?

De schoolreis regelen

Dit is verhaal nummer twaalf in een serie blogjes over de Weerenschool en Freinet. Het overzicht staat in De Weerenschool en Freinet I.

Het onderwerp ‘schoolreis’ brengt me ineens op de ‘correspondentie’.

Het was gebruik om werk uit te wisselen met kinderen in een andere Freinetklas. Het ging om de eigen verhalen, tekeningen, de gedrukte klassekranten, werk­stuk­ken en onder­zoek­jes, foto’s, bandopnames en soms ook brevetten. De uit­wisseling was deels groepsgewijs (bijvoorbeeld de klassebrief), deels individueel.

WerkOnderwijsFreinetWeerenschool07 WerkOnderwijsFreinetWeerenschool08

De correspondentie leidde tot een wijdere blik op de wereld, in allerlei opzichten. Wij kregen bijvoorbeeld de vraag of wij wel of niet mochten vloeken omdat de Weerenschool Christelijk was. We vergelijken de schooltijden (start, eind, pauzes, duur). Zelfs de vuilnisbakken en vuilophaal waren onderwerp van discussie.
In een bijzonder project (niet in mijn klas) was er een uitwisseling met een school in Opper Volta. Dat gaf vele, bijna schokkende inzichten. Hoe lang vader van huis was om te jagen, hoe ver te lopen voor water enzovoorts.
We gebruikten meer technieken (trucs) om om het echte (kinder-)leven in de klas te krijgen. Ik liet bijvoorbeeld regelmatig luisteren naar het korte radio­jour­naal voor het verre ‘echte’ leven. En in de kwartiertjes/half uurtjes ‘laten zien’ konden de kinderen hun eigen eitjes kwijt. Beide ingangen bleken productief.

Ik herinner me drie schoolreisjes waarvan er twee naar de correspondentieklas gingen. En die klas kwam dan ook weer bij ons op bezoek. Spannend om de kinderen van de andere groep in levende lijve te ontmoeten, om hun klas en school in het echt te zien. Een reis met een werkelijk doel en niet pretjes in een park.
Het zal duidelijk zijn dat de kinderen zo’n trip zoveel mogelijk zelf moesten regelen: kosten, de reis, het programma en de begeleiding.
In Delft deden we een groots apenspel en ze gingen met hun eigen correspon­den­tie­vriend mee om iets te doen.
In Almelo … Ik herinner me een sliert van een stuk of 50 fietsertjes. (Bekijk de onderste foto: de fietsers staan erop maar dit was en is echt nìet Almelo!) 
De derde reis was meerdaags: naar de jeugdherberg in Epe. Heerlijk.

WerkOnderwijsFreinetWeerenschool87 WerkOnderwijsFreinetWeerenschool21
HuisEpeEmstJeugdherberg03 WerkOnderwijsFreinetWeerenschool84
WerkOnderwijsFreinetWeerenschool25  

WerkOnderwijsFreinetWeerenschool88

Naar het volgende stukje: Konijn in de speelzaal.

Plaats een reactie