?

Turkije; Gülen en Erdoğan;     Turken en Nederlanders

Intro
Wat weet ik over Turkije?
Een boeketje feiten
Een geschiedenislesje Turkije
En nu wordt het spannend
Ondertussen in Turkije

Mei 2016 December 2017
Juni 2016 Januari 2018
Juli 2016 (de maand van de coup) Februari 2018
Augustus 2016 Maart 2018
Hier te lande April 2019
September 2016 Mei 2018
Oktober 2016 Juni 2018
November 2016 Juli 2018
December 2016 Augustus 2018
Januari 2017 September 2018
Februari 2017 Oktober 2018
Maart 2017 November 2018
April 2017 December 2018
Mei 2017 Januari 2019
Juni 2017 Februari 2019
Juli 2017 Maart 2019
Augustus 2017 April 2019
September 2017 Mei 2019
Oktober 2017 Juni 2019
November 2017 Juli 2019
  Augustus 2019
  September 2019
  Oktober 2019
  November 2019
  December 2019
  Januari 2020
  Februari 2020
  Maart 2020

Tot zover, van dag tot dag
Binnenlandse terreur
Overige Turkije-weetjes
Wat ervoer ik nou zelf?
Discriminatie
Turkije en verder
Intern
Internationaal
De NederTurkse kwestie

Intro

Na Freinet en de huizen was ik wel zo’n beetje uitgeschreven. Ook de leuke (maar niet gepubliceerde) familieverhalen en stambomen zijn klaar. Missie vol­bracht. Wat verder nog te leuteren waar iemand wat aan zou kunnen hebben? Nu, najaar 2016, zijn er tenenkrommende kwesties genoeg: de ‘voltooid leven’-dis­cussie, Clinton vs. Trump, het Oekraïne-referendum … Er wordt rijp en ook veel groen in de rondte getwit. Nepnieuws doet het beter dan ooit maar daar ga ik lie­ver niet in mee.
Nooit gedacht dat ik een verhaal zou willen schrijven over Turkije. Redenen om nu wel een poging te doen zijn onder andere – ooit – de gastarbeiders en – hede ten dage – de vluchtelingendeal, de Koerden, het Ebru Umar-relletje, de vrij­heid van meningsuiting en censuur, discriminatie, visumvrij reizen, toe­tre­ding tot de EU, Turkije als verdedigingslinie van West-Europa, de coup van juli 2016 en meer.
In ieder geval ben ik hele­maal nooit op vakantie geweest in Antalya, Alanya, Ankara, Istanboel / Constantinopel of Kuşadasi. Zo is er veel moois, belang­wek­kends, interessants en lekkers aan mijn neus voorbij gegaan. En welk recht heb ik om te kwekken als ik de Turkse geschiedenis, de Turkse staatsinrichting en mis­schien ook de Koran niet van voor tot achter heb bestudeerd? (Over Mohammed en de islam brouwde ik al in 2009 een stukje. Ik sta nog steeds helemaal achter dat schrijf­sel.)
Het nut van publicatie van dit verhaal op mijn site? Waarschijnlijk geheel nul. Maar misschien kan iemand me op de vingers tikken of mij de ogen openen. Ik ben altijd bereid om te leren. Nut voor mezelf is dat ik er een keer over nadenk. De conclusie daarvan kan ik nu al wel vermelden: ik vind het allemaal een tragi­sche, akelige puinzooi. Het Turkse politieke leven was en is een slangenkuil. Vóór de coup voch­ten twee honden (Erdoğan en Gülen (met verontschuldiging voor ‘hond’ maar zo luidt het spreekwoord nou eenmaal)) om één been (een sterk en vooral islamitisch Turkije). Ná de coup komt het gif mijns inziens vooral uit de hoek van Erdoğan. Wat zal er overblijven van, hoe zal het verder gaan met dat lekkere botje waar die twee om knokten? Voor die spreek­woorde­lij­ke derde hond blijft er misschien weinig over: een nogal ontwricht Turkije. En mijns inziens vertroebelen religieuze, natio­nalistische en kapitalistische sentimenten een frisse reguliere politiek.
Het schrijven viel alles bij elkaar niet mee: een soort totaalverslag van alle hec­tiek in vierennvijftig pagina’s A4. Zeer ongeschikt voor de snelle, hijgerige aso­ci­ale media. Je moet echt door het stof, door de bagger, als je er iets van wilt kunnen vinden. Het was / is een pittige klus maar ook ‘een uitdaging’. Voor allen, ieder­een behalve enkelen, is mijn ‘dagelijks verslag’ (vanaf de coup op 15 juli 2016 tot he­den, 5 juni 2020) natuurlijk totaal oninteressant.

Wat weet ik over Turkije?

WereldLandTurkijeVlagBij lezing van het Wiki-artikel over Turkije bleek dat ik maar weinig wist van de geschiedenis van het land en het Turkse volk. Ik kan me voorstellen dat onderstaande zaken deel uitmaken van een Turkse inburgeringscursus als die zou bestaan. Misschien snap ik maar bitter weinig van de dy­na­miek van Turkije en Turkse mensen.
Verbeteringen en/of aanvullingen zijn dus welkom en doorklikken mijn persoonlijke ervaringen met Turken mag ook.
kaartturkije

 • Eerst een boeketje feiten (of zijn het misschien nepnieuwsjes?):
  • ‘Türk’ betekent ‘sterk’; een naam die gegeven zou zijn door de Chinezen.
  • Met 783.562 km2 is Turkije 19 keer groter dan Nederland. Maar er zijn slechts 4,5 zoveel Turken als Nederlanders: bijna 80 miljoen.
  • Niet meer dan 3% van het Turkse grondgebied ligt in Europa.
  • De bevolking bestaat voor 73% uit Turken, 21% is Koerd en dan blijft er 6% voor ‘overig’.
  • De bevolking is relatief jong: 25% is jonger dan 15 jaar.
  • Op een economielijstje van het IMF uit 2015 staan Nederland en Turkije res­pectievelijk op de 17e en 18e plaats met 738.642 en 733.642 miljoen dollar.
  • Op 1 januari 2005 werden zes nullen geschrapt van de valuta van Turkije en de YTL (Nieuwe Turkse Lira) werd de nieuwe munteenheid. Voor een €uro kocht men in juni 2016 (net voor de coup) ongeveer 3,00 YTL. Omgekeerd: 1 YTL leverde € 0,33.
  • De enige officiële taal aldaar is Turks. Minderheden in Centraal Azië tot aan de Noordelijke IJszee toe spreken dialecten van het Turks. In het oosten wordt Koerdisch gesproken. Sinds 1928 wordt het Latijnse alfabet gebruikt.
  • In 2016 hebben ongeveer 460.000 Nederlanders Turkse wortels. Dat is een kleine 2,5% van ‘onze’ bevolking.
  • De afstand Amsterdam-Ankara: 3.164 kilometer.
 • Een geschiedenislesje Turkije in vogelvlucht …
  • Met Mesopotamië is Anatolië een van oudst door mensen bewoonde ge­bie­den buiten Afrika.
  • Vanaf ongeveer 1000 v.Chr. werden de Hattiërs, Hettieten, Lyciërs, Cariërs en de Arameeërs langzaam verdrongen, aan de kust door Griekse kolo­nis­ten en door Perzische volkeren in het binnenland.
  • De Perzen werden in 334 v.Chr. verslagen door Alexander de Grote (een Macedoniër) waarna ook het binnenland van Anatolië helleniseerde.
  • Van zo 200 v.Chr. werd het gebied bezet door de Romeinen.
  • Een flutje: wij in Nederland vieren Sinterklaas. Sint Nicolaas leefde van onge­veer 280 tot 6 december 342 of 352. Hij was bisschop te Myra (150 km ten zuidwesten van Antalya aan de kust) en er gaan wonderlijke verhalen over hem rond. Zo hij wilde op de vastendagen niet van zijn moeders borst drinken. Drie kinderen raken verdwaald en worden gedood door een slager. Sint Nicolaas verschijnt, roept tot God, brengt de kinderen tot leven en geeft ze terug aan hun ouders. Hij werd beschermheilige van diverse beroepen en steden, o.a. van Amsterdam. (Met dank aan Ron omdat hij ernaar vroeg.)
  • Rome ging onderuit en na 400 hoorde het gebied bij het Byzantijnse Rijk.
  • In ± 1050 veroverden Turkse stammen Anatolië vanuit Centraal Azië.
  • Tot in de 11e eeuw was Turkije vooral orthodoxchristelijk. Begin 20e eeuw bedroeg het aantal christenen nog 30%. Dat liep scherp terug als gevolg van oorlogen, etnische zui­ve­rin­gen en gebiedswijzigingen.
   De islamisering begon met de Slag bij Mantzikert in 1071. Tot 1923 was de islam de officiële staatsgodsdienst. Met de oprichting van de Turkse repu­bliek werden staat en religie van elkaar gescheiden. Tegenwoordig zegt 95% van de Turken moslim te zijn, in meerderheid Soennitisch. Een derde daarvan neemt het geloof niet al te serieus.
  • De kruisvaarders veroverden in 1204 Constantinopel. Het is ze toen niet gelukt om het hele gebied in hun macht te krijgen.
  • WereldLandOttomaanseRijk01Het Ottomaanse Rijk (gesticht zo ongeveer 1250) veroverde grote delen van het Midden-Oosten, de Balkan en Noord-Afrika. Een gevleugeld zin­ne­tje in mijn geschiedenis­boek: ‘In 1683 stonden de Turken voor Wenen’. De Moren zaten in Spanje (het Alhambra) en op Sicilië (de kathedraal in Mon Reale).
  • Onze Willem van Oranje heeft er nog steun gezocht voor zijn strijd tegen de Span­jaar­den ;-).
  • Na ± 1700 veroverden Oos­tenrijk en Rusland grote delen van Ottomaanse Rijk.
  • De rest van de 18e en de hele 19e eeuw sla ik hier voor het gemak over.
  • In de Eerste Wereldoorlog kozen de Ottomanen de kant van de Centralen (Duitsland en Oostenrijk) in de hoop om te zijner tijd oud territoir terug te krijgen.
  • Wikipedia: De Armeense genocide (1915; 1,5 miljoen doden) wordt gezien als een van de eerste moderne genocides. Geleerden wijzen op de geor­gan­iseerde wijze waarop de moorden op de Armeniërs werden uitgevoerd. Het is de tweede meest bestudeerde geval van genocide na de Holocaust.
   Anti-Armeense sentimenten onder nationalistische Turken hebben nog in 2007 geleid tot de moord op journalist Hrant Dink.
  • Na de oorlog werd het Midden-Oosten totaal opge­deeld door de diploma­ten­boefjes Sykes en Picot. Zij legden daarmee de basis voor veel koloniale ellende die voortduurt tot op de dag van vandaag.
   Ook het verslagen Ottomaanse Rijk werd in het Verdrag van Sèvres (1920) opgedeeld. Het Europese deel van Turkije en de regio Izmir (Smyrna) werd aan Grieken­land toegewezen; in het oosten ging een flinke lap grond naar Armenië en ten zuiden daarvan zou een Koerdische staat komen. Turken hier nog altijd van over de rode raken.
  • PolitiekTurkijeAtaturkMustafaKemal01Onder Mustafa Kemal [de volmaakte] Pasja [heerser] of te wel Atatürk [vader der Turken] (1881, Thessaloniki -1938) be­voch­ten de Turken in 1923 hun onafhankelijk­heid binnen ongeveer de huidige grenzen. Deze oorlog ging weer gepaard met veel etnische zui­veringen.
  • Al die [bijnamen] … jechie.

  • Hij begon als cadet, ging zich bemoeien met de politiek en groeide blijkbaar groot in beide disci­pli­nes.
   Atatürk streefde naar een Westerse se­cu­liere samenleving. De Koerden en ook de in Turkije wonende Grieken, Assyriërs, Arameeërs en Armeniërs moesten zich schikken.

   Hoe Atatürk kwam tot zijn staatsvisie, waar hij zijn inspiratie vandaan haalde, heb ik tot nu toe niet kunnen vinden. Best gek dat het volgende wèl op Wiki staat: hij was een voor­beeld voor Hitler, wat je Atatürk natuurlijk niet kunt verwijten. Naar verluidt heeft Hitler het snorre­tje van hem afgekeken.

  • Om even vast te leggen: alle presidenten van Turkije van toen tot nu. Het zijn er niet zoveel.
   president van tot
   Mustafa Atatürk 29-10-1923 10-11-1938
   Ismet Inönü 11-11-1938 22-05-1950
   Celal Bayar 22-05-1950 27-05-1960
   Cemal Gürsel 27-05-1961 28-03-1966
   Vevdet Sunay 28-03-1966 28-03-1973
   Fahri Koruturk 06-04-1973 06-04-1980
   Kenan Evren 09-11-1980 09-11-1989
   Turgut Özal 09-11-1989 17-04-1993
   Süleyman Demirel 16-05-1993 16-05-2000
   Ahmet Sezer 16-05-2000 28-08-2007
   Abdullah Gül 28-08-2007 28-08-2014
   Recep Erdoğan 28-08-2014 05-06-2020
  • Ook meteen maar een paar premiers wier naam me nog wel wat zeggen:
   premier kabinetten start eerste eind laatste
   Adnan Menderes 5 22-05-1950 27-05-1960
   Süleyman Demirel 7 27-10-1965 25-06-1993
   Bülent Ecevit 5 26-01-1974 18-11-2002
   Mesut Yilmaz 3 23-06-1991 11-01-1999
   Necemettin Erbakan 1 28-06-1996 30-06-1997
   Abdullah Gül 1 18-11-2002 14-03-2003
   Recep Erdoğan 3 14-03-2003 29-08-2014
   Ahmet Davutoğlu 3 29-08-2014 24-05-2016
   Binali Yilderim 1 24-05-2016 05-06-2020
  • In de Tweede Wereldoorlog bleef Turkije neutraal maar opnieuw lag de sym­pa­thie bij de As, weer met de hoop om te zijner tijd beloond te worden. Pas in 1945 sloot Turkije zich aan bij de Geallieerden.
  • In 1952 trad Turkije toe tot de NAVO. Het land is lid geworden van de meeste inter­na­ti­onale gremia (de VN, G20, OESO, OVSE e.a.) maar niet van de EU.

   Erdoğan wil(-de) dit laatste aanvankelijk niet, toen wel, heel dringend zelfs en nu mis­schien wel of niet echt graag.

   De onderhandelingen over toetreding tot de EU startten ooit in 2005 maar veel Turken (ook in Nederland) vinden – gefrustreerd – dat ze al vijftig jaar aan het lijntje worden gehouden. Eh … De Europese Gemeen­schap voor Kolen en Staal is van 1951. Die werd in 1958 omgedoopt in de Europese Eco­no­mische Gemeenschap met België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. In 1987 vroeg Turkije volledig lidmaat­schap van de EEG aan. De Europese Unie is pas van 1992. Maar what’s in a name. In 1999 werd Turkije officieel als kandidaat-lidstaat erkend. In 2005 begon­nen dus de echte onderhandelingen en anno nu ziet het er slechter uit dan ooit.

  • Bij het Pogrom van Istanboel op 6 en 7 september 1955 werden tussen de 13 en 30 Griekse Christenen vermoord. Zo’n 200 vrouwen werden ver­kracht. Aanleiding was het nieuws dat het Turkse consulaat in Thessaloniki (in het geboortehuis van Atatürk) de dag ervoor was opgeblazen. De bom was ech­ter geplaatst door een Turkse portier.
  • Tussen 1960 en 1973 kwamen 65.000 Turkse migranten naar Nederland. Zij waren vooral afkomstig uit het midden en zuidoosten van Turkije waar veel werkloosheid heerste. Sommigen hadden ook politiek motieven.
  • In 1974 greep Turkije actief in in de strijd tussen de Grieken en de Turken op Cyprus. Dat leidde tot deling van het eiland en ook tot de langst lopende vredesmissie van de VN (al sinds 1976). Hier een spatje positief nieuws in dit voornamelijk zure verhaal: in 2017 proberen de Turkse en Griekse pre­sident het op een akkoordje te gooien.
  • In een harde strijd tussen links en rechts pleegde het (seculiere) leger staats­grepen in 1960, 1971 en 1980. Geen idee hoe, wanneer, waardoor en waarom Turkije weer een ‘democratie’ werd.
  • De invloed van het leger werd pas kort geleden gebroken door Erdoğan. Gülen­is­ten schijnen dat best prima te hebben gevonden. In 2016 was het weer raak met het leger maar deze coup mislukte. Zie Juli 2016.

  • Misschien niet een coup maar wel inmenging van de seculiere legertop zorg­de in 1997 voor een rechterlijk verbod van de MHP (Partij van de Nationalis­tische Beweging; nationalistisch) waar ook Erdoğan lid van was. Reden: deze partij had mogelijk een verborgen islamitische agenda. Deze truc was al een paar keer eerder uitgehaald met voorlopers van de MHP. Erdoğan belandde zelfs voor tien maanden in de gevangenis vanwege religieuze intolerantie ;-).
 • En nu wordt het spannend
  • PolitiekTurkijeOcalanAbdullah01Afgezien van perioden van staakt-het-vuren is er een voort­durend intern gewapend conflict gaande met de Koer­den. De PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê = Koerdische Arbeiderspartij) werd in 1978 opgericht door Abdullah Öcalan (o4 april 1948) met als doel het realiseren van een zelfstandig Koerdistan. In 1984 vonden de eerste van vele gewa­pen­de acties plaats. In 2009 wilden de Koerden de strijd opgeven en dat leidde in 2013 tot een wapenstilstand.
   Na meerdere aanslagen op Koerden werden twee Turkse politieagenten ver­moord. Dat was voor Erdoğan het sein om er weer hard in te gaan, wellicht ook om Turks-nationalistische stemmen te winnen bij aanstaande verkiezin­gen waarbij hij zijn absolute meerderheid in het parlement dreigde te verlie­zen. De DTP (of HDP (Halkların Demokratik Partisi = Democrati­sche Partij van de Volkeren) of DHP?) is inmiddels ook verboden.
   Het wordt pas echt ingewikkeld als je de Turkse versus de Koerdische rol in Syrië en Irak aangaande IS en de opstandelingen (rebellen) aldaar zou willen begrijpen.
  • PolitiekTurkijeErdoganRecep04Sinds 2002 is de AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi = Partij voor Rechtvaardigheid en Ont­wikkeling) aan de macht onder leiding van Recep Tayyip Erdoğan, eerst als premier en sinds 2014 als president.
   Hier even iets meer over Erdoğan. Hij werd op 26 februari 1954 geboren in Kasimpaşa, een arme wijk in Istanboel. Terwijl hij een op­lei­ding tot staatsimam volgde, verdiende hij wat bij als straatverkoper. Vervolgens studeerde hij aan de econo­mi­sche faculteit van de Uni­ver­si­teit van Marmara. (Hierover is weinig met zekerheid te zeggen.) Twee nevenactivi­tei­ten: semi­profes­sio­neel voetballen en deel­na­me aan een anticommunistische actie­groep. Hij groeide door in de politiek in de MSP van Erbakan.
   In 1991 werd Erdoğan gekozen in het parlement maar mocht om ‘tech­ni­sche redenen’ zijn zetel niet innemen. Wel werd hij in 1994 gekozen tot burge­mees­ter van Istanboel. Dat pakte hij pragmatisch aan en deed goede dingen in vervoer, watervoorziening en tegen vervuiling.
   De coalitieregering onder Erbakan werd na zes maanden in 1997 afgezet, weer eens onder druk van het leger, en Erdoğan werd gearresteerd en vier maanden gevangengezet op werkelijk ridicule gronden. Daarna ontwikkelde Erdoğan een nieuwe visie: enerzijds meer Westers gericht maar ook islami­tisch. Abdullah Gül (niet Gülen!) kwam in het vizier; Erbakan had afgedaan.
   Erdoğan richtte in 2001 de AKP op. Bij de algemene verkiezingen in 2002 behaalde die partij direct een eclatante overwinning maar vanwege zijn eerdere arrestatie mocht Erdoğan geen premier worden. In 2003 moesten de verkiezingen overnieuw en als gevolg van een wetswijziging kon Erdoğan Gül nu opvolgen.
  • Erdoğan werkte van 2000 tot 2010 prettig samen met de verlichte (?) imam Gülen en zijn beweging. De Gülenisten waren broodnodig om alle posten in te vullen. Toen Gülen zich kritisch uitliet over de harde aanpak van het Gezi-oproer, de aanpak van de Koerden en dergelijke, was de liefde over. Erdoğan ging shoppen bij Milli Görüş. Gülen was overigens al in 1999 naar de VS vertrokken voor behandeling van zijn hart, hoge bloed­druk en diabe­tes.
   In deze periode – van 2000 tot voorbij 2010 – bouwt Erdoğan veel krediet op door in het hele land veel aan ontwikkeling te doen: ziekenhuizen, wegen, waterleiding, elektriciteit. Zeg maar: á la zijn Istanboelse burge­meester­schap.
  • PolitiekTurkijeGulenFethullah02Tsja, Fethullah Gülen (o27 april 1947) en zijn beweging …, de Hizmet (dienst) of Cemaat (gemeenschap). Wat moet ik daar nou weer van vinden als Nederlander? In zijn preken geeft hij hem van Jetje; hij roert zich tot tranen toe om het lot van Mohamed. Hij ‘becommenta­ri­eert’ net zo makkelijk ongelovigen met: “Moge Allah hen in stukken hakken! Moge Allah hen aan zware martelingen blootstellen!” Terreur door mensenhanden, islamieten, wordt echter afge­we­zen. In De Groene Amsterdammer stond een sfeervol verslagje.
   Ik geloof niet dat je een lidmaatschapskaart van de Gülenbeweging kunt krijgen. De schattingen lopen uiteen van 3 tot 6 miljoen volgers, wereld­wijd. De beweging bestaat uit een kluwen van clubjes, instellingen en bedrijven. De jeugd wordt stevig gesteund met een scholing. Ga hogerop, verover (vreedzaam) de wereld!
   Speelden Gülen en zijn aanhangers onfatsoenlijke politieke spelletjes? Vast wel maar ik denk ‘met mate’. Erdoğan was in ieder geval zeer ontstemd over gelekte onthullingen (die cassettebandjes, december 2013) over zijn corrup­tie en machts­misbruik. Wellicht was dat weer een tegenactie op de medede­ling van Erdoğan dat de staat alle Gülenscholen zou gaan over­nemen.
   Overigens: Gülen en Erdoğan zijn allebei van de Soennitische soort, sub­sub­sub­soort Naksibendi, dus daar kon het niet aan liggen. (In de islam is het Soennisme de zuivere, mystieke vorm van het geloof met derwisj = geeste­lijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd en meer. Eén van hen stichtte de orde genaamd naqsjbandiyya.)
   Lees ook het Wiki-verhaal over deze door Erdoğan verafschuwde club.
  • Ik probeer een vergelijking met mijn eigen Nederlandje. De SGP en de CU – gewone, politieke partijen – streven naar een lieve, leuke en fijne christelijke wereld. Die hoef ik niet maar ze doen weinig verkeerds. Christelijk onderwijs, en dan nog wel met overheidsgelden, is mijns inziens nogal raar. Maar ook met de AJC wilde links Nederland het tij te keren. Al die clubs probeerden en proberen zieltjes te winnen, steunden sympathisanten, ‘infiltreerden’ in alle lagen van het openbaar bestuur, hadden en hebben krantjes en gymnastiekverenigingen. Wat had je an­ders ver­wacht?
   Ik herken dat steun- en infiltratiefenomeen net zo in het onderwijs … Ik beken hierbij mijn lidmaatschap van de Freinetbeweging. Ik was (en ben nog altijd) overtuigd aanhanger. Maar was/ben ik daarmee een extre­mist? Daartoe uitge­daagd in discussies zocht ik zeker wel de randen. Werd ik aangestuurd door of gefinancierd vanuit Frankrijk …? Een geschifte gedachte maar ik heb wel veel aan de Fransen en Frankrijk te danken.
   Zo rond 1960 zeiden Nederlandse protestanten dat je de katholieken in de gaten moest houden. Voor je het wist zou Rome de baas zou worden in de Lage Landen als ze zo doorfokten. Maar kliklijsten over katholieken zijn er nooit van gekomen. Kliksites en dergelijke zijn hedendaagse Internethysterie.
   Die RK-kerk in Nederland … Is het niet zo dat die kerkenclub geld ontvangt vanuit Rome om voorbehoedsmiddelen, abor­tus, euthanasie en orgaandonatie tegen te werken en homofilie te verdoemen? Waarom daarover geen enkele stampij zoals over buiten­landse financiering van moskeeën?

  • Over Milli Görüş (Nationale Visie) kan ik maar weinig vinden. Wikipedia-NL: Milli Görüş werd gestart door Necmettin Erbakan (o29 oktober 1926-✝27 februari 2011). Het beleid is gericht op de integratie, emancipatie en parti­ci­patie van haar leden in de samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, […]. De Duitse tak stond bekend als zeer conservatief, de Nederlandse als liberaler en religieus gematigd. In 2007 werd echter het bestuur van de Nederlandse afdeling vervangen door het hoofdkwartier in Keulen.
  • En hoe zit het tegenwoordig met die Grijze Wolven? Ze zaten ooit in Duits­land en ook in Nederland. Ik hoor er niet zoveel meer van. Op Wiki­pedia lees ik dat het een extreem-rechtse nationalistische, zelfs een neofascisti­sche en racistische club was. Tussen ’76 en ’80 pleegden ze zo’n 700 poli­tieke moorden onder Koerden, christenen, alevieten en linkse politici.

Tot zover Wikipedia in mijn Turkije-opstelletje.

