wil een ‘basisstelsel’ in plaats van de ‘te royale Nederlandse verzor­gings­staat’.

De partij is voor een deregulering: 50% aan regels moet geschrapt.

De hypotheekrenteaftrek blijft.

Versoepeling van de arbeidsmarkt om de werkgelegenheidsgraad op te krikken.

De kinderbijslag wordt beperkt tot de eerste twee kinderen.

De belastingen moeten flink worden verlaagd en het moet een ‘vlaktaks’ worden.

Welke PVV-stemmers zullen wijzer worden van dit soort maatregelen? Niet ‘ome Sjaak’ uit Slotervaart of Spangen of de Schilderswijk, ben ik bang. Schrap genoeg regels en de volgende HSL ligt zonder pardon in je achtertuin. De kinder­bijslagmaatregel zou misschien kunnen helpen om het aantal autochtone Neder­lan­ders terug te dringen. Maar of het bij allochtonen werkt …? Is dit een mis­ser­tje in het programma?
1.4 Europa

De PVV is sterk voor een economische samen­wer­king.

En is tegen politieke samenwerking dus geen Europese grondwet en geen Europese regering. De Europese commissie en het E-parlement moeten afge­schaft.

Zo ook afschaffing van de EU-landbouwsubsidies en importheffingen. Door vrijhandel kunnen boeren uit derde wereld verdienen aan de verkoop van hun producten hier.

De EU is vol: geen aansluiting van meer Oost-Europese landen of Turkije.

Bij de EU heb ik soms ook zo mijn twijfels, vooral bij die economische ‘samen­wer­king’. Die lijkt vooral gunstig voor multinationals.
1.5 Dierenrechten

De PVV wil fikse straffen voor dierenbeulen en een levenslang verbod om dieren te houden bij zware misdrijven. Er komt een dierenmishandelingsnoodnummer: 113.

Dierenrechten moeten worden vastgelegd in de grondwet.

Gewenst: een langzame afbouw van de Nederlandse bio-industrie.

Bij dit onderdeel van het programma raak ik vertederd. Dieren komen er bij de PVV beter vanaf dan allochtonen.
1.6 Overige punten

De PVV is tegen landelijk ‘polderen’: overleg wordt gedecentraliseerd tot sector- of bedrijfs­niveau.

Een volledige immigratiestop uit Moslimlanden voor vijf jaar. Ik herinner mij een tenen­krommend debatje met Fritsma over hoe dat dan moest met Chris­te­nen uit die landen …

Invoering van het bindend referendum. Ik denk: bij de PVV is dat een opstapje naar het aloude volksgericht met pek en veren.

De partij wil ontwikkelingshulp schrappen maar noodhulp behouden.

Nog een paar, later geventileerde standpunten:

De PVV verkoopt de Antillen aan de hoogste bieder. Het is een ‘corrupt boe­ven­nest’.

Wilders eist dat de koningin uit de regering wordt gezet. Hij voelde zich aangesproken door de Kerstrede van Beatrix waarin zij aandrong op verdraag­zaam­heid en onderling respect.

Wilders trekt de loyaliteit van Albayrak en Aboutaleb aan Nederland in twijfel op grond van hun dubbele nationaliteit. Zo ook die van mvr. Arib omdat zij lid is van een advies­com­mis­sie voor de Raad van de Mensenrechten in Marokko.
Wilders wil overigens lekker niet zeggen of zijn vrouw, van Hongaarse komaf, haar eerste nationaliteit nog heeft.

In oktober 2007 woonden veertig imams in Marokko een conferentie bij. Volgens Wilders werden zij ‘gesommeerd’ te komen om ‘instructies’ te ontvangen. Hij wil ze niet meer zien in Nederland.

De PVV ontkent de klimaatverandering als zijnde een ‘onbewezen theorie’.

Mijn eerste conclusie: alles staat er nogal heetgebakerd. Sommige dingen klinken op het eerste gezicht best leuk maar zijn bij nader inzien problematisch of gewoon goed fout. Hoe kun je oprichting van Islamitische scholen verbieden als het CDA en de CU stijf staan op hún oprichtingsrecht.

Zo’n partijprogramma valt moeilijk op waarde te schatten. Maar wat voor vlees heb je in de kuip met Wilders als aanstaand premier?
Ik neem de uitval naar Beatrix als voorbeeld. Zij roept vaagjes op tot verdraag­zaam­heid en onderling respect. Hij lijkt zelf de conclusie te trekken dat hij niet verdraagzaam en respect­vol is. Of tenminste: dat hij raadt dat Beatrix dat van hem vindt. Waarom anders die heisa? En in zo’n geval eist hij geen halve maatregelen: eruit met dat mens, wég ermee.
Zo kun je bedenken: als Wilders op één dag drie keer in een hondendrol trapt, is het over en uit met zijn dierenliefde. Althans: honden worden dan uitgesloten van alle grondwettelijk rechten die overige dieren genieten. De zwaarste honden­straf­fen zijn niet steng genoeg. Moslimhonden krijgen dergelijke dingen al vaak en veelvuldig van hem te horen.

