?

De hoofd- en bijrol

Dit is het achtste in een serie verhalen over de Weerenschool en Freinet. Het overzicht staat in De Weerenschool en Freinet I.

Tot mijn spijt kan ik me de situatie niet meer herinneren. Misschien kom ik de aanleiding ooit nog eens tegen in de schriften waarin ik aantekeningen maakte met betrekking tot gebeurtenissen in de klas. Dan zal ik dit verhaal nog verbe­te­ren.

Die schriften van mij … Misschien een goed moment om eerst even een ander aspect van het werken volgens Freinet aan de orde te stellen.
Geen methodes, geen boekjes! In de klas gebeurt er gewoon wat er aan de orde komt. Dat kan chaos en gatenkaas worden.
Een van de manieren om de vinger aan de pols te houden was het bijhouden van een soort dagboek. Bijna dagelijks maakte ik aantekeningen van wat er in de klas gebeurde. Natuurlijk niet alles maar wel alle markante zaken, zowel op cognitief, sociaal als op het creatieve vlak. Het was best een klus.

Terug naar die ‘rollen’.
Er staat weer een verhaal op het bord om te bespreken. Er is iets mis met een zin. Hij loopt niet, hij zorgt voor misverstanden. Misschien was het iets als ‘De kinderen wordt uitleg gegeven.’ Of simpeler, zo’n ‘Jan slaat Piet.’-zin.
Ik weet nog dat we met de volgorde van de woorden aan het rommelen zijn geweest. Daarbij merkt een kind op dat het erom gaat dat je duidelijk ziet wie iets doet met of voor iets of iemand anders. Ik vraag (stiekem sturend) of je daar woorden, termen voor kunt bedenken. Na een paar pogingen zijn ze erg tevreden met ‘hoofdrol’ en ‘bijrol’ zoals in een film of toneelstuk.
Als we de andere zinnen bekijken, blijkt het redelijk te werken. Een ‘hoofdrol’-woord is er bijna altijd, ‘bijrollen’ zijn er soms wel, soms niet.

En na ‘ontdekken’ volgt ‘oefenen’ dus er komt een brevet (certificaat, diploma) ‘Hoofd- en bijrollen’: In eigen of andermans teksten of uit een leesboek twintig (of zo) de hoofd- en bijrollen opzoeken en noteren.
Ik krijg er aardig wat nakijkwerk van. Af en toe laat ik dat over aan een leerling die sterk in de taalschoenen staat.

Naar het volgende stukje: Negatieve getallen.

Plaats een reactie