Hoe dan ook: Milli Görüş, Gülen, de Wolven, de AKP en Erdoğan hebben er blijk­baar veel voor over om landgenoten (familieleden) die vijftig jaar geleden emi­greerden te steunen (tuurlijk) maar ook in de tang te houden. Wat is dat toch? Waarom niet: “Veel geluk in den verre, in je nieuwe land en kom nog eens langs als je hier op vakantie bent.”? Misschien zijn het de zeer gewaardeerde familie­ban­den.
Die banden … Mooi als we zorgen voor opa en oma. Mooi om een lastig neefje bij te sturen. Vervelend en beklemmend als het erom gaat wie-wie trouwt, wie welke kant kiest. Voor wat mezelf betreft: heerlijk maar ook zorge­lijk om eind zestiger jaren bandeloos uit te kunnen vliegen.
Waar zitten ‘s mensen sympathieën? Drie van mijn tantes emigreerden na de Tweede Wereldoorlog naar de VS. De overtocht per schip duurde alleen al elf dagen. Ik heb ze nooit gevraagd of ze zich na verloop van jaren meer Amerikaan dan Nederlander zijn gaan voelen. Gingen ze voor hun Amerikaanse president of nog steeds voor koningin Wilhelmina? Ik ben bang dat ze het verschil tussen Den Uyl en Wiegel niet kenden. Van al mijn Amerikaanse neven en nichten heb ik slechts er één keer één gezien. De VS van toen gingen ook heel ander om met (Europese) immigranten dan Nederland nu met ‘gelukzoekers’ uit de rampen­lan­den uit het Nabije en Midden-Oosten en Noord-Afrika. Deze tantes hadden dezelfde huids­kleur, hetzelfde geloof (ze gingen flink aan de religie) en trouwden een autoch­tone Amerikaan (sorry: ik bedoel hier niet een Indiaan maar …). Laat ik eens met een flauw fantasietje proberen om het enthou­siasme van Nederlandse Turken voor Erdoğan invoelbaar te maken.

De werkloze Piet Pauper uit straatarm Nederland reist zo rond 1960 af naar booming Guatemala. Hij is een van velen die er een beter heenkomen zoekt. Ze kunnen hem daar goed gebruiken voor het vuile werk. Hij heeft het daar, ondanks alles (stapelbedje in een heet en vochtig hok), beter dan ‘thuis’.
Na verloop van een jaar of vijf laat hij vrouw en kinderen overkomen. Het idee om de grote slag te slaan voor een eigen bedrijf in het thuisland is toch niet gelukt. Het salaris minus alle inhoudingen voor wonen, voeding en verzekeringen bleek minder riant dan was voorgespiegeld. En de politieke sfeer in geliefd Nederland beidt weinig hoop.
Maar tot en met de derde generatie blijft het op allerlei manieren tobben. De zoonlieven zijn meest werkloos. Ze worden aangekeken op hun protes­tan­tisme, hun kleding, hun gewoonten, Sinterklaas en die verschrikkelijke Zwarte Piet; ze wonen in een achterbuurt. De kleinkinderen raken onhan­teer­baar, raken soms zelfs in de criminaliteit. Ze moeten zich voort­du­rend verantwoorden voor hun afkomst.
Met Guatemala als geheel gaat het na verloop van tijd een stuk minder. De politici lijken ook daar voos en falend. De smerige klusserij is door de multi­nationals verhuisd naar Myanmar of weggeautomatiseerd. Weg werkgelegen­heid voor Pauper, Jansen en Janssens en hun nageslacht.
Dan staat er in het oude vaderland een grote leider op: Willem Alexander de Wildste. Hij regelt en ritselt het ene na het andere probleem het land uit. Toegegeven: W.A. gaat autoritair te werk, koeioneert alles en ieder­een, jaagt mensen in de gordijnen maar hij zorgt voor orde, rust en … welvaart. De vaderlandsliefde van Piet Pauper bloeit op. Terug naar Neder­land is uitgeslo­ten maar hij loopt weg met W.A. Zijn oude vaderland staat weer trots op de wereldkaart!
Die Piet … Hij piest flink naast zijn potje maar begrijpelijk is het wel.

 • Ondertussen in Turkije:
  • De (opvallende) vriendschap met Israël kwam in mei 2010 ten einde nadat negen Turkse activisten die met een vrachtschip naar de Gazastrook wilden, werden gedood.
  • Turkije heeft ‘geprofiteerd’ van de aanslag op het WTC in 2011. In ruil voor een hoofdrol in de strijd tegen de Taliban en El Qaida – en nu ook IS – kreeg en krijgt het land veel steun wat de kwakkelende economie er boven­op hielp. De VS dokken flink voor het gebruik van militaire vlieg­vel­den.
  • Ook een centenkwestie: Turkije krijgt jaarlijks 700 miljoen €uro om te wer­ken aan de toetreding tot de EU. Dat lijkt me nu, na wat er gebeurde in 2016, weggegooid geld.
  • Meer groot geld … de ‘vluchtelingendeal’ tussen de EU en Turkije die in maart 2016 is uitonderhandeld. Turkije gaat € 6 miljard krijgen om Syri­sche e.a. oorlogsvluchtelingen te verhinderen om over te verdrinken naar Griekenland. Hoe cynisch ook; het leek te werken. Blijkbaar kon de Turkse overheid de mensensmokkelaars in toom houden. Maar dat bete­ken­de dus ook dat die overheid eerder weinig deed om die smokkel te verhinderen.
  • In maart 2011 begon de burgeroorlog in buurland Syrië. Erdoğan koos de kant van de opstandelingen (het Vrije Syrische Leger). Bashar al-Assad moest weg.
   Vanaf 2013 ging de NAVO IS-gebied bombarderen.
   2013 is ook het jaar van de Ergenekon-processen. In augustus werden zo’n 250 militairen, journalisten en academici, seculiere nationalisten, veroor­deeld vanwege voorbereidingen van een staatsgreep. Maar langzamerhand ging het erop lijken dat Gülenisten alle bewijzen hadden gemanipuleerd. In april 2016 werden alle beschuldigingen ingetrokken. Het leverde de Gülenisten bepaald geen sympathie.
   Vanaf 2014 dreunt Islamitische Staat in Syrië een aardig deuntje mee. Aan­van­kelijk deed Erdoğan weinig tegen IS.
   Vanaf 2015 speelden Rusland en Turkije een actieve rol door bombar­de­men­ten en soms zelfs met grondtroepen.
   Begin september 2016 vielen ook Turkse troepen Syrië binnen.
  • GebouwWereldPaleisErdogan03De laatste jaren dondert het steeds harder rond Erdoğan. Een corruptieschandaal rond zoonlief, dat megalomane paleis, censuur, die ruzie met Gülen en andere bedenkelijke politieke ma­noeu­vres. In 2014 start de aanleg van wat het grootste vliegveld ter wereld moet worden, ten noorden van Istanboel. Er komt een kanaal van de Zwarte Zee naar de Zee van Marmara en de nieuwe snelweg van oost naar west v.v. met een brug over de Bosporus is klaar.

  Ter zijde: Ik vraag me al jaren af in wat voor wereld politici als Erdoğan, Putin, Assad, Kim Dinges, Berlusconi, Boris Johnson en Trump (‘troef’) leven. Ook Nederlandse jochies als Teven, Opstelten en Donner kan ik niet volgen. Zelfs Balkende had het een beetje. Hoe zit hun mens-, wereld- en zelfbeeld in elkaar? Wilders is gewoon een beetje dom en Baudet spant absoluut de kroon. Allemaal mannetjes die totaal vervuld zijn van zichzelf.

  • Op 7 juni 2015 waren er algemene verkiezingen in Turkije. Voor het eerst in dertien jaar behaalde de AKP met 41% geen absolute meerderheid. De Koerdische DHP deed het goed met 15%. Ook 15% ging naar de rechtse MHP. Centrumlinks haalde met de CHP (Republikeinse Volkspartij; kemalis­tisch) 24%. Het ‘lukte’ Erdoğan niet om een coalitieregering te vormen.
  • Nee, stel je voor: iets ‘samen’ doen.

  • Bij de nieuwe verkiezingen op 1 november won de APK: 49%. De DHP zakte naar 10%. De CHP kreeg 25% en de MHP 12%. Erdoğan kon dus op de oude voet allenig verder regeren.
  • Er was herrie met Rusland over een (terecht?) neergeschoten straaljager (24 november 2015). De kwestie werd in augustus 2016 bijgelegd. Laat dat maar over aan de heren Putin en Erdoğan.
  • Mislukte grappenmaker Jan Böhmermann las op 31 maart 2016 een uiterst onfatsoenlijk gedicht voor over Erdoğan. Hij noemt hem o.a. een pedofiel en geitenneuker. Hans Teeuwen vond dat heel erg goede, ontzettend leuke grap­pen.
  • Op 23 april 2016 werd dwaallicht Ebru Umar door de Turkse politie in haar vakantiehuis in Kuşadasi gearresteerd naar aanleiding van haar tweets over Erdoğan (die ik nergens kan vinden). Waarschijnlijk werd ze aangege­ven door Nederlandse klikTurken. Ze werd vrijgelaten maar kreeg landar­rest tot 12 mei. Er is ingebroken in haar huis in Bos en Lommer. Ze ver­huisde daarom en vanwege het agressieve gedoe op straat, naar Rotter­dam. In de vele interviewtjes repte over een ‘parallelle samenleving’ en daarna werd het stil. Op 6 september moet ze voorkomen.
 • Het gaat hard, werkelijk! Mei 2016:
  • President Erdoğan werkte premier Komik Davutoglu eruit. Wat dat nou weer betekent …?
  • De onschendbaarheid van parlementsleden werd opgeheven. Nu kunnen leden van de Koerdische DHP daadwerkelijk vervolgd gaan worden.
  • Binali Yildirim, de nieuwe premier, ging werken aan een grondwets­wij­ziging die Erdoğan meer macht geeft.
  • De hele Gülenbeweging werd bevorderd tot ‘terroristische organisatie’. Daartoe bedachten Erdoğan & co de FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü’nün).
  • Tsja.

  • Op satellietbeelden was te zien dat hele wijken in Diyarbakir en andere Koerdische steden zwaar beschadigd zijn.
  • Ook een ‘ik-val-van-mijn-stoelmoment’: Erdoğan vond anticonceptie niet slim. Turkse, islamitische, vrouwen moeten vooral veel kinderen krijgen. Vrouwen die een carrière verkiezen boven het moederschap verloochenen hun identiteit.
  • Ik ben de precieze datum kwijt maar ergens in mei werden Nederlandse Über-Turken verzocht om op een website melding te maken van Unter-landgenoten. Jesses. De ambassade kwam nog met een verklaring dat het om een ‘vergissing’ ging.
 • De oogst van juni 2016:
  • Het Duitse parlement wilde iets met de Armeense genocide en dat mocht niet van sommige Turken. Het schijnt dat de Duitsers er toentertijd met hun neus bovenop gestaan hebben maar de andere kant opkeken. Dan moet je er misschien iets mee, vandaag de dag.
  • Blijkbaar weigerde de PvdA bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen enkele kandidaten van Turkse komaf omdat ze meer dan alleen sympathie zouden hebben voor de AKP.
  • Mijnheer Erdoğan reisde vervroegd (?) af van de begrafenis van Mohammed Ali. In het grote geheel volkomen geleuter: de nabestaanden hadden geen belangstelling voor zijn toespraak of Koranlezing noch voor een stukje stof van de Kaäba. En geheel in stijl: beveiligers van Erdoğan kregen het aan de stok met Amerikaanse autoriteiten.
  • Ondanks de 22 doden en 8.000 gewonden bij de protesten van eind mei tot eind augustus moet het Taksim-Gezipark in Istanboel toch volgebouwd. Het gaan replica worden van legerbarakken uit de Ottomaanse tijd en er komt aandacht voor de wandaden van Frankrijk, Duitsland en de VS ;-).
  • Acht doden maar dit keer Syrische vluchtelingen die door het leger bij de grens werden neergeschoten.
  • Volgens de UNHCR zitten er nu al zo’n 1,8 miljoen Syriërs in Turkije. In Nederland …? Ergens vind ik 31.000 maar misschien sla ik de plank hele­maal mis. 6,5 miljoen Syriërs zijn ontheemd (op de vlucht in eigen land). Ruim 4,5 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. In ieder geval iets om even over na te denken.
  • Minder erg: fans van Radiohead werden te grazen genomen door islamisten omdat ze tijdens de Ramadan muziek luisterden en bier dronken.
 • Juli 2016: (Ter info: vanaf hier gebruik ik de tegenwoordige tijd. De exacte data staan gegroend).
  • Op 15 juli 2016 probeert een deel(-tje) van het leger op uiterst knullige wijze de macht te grijpen. Een regelrechte militaire staatsgreep.

  Waarom in hemelsnaam deden ‘hunnie’ dat, met welk doel, met welke motieven, met welk groots plan? Waarom moest het op 15 juli? Wie waren de leiders, de bazen? Tot nu (momenteel juni 2020) werd er helemaal niks echt duidelijk verklaard. Geen namen en rugnummers, geen enkele rechtzaak.
  Ik beken hierbij wat ik toen dacht: ‘Zou het niet fijn zijn om zo van Erdoğan verlost te worden?’ Aan de andere kant weet ik heel goed dat de meeste staats­grepen en revoluties eindigen in grote ellende, in bagger.

  • Het moet gezegd worden dat dappere Turken het aandurfden om zich teweer te stellen.
   Er vielen ongeveer 290 doden en 1.400 gewonden. 2.836 mensen werden gearres­teerd.

  Ik vraag me toch af of Erdoğan er niet vooraf van heeft geweten. Op de website van Bellincat staat een minutieus verslag van een WhatsApp-groep waarin een aan­tal coupplegers met elkaar communiceerden. Verbijsterend! En leuk detail: de ‘aanstichter’ van deze berichtgeving is de Nederlander Christiaan Triebert. Hij kreeg er de European Press Prize 2017 voor. In wat ik er tot nu toe van heb gele­zen: geen sporen van steun, aansturing of inmenging van de EU, de VS, Israël of Gülen.
  Maar allerlei vragen bleven onbeantwoord. Waarom nam noch inlichtingenbaas Hakan Fidan noch legerleider Hulusi Akar de moeite om de regering in te lichten, hoewel zij al vele uren op de hoogte waren van plannen om een staatsgreep te plegen? Wat verklaart het grote aantal gearresteerde seculiere generaals? Hoe dachten de coupplegers met achtduizend soldaten een succesvolle staatsgreep te plegen? Tijdens een parlementaire enquête wist de AKP te voorkomen dat cruciale getuigen werden gehoord, Fidan en Akar mochten bijvoorbeeld volstaan met een schriftelijke verklaring. De linkse oppositiepartij CHP spreekt inmiddels van een ‘gecontroleerde coup’: er was een plan voor een staatsgreep, dat werd ontdekt en als niet levensbedreigend beoordeeld, waarop werd besloten dat de operatie kon doorgaan zodat er later maximaal profijt van getrokken kon worden. In dat scena­rio komt Erdoğans raadselachtige opmerking tijdens de coupnacht dat de couppo­ging een ‘godsgeschenk’ was in een sinister licht te staan.

  • Al heel snel, vrijwel direct, wijst Erdoğan Gülen persoonlijk en Gülenners in het algemeen aan als de schuldigen, als daders.
  • Hoezo? Waar blijft het bewijs hiervoor? Wat weten Erdoğan c.s. wat wij niet mogen weten?
   En echt raar, onbegrijpelijk voor een buitenstaander: nog geen tien jaar geleden waren de seculiere legerleiders en de islamitische Gülen elkaars tegenstrevers. En dan gebruikt Gülen diezelfde foute kinkels nu om zijn voormalige islamvriend van de troon te stoten …? Tamelijk ongerijmd, toch? Maar goed: een kat in het nauw maakt rare sprongen.

  • 16 juli: 2.745 rechters worden ontslagen en 8.000 politieagenten op non-actief gesteld.
  • Erdoğan heeft blijkbaar bergen aan bewijzen klaarliggen.

  • In Rotterdam en elders in de wereld worden gebouwen en aanhangers van de Gülenbeweging belaagd.
  • 17 juli: Het valt mij toch wel op dat Westerse regeringen zich nogal ge­deisd houden, misschien zelf gematigd welwillend reageren. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken veroordeelt de militaire actie tegen de democrati­sche instituties in Turkije. “Belangrijk is dat zowel de regering als oppositie de afgelopen uren eenduidig hebben opgetreden”.
  • 19 juli: Vanwege alle ‘binnenlandse terreur’ wordt overwogen om de dood­straf weer in te voeren.
  • 20 juli: 15.200 leerkrachten worden geschorst (bewijzen?) en 24 radio en tv-zenders gesloten.
  • Wie zal zeggen of dit waar is? Maar het staat op Internet.

  • 21 juli: de noodtoestand wordt uitgeroepen.
  • Op vrijdag 22 juli lezen imams in Nederland – Harderwijk doet mee – een verklaring voor die was opgesteld door Diyanet, een soort ministerie voor religieuze aangelegenheden. Volgens een van de imams is het volkomen duidelijk dat Gülen achter de coup zit. Maar hij zegt ook dat moslims in Nederland niet tot geweld over mogen gaan.
  • Op 24 juli mag de oppositie mee-demonstreren op het Taksimplein. Tegen de coup en voor bescherming van de democratie. Jaja.
  • Op 25 juli worden 42 journalisten op de arrestatielijst geplaatst (bewij­zen?). Turkish Airlines ontslaat 211 medewerkers wegens Gülen-sympa­thie­ën (bewijzen?).
   En er zijn brandstichtingen bij Gülen-gelieerde clubs in Deventer en Apel­doorn.
  • Sinds de coup gingen dicht, waren over en uit (bewijzen?): drie pers­bu­reaus, zestien tv-zenders, 45 kranten, 23 radiostations, vijftien tijdschriften en 29 uitgeverijen. Het is nu 27 juli.
  • 29 juli: Erdoğan suggereert langs zijn neus weg dat de VS betrokken zou zijn bij de coup.
 • Augustus 2016
  • Een citaatje van de eerste augustus. De vertalingen verschillen maar de minister van Economische Zaken (Nihat Zeybekci) zegt iets als: “We zullen ze [de coupplegers] laten smeken. We zullen ze in holen stoppen. Daar zullen ze gestraft worden dat zij nooit Gods zon zullen zien zolang ze leven. Ze zullen nooit meer een menselijke stem horen. Ze zullen ons smeken om gedood te worden.”
  • Voorwaar ferme taal en ik hoor dit onze minister van Economische Zaken, Henk Kamp, niet snel zeggen.

  • Op 2 augustus staat de teller aan ontslagen en gearresteerde Turken op 60.000.
   Erdoğan beschuldigt zijn Europese ‘bondgenoten’ ervan de kant van het terrorisme te kiezen.
  • Ik heb het niet gemerkt maar misschien heb ik iets gemist.

  • De coup en voetbal … Het hele bestuur van de voetbalbond stapt spontaan van het veld. En nu worden ook nog eens 94 scheids- en lijnrechters buiten de lijnen gezet.
  • Woensdag 3 augustus: een landelijk tv-station meldt dat er veel arrestaties zijn verricht bij de Wetenschappelijke en Technologische Onderzoeksraad.
   Het hoofd van de Raad van Europa, Thorbjorn Jagland, de belangrijkste Europese mensenrechtenorganisatie, is in Ankara aangekomen voor ge­sprek­ken met de Turkse leiders. Zou dat wat ten goede kunnen keren?
  • Een dagje later bralt Erdoğan: “Elke cent voor de terroristische organisatie van Fethullah Gülen is een kogel in de loop van een pistool dat gericht is op onze natie. We bieden geen vergiffenis aan diegenen die de kogels afvuren en ook niet aan wie ze financieren.”
   Na zuiveringen in het leger (voor de hand liggend), de media (vanzelf­spre­kend), politie en justitie (merkwaardig) en het onderwijs (verbazing­wek­kend) is dus nu het bedrijfsleven de sjaak.
   Eerste minister (premier) Binali Yildirim meldde dat de ‘laatste fase van de democratisering’ van de Turkse strijdkrachten is ingegaan. Onder de nieuwe grondwet zal de generale staf direct vallen onder de president, nu dhr. Erdoğan.
  • Mijns inziens sollen hoge Turkse heren met taal. Een Gülenist is dùs een terro­rist. Het toewijzen van de macht over het leger aan één man is democratisering.

  • Op de vijfde worden 167 wetenschappers gearresteerd.
   Een Turkse demon­strant schreeuwt in een Westerse microfoon: “We zullen Jeruzalem van jullie afpakken!”
   In een interview (de video onderaan op die pagina) met Lucas Waagmeester doet Çavuşoğlu, minister van Buitenlandse Zaken, de zaak uit de doeken. “Ze [onze Europese vrienden] gebruiken de coup en de nasleep daarvan om hun echte gevoelens te tonen: haat, islamofobie en anti-Turkije-sentimen­ten. […] Als Europa blijft vragen om bewijzen zijn ze kwaadwillig of zijn ze verdrietig dat de couppoging mislukt is of ze steunen de couppoging.” Hij beweert dat er in Nederland Turkse terroristen wonen.
  • Jammer genoeg vraagt Waagmeester niet welke aanslagen zij beramen met welk wapentuig op welke doelen. Opdat ze dan per direct in de kraag gevat zouden kunnen worden.

  • De Olympische Spelen in Rio de Janeiro duren van 5 t/m 21 augustus. Hoeveel deelnemers van de Turkse ploeg zullen te Brazilië politiek asiel gaan aanvragen? Ook onder sporters zullen toch ook Gülenisten zitten. Ter zijde: de Turken winnen één gouden, drie zilveren en vier bronzen medail­les.
  • Ik heb me blijkbaar totaal vergist want het werden er geheel NUL (0)

   .

  • Zondag 7: Meer dan een miljoen – misschien zelfs wel drie miljoen – Turken komen op verzoek van Erdoğan in Istanboel demonstreren ‘voor de eenheid van het land en de democratie’. Iedereen is welkom behalve Gülenisten en DHP’ers.

  Ik denk er het mijne van: arme Turken … Erdoğan zit werkelijk op rozen.

  • Vijf stafmedewerkers van de Turkse ambassade in Den Haag worden teruggeroepen. De zaakgelastigde zegt totaal verrast te zijn want het ging om zeer capabele medewerkers. “Maar zo infiltreren Gülen-aanhangers.”
  • 08-08: Tien niet-Turken worden gearresteerd. Volgens zeggen krijgen vier van hen zeker een proces aan hun broek.
   Hier te lande maken onderwijzers en docenten zich zorgen over mogelijke herrie onder Turkse leerlingen als de scholen weer gaan starten na de vakantie.
  • Op de negende overlijdt een arrestant, waarschijnlijk als gevolg van gebrek aan medische verzorging.
   Erdoğan gaat op de thee bij Putin en dat werd een gezellige ontmoeting. Alle plooien werden gladgestreken. Alle? Putin blijft achter Assad staan en steunt de Koerden (op zich al een kromme combi). Erdoğan wil(de) af van Assad en over de Koerden is hij duidelijk genoeg. Maar Russische toeristen mogen weer naar Antalya.
  • Woensdag 10 augustus 2016: Bij twee aanslagen in de Turkse steden Diyarbakir en Kiziltepe vallen tenminste acht doden en tientallen gewon­den. Vermoedelijke daders: de PKK.
  • Dat kan/zal waar zijn maar bewijzen?

  • Verder zitten opnieuw 1.500 rechters en aanklagers op de schopstoel want … Gülenist.
  • 11-08: Twee medewerkers van de Turkse ambassade in Griekenland die waren teruggeroepen nemen de benen. Twee ambtenaren uit Bangladesh zijn uitgeweken naar New York.
   De werkvergunningen van nog eens ruim 27.000 mensen in het onderwijs zijn ingetrokken.

Even een poging tot een ‘tussenstand’ op basis van wat ik her en der vond:

Datum Aantal Beroep Actie
15 juli 2.863 soldaten, politieagenten en meelopers gearresteerd
16 juli 2.745 rechters ontslagen
  8.000 politieagenten non-actief
20 juli 15.200 docenten geschorst
24 rtv-stations gesloten
25 juli 42 journalisten gearresteerd
  211 medewerkers Turkish Airlines ontslagen
? 3 persbureaus gesloten
? 45 kranten gesloten
? 15 tijdschriften gesloten
? 29 uitgeverijen gesloten
? 16 tv-stations gesloten
? 23 radiostations gesloten
2 aug. 94 scheids- en lijnrechters geschorst
5 aug. 167 wetenschappers gearresteerd
7 aug. 5 medewerkers van de Nederlandse ambassade teruggeroepen
8 aug. 10 niet-Turken gearresteerd
10 aug. 1.500 rechters en aanklagers ontslagen
11 aug. 2 medewerkers van de ambassade in Grieksenland ondergedoken
  2 medewerkers van de ambassade in Bangladesh naar de VS
  27.000 onderwijzers non-actief
11 sep. 28 burgemeesters vervangen
16 nov. 2 burgemeesters gearresteerd
17 nov. 1 burgemeester gearresteerd
… nov. 103 medewerkers van de Yildiz-universiteit gearresteerd
09 dec. 87 academici van de Yildiz-universiteit gearresteerd
12 dec. 198 medewerkers van de HDP gearresteerd
21 dec. 2.000 leraren en andere medewerkers van onderwijsinstellingen geschorst
27 dec. 1.600 mensen gearresteerd

Verbijsterende aantallen … Hoe krijgen ze het voor elkaar? Maar misschien kloppen de getallen niet helemaal (of helemaal niet).

  • Half augustus, hier te lande: het lijkt erop dat het Erdoğan gelukt is om de Turkije-herrie naar Nederland te exporteren. Chapeau!
   • Diverse (vele) bedreigingen op de asociale media richting Gülenisten. Van klein bier tot doodsbedreigingen.
   • Diverse vernielingen aan gebouwen van vermeend gelieerde Gülenorga­ni­sa­ties.
   • Patiënten schrijven zich uit bij een Gülenarts.
   • Leerlingen worden uitgeschreven van Gülenscholen.
   • Gülenisten
    • gaan maar niet naar de eigen moskee om niet te ‘provoceren’.
    • doen liever elders boodschappen om maar niet herkend te worden.
    • nemen een knuppel mee op weg naar het werk om zich te kunnen verdedigen.
   • Een Erdoğan-Turk beweert in het NOS-journaal:
    • Alle Gülenisten, dus ook de Nederlandse, zijn terroristen. Allemaal.
    • Gülenisten zijn landverraders.
    • Ze moeten allemaal worden opgesloten.
    • Dat van die aanslagen en bedreigingen is zieligdoenerij om maar bescherming te kunnen krijgen.
  • Op maandag 15 augustus waarschuwt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat Turkije de vluchtelingendeal opblaast als Turkse burgers niet uiterlijk in oktober zonder visum naar EU-landen mogen reizen. En in de Bild: “[De Europeanen] vernederen ons in plaats van Turkije te helpen. […]”
  • Ik vraag me af: welke misdaad hebben we begaan? Waarom deze vijandigheid?