Ik stem nog even niet op de PVV. En ik ken tot nu niet ene PVV-stemmer persoonlijk … Ben ik misschien een vreemdeling in ‘eigen’ land?

2 Responses to “En de PVV regeert …”

 1. Florian Says:

  Dit is grote onzin, Je laat grote deels slechte punten zien en ook nog alles in het negatief zetten. Word eens redelijk man. Alles word beter als Geert Wilders aan de macht is. Vreemdeling in ‘eigen’ land? Idd dus ga maar weg 🙂

 2. Frans Says:

  Dag Florian,

  Dank voor je reactie. Maar door te openen met ‘Dit is grote onzin.’ maak je een open uitwisseling van gedachten meteen moeilijk. Het lijkt wel wat op dat ‘cordon sanitair’ waar Wilders een ieder ander van beschuldigt. Doe dat voor de verandering nou eens niet. Probeer te lezen en te begrijpen wat ik hier te melden heb, zonder meteen een banvloek uit te spreken. Ik stel voor: laten we aannemen dat jij noch ik ‘onzin’ geschreven hebben. Ik doe hierbij een poging.

  Je hebt helemaal gelijk dat ik negatieve gevoelens heb bij de standpunten en, vooral, bij het gedrag van Wilders. Ik heb mijn blog er nog eens op nagelezen, maar de ‘grote onzin’ heb ik niet gevonden. Wel een paar dingen die ik nu een tikkeltje anders zou formuleren. Ik hoop dat je de moeite wilt nemen om me op een paar van mijn onzinredenaties te wijzen.
  ‘Word eens redelijk man.’ Nou ja, ik probeer heel redelijk te zijn. Ik bedoel: ik probeer mijn gevoelens een beetje te dimmen en de rede te laten spreken. Onderbuikgevoelens houd ik liever voor mezelf. Die lijken me niet zo geschikt om op Internet te plaatsen. Overigens: mij vragen om ‘redelijk’ te zijn en zelf te openen met ‘grote onzin’, dat gaat volgens mij niet samen.
  Je schrijft: ‘Alles word beter als Geert Wilders aan de macht is.’ Kan zijn, ik mag het hopen, werkelijk. Maar in mijn hele leven heb ik nog nooit geloofd dat het heil van ene politicus komt. Ik heb slechts een beetje vertrouwen in een aantal mensen; op grond van hun verhaal, hun gedrag en hun uitingen. Ik vind Wilders vaak zo grof, zo negatief. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is Fitna. Een persoon die zich zo te buiten gaat aan zwartkijkerij, die heb ik liever niet als de baas van alle Nederlanders.
  ‘… aan de macht is.’ klinkt in mijn oren ook niet zo leuk. Ik vind Balkende een nogal vervelende man, maar ik zou niet zeggen dat hij ‘… aan de macht is.’ Je zult het neutraal bedoeld hebben, maar ‘… aan de macht is.’ wordt meestal gezegd van een dictator.
  ‘Vreemdeling in ‘eigen’ land? Idd dus ga maar weg.’ Wat een harde, onvriendelijke reactie! Ik mag hopen dat Wilders anders zou reageren op mijn probleempje. Of zou hij, volgens jou, op dezelfde manier antwoorden? Van mijn VPRO-discussie met Geno (leuk om te lezen) heb ik al geleerd dat het niet slim is om grote woorden te gebruiken. Ik doelde hier met ‘Vreemdeling in ‘eigen’ land?’ alleen op het feit dat ik zelf, persoonlijk slechts één PVV-er ken. Maar, ik moet toegeven, er is meer aan de hand. Ik maak me gewoon oprecht enige zorg over allerlei ontwikkelingen in Nederland: de files, de (blanke) bonuscultuur, moeizame / mislukte integratie, matig onderwijs, (gekleurde en witte) criminaliteit, verschuivingen in de politiek, over de grote hoeveelheid onzin (m.i.) die de (blanke) media over ons uitstort, een ikke-ikke-brul-brul-de-rest-kan-stikken-sfeertje. Ik zou die dingen zo graag anders zien en ik doe er dan ook persoonlijk mijn best voor.

  Florian, neem de tijd en de ruimte: stel me gerust.

Plaats een reactie