  • Turkije gaat viraal in Europa. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallström, twit over een wazig bericht: Turkije zou werken aan een wet die seks met kinderen toestaat. Dat vindt ze niet kunnen. Na een hoop herrie geeft ze toe dat het twitbericht onjuist was maar ze blijft bij haar negatieve mening over Turkije.
  • Op de 16e worden 44 bedrijven in Istanboel ‘overgenomen’. 120 topmensen en medewerkers werden gearresteerd.
   Om de kluwen nog groter te maken: in een uitgelekt antwoord van de Duitse regering (Binnenlandse Zaken) op Kamervragen van Die Linke staat dat De Duitse regering ervan uitgaat dat de Turkse regering radicaal-islamitische en terroristische organisaties ‘actief ondersteunt’. Genoemd worden de Moslim Broederschap, Hamas en de Syrisch islamitische oppositie.
   Het wordt bekend wat Gülen aan zijn broek gaat krijgen:

   • twee keer levenslang
   • en dan nog eens 1.900 jaar gevangenis
   • en een bescheiden boete van $4,8 miljoen

    Opnieuw nogal bizar.

  • Omdat de gevangenissen overvol zitten, wordt overwogen om 38.000 gestraften voorwaardelijk vrij te laten. Mensen die dus niks te maken konden hebben met de coup.
  • Donderdag 18 augustus: tijd voor een inval in 200 bedrijven. 60 mensen worden opgepakt.
  • Wat zouden ze er zoeken? Balpennen, Kalasjnikovs, porno, hasj?

  • Het uitleveringsverzoek van Gülen aan de VS volgt op 24 augustus. Op welke gronden werd niet bekend gemaakt maar het zou niet gaan omdat hij het brein achter de coup zou zijn.

   Rara.

   Het Turkse leger steekt de grens over bij het Syrische plaatsje Jarabulus aan de Eufraat. Ze zullen blijven totdat de Koerdische strijdkrachten zich terug­trekken ten oosten van de rivier. En de VS zijn het daarmee eens.

  • Het is niet de eerste keer dat de VS de Koerden in de steek lieten. In de Eerste Golfoorlog (1990-1991) kwamen de Koerden in opstand tegen Saddam Hoessein maar Bush sr. zette na de bevrijding van Koeweit niet door.

  • Donderdag 25 augustus. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb reageert afwijzend op een brief van de Haagse Turkse consul-generaal, Sadin Ayyildiz, waarin hij ‘uitlegt’ hoe burgemeesters tijdens demonstraties moeten omgaan met uitingen van tegenstanders van de Turkse regering. De precieze tekst van de brief kan ik niet vinden.
  • 29 augustus. Koenders reist af naar Ankara voor een babbel met Çavuşoğlu en premier Yildirim. Kort samengevat zegt hij: ‘Heel erg van de coup. Begrijpelijke eerste reacties. Maar hou de rechtstaat overeind en s.v.p. geen stokerij onder de Turken in Nederland.’
   Bij de start van het schooljaar worden enkele honderden leerlingen weggehaald van vermeende Gülenscholen in o.a. Arnhem, Zaandam, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
  • En dan publiceert staatspersbureau Anadolu Ajansi op 30 augustus een lijst met acht scholen, zo’n twintig culturele instellingen en tien banken, onderne­mers­verenigingen en andere instellingen – allemaal Nederlands – die zouden sympathiseren met Gülen.
  • Op de laatste dag van augustus treedt de minister van Binnenlandse Zaken af. Je kunt hiervoor genoeg redenen aandragen.
   In Nederland stamelen politici met Turkse roots zich een weg door de media. Ze keuren de coup natuurlijk helemaal af maar verder … Zeeuws PvdA-Statenlid Bayram Erbisim bijvoorbeeld zegt in Nieuwsuur: “Het is een noodtoestand waarbij ze mensen proberen te vinden die de coup hebben gepleegd. […] Tachtigduizend [opgepakte of geschorste mensen] lijkt heel veel, maar in een land van tachtig miljoen is het heel weinig. Turkije is niet te vergelijken met Nederland, het is een groot complex land met veel span­ningen.”
 • September 2016
  • Het eerste berichtje van de maand op 1 september: Zaman Vandaag start een crowd funding voor een eenmalige ‘Vrijheidseditie’.
   Volgens het Amsterdamse D66-raadslid Paternotte circuleert er een lijst met leerlingen van Gülenscholen maar noch de politie noch de burgemee­ster konden dit bevestigen.
   Inmiddels hebben 80 Turkse Rotterdammers aangifte gedaan van bedrei­gin­gen.
   GroenLinks-raadslid te Gorkum Ilhan Tekir wordt uit zijn partij gezet van­wege openlijke steun aan de AKP en Erdoğan. Hij vindt dat maar niks want GroenLinks ‘staat toch voor de vrijheid van meningsuiting’ …
  • Ik vraag me af: kun je oprecht voor GL in de gemeenteraad zitten en dan lan­de­lijk PVV, SP of SGP stemmen? Nee dus. En dus ook niet internationaal de AKP.

  • Het Turkse feestje op vrijdag 2 september: De Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad sleept vier ouders voor de rechter vanwege negatieve uitlatingen over basisschool De Roos. Ze komen overeen om eens met elkaar te gaan praten.
   Münire Manisa van de PvdA in Amsterdam Nieuw-West ontving op haar werk een nep-poederbrief.
   Volgens Rutte is er geheel geen sprake van Turkse inmenging in Nederland.
  • Tsja.

  • En die lijst met leerlingen … een raar geval. Volgens de Volkskrant stuurde de Turks-Nederlandse juriste Sükran Ince als voorzitter van de actiegroep ‘Veilig naar school’ half augustus een lijst van 109 scholieren van De Witte Tulp, een mogelijk aan Gülen gelieerde basisschool in Amsterdam-West, naar de gemeente. Het gaat volgens Ince om kinderen uit ‘vaderlands­lievende gezinnen’ die na de vakantie niet meer willen terugkeren op die school. Ter zijde: ze stelde zich in 2015 verkiesbaar voor de AKP en ze staat op haar Instagram-pagina op een foto met de controversiële minister Nihat Zeybekc tijdens zijn bezoek aan Nederland.
  • 3 september: 31 islamitische organisaties klagen in een brief dat het Aboutaleb ontbreekt aan een zorgvuldige en empathische benadering. Aboutaleb verweet Turkse Rotterdammers onder meer dat het hen ont­breekt aan een democratische opvoeding. “Zulke generaliserende woorden dragen niet bij aan verbinding”, staat in hun brief.
  • Tsja.

  • Opnieuw steken Turkse tanks de grens met Syrië over, nu ten zuiden van de stad Gaziantep, over naar het plaatsje al-Rai.
  • Zomergast Rutte doet op zondag 4 september stevige uitspraken over asociale Turken. Hij kiest het fragment waarin te zien is hoe Robert Bas van de NOS het verslaan van een demonstratie van Erdoğan-turken onmogelijk gemaakt wordt. Het geschreeuw: “[…] Wij zijn hier met zijn allen hier. We blijven heel de nacht. Als Turkije pijn voelt, zal de hele wereld pijn voelen. We hebben bloed één keer geproefd. NOS, jullie zijn een leugenaar. Erdoğan is geen dictator, Erdoğan koning. Fuck jullie hè, fuck jullie. Nee, niet meer opnemen hier. Geen leugens opnemen. Wij zijn hier met zesduizend. [Een collega-Turk] Oprotten hier. Oprotten. Kanker.” En dan volgt geen beeld maar ‘voetenwerk’.

  Achteraf, nu vanachter mijn computertje heel makkelijk en flauw gezegd maar Robert Bas had naam kunnen maken door die Turkse brulaap te vragen voor een interview nadat hij zijn directe verslag had afgerond. Ook het cameramens had creatiever kunnen zijn. De desbetreffende flapdrol (met obligaat baardje en sigaret) deed aanvankelijk tamelijk sullig zielig. Maar nu het commentaar van Rutte.

  • Rutte: “Woede, ik voel echt pure woede. Die man, die zegt dus ‘oprot­ten’. Mijn primaire eerste gevoel is: lazer zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in plat Haags zeggen. We hebben in Nederland het recht om te demonstreren. Daar maken zij gebruik van. We hebben ook pers­vrij­heid. Deze persvrijheid treden ze met voeten.”
  • Op 05-09 dreigt ook de Amsterdamse basisschool De Witte Tulp met een rechtszaak. Ook daar zouden ouders anderen oproepen hun kinderen van school te halen. De Witte Tulp zegt financiële schade te hebben geleden als gevolg van de uitstroom van leerlingen. Van de 380 leer­lin­gen zijn er 140 weg.
   Er wordt een Rotterdammer aangehouden wegens bedreigingen en vernie­lin­gen van Gülenisten en hun bezittingen.
  • Op dinsdag de zesde vindt een eerste gesprek plaats tussen de leiding van basisschool De Roos en de twitterende ouders onder leiding van burge­mees­ter Geke Faber. Het was een constructief gesprek en ze praten don­der­dag verder.
   Ebru Umar hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn bij haar proces. Ik heb geen idee hoe het verder is gegaan.
  • De wijk Poelenburg in Purmerend … Turkse gozers terroriseren de wijk en dat wordt vrolijk gevlogd door ene Ismail Ilgun. Hij vindt zichzelf ‘een Erdoğan-strijder’. Bij Jeroen Pauw krijgen ze op 8 september uitgebreid de kans om hun wangedrag te etaleren vanach­ter een batterij zonne­bril­len.
   Na ‘pleur op’ komt Rutte uit de hoek met ‘tuig van de richel’.
  • Naar mijn zeer onfraaie mening: dit, Ismail en die hangjongeren, is het pus van de samenleving. Let wel: pus, viezigheid – jawel – maar van onze eigen samen­le­ving. En Rutte mag terecht niet zeggen dat het ‘tuig van de richel’ is.

  • Het tweede gesprek tussen het bestuur van basisschool De Roos en ouders onder leiding van burgemeester Geke Faber mislukt op donder­dag 8 sep­tem­ber. Uitspraak van de rechter volgt a.s. vrijdag.
  • In de Turks overtreffende trap: op zondag 11 september wordt gemeld dat 28 Koerdische (gekozen) burgemeesters worden vervangen door ‘bewind­voer­ders’. 24 daarvan zijn lid van de DHP. Reden: “De macht is gekaapt door terreur. De democratie moet teruggegeven worden aan het volk.”
   De Poelenburgse hangjongeren verstoren een interview van rtv NH het raadslid Juliëtte Rot. Ze gaat aangifte doen.
   Rapper Boef (Souffiane Boussida) wordt opgepakt wegens opruiing. Hij riep op tot rellerij in Tilburg.
  • Hé, ineens niet een Turk maar waarschijnlijk een Marokkaan. Ik blijf dit misbak­sel toch even volgen.

  • Nederlandse tussenstand op 12 september: ongeveer 600 kinderen verlie­ten hun Gülenschool en 175 Turken deden aangifte wegens bedrei­ging of intimidatie.
  • Ter zijde: 13 september 2016 is de warmste 13e september ooit geme­ten. Verders laten Kamerdebatten me meestal koud maar vandaag worden me drie dingen duidelijk.
   • De orgaandonatiewet van D66-er Pia Dijkstra wordt anti-god-gedankt aangenomen. Een Dierenpartij-tegenstemmer zat vast in het OV. In het regentengedrocht Eerste Kamer gaat het straks vast weer mis. De christelijke hang naar ‘ziek – als het maar leeft – leven’ regeert in Nederland.
   • Minister-president Rutte blijkt toch echt een – excuus voor mijn straat­taal – een Wilders-light flapdrol. Rutte balkte ‘pleur op’ en ‘tuig’ en veinst dat hij niet begrijpt wat daar niet fris aan is.
   • En dan Kamerlid PvdA-glipper Tunahan Kuzu … Hij vraagt begrip voor de Turkse zuiveringen, de heksenjacht van Erdoğan.
   • De bruggen die zijn partijtje zou willen bouwen komen niet op mijn oever. Voor het eerst voel ik enige sympathie voor de interruptie van Wilders: “Verhuis s.v.p. naar Turkije.”

   Bij ordeverstoring in opnieuw Poelenburg wordt ook journalist Fatih Özyar (54) opgepakt. Hij is correspondent voor de Turkse krant Sabah en toonde bij arrestatie zijn perskaart. De politie vond dat hij het samenscho­lings­verbod overtrad. Dezelfde avond kwam hij weer vrij.

  • Op woensdag de 14de heeft minister Asscher (Sociale Zaken) een ‘stevig’ gesprek met vijftien Turkse organisaties. Ze hebben zich tegen het geweld en de intimidaties binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap uitgesproken en de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat onderkend. Volgens Asscher wordt de ‘lakmoesproef’ of ze er nu ook wat aan gaan doen.
  • 15-09: Stop de persen! Turksemedia.nl

   Gemaakt door, met welke sympathie …?

   meldt: ‘Op de vraag wat ze [mvr. Kati Piri, PvdA-Europarlementariër en Turkije-rapporteur, Hongaars-Nederlandse] vond van de organisa­tie­struc­tuur van terreurgroep FETO (terreurorganisatie Fethullah Gülen), die achter de couppoging zit, antwoordde Piri: “Ik heb geen twijfels meer dat leden van de Gülenbeweging achter de couppoging zitten. Tijdens mijn reizen naar Turkije in de laatste drie jaar is er gepraat over Gülenisten. De Turkse regering gaf toen al aan dat er een parallelle staat werd gevormd. De Europese Unie kon dit niet controleren, totdat de couppoging plaats­vond. Nu is het pas duidelijk dat ze een parallelle staat waren.”‘ Dat citeren ze dan weer van de Turkse zender en nieuwssite Habertürk.

   Gemaakt door …?

   Desgevraagd zegt Piri bij ‘Nieuws en Co’ op de radio echt helemaal zelf op de vraag of ze denkt dat Gülenisten achter de staatsgreep zitten: “Nee. Wat ik heb willen zeggen is dat in Turkije dit als meest waarschijnlijke scenario wordt gezien. Andere scenario’s […] heb ik niet gehoord. Maar […] moet het bewezen worden volgens de normen van de rechtsstaat. […] De meeste analisten denken juist dat er een aantal Gülenaanhangers achter zitten wat nog niet wil betekent dat de Gülenbeweging erbij betrokken is.”.

   Ik vind dat radiomannetje Joost Karhof haar voortdurend woorden in de mond probeert te leggen. Beluister eventueel het fragment. Hoe je Hollandse roer recht te houden in deze mediamodder? En hoe moet het met den Neder-Turk in dezen?

   Mijnheer Boef komt vrij. In RTL Late night kunnen we landelijk genieten van zijn vlog over de politie (“flikker”, “ik neuk jouw dochter”).

  • Op 16 september doet de rechter uitspraak in de zaak van de Zaanse ba­sis­school De Roos tegen een aantal ouders. ‘Terroristenschool’ of woor­den van soortgelijke strekking zijn vanaf heden verboden op straffe van een boete van 1000 euro per keer. De term ‘Gülenschool’ is volgens de rechter wel toegestaan.
   M.b.t. de aanhouding van Fatih Özyar verklaart de Turkse regering: “[…] re­pres­sieve aanpak van de Nederlandse politie […] daaraan helemaal geen aandacht wordt geschonken door de mensen die altijd kritiek uiten op de vrijheid van pers en meningsuiting in Turkije”. Er wordt gemeten met twee maten, luidt het. “We veroordelen de buitensporige aanpak door de Neder­landse politie van Fatih Özyar en volgen bezorgd wat de vrijheid van menings­uiting en pers betreft, de recente extreme maatregelen tegen journalisten in Nederland. Verder veroordelen we ook de mediabedrijven die de incidenten verslaan met een vijandige houding ten opzichte van onze president Erdogan en ons land en we beschouwen dat als een hate crime.”

  Blijkbaar weten de thuis-Turken perfect hoe men subtiel omgaat met journa­lis­ten, persvrijheid, relschoppers en andersdenkenden ;-). Ik zal ooit nog eens uitzoeken hoeveel onderwijzers, burgemeesters, ondernemers en wetenschap­pers in Nederland achter de tralies verdwenen vanwege hun religieuze of poli­tie­ke voorkeur.

  Mijnheer Boef wordt weer opgepakt vanwege zijn beledigende vlog. Hij wordt vrijgelaten maar ook weer opgepakt omdat hij een gedragsaan­wij­zing (?) over­treedt.

   • Zaterdag 17 september: Boef komt weer vrij.
   • Het zat eraan te komen; als je slim was – ik dus niet – had je het van tevoren uit kunnen tekenen … Het Turkse schooljaar start op 20-09 en nu schijnen er ineens on­ge­veer 50.000 vacatures te zijn ;-).

  Ik noteerde hierboven slechts 15.200 geschorste docenten en 27.000 onder­wij­zers op non-actief. Het zou niks gek zijn als er in Turkije binnen korte tijd een gebrek ontstaat aan gewoon gezond denkende mensen van allerlei soort: medici, ingenieurs, advocaten, … Om nog maar niet te spreken over zelfstandig den­ken­de journalisten.

   • De derde dinsdag van september + 1: de algemene beschouwingen en het verhaal van Rutte. Ook aan Nederlanders ontbreekt blijkbaar soms een schroefje. Bijna alle Kamerleden zijn niet blij met het ‘pleurt op’ van ons opperhoofd. Maar hij, Rutte, is de enige die dat niet begrijpt.

  Opnieuw een ‘tsja’ maar nu voor een Hollander. In alle ver­volg­interviews blijft hij zich stug van de totaal achterlijken houden. Volgens mij bestaat er nog geen woord voor deze politiek psychiatrische afwijking. Wie doet een duit in het zakje?

    Naast alle centenkwesties zijn ‘mislukte integratie’, ‘onrust in de samen­le­ving’ en ‘de betrouwbaarheid van politici’ de belangrijkste onderwerpen.
    Geert Wilders gaat wederom een stapje verder in zijn haatprogramma. Hij vindt nu dat alle moskeeën gesloten en dat alle Korans in beslag genomen moeten worden. VVD-baas Zijlstra benoemt dat als ‘dictatuur’.

   • Op zondag 25 september 2016 wordt Joost Lagendijk de toegang tot Turkije geweigerd. Hij woont sinds 2006 met zijn Turkse vrouw in Istanboel. Na lidmaatschap van het Europarlement voor GroenLinks werd hij docent aan een, inmiddels gesloten universiteit en werkte als correspondent voor diverse Turkse (gesloten) en Nederlandse media. Zijn verblijfsvergunning was verlopen maar hij had verlenging al aangevraagd.
   • Van Lagendijk verscheen deze maand, o toeval, ‘Erdoğan in een notendop’. Van de achterflap: “Joost Lagendijk beschrijft hoe Erdoğan kon uitgroeien tot alleen­heerser, wat zijn opvattingen zijn, waar de steun voor hem vandaan komt en waarom tegelijk de weerstand tegen hem zo groot is.” Ik vond het een goed geschreven en informatief boek. Tien keer beter dan ik dat hier doe (eigenlijk helemaal niet), doet hij de grote politieke lijnen uit de doeken, de mogelijke drijfveren en motieven, de kongsi’s, teleurstellingen en ergernissen.

   • Voor het eerst verneem ik iets van Gülen. In een interview met Die Zeit van 29 september zegt hij, gevraagd of hij denkt dat Erdogan achter de staatsgreep zat: “Tot nu toe heb ik rekening gehouden met de mogelijk­heid. Nu denk ik dat het zeker is.” Erdogans zou de couppoging een ‘cadeau van God’ hebben genoemd omdat hij daarna kon beginnen met de zuiver­in­gen.
   • Het zat eraan te komen: op donderdag 29-09 wordt de noodtoestand in Turkije met drie maanden verlengd.
    De Nederlandse politie pakt twee mannen op wegens intimidatie en bedrei­ging. Hun afkomst wordt in de media niet vermeld.
  • Oktober 2016
  • Op beschuldiging van lidmaatschap van een terroristische organisatie wordt Kutbettin (Qutbadin?) Gülen, de broer van Fethullah, opgepakt op zondag 2 oktober 2016. Hij zou kortgeleden zijn teruggekeerd in Turkije en werd gearres­teerd in de woning van familie in Izmir.

Ik vind dit toch wel een beetje vreemd. Welke Gülenist gaat er nou toch nù terug naar Turkije?

  • Op 04-10 worden 23 radio- en tv-stations uit de lucht gehaald waaronder IMC-tv en Hayat-tv.
   Opnieuw worden duizenden politieagenten geschorst met een personeels­tekort als gevolg.
  • Vrijdag 7 oktober. Met terugwerkende kracht wordt bekend gemaakt dat drie Turkse diplomaten asiel hebben gevraagd in Duitsland.
  • Twee terroristen blazen alleen zichzelf op in Ankara bij een poging tot arrestatie. Het is 08-10.
  • Eén dag later is het alweer raak. In de regio Şemdinli bij de Iranese grens ontploft een autobom bij een militaire controlepost. Er vallen zeker 18 doden en 23 gewonden.
  • Premier Binali Yildirim op dinsdag 11 oktober 2016: “De AKP moet zich ontdoen van terroristen.”
  • Nieuwe grootse zuiveringen zijn dus aanstaande, vast bij vele duizenden. Beste, geachte AKP-er: als je ooit eens de hand schudde van je kapper die een verkeerd blaadje beschikbaar had, dan ben je vanaf nu dus een terroristen­vriend, nee … ben je zèlf een groots-gevaarlijke terrorist.

  • Nog een incidentje in deze enorme chaos: de ooit Soenitische stad Mosul in Irak gaat mogelijk binnenkort heroverd worden op IS. Door … van rechts de Koerdische Peshmerga, van onder door de Sjiïtische regeringstroepen of … van boven door de Turken. De Iraakse premier wil, vindt, dat de Turken zich afzijdig moeten houden. Erdoğan zegt in een persconferentie: “Hij [de Iraakse premier] beledigt mij persoonlijk. Ik neem hem niet eens serieus. Je bent niet van mijn niveau. Je bent niet van dezelfde kwaliteit. Dat jij vanuit Irak zit te schreeuwen is niet relevant. Wij doen toch wat we willen. Dat je het weet.” In dit kader … Ilmir Cevik, een topadviseur van Erdoğan, zegt: “Onze vrienden en vijanden moeten begrijpen dat Noord-Irak en Syrië de achtertuin zijn van Turkije […].”
  • In stupied sullig Nederland wordt er weken, maanden gedebatteerd of deelname aan een VN-goedgekeurde missie toelaatbaar, wenselijk en mogelijk is. Goede bedoelingen, voor- en nadelen, gevaren voor en belangen van de plaatselijke bevol­king worden tegen het licht gehouden en binnenste buiten gekeerd. Erdoğan houdt er blijkbaar een andere stijl op na.

  • Half oktober 2016. Als gevolg van een verborgencamera-actie van tv-maker Alberto Stegeman laait binnen de orthodoxe moslimgemeenschap een debat over polygamie. Onder meer een moskee in Almere lijkt open te staan voor het sluiten van illegale huwelijken. Een moslima leek daar te kunnen trouwen met een man die al twee partners had. Een van de vrou­wen gaf op de verborgen camera toe dat dit tegen haar zin was, maar dat zij daar als vrouw nu eenmaal niets over te zeggen heeft.
  • Op 18 oktober breekt Zaman Vandaag met columnist Jan Jaap de Ruiter. Aanleiding is een stukje dat JJ in juni schreef waarin hij beweerde dat homofilie niet strijdig is met de islam. En daarover is nu publieke com­mo­tie ontstaan in Turkije: het is een belediging van Mohammed. Hoofdredac­teur Cerit zegt dat het hem om JJ’s en zijn eigen veiligheid gaat en dat hij JJ misschien weer zal inhuren.
  • Van Teletekst op 19-10: De Turkse politie heeft in Ankara een IS-verdachte doodgeschoten. Hij weigerde uit zijn appartement te komen en opende het vuur op de politie. Daarop ontstond een schotenwisseling. De autoriteiten houden er rekening mee dat de verdachte tijdens een nationale feestdag, later deze maand, een aanslag wilde plegen. Zijn identiteit is niet bekend­gemaakt.
  • Mafkees Jan Roos van mafpartij VNL meldt op zaterdag 22 oktober in TROS Kamerbreed dat hij mafland Turkije uit mafclub NAVO wil zetten.
  • Dat zal niet gebeuren maar misschien heeft hij een (maf) punt.

  • De Turkse darmkrampjes van 24-10. Reuters meldt dat volgens het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken sinds de coup in juli 35 diplomaten en familieleden asiel hebben aangevraagd, wellicht allen in Duitsland.

   Dit is zulk ‘klein bier’ dat het op internet bijna nergens te vinden is.

   Teletekst 113: Diyanet, de Turkse overheidsinstantie voor religie, voelt zich beledigd door de verdenking dat imams in Nederland aan politieke sturing doen. Dat de Kamer overweegt financiering van moskeeën door Diyanet te verbieden, ziet Mehmet Görmez, de directeur, als een daad van een twee­de­rangs democratie.

   Is deze uitspraak nou grappig, zielig, …? In ieder geval tekenend voor de sfeer onder de Nederlandse Turken en hun perceptie van de toestand in de wereld.

   In een gesprek met de NOS noemt Görmez het zorgwekkend dat Diyanet, dat al 40 jaar in Nederland werkt en bijdraagt aan integratie, een negatieve invloed zou hebben. “Wij doen niet aan politiek en onze imams ook niet.” Nederland heeft Diyanet juist hard nodig, zegt hij.
   Teletekst 115: In Rotterdam komt geen salafistische school, schrijft burge­mees­ter Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. Tegen het plan om zo’n school te vestigen in een voormalig ROC-pand was veel verzet. Een organisatie uit Qatar kocht het pand voor 1,7 miljoen euro om er een sala­fis­tisch instituut in te vestigen. Dat riep veel weerstand op in de buurt en van politieke partijen. De investeerders betreuren de onrust en willen het pand weer van de hand doen. Ze benadrukken dat ze aan liefdadigheid doen en dat ze tegen terrorisme zijn, schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad.

  • Op dinsdag 25 oktober 2016 vertoont de BBC een reportage waarin te zien is hoe Syrische kinderen werken in de Turkse textielindustrie.
   De burgemeester van Diyarbakir, mvr. Gültan Kisanak, is gearresteerd op verdenking van banden met de PKK. Het lot van de locoburgemeester is onduidelijk.
   Van de Gentse hoogleraar Dries Lesage verschijnt ‘Wat u niet mag weten over Turkije’ waarin hij een tegendraads licht laat schijnen over de Turkije-kwestie. Lees eventueel het interview van Tomas Vanheste met Lesage op De Correspondent.
  • Tegen een verbod van de gouverneur (AKP) in verzamelden zich op 26-10 zo’n duizend mensen bij het gemeentehuis in Diyarbakir om te demonstre­ren tegen de arrestaties van de burgemeester. De politie grijp in. In Istanboel houden tientallen mensen een sit-in.
  • Op zaterdag 29 oktober laat Erdoğan weten dat hij vasthoudt aan de her­in­voering van de doodstraf.
  • In de media van 30-10: weer 10.000 ambtenaren zijn ontslagen vanwege vermeende banden met de Gülenbeweging. De ontslagteller staat op zo’n 100.000 mensen en de arrestatieteller op 37.000. Ook zijn weer 15 ‘media­kanalen’ gesloten.
  • Ik vraag me twee dingen af: a) waar komt deze informatie vandaan en wie maakt deze tellingen en b) gaat de bom barsten in het gezicht van Erdoğan en wanneer?

  • Maandag 31 oktober. Het wordt eentonig, sorry. De hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet is gearresteerd en twaalf medewerkers wacht hetzelfde lot. De respectabele Cumhuriyet leverde kritiek op de strapatsen van zowel de Gülenbeweging als van de regering. De vorige hoofdredacteur kon op tijd naar het buitenland vluchten.
 • November 2016
  • 04-11. De Turkse politie pakt in de nacht van donderdag op vrijdag de twee voorzitters op van de pro-Koerdische partij HDP – Selahattin Demirtaş en Figen Yuksekdag – en een tiental andere parlementariërs van de partij. Hen wordt verweten te weigeren om een verklaring af te leggen over misdaden die in verband worden gebracht met “terroristische propaganda”.
   Bij een autobomaanslag in Diyarbakir bij een politiebureau vallen negen doden en ± honderd gewonden. IS claimt de aanslag maar de regering houdt het op de PKK.
  • Zaterdag 5 november 2016. Nog eens negen HDP-parlementariërs worden gearresteerd. In vele Europese steden en ook in Istanboel wordt gedemon­streerd tegen de ‘dictatuur’ van Erdoğan.
   Joost Lagendijk heeft na 25 september j.l. nog steeds geen visum.
   Volgende week verschijnt een EU-rapport over de Turkse toestanden in het afgelopen halfjaar.

   Komt de explosie of de totale implosie van Turkije al nader?

  • 06-11. De overgebleven HDP-parlementsleden overwegen om het parle­ment te boycotten. Vijftien Koerden worden opgepakt in verband met de aanslag van j.l. vrijdag. Ook de TAK eist die aanslag nu op. TAK staat voor Teyrebazen Azadiya Kurdistan (Koerdische Vrijheidsvalken).
  • In de felicitatie van premier Yildirim aan Donald Trump op 9 oktober moet hij toch even aandringen op een snelle uitlevering van Gülen.
  • Het EU-rapport over Turkije verschijnt op woensdag 10 november 2016, misschien wel of niet toevallig op de dag na de verkiezing van Trump.
   Het EU-lidmaatschap van Turkije kwam weer in beeld bij de onderhande­lin­gen over de vluchtelingendeal. Nu wordt de deur nog niet helemaal dicht­ge­gooid maar “[…] nu doorpraten over toetreding tot de EU is niet geloof­waar­dig”, zegt Kati Piri. “Als het land kiest voor herinvoering van de dood­straf is zelfs ieder verder overleg over EU-lidmaatschap van de baan.” Maar er zijn ook positieve punten: de opvang van 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen en een aantal technische terreinen.
   Het Turkse ministerie voor EU-zaken noemt het rapport ‘oneerlijk’ en ‘buiten­spo­rig’.
   Johannes Hahn en Frans Timmermans reis­den naar Turkije om het zoge­he­ten Joint Action Plan te bespreken.
  • 15-11. Frans Timmermans in de Belgische krant Knak: “Op basis van Amerikaans onderzoek zijn er steeds meer indicaties dat de Gülenbeweging wel degelijk een rol heeft gespeeld in de mislukte staatsgreep deze zomer in Turkije.”

   Het wordt me niet duidelijk op welk onderzoek Timmermans doelt. De bewijzen blijven dus duister en mysterieus.

  • 16-11. Met Kati Piri, de Turkije-watcher van de EU, zal niet gesproken worden over het EU-rapport. Zij en haar Duitse collega reizen dan ook maar niet af.
   Hizmet-Nederland is boos op Timmermans. Die pruttelt nu: “Ik heb alleen gezegd dat ik in mijn vele, vele contacten de afgelopen maanden heb gehoord dat er indicaties zouden zijn voor de betrokkenheid van sommige personen van de Gülenbeweging in de coup in Turkije.”

   Tsja: ‘gehoord’, ‘indicaties’, ‘zouden zijn’, ‘betrokkenheid’, ‘sommige personen’. Dan kan je verder alles wel fantaseren aan slechtigheid.

  • De burgemeesters van Siirt en Tuncelli worden gearresteerd op beschul­di­ging van banden met de PKK.
  • 17-11. En nu ook maar de burgemeester van Van. Ankara heeft nu zet­ba­zen in 29 steden in oost Turkije. Er breken weer relletjes uit.
  • Op dinsdag 22 november wordt het wetsontwerp dat een verkrachter grotendeels vrijuit gaat als hij met zijn slachtoffer trouwt, on hold gezet.
   Frans Timmermans verschijnt maar niet in het Europees Parlement om te debatteren over zijn warrige uitspraken over de vermeende betrokkenheid van Gülen bij de coup.
   Het lijkt te gek voor woorden maar het schijnt dat opnieuw per decreet 15.000 ambte­naren, politiemensen en militairen zijn ontslagen. Het totaal staat daarmee op 110.000 verschoppelingen. Daarnaast werden 375 (of 550?) organisaties, instellingen, verenigingen en nieuwsmedia gesloten.

   Hoe ziet zo’n decreet eruit? Staan alle namen van de dames en heren erop? Met gespecificeerde bewijzen en een wettelijke aanklacht?

   De nationalisten in het Turkse parlement staan achter een plannetje om Erdoğan met meer macht aan het roer te houden tot 2029.

  • 23-11. Morgen gaat het EU-parlement stemmen over het bevriezen van de onderhandelingen over toetreding. Mijnheer Erdoğan laat vandaag alvast weten dat hij dat maar niks vindt, waardeloos, van nul en generlei waarde.
  • 24-11. Zoals te verwachten is het Europarlement in grote meerderheid van mening dat de onderhandelingen met Turkije over toetreding bevroren moeten worden. Bij herinvoering van de doodstraf moeten de onderhande­lin­gen echt gestopt worden. In december beslissen de regeringsleiders daadwerkelijk over de verdere gang van zaken.
  • 25-11. N.a.v. de stemming in het Europarlement dreigt Erdoğan weer eens dat de vluchtelingendeal opgezegd zal worden. “Wij voeden 3 tot 3,5 mil­joen vluchtelingen in ons land. Jullie houden je niet aan jullie beloftes. Als jullie nog verder gaan, dan gaan de grenzen weer open.”
   De Lira is sinds de coup ruim 10% in waarde gedaald.
  • Woensdag 25-11. Erdoğan meldt dat de Turkse troepen in Syrië zijn om Assad ten val te brengen. Putin wil a.u.b. uitleg.

   De Tweede Kamer wil dat de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU worden ‘bevroren’. Koenders gaat met deze boodschap naar de EU, de commissie dan. Erdoğan reageert nogal gekwetst en beledigd. Al eerder dreigde hij de grenzen voor vluchtelingen weer open te zetten en ook dat Turkije zijn heil elders kan gaan zoeken, anders dan bij de EU.

 • December 2016
  • Zaterdag 03-12. De VN-rapporteur Nils Melzer roept de Turkse regering op om martelingen niet te tolereren. Hij zag slechte omstandigheden in over­volle gevangenissen. De afgelopen week kwamen beelden vrij van zwaar mishandelde gevangenen.
  • 06-12. Na de coup vluchtten acht militairen met een helikopter naar Grieken­land. Ze vroegen politiek asiel aan. Drie van hen mogen nu van de Griekse rechter uitgeleverd worden op verdenking van betrokkenheid bij de staats­greep.
  • Vrijdag 09 december. Houdt het nou nooit op? De Turkse justitie heeft 87 academici van de Yildiz-universiteit in Istanboel laten arresteren. Vorige maand werden ook al 103 medewerkers van dezelfde universiteit gear­res­teerd.

   Heb ik dat gemist of komt zoiets niet meer in het nieuws omdat het gewoon geworden is?

   De koers van de Lira is nog steeds dalende. Erdoğan roept op om dollars en €uro’s in te wisselen voor de eigen munt om zich zo teweer te stellen tegen dit ‘buitenlandse complot’. De schaapjes volgen maar een Turkse econoom zegt dat het geen reet uit gaat maken. De krimp staat er gewoon aan te komen.

  • 10-12. Bij het stadion van Besiktas in Istanboel ontploffen twee (auto-)bom­men. Waarschijnlijk doelwit: de politie. Mogelijke dader: IS of de PKK. In ieder geval 44 doden en 155 gewonden. Een dag later eist de TAK de aanslag op. Fantastisch … De doden blijven dood, de gewonden gewond.
  • Maandag 12 december. De politie pakt 198 (of 298?) functionarissen van de HDP op.
   Het leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Koerdische doelen in Noord-Irak. Daarbij zou ‘een’ PKK-hoofdkwartier vernietigd zijn.
   Het kantoor van de HDP in Ankara (of Istanboel?) is vernield door de politie.
   Enkele citaten van de autoriteiten: ‘Vroeg of laat zullen we wraak nemen.’ en ‘Weet dit: het zwaard van de staat reikt ver.’
  • 14-12. Minister Koenders wil van de Turkse ambassadeur weten hoe Diyanet omgaat met Gülenklikkerij vanuit Nederland.
  • Op 15 december verschijnt het rapport ‘Integratie in zicht?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met 307 pagina’s A4 is het te dik voor mij. Ik pikte twee op­mer­kelijke dingen op uit de media.
   • “Van de Turkse Nederlanders zou 43% permanent in het herkomstland willen wonen. […] De afgelopen tien jaar is vooral bij de Turkse Neder­lan­ders van de tweede generatie het aandeel toegenomen dat per­ma­nent in het herkomstland wil wonen.”

    Ik kan me hier van alles bij voorstellen: Wilders, overduidelijke discriminatie op de arbeidsmarkt en meer. Maar wat halen ze zich in hun hoofd? ‘Terug’ naar een land in chaos, waar de economie terugloopt. En zitten de Turkse Turken te wach­ten op de voormalige weglopers, de gelukszoekers van toen, en verwende watjes uit het westen?

   • “Het percentage autochtone Nederlanders dat vindt dat er te veel men­sen van een andere nationaliteit in Nederland wonen, is sinds de millen­ni­um­wisseling gestaag gedaald. Een groot deel (70%) – hoewel wat minder dan in 2006 – vindt dat het goed is dat een samenleving bestaat uit verschillende culturen.”

    Opmerkelijk. Gezien het getetter van Wilders c.s. zou ik anders verwacht heb­ben.

  • Op vrijdag 16-12 in het nieuws … Zout niet iedere slak en zing vooral zoals je gebekt bent. Maar zegt het iets – en wat zegt het dan – dat veel, de meeste, Turken, ook tweede generatie (in Nederland geboren!), in het ‘moeder’land begraven wil geworden?
  • Weer, weer, weer een aanslag op 17 december. Nu in Kayseri met dertien gedode militairen en meer dan vijftig gewonden. Volgens Erdoğan zit … de PKK erachter.
   Een windvlaag in een Hollands jeneverglaasje: oud-studenten van de sala­fistische organisatie alFitrah van de Syrische imam Suhayb Salam zeggen dat hij onderwijst dat Islamitische criminelen niet aangemeld moeten worden bij de politie. Misverstandje? Volgens de imam vermane men een crimineel volgens de Koran en als dat niet helpt, toch maar politie. Uit het rapport van het Verwey-Jonker Instituut over de lessen die alFitrah geeft aan kinderen van 5 tot 14 jaar. “[…] een groot aantal zorgen zijn. […] Te denken valt aan het niet schudden van handen tussen mannen en vrouwen en het zoveel mogelijk fysiek scheiden van mannen en vrouwen.” De FIOD is bezig met een fraudeonderzoek.
  • 18-12. And now for something completely different: Turkse autoriteiten hebben de kerstviering verboden op de ‘Duitse’ afdeling van een middel­ba­re school in Istanboel. Er werken 35 Duitse leerkrachten, de leerlingen komen uit de Turkse elite en de schoolleiding is Turks. In een verklaring ontkent de school dat er sprake is van een verbod van hogerhand. Het kerstconcert mocht plaatsvinden maar na een negatief advies van de directeur hebben de leerkrachten het zelf afgelast.
  • 19-12. De Russische ambassadeur in Turkije, Andrej Karlov, wordt dood­ge­schoten bij de opening van een foto-expositie over Rusland in Ankara. De schutter is een 22-jarige agent van de Turkse oproerpolitie. Deze aanslag werd niet (direct) opgeëist door een van de grote spelers. Een paar dagen later krijgen we te horen dat het om een Gülenist zou gaan.

   Kan zijn natuurlijk maar het is toch wel merkwaardig. Loopt er nog één Gülenist vrij rond? De moordenaar riep heftige dingen over Syrië en was in dienst bij de politie.

  • 20-12. Het overleg tussen Rusland, Iran en Turkije over de ‘oplossing’ voor Syrië verloopt in grote overeenstemming en vriendschap.
   Erdoğan betuigt zijn medeleven aan Merkel in verband met de aanslag in Berlijn (twaalf doden).
  • Woensdag 21 december 2016. Turkije heeft de in opspraak geraakte voor­zit­ter Yusuf Acar van de religieuze overheidsorganisatie Diyanet terug­ge­trokken uit Nederland.
   Nog eens 2.000 leraren en andere medewerkers van onderwijsinstellingen zijn geschorst wegens mogelijke banden met de coupplegers.
  • 22-12. De NOS-site in Turkije is geblokkeerd, mogelijk omdat de moord­aanslag op de Russische ambassadeur daar te zien is.
  • 26-12. Na de aanslag op de Russische ambassadeur zijn 1.600 mensen gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de Gülenbeweging of de PKK.
  • Op 27 december hoor ik voor het eerst van een proces a.g.v. de coup: 29 politiemensen staan terecht omdat zij weigerden het paleis van Erdoğan te verdedigen. De aanklager eist levenslang tegen 21 verdachten en 7 tot 15 jaar cel voor de anderen. Gisteren ging ook al proces tegen 60 militairen van start.
   Volgende konijn uit de hogehoed: Erdoğan beschuldigt de VS ervan dat ze IS steunen. Hij zegt over klip en klare bewijzen te beschikken.
   Turkije pakte al een tijdje geleden twee Nederlandse terugkerende Syrië-gangers op.
  • 28-12. Een wapenstilstand voor Syrië, opgesteld door Rusland en Turkije … Volgens Turkije zal Assad geen rol kunnen spelen in de nieuwe regering.
  • 28-12. Journalist Ahmet Sik is gearresteerd i.v.m. tweets met ‘terroristi­sche propaganda’. Sik zat in 2011-2012 ook al gevangen. Hij bekriti­seerde eerder zowel Gülen als Erdoğan.
  • Zaterdag 31-12. Istanboel kampt al drie dagen met stroomstoringen. De ‘dader’ … Dit keer niet de PKK of IS maar zware sneeuwval.
 • Januari 2017
  • 1 januari. Bij een schietpartij in nachtclub Reina in Istanboel vallen 39 doden en minstens 70 gewonden.
  • Op 4 januari wordt de noodtoestand met drie maanden verlengd.
   Amnesty International start een schrijfactie tegen de sluiting van 375 ngo’s en de inbeslagname van alle eigendommen. Dit gebeurde onder voorwend­sel van diezelfde noodtoestand.
  • Een kolonel en een majoor worden op 5 januari veroordeeld tot levenslang voor hun aandeel in de coup van 15 juli 2016.
   In Izmir vallen twee doden en vijf gewonden bij een bomaanslag op het gerechtsgebouw. Twee terroristen zijn gedood; een derde is op de vlucht.
   Go Ahead Eagles annuleert het trainingskamp in het Turkse Belek.
   In Marokko – voor de verandering – worden de acht ‘Al-Fatih’ Gülenscholen (2.500 leerlingen) per begin februari gesloten. Het onderwijs zou in strijd zijn met Marokkaanse principes.
  • Het noorden en oosten van Turkije wordt geplaagd door zware sneeuwval. Vliegveld Atatürk bij Istanboel is nagenoeg dicht sinds vrijdag 6 januari.
  • Op dinsdag 10 januari begint het parlement met de behandeling van een nieuwe grondwet op voorstel van de AKP. Wat ik ervan hoor:
   • De president wordt regeringsleider en kiest en benoemt zelf zijn minis­ters. De functie van premier (eerste minister) verdwijnt.
   • De president kan niet ter verantwoording worden geroepen door het parlement.
   • De president benoemt (de meeste) rechters en aanklagers.
   • De president kan het parlement ontbinden en verkiezingen uitschrijven.
   • Hij mag voorzitter zijn en blijven van een politieke partij.
   • De civiele greep op het leger wordt vergroot.
   • De leeftijd voor passief kiesrecht wordt verlaagd van 25 naar 18 jaar.
   • En vast nog veel meer …

   Met een nieuwe grondwet kan Erdoğan opnieuw opgaan voor twee ter­mij­nen van zes jaar, dus tot 2029. Hij begon ooit als premier in 2003.
   De Commissie van Venetië van de Raad van Europa (staatsrechtgeleerden) heeft grote bedenkingen. Volgens voorstanders gaat het om een stabiel en sterk Turkije en om rust in de regio.

  • De koers van de Lira daalde sinds eind september met meer dan 15%. Op 11 januari kost een YTL nog maar € 0,24.
  • Op 12 januari (of een dag eerder) ontaardt de behandeling van het grond­wets­voor­stel in een vechtpartij.
   Als ik Google op ‘vechten … parlement … Turkije’, blijkt dat er wel vaker wordt geknokt door parlementariërs.
  • Een Turks vrachtvliegtuig stort, waarschijnlijk als gevolg van slecht weer, op maandag 16 januari neer op een gehucht bij de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. Zeker 37 mensen komen om.
   De vermoedelijke schutter van de nachtclub in Istanboel is opgepakt. Het gaat om een Oeigoer die vanuit Syrië naar Turkije kwam. Ter info: Oei­goe­ren zijn een overwegend islamitische, Turkssprekende bevolkingsgroep.
  • Het Turkse parlement stemt op 20 januari in grote meerderheid in met het voorstel voor de nieuwe grondwet. Eind maart, begin april komt er een referendum over de wet.
  • Zaterdag 28 januari 2017. Ongeveer 40 Navo-soldaten uit Turkije hebben asiel aangevraagd in Duitsland. Het gaat vooral om hogere officieren die al ontslag hadden gekregen van Turkije.

 • Februari 2017
  • Op 02-02 wordt het de media verboden om zelfstandig nieuwsgaring en berichtgeving te doen over aanslagen. Televisiestations mogen voortaan alleen nog verklaringen van officiële instanties uitzenden en actuele nieuwsberichten onder aan het scherm laten meelopen zonder de kreet breaking te gebruiken.
  • De politie heeft op zaterdag 4 februari 400 vermoedelijke aanhangers van IS gearresteerd.
  • Op 09-02 komen drie Turkse soldaten om bij een Russisch bombardement op al-Bab, per ongeluk. Elf anderen raakten gewond.
  • 10-02. De datum voor het referendum is vastgesteld op zondag 16 april 2017.
   Ik heb het misschien gemist maar de afgelopen week schijnt er weer een ontslag- en arrestatiegolf door Turkije getrokken te zijn.
   Wel in het nieuws: steeds meer hoogopgeleide jonge Turken schijnen het land te willen verlaten vanwege het restrictieve politieke klimaat.
   De Duitse rechter heeft bepaald dat Jan Böhmermann Erdoğan niet meer voor ‘geitenneuker’ mag uitmaken. Daarvoor zijn namelijk onvoldoende bewijzen ;-).
  • Het CPB meldt op 14-02 dat 40% van de Marokkanen en Turken zich in Nederland niet thuis langer voelt.
   Sinds de staatsgreep hebben ongeveer 100 Turkse officieren die bij de NAVO in Europa gestationeerd waren, politiek asiel aangevraagd. De vervangers worden nou niet echt vertrouwd door hun Europese collega’s.
  • Deniz Yücel, correspondent van Die Welt (met dubbele nationaliteit) wordt gearresteerd op 17-02. Hij deed onderzoek naar door het hackerscollectief RedHack gepubliceerde mails over de Minister van Energie en schoonzoon van Erdoğan, Berat Albayrak. Yücel wordt beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie, het verspreiden van propaganda en mis­bruik van informatie. Met hem zijn nog zes Turkse journalisten opgepakt.
  • Donderdag 23 februari. De afgelopen tijd werden tegenstanders van de nieuwe grondwet bedreigd, geïntimideerd en zelfs gearresteerd.
  • 24-02. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken maakt bekend dat sinds augustus 2016 136 Turkse diplomaten asiel hebben aangevraagd. Vorig jaar arriveerden 5.700 politieke vluchtelingen, meest Koerden.
  • 27-02. Het voorarrest van Deniz Yücel wordt vandaag verlengd. Zo’n voor­arrestje kan in Turkije vijf (ja: zegge 5) jaar duren!

 • Maart 2017
  • Vrijdag 3 maart 2017. Het schijnt dat Turkse ministers naar Duitsland en Nederland (gaan) komen om campagne te voeren voor de nieuwe grond­wet. Nederlandse politici en de regering vinden dat een slecht idee. Erdoğan spreekt hier weer schande van: “Nazipraktijken!” 😉
  • 04-03. Binnenkort kunnen we genieten van de film Reis (koning, chef of baas) zijnde een soortement biografie over Erdoğan. Volgens regisseur Hudaverdi Yavuz is het absoluut geen propagandaverhaaltje. Maar: “Dit land heeft wat problemen. Niet dat je niks negatiefs mag zeggen, maar zoiets zouden ze niet willen. Dan zouden ze zeggen dat het beter is om dat stuk eruit te knippen. Dat wilde ik voorkomen.” 😉
  • 09-03. De noodtoestand gaat na 19 april opnieuw verlengd worden.
   Het gedoe over in Nederland campagne voerende Turkse ministers ettert voort. Waarschijnlijk zou het moeten mogen. Ik denk dat Erdoğan sowieso zijn zin gaat krijgen en daarmee Turkije verder in de vernieling helpt. En hier te lande zal men over de Turkse Nederlanders denken: “Rare jongens, die Turken. Daar wil ik niks mee te maken hebben.”
  • Zaterdag 11 maart. De Turkse minister van familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, reist per auto naar Rotterdam en wordt tegengehouden bij het consulaat. Ze zou de nodige schijnbewegingen hebben gemaakt om aan de politie te ontkomen. ‘s Avonds demonstreren zo’n 600 Turken bij het gebouw. Het vliegtuig met Çavuşoğlu, de minister van Buitenlandse Zaken, kreeg van het kabinet geen toestemming om hier te landen. Çavuşoğlu is nu aange­ko­men in Metz in Frankrijk waar hij morgen wil speechen.
   Erdoğan vindt Nederland “angstig en lafhartig”, “een bananenrepubliek” en noemt het optreden “een overblijfsel van het nazisme en fascisme”.

   Die moet ik altijd even opzoeken. ‘Fascisme’ is bedacht door Mussolini. Democra­tie is slecht, een dictatuur met alles erop en eraan is beter. Een burger moet zich opofferen voor zijn land. Volgens het ‘recht van de sterkste’ zullen alleen de sterksten en sterkste landen overblijven. ‘Nazisme’ komt van ‘nationaalso­cia­lisme’ en is een broertje van het fascisme. Extra elementen zijn de superioriteit van het Arische ras en een heftig antisemitisme.

   Çavuşoğlu: “Kennelijk hebben onze tulpen niet geholpen bij de beschaving van deze minister [Rutte]. Zware economische en politieke sancties zullen volgen.” De Turkse oppositie schaart zich achter de regering. De Neder­land­se ambassadeur in Ankara (Kees van Rij) is niet welkom en ambtswoningen zijn gesloten. Turkije heeft overigens ministers gestuurd naar België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Joost Lagendijk wijt deze escalatie toch ook aan de opstelling van de Nederlandse regering en de verkiezingen.
   Na twaalven wordt Kaya tot ongewenste vreemdeling verklaard en uitgezet naar Duitsland. Daarop liep de demonstratie uit de hand. De – al dan niet terechte, te rechtvaardigen – uitwijzing zet veel kwaad bloed bij de NederTurken.
   In de Turkse media wordt gemeld dat veel Nederlanders het optreden van de regering afkeuren maar dat de Nederlandse media alles in een verkeerd daglicht plaatsen.
   Uiterst pikant, geestig: in 2008 nam het Turkse parlement een wet aan die het voeren van campagne in het buitenland verbiedt. Zeer waarschijnlijk hadden ze toen de Koerden op het oog. En in een of ander Europees ver­drag staat dat het een land wel degelijk toegestaan is om campagnevoeren door vertegenwoordigers van een vreemde mogendheid te verhinderen als de openbare orde op het spel kan komen te staan.

  • 12-03. Zo’n 1.300 jonge Turken verzamelen zich voor de Nederlandse ambassade in Ankara. De meesten behoorden tot de Osmanli Ocaklari (Ottomaanse Haarden), een fanclub van Erdoğan en mogelijk een knokploeg. Er sneuvelen ruiten, na afloop zit de hele pui vol eierstruif.
  • Op 14 maart rochelt Erdoğan een nieuwe beschuldiging uit zijn strot: Nederland is schuldig aan de moord op 8.000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica. Nog even en Nederland heeft de Armeense genocide op touw gezet.

   Ik kan het niet helpen maar ik begin echt een hekel te krijgen aan Erdoğan en zijn kompanen.

   Verder gaat Nederland door Turkije gedaagd worden bij: 1) het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 2) de Raad van Europa, 3) de OVSE en 4) de Verenigde Naties.

  • Het commentaar van Çavuşoğlu d.d. 16-03 op de uitslag van onze verkie­zin­gen: “Waar gaat het heen? Wat doen jullie met Europa? Jullie zijn begon­nen aan de neergang van Europa, en jullie brengen het continent naar de afgrond. Heilige oorlogen zullen binnenkort plaatshebben in Europa.” Wat een wijsheid 😉. En ook Erdoğan gaat weer tekeer tegen Rutte.
   De organisatoren hebben hun demonstratie voor a.s. vrijdag tegen het politiegeweld in Rotterdam afgelast uit angst voor nieuwe ongeregeld­he­den. Het schijnt dat sommige Turkse organisaties zich negatief uitgelaten hebben over deze actie.
   En jee: diverse stedenbanden worden door hun Turkse vrienden ter discus­sie gesteld.
   Oh jee: de Turkse Red Meat Producers sturen veertig Holsteiner koeien terug naar Nederland.
   Tunuhan Kuzu neemt niet-wel-halfhartig afstand van alle Turkse gescheld.
   CDA’er Turan Yazir trekt zich terug als Rotterdams raadslid nadat hij door de Turkse krant Sabah is aangewezen als mede-aanstichter van de diplo­ma­tieke rel tussen Nederland en Turkije. De Gülen-sympathisant wordt al maanden bedreigd.
  • 17-03. De Turkse delegatie komt niet naar het Dutch Open Karate in Rotterdam.
   De Turkse krant Yeni Akit noemt Ahmed Aboutaleb een ‘rotzak’ en beschul­digt hem van banden met de Gülenbeweging.
   Erdoğan wil dat Turkse gezinnen in Europa vijf kinderen moeten nemen om zo meer invloed te krijgen.
  • 18-03. In Frankfurt demonstreren 30.000 Koerden tegen de Turkse dictatuur en voor de vrijlating van Öcalan.
   De afgelopen dagen zijn er weer 740 zogenaamde (of echte) PKK-sympathi­santen opgepakt.
  • 19-03. Nadat Erdoğan eerder al Duitsland in het algemeen beschuldigde van nazi-methoden, is nu Angela Merkel persoonlijk de pineut. En verder kunnen “[…] de gaskamers en kampen […]” weer een thema worden in Europa.
  • Een ietwat warrig bericht in ‘De Morgen’ van 20-03: Al vorige week werden 999 mensen opgepakt wegens mogelijk banden met de PKK. Daarnaast werden er nog 966 mensen gevangengezet op verdenking van banden met Gülen. Bovendien werden er 70 mensen opgesloten wegens mogelijke ban­den met IS, terwijl 28 anderen gelinkt worden aan linkse groeperingen. Bij elkaar werden dus 2.093 mensen opgehokt.
   Daaronder (?) opgepakt op de luchthaven Atatürk (Istanboel) drie Duitsers van Libanese afkomst die mogelijk banden te hebben met Anis Amri, de man die in december met een vrachtwagen een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn. Ook in Izmir werd een Duitser van Jordaanse af­komst opgepakt die gelinkt wordt aan Amri.
   Niet voor het eerst wordt Zuhal Demir, de nieuwe Belgische Staatssecreta­ris voor Armoedebestrijding, valselijk beschuldigd van banden met de PKK.
   Volgens campagneleider Mustafa Aslan van de AKP in Nederland heeft de Turkse regering besloten om geen ministers meer naar Nederland te sturen om campagne te voeren.

   Wat nu volgt (over de OZO) is gekker dan gek; echt geschift. Maar ook zorg­wek­kend als je erover nadenkt. Wie bedenkt zoiets? Een oververhitte PVV’er, een tokkie-Turk, wie?

  • 21-03. Bas Stuy, secretaris van Omroep voor Zieken en Ouderen in de Noordoost­polder, kreeg maandagmiddag een brief in gebrekkig Turks op zijn keukenraam geplakt. Stuy: “Ik zou in de naam van de Turkse overheid moeten stoppen met onze Turkse uitzending. Anders wordt onze studio vernietigd en ik zelf ook.”
   In Rotterdam worden op last van burgemeester Aboutaleb grote posters van Erdoğan verwijderd van een al eerder gesloten wedkantoor (drie be­ris­pingen sinds 2014; boete van 375 duizend euro). Een Turkse jongeman meldt voor de microfoon/camera: “Erdoğan gaat het hier overnemen.”
  • 23-03. Erdoğan beweert, dreigt dat Europeanen niet meer veilig over straat kunnen gaan als deze landen zo doorgaan. Dus: Portugezen, Luxemburgers en Finnen … Pas op uw tellen.
   Voor het eerst uiten twee koepelorganisaties van Turkse moskeeën, Milli Görüs en Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN), openlijk kritiek op Erdoğan.
  • 28-03. De Turkse geheime dienst MIT overhandigt een lijst van ± 300 per­sonen en 200 organisaties aan de Duitse geheime dienst. Ze worden ver­dacht van banden met of steun aan de Gülenbeweging. In plaats van de gehoopte vervolging heeft de Duitse overheid de ‘verdachten’ gewaar­schuwd voor Turkse spionage.
  • 30-03. Turkse herrie, nu in België. Bij de Turkse ambassade in Brussel breken relletjes uit tussen pro-Erdoğan Turken en Turkse Koerden. Drie mensen worden neergestoken. De reden valt te raden: het grondwetrefe­rendum.

 • April 2017
  • 01-04. Zou het een een-aprilgrap of een ander soort mop zijn? Het gaat namelijk om Belgen. Diploma’s van de Universiteit Leuven worden in Turkije niet meer erkend. Deze instelling staat op een zwarte lijst van ‘terreuruniversiteiten’. En dit wordt weer ontkend door de ambassa­deur. Maar … Sinds 2010 heeft de K.U.Leuven een Gülen-leerstoel die zich onder meer bezig houdt met de integratie van moslimgemeenschappen in Europa.
  • 02-04. Ongeveer 250 mensen demonstreren op het Malieveld tegen de nieuwe Turkse grondwet.

   Vier keer ‘Turkije’ in de Nederlandse media …

  • 03-04. Itempje in Nieuwsuur met als moraal van het verhaal: ‘Na 50 jaar staan wij, Turken, nog altijd buiten spel. En daarom stemmen we voor Erdoğan want Turkije staat altijd voor ons klaar.’ Tsja, de integratie mislukt van alle kanten.
  • 04-04. Bij Pauw toont Sinan Can wat beelden uit de Turkse mainstream media. Onder andere en vanzelfsprekend een brullende en brallende Erdoğan maar ook de presentator van een nieuwsshow waar Arjan Lubach een puntje aan kan zuigen: Pauw vanaf minuut 30.
   Een dag later toont dezelfde Can beelden van Erdoğan waarin hij – vergeef me deze Godwin – in woord en gebaar toch echt doet denken aan Hitler: “[…] zuiveren […] kanker­gezwel uitroeien […] ontnemen het recht op leven […] uw aardse en uw eeuwige leven in gevaar […].”
   Van 4 t/m 9 april kunnen NederTurken hun stem uitbrengen voor of tegen de nieuwe grondwet. Stembussen staan in Den Haag, Amsterdam en Deventer. Van de ±400.000 NederTurken hebben 245.000 een dubbel paspoort waarvan ongeveer de helft komt opdagen. Ongeveer 70% stemde voor. Da’s 20% van het totaal.
  • 05-04. Bij Nieuwsuur interviewt Joost Karhof een anti-grondwetmevrouw, oud-PvdA’er, en een advocaat die geen kleur wil bekennen. Karhof vraagt de mevrouw of ze uit kan leggen hoe het komt dat zoveel Turken in Nederland van het padje zijn geraakt. In plaats van enige uitleg, komt ze met gemekker over de rellen in Rotterdam. De advocaat komt eerst in het geweer tegen de stelling dat de integratie mislukt is om er het volgende moment op te wijzen dat veel Turken zich miskend en buitengesloten voelen. Zie Nieuwsuur vanaf minuut 32.
  • Een oudje: Zondag met Lubach van 19-03. Grappig, zorgwekkend maar niet 100% zuiver (vind ik).

   Even los van het grote nieuws: het lijkt me wel wat om met SP-afdelinkje Har­derwijk contact te leggen, in gesprek te raken met alhier wonende Turken.

  • 06-04. Zeker tien maar waarschijnlijk aardig wat meer NederTurken die in Turkije op vakantie of familiebezoek waren, mogen het land niet meer uit. Dit geldt ook Duitse en Zwitserse Turken. Waarschijnlijke reden: kritiek op Erdoğan. Volgens de Turkse ambassadeur gaat het om mogelijke, potentiële terro­ris­ten.
  • 08-04. NederTurken krijgen een brief van de AKP met een oproep om te gaan stemmen. De adresgegevens zouden achterhaald zijn via de Turkse verkiezingsraad.
  • 09-04. De Italiaanse journalist Gabriele del Grande wordt bij de grens met Syrië gearresteerd op verdenking van contacten met terroristen.
  • 14-04. Even geen relletje maar een (bevooroordeelde?) sfeerimpressie (de video onderaan) van Lucas Waagmeester in Nieuwsuur over de economie en de politieke sfeer in Turkije.
  • 15-04. Als lokkertje om toch maar ‘ja’ te stemmen voor de nieuwe grond­wet, stelt Erdoğan een referendum over herinvoering van de doodstraf in het vooruitzicht.
  • Zondag 16 april 2017: de grote dag van het referendum … In Diyarbakir vallen twee doden bij een schietpartij maar verder verloopt de verkiezings­dag ordelijk. De opkomst is hoog: 86%. Voorlopige uitslag: 51% stemde voor, 49% tegen. Erdoğan claimt de overwinning maar de CHP wil een hertelling omdat er gesjoemeld zou zijn.

   Een verpletterende ‘meerderheid’ van 2% … En dat na alle massieve propaganda op 80 zenders, de noodtoestand, “tegenstemmers zijn landverraders”. Hoeveel voor- of tegenstemmen zouden de 50.000 gevangenen hebben uitgebracht? Aan de andere kant: een oppositie van 49% is niet niks.
   Ter ver­gelijking met ons (fascistisch) Nederland: een voorstel tot wijziging van de grondwet wordt voorbereid door een Staatscommissie van gemengde samen­stelling. Dat voorstel moet in de Tweede en Eerste Kamer worden aan­genomen. Dan volgen ver­kiezingen voor de Tweede Kamer waarna beide kamers de wijzi­ging met twee derde stemmen moeten aannemen. Dat werkt best … traag. Vandaar dus dat ‘de vrijheid van onderwijs’ (religieus georiënteerde kinderindoc­trinatie) in Nederland nog altijd met staatsgeld wordt gefinancierd.

  • 17-04. De CHP gaat naar het Constitutioneel Hof om het referendum on­gel­dig te laten verklaren. De OVSE vindt dat de verkiezing oneerlijk is verlo­pen. Hier en daar in Turkije wordt er gedemonstreerd.
   Even niet politiek maar puur persoonlijk. Op ziekenbezoek ligt er een Turkse dame tegenover onze kennis. In een mum van tijd kakelen zeven visites rond het bed. Blijkbaar kunnen ze òf niet lezen òf niet tot twee tellen want er staat echt: ‘Maximaal twee bezoekers per patiënt’. Of het kan ze gewoon geen reet schelen. Als ik er wat van zeg, gaat het beter.
  • 18-04. Trump feliciteert Erdoğan met zijn overwinning en een medewerker van de OVSE meldt dat er mogelijk gerommeld is met 2,5 miljoen stembil­jetten.
   DENK-mijnheer Öztürk, gevraagd naar commentaar op de uitslag, zegt: “… … …” Werkelijk een dijk van een mening ;-).
   Een ‘discussie’ tussen Sinan Can en ene Muhammed Kat, student economie, bij Pauw (op 15:00) illustreert maar weer eens het wederzijds onbegrip, de totale verwarring.
  • 19-04. Een NederTurkse jongeman – vóórstemmer – wil niet zichtbaar zijn op de webcam van Radio1 omdat … “Ik wil niet geframed kunnen worden, als landverrader. Ik ben aan het solliciteren.” De aanwezige tegenstemster is op de asociale media al uitgemaakt voor hoer.

   Met dank aan Erdoğan, denk ik dan.

   Het beroep van de CHP bij het Constitutioneel Hof wordt afgewezen. Van premier Yilderim hoeven de Turken de uitslag niet te accepteren maar oproepen tot demonstraties wordt door hem verboden.
   De Tweede Kamer debatteert over de ‘loyaliteit’ van NederTurken.

  • 24-04. Na veertien dagen wordt de Italiaanse journalist Gabriele del Grande vrijgelaten. Er zitten momenteel ongeveer 150 journalisten opgehokt. Zo zit de Duits-Turkse Deniz Yücel al vast sinds 17 februari 2017.
  • 25-04. De Raad van Europa stelt Turkije weer onder ‘volledig toezicht’. Nadat dat in 2004 was opgeheven, begonnen de EU-toetredingsonderhan­de­lingen. De reactie van Turkse diplomaten: ‘Turkije is bij uitstek het land dat de westerse, Europese waarden verdedigt. Dit is een kwaadaardig complot.’
   De Turkse luchtmacht bombardeert eigenstandig Koerdische doelwitten in de Noord-Iraakse regio Sinjar en in Noordwest-Syrië. Volgens het Turkse leger vielen er 70 doden onder de YPG.
  • 26-04. Weer eens ruim 800 (of 1.000 of zelfs 9.000?) mensen, meest politieagenten, zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de coup van 15 juli 2016.
   De CHP kondigt aan dat ze de uitslag van het referendum gaan aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
  • 29-04. Per decreet worden datingprogramma’s op de televisie verboden want ‘niet in overeenstemming met de Turkse familietradities’. Naar in­mid­dels goed Turks gebruik: ongeveer 4.000 ambtenaren, militairen, cipiers en wetenschappers worden ontslagen. Een poging tot totalen: ongeveer 120.000 ontslagen (ter vergelijking: heel Maastricht) en meer dan 40.000 mensen (heel Dronten) gearresteerd.
   De toegang tot Wikipedia wordt geblokkeerd. Volgens het ministerie van Transport en Communicatie wordt bijgedragen aan een lastercampagne tegen Turkije in de internationale arena. YouTube, Twitter, Facebook en ook WhatsApp zijn na de mislukte staatsgreep korte tijd niet toegankelijk geweest.

 • Mei 2017
  • 01-05. De Nederlandse overheid houdt de handel met Turkije al een tijd extra in de gaten. En een 1-mei demonstratie op het Taksimplein in Istanboel wordt verboden; 200 arrestaties volgen.
  • 02-05. Erdoğan is weer lid geworden van zijn AKP. Volgende maand wordt hij be­noemd tot voorzitter. Als gevolg van de nieuwe grondwet hoeft hij als pre­mier niet meer boven de partijen te staan.
  • 03-05. De Nederlandse tak van Zaman Vandaag maakt zich los van de Time Media Group, de media-tak van de Gülenbeweging. Andere columnisten en een nieuwe naam: ‘De Kanttekening’.
  • 04-05. Rusland, Iran en Turkije zijn overeengekomen om ‘veilige zones’ in te stellen bij de Syrische steden Idlib, Aleppo, Latakia en Homs. Er zouden geen wapens en gevechtsvliegtuigen gebruikt mogen worden en humanitai­re hulp wordt toegestaan.
  • 05-05. De regeringen van Duitsland, Oostenrijk en Nederland willen niet dat de daar wonende Turken gaan stemmen bij een eventueel Turks referen­dum over de herinvoering van de doodstraf.
  • 08-05. Van de ruim 400 asielaanvragen in Duitsland van Turkse diplo­maten, rechters en militairen zijn er nu enkele toegewezen. In totaal vroe­gen 7.700 Turken na de coup asiel in Duitsland.
   Mathias Depardon, een Franse fotojournalist, is opgepakt in het zuidoosten van Turkije. Hij wordt beschuldigd van PKK-propaganda.
  • 09-05. De Amerikaanse regering gaat wapens leveren aan de Koerdische YPG om IS te bevechten bij Raqqa in noord-Syrië. Dat is zeer tegen het zere been van Turkije. Vraagje 1) hierbij: zou er een stiekeme deal geslo­ten zijn om Gülen uit te leveren? Vraagje 2): stopt Erdoğan het gebruik van bases door de VS?
   De Turkse schrijfster Asli Erdoğan krijgt de Prinses Margriet Cultuurprijs. Ze zat gevangen wegens propaganda voor een terroristische organisatie en het ondermijnen van de eenheid van de staat (artikel 302 van het Turkse wet­boek van strafrecht), een van de zwaarste delicten. Er hangt haar een levens­lange gevangenisstraf boven het hoofd.
  • Op 10-05 geeft Turkije in de VN kritiek op de mensenrechtensituatie in Nederland. Volgens de Turkse vertegenwoordiging is er al enkele jaren sprake van een ‘verslechterende mensenrechtensituatie’ en ‘xenofobische en islamofobische trends’.
  • Er is meer dan politiek gekrakeel: op 13-05 komen 23 Turkse toeristen om het leven door een busongeluk vlakbij de stad Marmaris. Acht mensen raken gewond.
   Klein leed … In WNL’s Tegenpolen debatteren Tanya Hoogwerf, raadslid van Leefbaar Rotterdam en Aysel Erbudak over de integratie van Turken in Nederland. Ik ben geen fan van Hoogwerf. Ze heeft het vooral over het ‘pamperen’, ‘allochtonen die hun kans niet pakken’ en ‘de kansen zijn gelijk voor iedereen’. Ik denk: scheve beelden van de harde werkelijkheid. Erbudak kende ik alleen van de ‘redding’ van ziekenhuis Slotervaart. Op Wikipedia vind ik een aardig lijstje misdragingen: afpersing, het arrangeren van schijnhuwelijken, belastingfraude en tenslotte het financieel uitkleden van het Slotervaartziekenhuis. Tsja. Erbudaks verhaal over integratie, Neder­land vs. Turkije en Erdoğan:

   Over integratie […] dat het [[integratieprobleem]] niet bij de Turken ligt maar bij de Nederlanders […] dat een belangrijk deel van Nederland racistisch is […] Het ligt 0,0 aan de Turkse gemeenschap […] Nederland is een totaal in zichzelf gekeerd land. […]
   Over Erdoğan […] Ik denk wel dat hij [[Erdoğan]] in de kern van zijn boodschap [[fascistisch, nazi-overblijfsel]] wel gelijk heeft […] [[Erdoğan]] het beste is dat Turkije kan overkomen […] nodig voor de interne rust […] om zelf straks weer een grote wereldmacht te worden […] Turkije zou [[door de coup]] in één klap veranderd zijn in een vorm van Iran en dat is iets wat ik als secu­liere Turk niet zou willen. […]
   Over straffen […] Ik hoop niet dat de doodstraf gaat komen […] Ik weet niet waarom ze [[journalisten]] zijn aangehouden […] die vallen onder de Gülenbeweging […]
   Over het bezoekje van minister Kaya […] Wat Nederland laat zien is dat het op een wispelturige manier omgaat met de vrijheid van meningsui­ting […] Het was op Turks grondgebied, op het consu­laat. […] Ik heb me echt werkelijk geschaamd voor het Neder­lands ge­drag. […] De schuld voor dit incident ligt bij Nederland. […] Neder­land heeft dat op een afschuwelijke manier getorpedeerd alsof het een bananenrepubliek was. […] Ik had wel gedacht dat ze massaal de straat op zouden gaan, juist ook om het gedrag van Nederland af te keuren. Wat Rutte gedaan heeft in een stukje verkie­zingsretoriek, dat vind ik Nederland onwaardig. […]
   Over zelfinzicht […] Het zou tijd worden dat er met Turkse Nederlan­ders gesproken gaat worden, dat er ook leiderschap getoond gaat worden naar Turkse Nederlanders. […] Ik denk dat het goed zou zijn om eens een keer een reality check te doen op het gedrag van Nederlan­ders zelf. […] Het zou goed zijn om een keer de spiegel in te kijken. […] Hij [[Turks Nederlandse huisarts]] zei: ‘Wat we ook doen, we blijven als allochtonen weggezet worden.’ […]
   Over Ebru Umar […] Ik schaam me voor Ebru en dat ze een Turkse is, is zwaar beschamend. […] Ik denk echt dat ze ergens de weg kwijt is. […] Ik had het liefst gehad dat ze haar niet hadden losgela­ten. […] En ik weet dat datzelfde [[beledigingen aan het adres van Erdoğan]] niet mag in Nederland als het gaat om het staatshoofd. […] Ook wij hebben culturele normen en waarden en omgangsvormen en dat heeft Ebru ook meegekre­gen dus weten we hoe wij onze ouder aanspreken. […]
   Over fatsoen […] Turkije is niet continu verantwoordelijk voor het gedrag van een paar mensen in dit geval [[cameraploeg die uitge­maakt wordt voor kutjoden]]. […] normen en waarden die Erdoğan heeft, dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. […]
   En verder […] Ik ben voor een democratie maar ik geloof niet zozeer in demo­cratie dat dat echt bestaat ergens. […]
   […] Niet zozeer omdat ik denk dat er aan onze kant geen werk ligt. […]

   Wat moet ik, wat moet je hiermee? Waar, aan welk draadje moet je gaan trek-
   ken om de kluwen te ontwarren?

  • 15-05. De Duitse regering overweegt de militairen terug te trekken van de luchtmachtbasis Incirlik die daar in NAVO-verband gelegerd zijn om IS te bestrijden. Reden: zaterdag j.l. weigerde Turkije Duitse parlementariërs de toegang tot die basis en dat misschien weer vanwege het asiel voor Turkse militairen in Duitsland.
   Klein leed? Oplichters vind je overal maar voetballer Gregory van der Wiel (Fenerbahçe) is voor zo’n 3,6 miljoen euro oplichting door ene Ümit Akbulut.
  • 16-05. Premier Recep Tayyip Erdogan bezoekt premier Donald John Trump …

   In mijn onsympathieke bewoordingen: een dictator in de dop op visite bij een mislukte clown. Over Erdoğan valt hier genoeg te lezen. Met Trump-gekkigheid zou ik vele pagina’s kunnen vullen. De twee laatste relletjes … 1) Trump verklap­te geheimen van de Israëli’s aan minister Lavrov van Rusland en 2) Trump vroeg of de inmiddels ontslagen topman van de FBI, James Comey, het onderzoek naar zijn voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn wilde staken.

   Zij, Trump en Erdoğan, babbelden gezellig over de bewapening van de YPG door de VS. Met betrekking tot de uitlevering van Gülen kwam Erdoğan geen stap verder. En misschien liet Trump een veer met betrekking tot de centensmurrie aangaande zijn Trump Towers in Istanboel.
   Later die dag meppen beveiligers van Erdoğan flink in op een groepje vreedzame demonstranten bij de Turkse ambassade, mogelijk in opdracht van hun bovenbaas zelf.

  • Op maandag 22-05-2017, na ruim 300 dagen gevangenschap, gaan de beschuldigingen tegen de vermeende coupplegers uitgesproken worden. Het gaat om 221 personen waaronder 24 generaals.
  • Op 23 mei meldt de NRC dat de zoon van de Turkse premier, Erkam Yildirim, in 2014 een bedrijf in Almere gebruikte voor een anonieme donatie van 600.000 euro ten behoeve van de bouw de nieuwe Amine Hatun-moskee in Istanboel.
  • Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan dit ‘nieuws’ maar er lijkt toch een en ander aan het handje. Politiek en groot geld … een giftige mix. In Nederland her­inner ik me Ruud Lubbers met zijn bv’s, Prins Bernhard en de Lockheed-steek­penningen, de konkeltjes van Neelie Kroes, Ton Hooijmaijers in Noord-Holland, Jos van Rey in Limburg en kortgeleden nog VVD voorzitter Henry Keizer. Allemaal pindanootjes in vergelijking met Turkije.
   De Yildirims en Erdoğans, die families dus, kunnen er wat van. In het kort: Erkam Yildirim bestiert via ons eigenste Almere (!) een vastgoed-
   (Castillo Real Estate) en een scheepvaartbedrijf (Zealand Shipping) met bezittingen van onge­veer 135 miljoen euro. De herkomst van het kapitaal is onbekend. En Erdoğan … Kwaadsprekers beweren dat hij miljarden beurde uit corruptie en steekpenningen. Redelijk duidelijk is toch dat hij via een wazige ‘terugverhuur’ in twaalf jaar tijd ruim 24 miljoen euro verdiende aan een olietanker die hij voor nop ‘kocht’ van de Azerbajdzjaanse miljardair Mübariz Mansimov (sinds 2006 Turks staatsburger en vriend van Trump).

  • Verder werd het een rustig weekje … Op 28-05 bekijk ik met interesse de eerste aflevering van ‘De neven van Eus’ van Özcan Akyol.

 • Juni 2017
  • 05-06. Het gesteggel over een bezoek van Duitse parlementariërs aan de NAVO-basis Incirlik ettert nu al een maand voort. De 250 militairen gaan mogelijk naar Jordanië.
   Nog een vuiltje: Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken en nog 14 lidstaten voelen weinig voor een NAVO-top in Turkije in 2018.
  • 07-06. Het zal toch niet waar zijn … Het moet niet gekker worden. Turkije heeft nu al herrie met alles, iedereen en overal. Maar nu de pleuris is uitge­broken tussen Qatar en al haar buren (over steun aan Iran en dergelij­ke), keurt het Turkse parlement extra troepenzen­dingen naar Qatar goed.
  • 09-06. De voorzitter van het Turkse Amnesty International Taner Kiliç is samen met 22 juristen gearresteerd op beschuldiging van banden met de Gülenbeweging.
  • 15-06. Aydin Sedaf Akay, Turk en rechter bij internationale VN-tribunaal in Den Haag, is veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenis wegens vermeend lid­maatschap van de Gülenbeweging. Hoger beroep mag hij in vrijheid af­wachten maar zijn paspoort is ingenomen.
   En hier te lande … Mag ik zeggen dat je erop kon wachten? Özcan Akyol, de maker van de documentaire serie ‘De neven van Eus’, is met de dood be­dreigd.
  • Op 16 juni heeft NRC-Next een artikel van Gülen. Eindelijk komt de grote opperboef aan het woord. Maar ik lees geen woord over Turkije of Erdoğan. Hij, Gülen, doet slechts een oproep aan Moslims om niet te hoop te lopen tegen het Westen maar tegen IS.
  • In de ‘Neven van Eus IV’ van 18-06 is te zien hoe de vlam in de Turk slaat. Hij filmt zijn tante op een plein in Kayseri bij haar lotenkraampje. In een mum van tijd staan er 50 snorremansen omheen. “Ze maken ons vaderland zwart. Europa vertelt niet de waarheid. Het noodlot is rood en het pad is zwart. Bij God, laten we geen ruzie maken.” “Stop met die leugens. We willen geen Duitsers, Amerikanen of Nederlanders.” “Ze geven onderdak aan de PKK.” “Oprotten jij. Wegwezen.”
  • 25-06. De Gay Pride in Istanboel is vanwege dreigementen uit nationalis­ti­sche en conservatieve hoek verboden. Bij een toch gehouden demonstratie treedt de politie op en cameraman Bram Janssen wordt voor korte tijd vastgezet.
   In de laatste ‘Neven van Eus’ waarin Özcan Akyol zijn familie in Istanboel bezoekt, heeft hij een, wat mij betreft opmerkelijke conclusie: “Turkije, wat moet je ervan zeggen? […] Het is zo’n divers land. Ik dacht in een dictatuur terecht te komen maar er is hier heel veel mogelijk. […] Ik heb nu een veel positiever beeld. […] Er is nog steeds een goede kans dat het goed gaat aflopen.” Einde Eus.
  • 26-06. De bodyguards van Erdoğan die in Washington demonstranten te lijf gingen, zijn niet welkom op de G20-top in Hamburg op 7 en 8 juli.
  • In de Groene Amsterdammer van 28 juni staan een paar voorbeelden hoe het een aantal Turken vergaan is na de coup. Ik word er niet vrolijk van.
  • 29-06. De Duitse regering wil dat Erdoğan zich bij zijn bezoek aan de G20-top onthoudt van toespraken tot daar wonende Turken.

 • Juli 2017
  • 01-07. In Van en Diyarbakir worden de vicevoorzitters van AKP-afdelingen vermoord. De aanslagen zijn nog niet opgeëist.
  • 03-07.

   Het zal inmiddels duidelijk zijn dat ik me verbaas over de Turkse mening-itis. Maar vandaag op de Hollandse staats-tv enkele DuitsTurkers en een Dutch-deskundige die ik een beetje begrijp.

   Die laatste vrij weergegeven: ‘Al het Erdoğan-gedoe in Europa is voor bin­nen­lands gebruik: de redevoeringen, de stemmingen. De EuroTurken hebben er alleen maar veel last van. Het veroorzaakt nutteloze polarisatie.’ En de geïnterviewde TurkDuitsers in een totaal Turkse wijk (echt een encla­ve): ‘Natuurlijk houd ik van Turkije, Ankara en Istanboel. Maar ik leef hier in Duitsland. Ik doe niet aan politiek en ik weet niet wat ik van de toestanden in Turkije moet vinden.’

  • 05-07. Na de voorzitter wordt nu ook Idil Eser, directeur Van Amnesty International Turkije, opgepakt, samen met elf anderen.
   In de Groene Amsterdammer staan twee interessante artikelen. Het eerste is van Joost Lagendijk: ‘Een godsgeschenk voor de president‘.

   Volgens mij is het een redelijk genuanceerd verhaal over alle hommeles in en met Turkije maar ik ben misschien bevooroordeeld.

   Tan Tunali beschrijft de sores van ontslagen ambtenaren en een begin van verzet in ‘Bewijs maar dat je onschuldig bent‘.

  • 06-07. Het Europees Parlement wil dat de EU de gesprekken met Turkije over een EU-lidmaatschap opschort zodra Turkije de grondwetswijzigingen door­voert waarover de Turken in april in een referendum konden stemmen.
  • 07-07. Vice-premier Tugrul Türkes is niet welkom om op dinsdag 11 juli een feestrede te houden bij de herdenking van de coup in 2016. Het is momen­teel onduidelijk of de bijeenkomst in Orpheus door zal gaan. De Turkse regering noemt het ‘typerend voor de Nederlandse democratie.’

   Ik hou van spiegelen dus hierbij een lachspiegeltje met vertekenende beeld­spraak: Wat te denken van Bouterse die in de Bijlmer ‘zijn volk’ gaat toespreken over het Decembermoordenproces …

  • 08-07. De ‘Mars voor Gerechtigheid’ (adalet) van Ankara naar Istanboel onder leiding van Kemal Kilicdaroglu (CHP) arriveert in Istanboel. Ik kan nergens vinden met hoeveel maar het zijn er zeker een paar duizend.
  • Op de slotmanifestatie van ‘Mars voor Gerechtigheid’ in de wijk Maltepe op 09-07 waren ‘honderdduizenden’ mensen. De mars en de manifestatie wer­den niet verboden maar volgens Erdoğan ‘[…] moet de strijd voor gerechtig­heid in het parlement worden gevoerd en niet op straat.’ Hij vergeleek de deelnemers met de coupplegers van vorig jaar en bedreigde hen met ver­vol­ging.
  • 10-07. Ook Oostenrijk verbiedt het bezoek van een Turkse minister. Nihat Zeybecki van economische Zaken wilde een manifestatie bijwonen ter her­denking van de couppoging van 15 juli vorig jaar in Turkije.
  • De herdenkingsbijeenkomst van de coup in Apeldoorn op 11-07 trok onge­veer 200 mensen. Geen hoogwaardigheidsbekleder maar wel veel vlaggen. Spreker Ayanoglu verloor op 15 juli een been. Hij ‘[…] heeft helaas slechts gestreden maar niet de grote eer gehad om te sterven voor Turkije.’
  • 12-07. In een interview van Gülen met Reuters (?) geeft hij te kennen dat hij niet uit de VS zal vluchten als, en dat hij zich niet verzetten tegen uitlevering aan Turkije. Hij ontkent iedere betrokkenheid bij de coup.
   Erdoğan tegen de BBC: ‘Als de EU ronduit zegt: “We zullen Turkije niet in de EU kunnen accepteren.”, dan zal dit ons geruststellen [troosten of bemoedi­gen]. De Europese Unie is niet onontbeerlijk voor ons. We kunnen op eigen benen staan. Een meerderheid van de Turken wil de EU niet meer. […] Er zitten geen mensen gevangen, alleen omdat ze journalist zijn. Momenteel zitten er maar twee journalisten gevangen.’
  • 14-07. Bijna één jaar coup: feest in Turkije dus worden weer eens ruim 7.000 ambtenaren ontslagen. Van harte gefeliciteerd.
  • Zaterdag 15 juli. Op veel plaatsen in Turkije wordt de coup van een jaar geleden, dus de mislukking ervan, op grootse wijze herdacht. Op de brug over de Bosporus waar 34 burgers werden doodgeschoten, daarom omge­doopt tot Brug van de Martelaars, staan honderdduizenden mensen. In zijn rede kondigt Erdoğan aan dat hij putschisten en terreurorganisaties die de staat willen ondermijnen “de kop zal afhakken”. Hij waarschuwde dat er meer pogingen zullen volgen om hem af te zetten. Hij zal instemmen met herin­voe­ring van de doodstraf als het parlement daarom vraagt.
   In alle Nederlandse media ook veel aandacht voor de coup. De tendens in de berichtgeving:

   • De machtsgreep was een zeer slechte zaak.
   • De Turkse bevolking heeft zich dapper verzet. Er is aandacht voor het verdriet om de gevallenen en diverse heldenverhalen worden gepubli­ceerd.
   • In West-Europa werd het sentiment, de commotie, de schrik en veront­waardiging aanvankelijk onderschat.
   • De achtergronden van de coup zijn nog volkomen onduidelijk.
   • De toestand van de rechtsstaat baart grote zorgen.
   • Wat gaat het doen met de positie van Erdoğan als de economie voor langere tijd steeds dieper wegzakt?
   • Ik lees en zie ook persoonlijk leed als gevolg van blinde vervolgingsdrift. In Nieuwsuur bijvoorbeeld komt een mvr. Öget Öktem Tanör (op 13:30) aan het woord. Ze is 82 jaar en was neurologe. Haar misdaad bestond uit het ondertekenen van een vredespetitie richting de Koerden. Daarmee werd ze ‘sympathisant van de terroristen’. Het is één verhaal uit vele.
  • 20-07. Met de arrestatie op 05-07 van mensenrechtenactivist Peter Steudtner is de maat voor Duitsland vol. Minister Gabriel van Buitenlandse Zaken raadt Duitsers af om nog naar Turkije te reizen, raadt bedrijven af om daar te investeren en wil dat de EU alle toetredingssubsidies van enkele hon­derden miljoenen euro’s per jaar stop gaat zetten.
  • 21-07. Een aardbeving met een kracht van 6,7 veroorzaakt overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum (75 km ten oosten van Marmaris). Het epicentrum bevond zich in zee op zo’n 10 kilometer ten zuidoosten van Bodrum.
  • 24-07. Oh ironie: dit is in Turkije de ‘Dag van de persvrijheid’. Op de recht­bankrol staat de zaak ‘Erdoğan versus Musa Kart’. Deze cartoonist werd op 07-11-2016 gearresteerd op beschuldiging van steun aan en banden met terroristische organisaties. Met hem staan zestien collega-journalisten te­recht, allen werkzaam bij de seculiere oppositiekrant Cumhuriyet (‘Repu­bliek’).

   Als ik een van de aanklachten goed heb begrepen … Krantenman X betaalde bouwvakker Y voor het opknappen van een vloer in het gebouw. Mijnheer Y heeft een zoon Z en die heeft gegeten bij ene Q. Q heeft de app ByLock op zijn mobiel die door de coupplegers gebruikt is. En daarom had krantenman X banden met de boeven. Zo heb ik het tenminste begrepen van mevrouw F.G. Ik bedoel Fréderike Geerdink.

   De volgende zitting zal plaatsvinden op 11 september dus we moeten nog even geduld hebben.

  • Op 27 juli een zonnig Turkije-verhaal in Trouw. Vier vluchtelingen, een Syrische, Kameroenees, Kosovaarse en een Afghaan, vertellen hoe prettig het is om te leven in Istanboel, over het gratis onderwijs, de acceptatie en de kansen. Ze gaan het maken in Turkije, Turkije gaat het maken in de wereld en Erdoğan is een kanjer.
  • 28-07. Osman Albay, Rotterdamse Turk, 63 jaar, vecht zijn uitlevering aan Turkije wegens drugshandel aan. De Turkse rechter die het uitleveringsver­zoek deed, zit inmiddels zelf in de gevangenis :-).
   Nog zo wat: Sinds 21 juli werden twee inwoners van Haaksbergen vermist bij Silifke (175 km ten oosten van Alanya). Het stel wilde daar een nieuw be­staan opbouwen. De ‘zij’ is Turkse. Een derde plaatsgenoot en vriend die zou helpen bij het bouwen van een huis, is al zoek sinds 8 juli. Volgens het stel ‘vertrokken wegens heimwee’. Op 9 juli had de ‘hij’ van het stel zich met verwondingen aan het gezicht laten verzorgen in het ziekenhuis. Hij was van een rots gevallen.
  • 31-07. Een Turkse Nederlander mag sinds vorige week Turkije niet meer uit, waarschijnlijk omdat hij Erdoğan op de asociale media een ‘dief’ en ‘dictator’ heeft genoemd. Sinds de coup mogen al zo’n tien Nederlandse staatsburgers het land niet verlaten wegens vermeende banden met Fetö.
   Ook in het Turkse parlement gaat het er stevig aan toe. Voorafgaand aan de invoering van het presidentiële stelsel moeten ongeveer 2.000 (aanpassingen op) wetten worden aangenomen. Om de zaken te bespoedigen staat er één kwartier voor het behandelen van een onderwerp. Geheime stemmingen behoren tot het verleden. Uitzendingen van en over het parlement worden aan banden gelegd. Parlementariërs die iets zeggen dat indruist tegen “de constitutionele orde”, “de gezamenlijke geschiedenis van de Turkse natie” of “de ondeelbare integriteit van de Republiek Turkije en haar regeringsstruc­tuur” kunnen worden geschorst en gekort op hun salaris. Overigens zitten elf DHP’ers al in de cel en twee HDP’ers zijn ‘zoek’.’

 • Augustus 2017
  • 06-08. Eindelijk een directe Harderwijk-connectie ;-). De 24-jarige Turks-Nederlandse Volkan Caliskan uit Harderwijk is opgepakt na de voetbalwed­strijd Besiktas-Konyaspor. Op een foto zie je spandoeken met steunbetuigin­gen voor Nuriye Gülmen en Semih Özakca, twee leraren die in hongersta­king zijn gegaan uit protest tegen hun ontslag. Zijn familie beweert dat Volkan bij toeval bij de spandoeken zat.
  • 08-08. Er is opnieuw een aardbeving in de buurt van het Turkse Bodrum. De beving had een kracht van 5,3.
   Duitse politici krijgen toch toestemming om hun troepen op de basis Incirlik te bezoeken. (Ik had gedacht dat die al lang vertrokken waren.)
   Turkije vraagt Spanje om uitlevering van de tot Zweed genaturaliseerde schrij­ver Hamza Yalcin op verdenking van ‘steun aan terroristen’. Yalcin vluchtte in 1984 naar Zweden, is docent, vrijwilliger voor Amnesty en schrijft voor het linkse magazine Odak Dergisi.
  • 11-08. De van drugshandel verdachte Turkse Nederlander Osman Albay mag aan Turkije uitgeleverd worden. Volgens de kortgedingrechter behoort hij niet tot een ‘risicogroep’ en er is beloofd dat hij zijn straf in Nederland mag uit­zitten. Wel merkwaardig want de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft alle uitleveringen aan België opgeschort we­gens zorgen over detentieomstandigheden in de Belgische gevangenissen.
  • 14-08. Het lichaam van Joey Hoffmann is gevonden. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd zou kunnen zijn.
  • 18-08. Erdoğan adviseert in Duitsland woonachtige Turken om maar niet te stemmen op de CDU, de SPD en de Grünen. Dat zijn de vijanden van Turkije, vind hij. Wat blijft er dan over, vraag ik me dan af? Pegida misschien?
   Een onfrisse Nederlandse-Turkse kwestie waar ik nog niet eerder aan dacht: Demmink. Joris Demmink (1948) – van 2002 tot 2012 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie – werd in 2007 beschuldigd van de verkrach­ting in Turkije van twee Turkse jongens van 12 en 14 jaar. De aanklacht was na­mens hen ingediend door Hüseyin Baybasin, die in 2002 in Nederland tot levenslang werd veroordeeld wegens moord en drugshandel. In 2010 diende advocaat Adèle van der Plas namens een van de jongens opnieuw een aan­klacht in. Het Hof seponeerde vandaag de zaak omdat het nergens uit blijkt dat Demmink op de bewuste data in Turkije was. Turkije weigerde mee te werken aan het onderzoek.
  • 19-08. Op verzoek van Turkije wordt de Duits-Turkse schrijver Dogan Akhanli gearresteerd door de politie in het Spaanse Granada. De beschuldiging is on­duidelijk. Een dag later wordt hij voorlopig vrijgelaten maar hij mag Spanje niet verlaten.
  • 25-08. Volkan Caliskan, de Harderwijker, is voorlopig vrij maar hij blijft ver­dacht van ‘steun aan terroristen’ en mag dus Turkije niet uit.
  • 28-08. Vandaag wordt bekend dat een Turks-Nederlandse vrouw en haar zoontje al anderhalve week vastzitten in Turkije. Ze bezochten familie in ver­band met een begrafenis. Mogelijk heeft haar ex haar via een kliklijn aange­geven.
  • 30-08. Weer eens centjes tellen: de Lira (YTL) doet nu € 0,24. Voor de coup was dat € 0,33; een daling van zo’n 27%.

 • September 2017
  • Vrijdag 01-09. Nederland wil, net als Duitsland, de douane-unie met Turkije niet vernieuwen of uitbreiden. Geen idee wat zo’n douane-unie inhoudt. Het zou gaan om de toevoeging van landbouwproducten en diensten.
   Weer een Turkse Nederlander zit klem in Turkije; naam (nog) onbekend. Hij zou in Nederland actief zijn voor de CHP. Verder worden in- en uitreizende Turken met een dubbel paspoort bij de grens aan de tand gevoeld.
  • 03-09. Tijdens hun televisiedebat stellen zowel Bondskanselier Angela Merkel (CDU) als oppositieleider Martin Schulz (SPD) dat Turkije geen lid van de EU moet of kan worden. Ömer Çelik, de Turkse minister van Europese Zaken, noemt dit ‘[…] een aanval op de grondslagen van Europa. […] Ze bouwen een Berlijnse muur, gebouwd met stenen van populisme.’
  • 13-09. Misschien maakt het deel uit van een lollig geopolitiek spelletje: NAVO-lid Turkije koopt Russische S-400 luchtafweerraketten voor € 200 miljoen. Dat is toch wel een beetje maller dan een neefje van Cruijff dat Engelse drop gaat kopen in een 010-winkeltje.
  • 23-09. Klein bier … De pas verkozen Miss Turkije 2017 raakt na enkele uren haar titel al weer kwijt. Reden is een twitje waarin ze zegt te bloeden voor de martelaren van de revolutie.
  • 25-09. Erdoğan dreigt met militair ingrijpen als Iraaks Koerdistan zelf­standig zou gaan worden als gevolg van het referendum aldaar. Ook andere krachten staan niet te popelen bij een land Koerdistan: Trump, Bagdad, Rusland.
  • 28-09. Erdoğan suggereert om de VS-dominee Andrew Brunson (leider van een christelijke kerkgemeenschap in Izmir; opgepakt op verdenking van steun aan de coup) uit te ruilen voor Gülen.
  • Op 29 september gaat de film Kurtlar Vadisi – Vatan (Vallei der Wolven – Vaderland) in speciale première in Pathé bij de Amsterdams ArenA. Hij ver­beeldt de coup in juli 2016 en schijnt bol te staan van heldenver­heer­lijking, opoffering tot de dood, aanbidding van het geliefde vaderland, buiten­landse bedreigingen, complotten en verdachtmakingen aan het adres van Gülen en de Hismet. Hij is een spin off van een serie die al sinds 2003 loopt.

 • Oktober 2017
  • 04-10. De Turkse rechter in Mugla heeft 40 mensen, meest militairen, een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Ze waren betrokken bij de overval op de verblijfplaats van Erdoğan in Marmaris. Twee verdachten kregen een lich­tere straf. Vijf personen werden niet veroordeeld.
  • 08-10. De Turkse officier van justitie wil dat de directeur van de Turkse afdeling van Amnesty International, Idi Eser, en tien andere mensenrechten­activisten tot vijftien jaar de cel in gaan.
   Het Turkse leger gaat Idlib (Noord-Syrië) binnengevallen. President Erdoğan wil er – in samenwerking met Iran, Rusland en het Vrije Syrische Leger – een ‘de-escalatiezone’ creëren. Met deze operatie kan Turkije de druk op de Syrisch-Koerdische militie YPG opvoerenen en de Turks-Koerdische Arbeiders­partij (PKK) verzwakken.
  • 10-10. Omdat een Turkse medewerker van het Amerikaanse consulaat opge­pakt is (verdenking: banden met Gülen :-)) krijgen Turken geen visa meer. Dus … krijgen Amerikanen ook geen visa meer voor Turkije. Echt handig voor twee NAVO-partners.
  • 11-10. Ayla Albayrak, een Fins-Turkse journaliste van de Wall Street Journal is in Turkije veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf omdat ze in augus­tus 2015 een reportage maakte over de strijd tussen regeringstroepen en de PKK in Silopi.
  • Op 18 oktober staat er een lang en goed artikel artikel in de Groene Amsterdammer over de hele coupkwestie en de Turkse politieke geschiedenis van de hand van Marijn Kruk: “Turkije, de samenzwe-ring, het Groot Oosten, en wij; Meesterbrein versus Erdogan”.
  • 19-10. Het schijnt, kan of zou zijn, dat Nederland voor het eerst asiel heeft verleend aan acht vermeende Gülen-aanhangers. In 2016 vroegen 235 Turken asiel aan in Nederland en dit jaar tot en met september al 309.
  • 22-10. Der Spiegel meldt dat Şaban Baran vanuit Turkije een callcenter runt en dus mogelijk op vrije voeten is. Hij werd in 2008 in Nederland veroordeeld tot acht jaar cel voor mensenhandel en poging tot moord. Hij maakte deel uit van een netwerk dat meisjes tot prostitueerde, mishandelde en doorver­kocht. In 2009 op verlof, vluchtte naar Turkije maar werd uiteindelijk ook daar gearresteerd en in 2016 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.
  • 23-10. Even iets heel anders: iemand vraagt aandacht voor de verzorging van demente bejaarden van Marokkaanse en Turkse komaf. Ze raken tussen de wal en het schip: ze vallen terug op Turks en hunkeren naar een herken­ba­re omgeving.
  • 25-10. Nog zo’n ‘dingetje’ … De Balie in Amsterdam nodigt voormalig hoofd­redacteur van Cumhuriyet – Can Dündar – uit voor de Vrijheidslezing op 1 november a.s.
   (In 2015 plaatste de krant beelden waarop te zien zou zijn dat Turkse agen­ten wapens vervoerden naar Syrië; mogelijk bewijs dat de Turkse overheid jihadisten van IS steunde. Dat kwam Dündar te staan op een veroordeling tot zes jaar cel en een aanslag op zijn leven. Hij vluchtte naar Duitsland waarop Turkije aan Interpol vroeg om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen.)
   De vraag is nu of Nederland Dündar zal arresteren en uitleveren.
  • 26-10. Het ‘goede’ nieuws: Şaban Baran zit zeer waarschijnlijk toch in het gevang en de tien gearresteerde medewerkers van het Turkse Amnesty International daarentegen komen op borgtocht vrij. Het slechte nieuws: de voorzitter Taner Kiliç blijft in de cel.

 • November 2017
  • 06-11. Na twee weken van relatieve rust, ineens weer van alles en nog wat. Voor deze week staan de eerste dagen van het strafproces tegen de ‘PKK-activisten van Ellemeet’ op de rol. Daar werden op 3 december 2012, bijna vijf jaar geleden dus, 55 Koerden gearresteerd tijdens een meerdaagse ‘culturele manifestatie’ van de Koerdische jongeren, de KJSU. De politie had ‘ambtsbe­richten’ ontvangen en microfoons geplaatst. Ze werden allen be­schuldigd van deelname aan een terroristische organisatie en meer. Vier van hen staat nu terecht, de zaken tegen 51 anderen werd geseponeerd. En een van hen, de mol Ömer Guney, vermoordde op 9 januari 2013 in Parijs drie PKK-vrouwen. De opgetrommelde deskundigen vonden het een romme­lige en amateuris­tisch georganiseerde bijeenkomst.
   Ter informatie: in België geldt de PKK niet als terroristische organisatie op grond van een EU-bepaling dat een interne gewapende strijd niet onder terrorisme valt. In Nederland werd de PKK in 2007 op de terrorismelijst gezet op aandrang van Turkije en de VS. Maar in Irak werkt de VS vrolijk samen met de zusterclub van de PKK: de YPG.
  • 10-11. Het wordt bekend dat er 100 buitenlanders zijn gearresteerd op ver­denking van banden met IS. En eergisteren werden 170 vermoedelijke IS-leden op­gepakt. Het zou ook te maken hebben met de viering van Atatürks verjaar­dag en de marathon in Ankara, a.s. zondag.
   Er zijn verschillende Twitteraccounts van critici van de Turkse regering ge­hackt door de nationalistische groep ‘Ayyildiz Tim’. Het gaat onder meer om oud-Europarlementariër Joost Lagendijk, de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt en Nieuwsuur-journalist Jan Eikelboom. Verklaarde reden: de hackers verzetten zich tegen de ‘extreme houding van België en Nederland tegen Turkije en moslims’.
   Leden van de Amerikaanse onderzoekscommissie naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen melden dat Trumps voormalige veiligheidsadvi­seur Michael Flynn 15 miljoen dollar zou ontvangen als het zou lukken om Gülen te ontvoeren en uit te leveren aan Turkije.
  • 16-11. Turkije schorst ongeveer 60 diplomaten, ongeveer een kwart van het totaal. Reden (daar gaat-ie weer): mogelijke betrokkenheid bij de coup.
  • 19-11. De gouverneur van Ankara heeft alle LHBT-gerelateerde activiteiten tot nader order verboden. In Turkije is homofilie niet verboden maar er wor­den wel veel problemen over gemaakt.

 • December 2017
  • Vrijdag 1 december. Justitie in de VS gaat onderzoek doen naar door de Turkse regering gesteunde ontduiking van sancties tegen Iran tussen 2010 en 2015. Toen nog premier Erdoğan is mogelijk persoonlijk betrokken. In Turkije gaan stemmen op dat dit een opzetje is van Gülen.
  • 06-12. Turkije is niet blij, is ontstemd over het voornemen van Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Dreigement: we verbreken de diplomatieke banden met de VS.
  • 08-12. Erdoğan bezoekt Athene … I.p.v. ‘vrede stichten’ stelt hij het Verdrag van Lausanne (1923) ter discussie. De grenzen tussen Turkije en Griekenland moeten ‘gemoderniseerd’ worden en de Turkssprekende minderheid in het noordoosten wordt gediscrimineerd. De Grieken hadden de militaire vliegtui­gen die Erdoğan begeleidden, al tegengehouden en negen Turken die moge­lijk lid zouden zijn van de DHKP gearresteerd. De acht Turkse militairen zijn door Griekenland niet uitgeleverd en de deal over de Syrische vluchtelingen hangt nog boven de markt.
  • 13-12. Op de islamitische top van het OIS (57 landen) in Istanboel wordt de erkenning van Jeruzalem tot hoofdstad van Israël door de VS krachtig ver­oordeeld.
  • 17-12. Erdoğan wil een ambassade openen in Oost-Jeruzalem. “Als God het wil, is de dag nabij dat we officieel, met Gods toestemming, onze ambassade daar openen”, zei hij op een bijeenkomst van zijn AK-partij. Onduidelijk is hoe Erdoğan dit wil bewerkstelligen, aangezien Israël controle heeft over heel Jeruzalem en het zijn ondeelbare hoofdstad noemt.
  • 18-12. Turkije wil dat enkele spotprenten over Erdoğan van Twitter worden verwijderd. Ook Ruben Oppenheimer kreeg via Twitter zo’n bevel voor zijn plaat waarop Erdoğan ‘het’ doet met de Twittervogel en met als bijschrift: ‘Erdoğan is NOT a goatfucker‘.
  • 19-12. Vandaag wordt bekend dat twee Nederlanders al sinds half november in het gevang zitten in Griekenland. Ze hadden een aanslag voorbereid op Erdoğan toen hij daar op bezoek ging.
  • 24-12. De Turkse regering zegt dat het 2.756 ambtenaren in het land heeft ontslagen, nadat uit onderzoek is gebleken dat deze personen “banden hebben met terrorisme”.
  • 25-12. Niet ‘terrorisme’ maar ‘toerisme’ … Nederlanders worden stevig ge­controleerd op drugs bij aankomst op Atatürk Airport. Het gaat zeer waar­schijnlijk om een terugpestactie.
  • 28-12. Volgens Erdoğan kunnen de betrekkingen met Nederland en Duitsland hersteld worden, vooral als gevolg van de Europese afkeer van het plan van Trump om de ambassade van de VS te verhuizen naar Jeruzalem.

 • Januari 2018
  • Woensdag 4 januari. Een rechtbank in de vs acht Mehmet Hakan Atilla, be­stuurder van de Turkse staatsbank Halkbank, schuldig aan betrokkenheid bij het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Erdoğan ziet dit als een politieke aanval op zijn regering: “De juridische afspraken tussen beide lan­den verliezen hun waarde.”
  • 04-01. Uit een item van Nieuwsuur van vandaag met Thomas Erdbrink leer ik het volgende … Erdoğan gaat deze week op bezoek bij zijn Franse ‘vriend’ Macron en de Turkse minister van buitenlandse zaken gaat naar Duitsland. De Nederlandse handel met Turkije heeft niks gemerkt van alle politieke ‘op­hef en vertier’. Een cosmeticafabriek in Anatolië (Erdoğan-land) bijvoorbeeld, draait vrolijk door want de plaatselijke bevolking weet gewoon niet dat het om een Unilever-bedrijf gaat. En er komen meer voorbeelden van dit soort schizofrenie voorbij.
  • 10-01. Erdoğan op de Turkse Dag van Werkende Journalisten: “Op het gebied van persvrijheid, de nieuwste communicatietechnologieën, sociale media en internetjournalistiek is Turkije een van de leidende landen in de wereld. Het publiek heeft recht op snel, accuraat en onpartijdig nieuws. De democratie brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat mediaorganisaties zonder enige beperking over alle delen van het land berichten. Een kosmopolitische sa­menleving is alleen mogelijk met vrije, transparante en eerlijke mediaorgani­saties.
  • 11-01. Erdoğan dreigt te stoppen met het uitleveren van verdachten aan de Verenigde Staten. Hij zegt zo’n maatregel te nemen als de Amerikanen Fethullah Gülen niet overdragen aan de Turkse autoriteiten.
   Turkije heeft 1.823 ambtenaren eerherstel gegeven. Het gaat om mensen die hun baan verloren na de mislukte staatsgreep van 2016. De autoriteiten hebben inmiddels vastgesteld dat de betreffende medewerkers geen banden hebben met de beweging van Gülen, berichtte staatspersbureau Anadolu.
  • 12-01. Ondanks een uitspraak van het constitutioneel hof komen de journa­listen Mehmet Altan (65) en Sahin Alpay (73) niet vrij. Ze zitten al ruim een jaar in voorarrest. Vicepremier Bekir Bozdag vindt dat rechters van het con­stitutioneel hof ‘hun boekje te buiten gingen’.
  • 19-01. De Turkse minister van defensie, Nurettin Canikli, kondigt aan dat de militaire operaties in Noordwest-Syrië (Afrin en Manbij) tegen de door de VS gesteunde Koerden (YPG en SDF) in feite begonnen zijn. Assad en Rusland zijn erop tegen.
  • 24-01. De Turkse politie heeft in de zuidoostelijke provincie Sanliurfa een in Nederland wonende Algerijn en ook de Apeldoornse Xaviera S. gearresteerd. Zij stond al sinds 2016 op de Sanctielijst Terrorisme.
   Koerden demonstreren in Den Haag tégen de Turkse inval in Noord-Syrië en Turkse aanhangers van Erdoğan demonstreren in Rotterdam vóór.
  • 27-01. In Amsterdam, Keulen en Brussel demonstreren Koerden (in Amster­dam ± 1.000) tegen de Turkse aanvallen op Koerdische doelen in Syrië. Er ontstonden schermutselingen toen betogers hun woede op Turken richtten.
  • 31-01. De voorzitter van Amnesty International in Turkije wordt vrijgelaten maar zijn proces i.v.m. vermeende contacten met de Gülenbeweging gaat door. Hij zat vast sinds 9 juni 2017. Hij zou de berichten-app ByLock hebben gedownload, waarmee de aanhangers van Gülen zouden communiceren.

 • Februari 2018
  • Donderdag 01-02. De voorzitter van AI is toch niet vrijgelaten.
  • 03-02. Vier Turken die zeer waarschijnlijk een aandeel hebben gehad in de coup van juni 2016 krijgen in Duitsland de vluchtelingenstatus.
  • 05-02. Nederland trekt zijn ambassadeur nu ook formeel terug uit Turkije. Minister Zijlstra (VVD) vindt dat verder onderhandelen over de mensenrech­ten en persvrijheid zinloos. Mvr. Piri, Turkijerapporteur voor het Europese parlement, vind het niet verstandig dat Nederland deze stap zet.
  • 12-02. Turkse media melden dat er ongeveer 600 mensen zijn opgepakt sinds de militaire operatie in Noord-Syrië is gestart.
  • 16-02. De Turks-Duitse Die Welt-journalist Deniz Yücel wordt voorlopig vrijgelaten. Hij zat vast sinds precies vorig jaar maar het was nooit tot een officiële aanklacht gekomen. Vandaag werd er vier tot achttien jaar cel tegen hem geëist.
   Een meerderheid van de Tweede Kamer (op initiatief van CU-Kamerlid Voordewind) wil dat we spreken over de ‘Armeen­se genocide’ in plaats van de ‘Armeense kwestie’. Na afloop van het debat werd een opgewonden DENK-Kamerlid Öztürk uit de Kamer gezet. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat het een ‘ongepaste stap is voor een land dat bij de genocide in Srebrenica de andere kant opkeek’ en roept de Nederlandse zaakgelas­tigde op het matje. Toen het Duitse parlement iets dergelijks deed, was de reactie: ‘Eerst verbrand je de Joden in ovens, daarna sta je opeens op om het Turkse volk te betichten van genocide. Maak je eerst maar eens zorgen om je eigen geschiedenis.’
   Maar ook: twee van IS-terrorisme verdachten worden door Turkije uitgele­verd aan Nederland.
  • 19-02. Het leger van Syrië (Assad) gaat zich bemoeien met de strijd om Afrin. Daar worden Koerden, de Syriërs, Turken, de Russen en Amerikanen vast wel/niet blij van. Aan de moeders van een zesde baby’tje daaro gaan we maar even niet vragen.
  • 24-02. De krant Sabah stelt dat de Kamerleden met Turkse wortels ‘Turkije hebben verraden’. Kamervoorzitter Arib (met Marokkaanse wortels) vindt het onacceptabel dat Kamerleden als ‘verrader’ worden neergezet. Kuzu van DENK ziet het vooral als een “stunt om zieltjes te winnen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De erkenning van zoiets is voor ons onaanvaardbaar en de Turks-Nederlandse kandidaten moeten nu duidelijk maken aan welke kant ze staan”. De bedoelde Kamerle­den kregen al veel vervelde mailtjes. Tsja … DENK en diens aanhangers.

 • Maart 2018
  • 16-03. Turkse strijdkrachten hebben de Koerdische YPG in Afrin bijna op de knieën. Maar de Turkse overheid heeft geen goed woord over voor wat de troepen van Assad doen in Oost‑Ghouta. Burgerslachtoffers … dat kan niet, niet netjes.
   In het programma Nieuwsuur krijgen enkele Turken en ook een Koerd (wel van de APK) uitgebreid gelegenheid om uit te leggen waarom wij, Nederlanders en andere Europeanen, niet begrij­pen waar de PKK en de YPG voor staan. Eigenlijk is het een buitenlands complot en zo ook IS.
  • 17-03. Vandaag is Şahin Alpay, voormalig journalist van Zaman, na bijna anderhalf jaar voorarrest toch vrijgelaten. Hij heeft wel huisarrest en mag Turkije niet verlaten.
   De Lira maar weer eens bekeken: € 0,20. Een €uro geeft YTL 4,80. Voor de coup in juli 2016 was dat € 0,33 voor YTL 1 of de andere kant op: € 1,00 gaf YTL 3,00.
  • 26-03. Nieuwsstation A-Haber en de kranten Aksam en Sabah maken mel­ding van een Nederlandse diplomaat, A. Z. en medewerker van de MIVD, die zou spionneren voor … Een woordvoerder van het ministerie van Buitenland­se Zaken zegt: “Voor zijn eigen veiligheid heeft betrokken ambtenaar Turkije vanavond verlaten. Hij werkte op het Nederlandse Consulaat-generaal in Istanboel en was mede belast met regionale werkzaamheden.”
  • 29-03. President Emanuel Macron biedt aan om te onderhandelen tussen de Koerden in Noord-Syrië en Turkije. NAVO-bondgenoot Turkije is daar woe­dend over. Erdogan zei dat zijn strijdkrachten in het noorden van Syrië nieuwe operaties zijn begonnen om het gebied “te zuiveren” van militanten. Mogelijk gaan ze daarbij ook de Iraakse grens over.
  • 30-03. Kosovo heeft zes Turkse staatsburgers uitgeleverd aan Turkije. Ze werkten voor Gülenscholen. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu hielden de mannen zich bezig met de rekrutering van nieu­we leden en het werven van fondsen. Turkije is een belangrijke investeerder in Kosovo. Vol­gens een hoge Kosovaarse ambtenaar zou de Turkse regering grote druk hebben uitgeoefend op het straatarme Balkanland om op te treden tegen de Gülenscholen.

 • April 2018
  • Zondag 01-04. Geen 1-aprilgrap: de regeringen van Israël en Turkije schel­den naar elkaar. Over en weer gaat het om gebruik van geweld en ondemo­cra­tisch gedrag.
  • 03-04. Recep Erdoğan krijgt grote vriend Vladimir Putin op visite. Ze bespre­ken o.a. de bouw van een kerncentrale (20 miljoen dollar) en de levering van S-400 raketten. Morgen bespreken ze met Rouhani (president van Iran) de toestand in Syrië. Rusland en Iran steunen Assad; Turkije de, een soort, op­standelingen.
   Nog niet eerder genoemd in de Turkse kwestie: de Evros. Dat zou de grens­rivier zijn tussen Turkije en Griekenland. Ik vind op Google Maps een ‘provin­cie’ Evros met als grensrivier de Maritsa of ook Meriç Nerhi. Hoe dan ook: volgens een item van Nieuwsuur steken hier nogal wat Gülenisten de grens over en vinden hierbij de dood.
  • 05-04. Volgens vicepremier Bekir Bozdağ heeft de Turkse geheime dienst MIT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) een belangrijke rol gespeeld bij het ‘overbrengen’ van zo’n 80 Gülenaanhangers vanuit achttien landen naar Turkije. Daar­bij zou niet buiten de lijntjes gekleurd te zijn …
   In het Gaziosmanpasa Taksim-ziekenhuis in Istanboel woedt buitenlangs een enor­me brand. De brand zou begonnen zijn op het dak van het gebouw. Er zijn geen meldingen over slachtoffers. En het zou niet om een aanslag gaan.
  • 12-04. Ineens zijn Erdoğan en Tomahawk-Trump het weer helemaal eens: de gifgasaanval op Douma in Syrië moet bestraft worden. Bashar Assad is een slecht mens …
  • 18-04. Erdoğan kondigt nieuwe parlements- en presidentsverkiezingen aan voor 24 juli 2018. Hij hoopt daarmee de presidentiële regeringsvorm te verstevigen.
   De noodtoestand is voor de zevende keer met drie maanden verlengd.
  • 19-04. Ook het Internet komt onder curatele: alle filmpjes, vlogs etc. moeten nu eerst langs de keuring. Na televisie, radio en de geschreven media was dit een (onbetaalde) vluchtplek voor veel journalisten.
  • 22-04. Erdoğan kondigt aan dat hij ook in het buitenland campagne gaat voeren voor de komende verkiezingen. Duitsland, Oostenrijk en Nederland hebben gemeld dat dat niet mag of ongewenst is. De Turkse minister voor Europese Zaken, Ömer Çelik, vindt dat maar uiterst huichelachtig: die landen beschuldigen Turkije van schending van mensenrechten terwijl zij zelf de democratie geweld aandoen.

 • Mei 2018
  • Dinsdag 08-05. Voor het eerst sinds vele jaren krijgt Erdoğan misschien serieuze tegenkandidaten. Voor de CHP en drie andere oppositiepartijen doet Muharrem Ince mee (en niet Ilhan Kesici). De nationalistische IYI-partij (de ‘Goede Partij’ werd eind vorig jaar opgericht) van ‘IJzeren Dame’ Meral Aksener doet ook mee. Aksener was namens de ultranationalistische MHP in 2001 minister van Binnenlandse Zaken. En ze was jarenlang aanhanger van de Grijze Wolven.
  • Ik ben beroerd nieuwsgierig naar hoe deze verkiezingen gaan verlopen, wat ze teweeg gaan brengen, of ze een beetje ‘democratisch’ te noemen zullen zijn.

  • 20-05. Erdoğan spreekt in Sarajevo zo’n twintigduizend in Europa woonachti­ge Turken toe. Uit Nederland kwamen vier bussen. Hij riep ze o.a. op om in hun thuisland (?) politiek actiever te worden.

 • Juni 2018
  • Zondag 17-06. De verkiezingen voor het Turkse parlement en president staan eraan te komen: op 24 juni is het zover. Eigenlijk waren die gepland voor november 2019. In binnen- en buitenland blijft het vooralsnog tamelijk rustig, ondanks het feit dat de kansen van Erdoğan aan het keren zijn. Muharrem Ince van de CHP is de belangrijkste uitdager. In een item van Nieuwsuur wordt getoond hoe de AKP dingen naar zijn hand zet: verplaatsing van stembureaus, het opsluiten van ka-derladen en verwoesting van wijken van de oppositie en een stevige greep op ‘controle’ op de stembusgang. Hoe eerlijk gaan deze verkiezingen verlopen en wat zullen de gevolgen zijn; als de AKP en Erdoğan verliezen of winnen? Een eventuele tweede ronde voor de presidentsverkiezingen volgt op 8 juli.
   Sinds begin 2017: geen grote aanslagen meer in Turkije. Hoe zou dat komen? Wie schrijft hier iets eens over, wie geeft een verklaring? In het geheel lijkt de hectiek rond Turkije verminderd te zijn.
  • 20-06. Een citaat uit de Groene Amsterdammer, ‘De moderniteit ligt in het verleden’: Turkije spant wereldwijd de kroon op het gebied van welvaartson­gelijkheid, samen met Rusland en Brazilië. Waar de rijkste één procent van Turkije in 2000 nog zo’n 38 procent van de welvaart in handen had, was dit in 2014 al ruim 54 procent. […] Niet grote culturele tegenstellingen, maar juist heel lokale en economische overwegingen zijn doorslaggevend in de stembus. Volgens Wutrich [politicoloog aan de Universiteit van Kansas] heeft Turkije’s grootste oppositiepartij, de CHP, precies die onderwerpen [religie, islamisme en economie] jarenlang verwaarloosd. De paradox is dat de CHP het aanvankelijk meer over religie had dan de AKP.
  • 24-06. De verkiezingen verlopen, zo op het oog, rustig. De eerste uitslagen geven Erdoğan een kleine voorsprong: 54%. Er wordt hier en daar gemek­kerd over ‘vals spel’.
  • 25-06. Erdoğan heeft gewonnen. Ince geeft dat toe maar stelt dat de aan­loop naar de verkiezingen niet eerlijk is geweest.
  • 27-06. De vs dreigen moeilijk te gaan doen tegen Turkije, bijvoorbeeld over de (ver-)koop van de F-35 (Joint Strike Fighter), omdat zij bij de Russen het luchtafweersysteem S‑400 hebben besteld.

 • Juli 2018
  • 06-07. Enkele duizenden ambtenaren waaronder de politie en het leger worden per decreet ontslagen. Dat zei premier Binali Yildirim tegen CNN Turk.
  • 08-07. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Turkije zijn tien mensen om het leven gekomen. 73 passagiers raakten gewond. Over hun toestand is niets bekend. Waarschijnlijk is het slechte weer de oorzaak.
  • 18-07. Turkije en Nederland gaan hun diplomatieke banden herstellen: er komen over en weer weer ambassadeurs. Men is het erover eens geworden dat ze, deze landen, het over verschillende kwesties niet eens zijn.

 • Augustus 2018
  • 01-08. De VS kondigen sancties af tegen de Abdülhamit Gül (minister van Justitie) en Süleyman Soylu (Binnenlandse Zaken) vanwege dominee Andrew Brunson. Brunson werd in 2016 gearresteerd op beschuldiging van steun aan terreurorganisaties. Hij woonde al meer dan twintig jaar in Turkije en leidde een kleine protestantse kerkgemeente in Izmir. Turkije wil Brunson ruilen voor Gülen. Turkije bevriest nu eventuele tegoeden van de Amerikaanse ministers van Justitie en Veiligheid.
  • 10-08. De Turkse Lira wordt steeds minder waard. Voor 1 YTL krijg je ruim €0,14 en omgekeerd krijg je voor €1,00 7,07 Lira. In juni 2016 (net voor de coup) gaf €1,00 ongeveer 3,00 YTL. 1 YTL leverde € 0,33. De Turkse regering vindt het niet zo’n probleem en de waardedaling is vooral het gevolg van ‘buitenlandse complotten’. De ING is ook verliezer: ze hebben €15 miljard uitstaan in Turkije, zo’n 3,5% van het totale vermogen. En ze zijn baas van de Turkse bank HSBC. Erdoğan roept Turken op om buitenlandse valuta om te ruilen voor Lira.
   Turkije kondigt aan om in diverse Europese landen weekendscholen financieel te willen gaan ondersteunen, ook in Nederland. Het initiatief voor een school moet plaatselijk genomen worden. Hollandse parlementariërs reageren niet enthousiast maar ook niet vernietigend negatief.
  • 12-08. Iemand, blijkbaar een Nederlander, gooit een brandbom naar het Turkse consulaat aan het Museumplein in Amsterdam. Een flutactie gelukkig, want er is nauwelijks schade.
  • 13-08. De Turkse regering sluit zo’n 350 accounts op de sociale media omdat daar op “provocatieve wijze” werd bericht over de waardedaling van de lira. Het is niet duidelijk of de eigenaren aangepakt gaan worden.
  • 14-08. Erdoğan zegt dat de Turken alle elektronica uit de VS gaan boycotten. Het is niet duidelijk of het een persoonlijke mededeling is of de volgende stap in de handelsoorlog tussen de VS en de rest van de wereld.
   Een man uit Sittard gaat vervolgd worden voor belediging van Erdoğan (bevriend staatshoofd) in e-mails. De man maakte Erdoğan uit voor ‘zwijn’ en vergeleek hem met Hitler. De aanklacht werd ingediend door de Turkse ambassadeur.
  • 15-08. Het wordt dus een ordinaire handelsoorlog. Turkije gaat heffingen plegen op auto’s, cosmetica, tabak en alcohol uit de VS.
   De voorzitter van het Turkse Amnesty International, Taner Kiliç, komt vrij. Hij zat, ondanks een rechterlijke uitspraak, sinds januari 2018 gevangen.
  • 18-08. NRC maakt bekend dat sinds 2013 tientallen Turk-Nederlandse jongeren naar een onderwijsinstituut van imam Nureddin Yildiz in Turkije zijn gestuurd door de Nederlandse tak van Milli Gürüz. Yildiz steunt El Qaida in Syrië en keurt geweld tegen vrouwen goed. Een meisje kan trouwen vanaf zes jaar, vindt hij. In Turkije ligt Yildiz onder vuur.

 • September 2018
  • 07-09. Turkije en Nederland herstellen de diplomatieke banden door het uitwisselen van ambassadeurs.
   Een Nederlands echtpaar uit Leersum dat sinds half augustus vastzit in Istanboel, komt vrij. Een reden voor zowel het een als het ander is niet duidelijk.
  • 09-09. Griekenland arresteert twee Turkse soldaten die de grens overge­stoken waren.
  • 17-09. Erdoğan en Putin zullen een gedemilitariseerde zone regelen rond Idlib in Syrië.
   Een Lira doet momenteel € 0,14. Voor één €uro krijg je 7,37 Lira.
  • 21-09. Minder belangrijk misschien dan geld, economie en politiek maar mvr. Fidan Ekiz laat bij Pauw zien wat er op de Turkse televisie aan amusement te beleven is en wat er niet meer mag. Mijn indruk: in onzinnigheid, leegheid en stupiditeit verschillen de Nederlandse en de Turkse televisie niet zo veel: stomme kook-, dating– en soapprogramma’s. Erdoğan bewaakt de pure Turkse kwaliteit.
  • 28-09. Erdoğan gaat op bezoek bij Merkel. Kwade tongen durven te beweren dat dat iets te maken kan hebben met de Turkse economie die aan het instorten is. In plaats van uitschelden voor Nazi, ga je dan zoete broodjes bakken.

 • Oktober 2018
  • 01-10. Erdoğan wil dat Duitsland 136 Turken gaat uitleveren. Hij heeft daartoe een lijstje aan Merkel gegeven.
  • 02-10. Kutbettin Gülen, de broer van Fethullah, werd door een rechtbank in Izmir schuldig bevonden aan ‘lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie’. Hij kreeg tien jaar en zes maanden gevangenisstraf.
  • 03-10. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) bezoekt op woensdag 3 en don­derdag 4 oktober Turkije op uitnodiging van zijn Turkse collega Mevlüt Çavuşoğlu.
  • 07-10. Gaat dit over Turkije of over Saoedi-Arabië? Had het ook in Amster­dam kunnen gebeuren? Maar Turkije suggereert dat de vermiste Saoedische journalist Jamal Khashoggi is vermoord nadat hij vorige week het Saoedische consulaat in Istanboel is binnengegaan. Zijn lichaam zou daarna naar buiten zijn gesmokkeld. Er zouden (gespioneerde) geluidsopnamen bestaan van een slachtpartij.
  • 12-10. Dominee Brunson is in Izmir veroordeeld tot drie jaar cel wegens banden met de Gülenbeweging. Omdat hij al langer in voorarrest zit, mag hij meteen naar huis in de VS. De eis van 35 jaar straf werd niet gehonoreerd. Dit vuiltje is dus uit de lucht en de Lira klom een beetje.
  • 15-10. De verdwijning van Jamal Khashoggi blijft boven de markt hangen. De Saoedisch en Turken gaan het gezamenlijk onderzoeken. Trump spreekt dreigende taal (het gaat hier om een journalist!) maar zegt zalvend dat de wapenleveranties (laatstelijk nog 110 miljard dollar die voor een flink deel in Jemen opgeknald worden) niet ter discussie staan.
  • 22-10. De kwestie Khashoggi ettert verder. Wat er in de media doorsijpelt, klinkt te gek voor woorden.
   Ook te gek voor woorden? Klein bier ten opzichte van ene volbloed Nederlan­der Harmsen die zo nodig 3 miljoen moet gaan verdienen? De SVB en enkele Nederlandse gemeenten proberen uitkeringsgeld terug te halen van Turks-Nederlandse uitkeringstrekkers die in Turkije een huis bezitten. In Nederland leven ze op bijstandsniveau. Het gaat in 2016 en 2017 om zo’n 650 gevallen waarmee ongeveer 17 miljoen €uro gemoeid is. Vergelijkbare onderzoeken lopen op Marokko, Servië en Suriname. Pikant detail: de AKP gaat mogelijk voor Nederland werkende onderzoekers in Turkije dwars zitten omdat zij de Turkse grondwet overtreden.
  • 29-10. Vandaag, op de Dag van de Republiek (Turkije bestaat 95 jaar), wordt een eerste stuk van de mega-luchthaven bij Istanboel in gebruik genomen.
   De kritische journalist Adil Yigit (60 jaar, al 36 jaar in Duitsland) wordt in januari 2019 uitgewezen uit Duitsland.

 • November 2018
  • Ik denk niet dat er iets van belang te melden valt.

 • December 2018
  • 05-12. Het past niet zo in dit verhaal maar Turkije beschuldigt Ahmad al-Assiri en Saud al-Qahtani officieel van medeplichtigheid aan de moord op Khashoggi. Bieden zitten (zaten) hoog in de diplomatieke boom van Saoedi-Arabië.
  • 11-12. Een samenwerkingsverband van o.a. de ZDF, de Duitse onderzoeks­groep Correctiv, Le Monde en Haaretz meldt dat de Turkse geheime dienst – de MIT – politieke tegenstanders van Erdoğan in en buiten Turkije ontvoert en mishan­delt om zo verklaringen tegen Gülen los te krijgen.
  • 19-12. Trump kondigt aan dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië gaat terugtrekken omdat IS verslagen is. Zou dat ook gevolgen gaan hebben voor de Koerden? Die krijgen namelijk hulp van de VS en worden belaagd door de Turken.
  • 25-12. Erdoğan en Trump gaan in 2019 overleggen over de vernietiging van de laatste resten van IS in Syrië.
  • 27-12. Een bewaker van het Turkse consulaat in … heeft gespoten met pepperspray en dat had niet gemogen. De man zelf had toen immuniteit en is al weg. En de consul van toen ook dus het OM laat het er maar bij zitten.

 • Januari 2019
  • 07-01. Na enige tijd worden er weer mensen opgepakt. Deze keer gaat het om 100 militairen die verdacht worden van betrokkenheid bij de coup.
   In de Turkse consulaat in Rotterdam heeft iemand zich in brand gestoken. Het is nog onduidelijk wat er speelt.
   De Turkse basketballer Enes Kanter van de New York Knicks, aanhanger van Gülen, gaat niet naar Londen omdat hij vreest voor zijn leven.
  • 14-01.Trump twit dat hij de economie van Turkije zal vernietigen als zijn de Koerden iets aandoen.
  • 17-01. Turkije heeft FD-correspondent Ans Boersma uitgezet vanwege ‘veiligheidszaken’. Het Nederlandse OM had de Turken informatie gegeven m.b.t. haar handel en wandel. Misschien omdat ze in 2013 een relatie had met iemand die lid is geweest van Jabhat al Nusra die in Nederland zat.
  • 23-01. Turkije reageert niet op het Nederlandse rechtshulpverzoek om ene Hasan S. te kunnen verhoren omtrent mogelijke steun aan Syrische strijd­groepen. S. beweert dat hij alleen humanitaire hulp verleende.

 • Februari 2019
  • 08-02. In 2016 stuurde iemand mailtjes met beledigende teksten over Erdoğan naar de Turkse ambassade in Den Haag. Het ging om een verge­lijking van Erdoğan met Hitler en hij werd uitgemaakt voor ‘goat fucker’. De eigenaar lijkt voor de rechter aannemelijk te hebben gemaakt dat niet hij maar een ‘iemand anders’ dat heeft gedaan. Volgt … vrijspraak?
  • 10-02. Turkije vraagt China om de kampen voor Uiguren (ooit afkomstig uit Turkije) te sluiten. China weet zich van de prins geen kwaad.
  • 17-02. Bij de noordwestelijke stad Bursa zijn drie Nederlandse terrorisme­verdachten opgepakt De twee Nederlands-Marokkaanse vrouwen en de Irakese man zouden onderdeel uitmaken van IS. Er werd ook een vierde persoon opgepakt, een Irakees.
  • 18-02. Vandaag noemde Erdoğan de verhoging van groentenprijzen ‘een terroristische daad’. Is dit … grappig? Dan is onze BTW-verhoging van 6 naar 9% ook wel ‘staatsterrorisme’.

 • Maart 2019
  • 07-03. Erdoğan meldt dat hij gewoon doorgaat met de aanschaf van Russi­sche S400-afweersystemen, ook al dreigt Trump dat Turkije dan geen JSF’s mag kopen.
  • 08-03. Turkije kondigt aan bij Idlib in Syrië te gaan patrouilleren met het Russische leger.
  • 16-03. De blokkade van de NOS-website door Turkije gaat waarschijnlijk opgeheven worden. Die was sinds 19 december 2016 niet meer bereikbaar omdat daar beelden van de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov in Ankara te zien waren.
  • 19-03. De Turkse regering kondigt een eigen onderzoek aan naar de aanslag in Utrecht door de Turkse Nederlander Gökmen Tanis.
  • 31-03. Vandaag kiezen de Turken hun nieuwe burgemeesters en andere lokale hotemetoten. Er wordt gezegd dat het er in Ankara, Istanboel en meer steden om gaat spannen of de kan-didaat van de AKP gaat winnen.
   Oh ja: de aanslag in Christ Church (Nieuw Zeeland) waarbij 50 doden vielen, meest moslims, werd door Erdoğan uitgebreid benut om een sfeertje van angst te kweken in Turkije.

 • April 2019

  • 03-04. De AKP blijft de grootste met 45% maar de oppositie deed het verrassend goed. De MHP kreeg 6,5%, de grootste oppositie­partij CHP 30%, de IYI partij 7,5%, de HDP 4% en overige partijen 6,61% van de stem­men. In Ankara heeft de CHP gewonnen en in Istanboel bestrijdt de AKP de over­winning door de CHP.
  • 08-04. Mansur Yavaş, de kandidaat van de Republikeinse Volkspartij (CHP), wordt de nieuwe burgemeester van de Turkse hoofd­stad Ankara. De AKP betwistte de resultaten maar na een hertelling werd bevestigd dat Yavaş wel degelijk zo’n 124.000 stemmen meer had gehaald dan AKP-kandidaat Mehmet Özhaseki.
  • 17-04. De Turkse kiescommissie heeft oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu voorlopig uitgeroepen tot winnaar van de burgemeestersverkiezing in Istanboel. Hij versloeg daarmee ex-premier Binali Yildirim. De beslissing over een herhaling van de stembusgang op verzoek van de AKP is echter nog in behandeling.

 • Mei 2019
  • 02-05. Op aandringen van de APK gaat de openbaar aanklager onderzoek doen naar de uitslagen van de burgemeestersverkiezingen. Die zouden door de georganiseerde criminaliteit zijn gemanipuleerd.
  • 06-05. De kiesraad bepaalt dat de lokale verkiezingen in Istanboel over gedaan moeten worden. Reden van de ongeldigheid zou zijn dat sommige voorzitters van stembureaus geen ambtenaar waren. Vreemd genoeg zijn grotendeels diezelfde mensen weer benoemd voor de herverkiezing. En ook vreemd: de verkiezing van andere bestuurders werd niet ongeldig verklaard.
   Voor het eerst sinds lange tijd krijgen we iets te horen van Öcalan. Via zijn advocaten roept hij op tot een diepgaande culturele verzoening.

 • Juni 2019
  • 07-06. De VS stoppen met het opleiden van Turkse piloten voor de JSF vanwege hun aankoop van het Russische luchtverdedigingssysteem S-400.
  • 10-06. Turkije is woest na een ‘racistisch, respectloos en grof’ welkom van het nationale elftal in IJsland.
  • 11-06. Vandaag wordt bekend gemaakt dat Murat Memis, fractievoorzitter van de SP in Eindhoven, vastzit in Turkije. Hij is ruim een maand geleden opgepakt in Antalya. Na vier dagen cel mag hij nu Turkije niet uit. Hij wordt verdacht van het lidmaatschap van en het maken van propaganda voor de PKK. Memis was voor zijn champignonkwekerij en voor vakantie in Turkije. (Er zitten tien Nederlanders, Nederlandse Turken, vast.)
  • 23-06. Opnieuw en nu met een overtuigende 8% wint de oppositiekandidaat van de CHP, Ekrem Imamoğlu, de burgemeestersverkiezingen in Istanboel. Zelfs ex-premier Binali Yildirim, de voormalig burgemeester, en zelfs Erdoğan geven het toe. Dit is toch wel … een dingetje. Imamoğlu sprak tijdens zijn campagne tamelijk vergevingsgezind over religie en de Islam.

 • Juli 2019
  • 23-07. Een Rotterdamse Koerdische vrouw (31) die met haar baby in Istanboel al sinds begin april in voorarrest zit, mag de gevangenis verlaten. De gebruikelijke beschuldiging: banden met de PKK (vanwege haar vrijwilligersactiviteiten in Nederland). De volgende zitting in haar proces is op 3 oktober.

 • Augustus 2019
  • 19-10. Drie burgemeesters van steden in het oosten van Turkije (o.a. Diyarbakir) met een HDP-signatuur worden ‘tijdelijk’ vervangen door mensen van de APK. De gebruikelijke beschuldiging: contacten met de PKK. In de afgelopen jaren is iets dergelijks meer dan 100 keer gebeurd.

 • September 2019
  • 04-09. Langzamerhand begint de houding van Erdoğan ten opzichte van Syrische te veranderen. De opvang wordt soberder en strenger.
  • 06-09. Canan Kaftancioglu, partijleidster van de CHP, is veroordeeld tot bijna tien jaar gevangenisstraf wegens … Je kunt het bijna raden: wegens het beledigen van president Erdoğan en het maken van terroristische propaganda.
   Achttien rappers komen in samenwerking met twee protestliederen. Al snel wordt dit betiteld als een complot van Gülen en de PKK.

 • Oktober 2019
  • 09-10. Turkije is het noordoosten van Syrië binnengevallen om daar de Koerdische SDF/YPD in een strook van 30 kilometer ‘weg te jagen’. Erdoğan doopte deze actie ‘Ontluikende vrede’, ‘Vredeslente’ of ‘Vredesbron’. Dit gebeurde enkele dagen nadat Trump de VS-troepen uit noord Syrië terugtrok c.q. dat hij de Koerden in de steek liet. Erdoğan wil er ook Syrische vluchte­lingen gaan vestigen.
  • 15-10. De door Turkije veroorzaakte toestand in Noord Syrië loopt uit de hand. Noodgedwongen hebben de Koerden het leger van Assad te hulp geroepen. Ook de Russen lijken zich ermee te gaan bemoeien en Trump heeft aangekondigd om de Turkse economie te vernietigen (wat een presi­dentiële taal) als Erdoğan niet inbindt. Mogelijk zijn honderden IS-ers al op de loop.
  • 17-10. Turkije en de VS zijn het eens over een vijfdaagse gevechtspauze in het noordoosten van Syrië. Syrisch-Koerdische milities krijgen daarmee de kans om zich terug te trekken uit het gebied. Het ziet er niet naar uit dat dit staakt-het-vuren stand zal houden.

 • November 2019
  • 03-11. Turkije dreigt opgepakte IS’ers terug te sturen naar hun land van herkomst. De Turkse regering ergert zich aan de passiviteit van Europese landen. Met name VVD-bestuurderen kunnen niet zinnig denken over het probleem van de Nederlandse terroristenvrouwen en hun kinderen.
  • 05-11. De eerste zeven IS’ers (één gezin) zijn uitgezet naar Duitsland. Nog één werd naar de VS gestuurd en er gaan er nog elf naar Frankrijk.
  • 19-11. Nu is Nederland aan de beurt. Turkije wijst twee IS-vrouwen uit. Eén vrouw komt met twee kinderen. De ander is haar Nederlanderschap al kwijt; ze is alleen nog Marokkaans.

 • December 2019
  • 15-12. Mogelijk is informatie over asielzoekers (aanhangers van Gülen) in beslag genomen door Turkije. De betrokkenen hebben direct een verblijfs­vergunning gekregen.
  • 17-12. Het meeste in de reportage A gift from God is me bekend. Wat ik niet wist is dat de soldaten die de coup ontketenden met hun bezetting van de brug over de Bosporus, dat zij waarschijnlijk zelf niet wisten waarom ze daar moesten gaan staan. En dat het soldaten in opleiding waren; niet geharde commando’s of zo.
  • 28-12. Toen ik het hoorde dacht ik dat ik me vergiste: Turkije stuurt troepen naar … Libië. Die moeten ‘op verzoek’ de regering van nationale eenheid in Tripoli gaan beschermen tegen de milities van Khalifa Haftar.
   Turkije heeft een vrouw (28) met kind (4) naar Nederland uitgewezen. Ze is opgepakt en het kind is aan de kinderbescherming overgedragen.

 • Januari 2020
  • 25-01. Elazig in zuidoost Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8. Er zijn tientallen doden gevallen.

 • Februari 2020
  • 03-02. Na een aanval van het Syrische leger op een militair konvooi waarbij zes Turken zijn gedood, heeft Turkije 46 doelen in Syrië aangevallen. Daarbij zijn waarschijnlijk meer dan 30 doden gevallen.
  • 05-02. Bij lawines in het oosten van Turkije vallen 33 doden.
  • 06-02. Bij een vliegtuigcrash bij Istanbul vallen één dode en 75 gewonden.
  • 11-02. In Idlib doodt het Syrische leger 13 Turkse soldaten.
  • 18-02. De Turkse regering vaardigt nog eens 228 arrestatiebevel uit, meest voor militairen, in verband met betrokkenheid bij de coup in juli 2016.
  • 23-02. Ten oosten van Van, op de grens met Iran, was er een aardbeving met een schaal 6. Er viel negen doden.
  • 27-02. Donderdag verloor het Turkse leger 33 man bij een luchtaanval in Noord-West Syrië. Op hun verzoek komt de NAVO bijeen voor een steun­aanvraag. En mogelijk zal Turkije de Syrische vluchtelingen niet meer tegenhouden bij de grens.

 • Maart 2020
  • 01-03. Turkije houdt inderdaad geen Syrische vluchtelingen meer weg van de grens met Griekenland. Dat leidt opnieuw tot totaal tragische toestanden, te land en ter zee. Griekenland probeert iedereen tegen te houden.
  • 06-03. In Moskou bereiken Putin en Erdoğan een staakt-het-vuren voor Idlib. Volgens zeggen komt Erdoğan er het slechtst vanaf. Even later doodt het Turkse leger 21 Syrische soldaten.
  • 09-03. In Brussel bespreken Erdoğan EU-president Charles Michel de vluchtelingencrisis bij de Turks-Griekse grens.

   Tot zover, van dag tot dag alle Turkse berichten, rellerij en gekkigheid. Ik ver­moed, ben bang, dat ik dit dagverslag nog vaak zal moeten aanvullen en bijstellen. Op naar 2020, 2021, 2030 enz.
   Erdoğan gedraagt zich mijns inziens nogal paranoia maar hij zit steviger in het zadel dan ooit. Hij wees en wijst Gülen aan als de kwade genius, zonder enig rationeel be­wijs. En als dat ‘bewijs’ ooit nog komt, ga ik het dan geloven?
   De Stazi van de DDR was niet best maar dit mag er ook wezen. Wat nou als in Nederland alle (ex-)padvinders of alle Jehovagetuigen of Leger des Heil­sers en hun sympathi­santen op oppaklijsten zouden staan …? Je zal ooit maar eens een Wacht­toren gekocht hebben.
   Het kan zijn dat ik iets gemist heb, maar na de coup (en deels ook ervoor) komt bijna alle agressie van de kant van Erdoğan. In die zin is hij een waardig volger van de profeet Mohammed: dubieuze politieke spelletjes en veel wapen­gekletter. De bescha­vings­aanpak (met dubbele bodem?) van Gülen staat weerloos.
   Hij, Erdoğan, speelt hoog spel. Na de onverwachte droefenis (de islamitische lente) in Algerije, Egypte, Irak, Jemen, Libië, Soedan en Syrië is de ‘t‘ van Turkije misschien de volgende letter in het alfabet van triestigheid.

    • gebeurtenisterreuraanslagelazig01Vast ook nog vele keren bij te stellen: ‘binnenlandse terreur’ … Alle kans dat ik er hier een of meer mis. Alleen al in 2016 wa­ren er aanslagen op 12 januari, 17 februari, twee in maart, één in mei, op 7 en op 29 juni. Gepleegd door … de PKK, IS of … Het tries­te totaal aan dodelijke slacht­of­fers komt op ongeveer 300. Nog afgezien van de bijna 350 doden die vielen bij de coup. Nederland komt in vergelij­king hiermee heel goed weg.
    • Opnieuw een lijstje m.b.t. het jaar 2016:

     Datum Plaats Doel Daders Modus Doden Gewond
     di 12‑01 Istanboel centrum IS bom 11 16
     do 14‑01 Diyarbakir     autobom 5 39
     za 06‑02 Nusay-bin     autobom 2 35
     wo 17‑02 Ankara centrum   autobom 29 60
     do 18‑02 Diyarbakir   YPG bom 6 ?
     vr 04‑03 ?   2 vrouwen schieten en granaat 0 ?
     zo 13‑03 Ankara centrum TAK autobom 37 125
     za 19‑03 Istanboel Taksim IS zelfmoord 5 36
     do 31‑03 Diyarbakir politiebus PKK autobom 7 27
     zo 03‑04 Mardin   PKK?   6 ?
     zo 01‑05 zuid Turkije   IS autobom 2 ?
       Gaziantep politiebureau IS   0 19
     ma 02‑05 Kilis   IS raket 1 0
     di 12‑05 ? bij legerbasis ? autobom 0 8
       Diyarbakir   Koerden autobom 13 4
     ma 30‑05 Silopi   ? bermbom 4 20
     di 07‑06 Istanboel centrum TAK bom 11 36
     ma 13‑06 Ovacik woonblok ? autobom 0 9
     di 28‑06 Istanboel vliegveld Atatürk IS schieten en zelfmoord 45 240
     vr 08‑07 Midyat politiebureau PKK autobom 3 10-tallen
     di 09‑08 Kiziltepe bij ziekenhuis PKK   4 25
     ma 15‑08 Diyarbakir   PKK autobom 6 25
     do 18‑08 Van   PKK autobom 4 73
       Elazig   PKK autobom 4 217
       Bitlis   PKK bermbom 4  
     za 20‑08 Gaziantep Koerdisch-alevitische bruiloft IS (14-jarige jongen) bom 51 94
     vr 26‑08 Cizre politiebureau PKK autobom 11 78
     ma 12‑09 Van kantoor AKP PKK autobom 0 48
     za 08‑10 Ankara onbekend PKK? bom 2 0
     zo 09‑10 Şemdinli militaire controlepost PKK autobom 18 23
     vr 04‑11 Diyarbakir politiebureau IS of PKK autobom 9 100
     za 10‑12 Istanboel politie TAK autobom en bomgordel 44 155
     za 17‑12 Kayseri militairen PKK autobom 13 >50
     ma 19‑12 Ankara ambassadeur Rusland eenling? pistool 1 3
     zo 01‑01 Instanboel feestgangers IS machinegeweer 39 >70
     do 05‑01 Izmir gerechtsgebouw ? autobom 2 5
               406 ± 1.725

     Van januari 2017 tot eind 2019 hoor of lees ik niks over aanslagen door wie of wat dan ook. Houden zo maar hoe kan dat?

    • Een oud terroristenzaakje van buiten het Turkse grondgebied: op 9 januari 2013 werden in Parijs drie PKK-vrouwen overhoopgeschoten. Vermoedelijke dader was de Duitse Turk Ömer Guney. Zeer waarschijnlijk was de Turkse inlichting­en­dienst MIT opdracht­gever. Hij was vijf weken voor de moorden opgepakt bij een grote politieactie tegen de PKK in Ellemeet (Zeeland). Ver­volgens werd hij vrijgelaten door de Nederlandse justitie. Guney overleed op 17 december 2016 aan een hersen­tu­mor nog voordat de rechtszaak begon. De rechtszaak tegen de Ellemeet-beklaagden moet nog voorkomen.
    • Overige Turkije-weetjes:
     • Twee rare juridische kwesties …
      • Een Turkman kan zijn slechts zijn nationaliteit slechts opgeven als hij ouder is dan 45 òf als hij zijn dienstplicht van 15 maanden (?) heeft vervuld òf als hij zijn dienstplicht heeft afgekocht. Wat die afkoop kost? Hier lees ik € 6.400 (of zelfs € 10.000?), daar ‘slechts’ € 1.000. Na betaling hoeft de Turkman slechts één maandje ‘in training’. Raar en onaangenaam.
      • Turkije levert onderdanen per definitie niet uit. Dat kan en mag mis­schien maar een bijkomend gevolg is dat er momenteel (2016) 18 in Nederland veroordeelde criminelen (drugs, moord, mensenhandel) vrij rondlopen in Turkije.
       Nederland levert boefjes wel uit aan Turkije, onder voorwaarden.
     • En last but not least: Turkije doet steeds vaker en heftiger moeilijk over oude grensverdragen met Griekenland.
     • ☺ Een Turkse meneer … Minstens een stevige snor.
     • Het Nederlandse volkslied … Een mallig vers waar ik weinig mee heb maar het muziekje mag er wezen in vergelijking met elderse hymnen. Hier even het eerste couplet:
      Wilhelmus van Nassouwe         Een Prinse van Oranje
      ben ik, van Duitsen bloed,        ben ik, vrij, onverveerd,
      den vaderland getrouwe          den Koning van Hispanje
      blijf ik tot in den doet.             heb ik altijd geëerd.

      Tsja … Meer onzin volgt. Lees verder op Wikipedia.
      Hier de Turkse songtekst, voor wie er belangstelling voor heeft. Ik heb geen trek in ruim 450 woorden … Misschien is de vertaling slecht. Klik hier voor mijn Turkse privépijntjes.
      Vrees niet, de rode vaandel die wappert aan de horizon zal niet doven,
      voordat de allerlaatste haard dat brand in mijn vaderland dooft.
      Zij is de ster van mijn volk, ze zal schitteren,
      Zij is van mij, zij behoort enkel mijn volk toe
      Frons je aangezicht niet, ik smeek u, o terughoudende halve maan.
      Lach mijn heldhaftige ras toe! Waarom zo een geweld, waarom zulke woede?
      Anders zal ons bloed, vergoten voor jou, jou niet toekomen
      Onafhankelijkheid is het recht van mijn God vererende volk.
      Ik was vrij vanaf het begin en zal het altijd zijn.
      Welke gek zal me vastketenen? Het idee verbaast mij!
      Ik ben als een brullende vloed; krachtig en onafhankelijk.
      Ik zal bergen verscheuren, ik zal de oneindigheid overtreffen, en dan nog zal ik komen!
      Al omringt een stalen pantsermuur de westelijke horizon,
      Ik heb een bastion in mijn hart vol van geloof!
      Je bent machtig, vrees niet! Hoe kan het tandeloze monster,
      Wat je “beschaving” noemt, is een monster met nog één tand over?
      Mijn vriend! Laat mijn geboorteland niet in de handen van gemene mensen!
      Geef uw borst als pantser! Houd deze beschamende stormloop tegen!
      Want snel zal de dag van de goddelijke belofte komen.
      Wie weet het? Misschien morgen? Misschien nog wel eerder dan morgen!
      Zie niet de grond waar u op loopt als zuivere aarde,
      Maar denk over de duizenden onder u die er liggen, zonder een lijkwade.
      U bent de edele zoon van een gestorven soldaat in de hemel, behoud de traditie, kwets niet uw voorvader!
      Zelfs wanneer u werelden wordt beloofd, geef dit paradijs van een geboorteland niet op.
      Welke man zou niet willen sterven voor dit hemelse stuk land?
      Gestorven soldaten in de hemel zouden uit de grond komen als u de grond zou uitdrukken! Hemelse soldaten!
      God mag al mijn geliefden en al mijn bezit nemen als hij wil.
      Maar laat hem mij niet van mijn enige echte geboorteland op deze wereld beroven.
      De enige smeekbede van mijn ziel aan U, Ο God, is dit:
      Laat geen vreemde hand de borst van mijn heiligdom bezoedelen.
      Laten deze gebedsoproepen, waarvan de belijdenissen de kern van het geloof zijn, eeuwig over mijn vaderland weerklinken
      Dan zal mijn grafsteen, als er een is, duizenden keren met zijn voorhoofd de aarde raken (zoals in salaat) in geestvervoering.
      O God, tranen van bloed stromen uit mij, uit iedere wond,
      Mijn lijk zal van de aarde stromen als een geest,
      En dan zal ik wellicht opstijgen en de hemel bereiken.
      Wapper als de dagende hemel, o roemrijke halve maan,
      Zodat eindelijk al mijn vergoten bloed waardig kan zijn!
      Nooit zul jij, noch mijn natie vernietigd worden!
      Vrijheid is het recht van mijn altijd vrij geleefde vlag;
      Onafhankelijkheid is het recht van mijn God vererende volk!

    Ik heb er dus geen zin in om dit gezang te duiden, als ik dat al zou kunnen.

    Wat ervoer ik nou zelf?

    Terug naar privé … Een eerste ‘eigen’ herinnering: de komst van Turkse (en Marok­kaanse) gast­ar­beiders in de zestiger jaren. Ik was een jaar of tien.
    Dit was zeker niet de eerste stuip van ‘mondialisering’. Weet u nog van die Batavie­ren die bij Lobith …? Dat waren nog eens ‘volksverhuizingen’ of zou dit nepnieuws zijn, alternative facts?
    Na de middeleeuwen kregen we, wij volbloed Nederlanders – vooral om reli­gieuze redenen – ‘visite’ van Belgen, Duitsers, Fransen, Spanjaarden en Portu­gezen. (Europa was toen nog ‘de wereld’.) Amsterdam bijvoorbeeld verdrie­dubbelde in veertig jaar. Dat is anno nu totaal onvoorstelbaar. Na de Hugenoten kwamen er Joden uit Oost-Europa. Na de Gouden Eeuw werd het ‘rustiger’.
    In de twintigste eeuw beten 1 miljoen Belgen (op toen ruim zes miljoen Nederlan­ders) de spits af maar die konden na afloop van de Eerste Wereld­oorlog al snel terug. Daarna kwamen de scheepvaartchinezen en pindamanne­tjes naar Amster­dam en Rotterdam, Duitse en Poolse mijnwerkers naar Lim­burg. 1945 en verder: Ambonezen/Molukkers, de Italiaanse granitowerkers en schoorsteenve­gers en een verdwaalde zigeuner als scharensliep. In 1957 werden 3.300 Hongaren (van totaal 225.000 vluchtelingen) met open armen en als helden ontvangen. De aan­staande onafhanke­lijk­heid in 1975 bracht grote stromen Surinamers en Antillianen op de been. Ik vraag me af hoe het de Vietnamese bootvluchte­lin­gen is vergaan. Je hoort er niks over. De voorlaatste golf buiten­lan­ders kwam uit voormalig Joegoslavië. En nu, sinds 2010, zitten we dus met Syriërs, Irakezen en ‘gelukzoe­ken­de’ Noord-Afrikanen.
    Er waren ook Nederlanders die elders hun heil zochten. Tussen 1850 en 1900 emi­greerden ongeveer 24.000 Zeeuwen (9% van de provincie) naar Zuid- en Noord-Amerika en Duitsland. Na 1945 vertrokken Nederlanders naar Canada (147.000), Australië (119.000) en de Verenigde Staten (76.000). De overige emigranten (68.000) vestigden zich in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland of Brazilië. Toen in totaal onge­veer 3½ procent van de Nederlandse bevolking. Anno 2017 is het moeilijk om te zeggen hoeveel Nederlanders ergens over de grens wonen. Vol­gens de Wereldbank waren het er in 2005 812.475 en gezien de jaar­lijkse emigratiecijfers zullen het er nu makkelijk meer dan een miljoen zijn. Ik moet er niet aan denken dat die allemaal gerepatrieerd gaan worden door Wilders c.s.
     
    Even terug … Die Turken en Marokkanen waren dus gewoon werkvee, vulsel (bah) voor grote bedrijven maar dat snapte ik toen nog niet. Wat mijn ouders ervan dachten …? De VVD vond het geweldig als die vieze, domme mannetjes maar niet de taal leerden, integreerden, konden wortelen. De PvdA sputterde tegen vanwege verdrin­ging op de ar­beids­markt (toen al!). Wie stond er dus aan de wieg van de multiculti samenleving èn aan de mislukking ervan? Maar het kan, zal waar zijn dat de PvdA de alloch­tonen teveel heeft geknufd en daarmee integratie niet heeft bevorderd. In 1983 publi­ceerde de SP het rapport ‘Gastar­beid en kapitaal’ waarin de rol van gastarbei­ders binnen de klassen­strijd en het gevaar van de islam in Nederland uiteen werd gezet. Ze zijn erom verketterd.
    In mijn stukje Watergraafsmeer kwamen ‘ze’ er niet, tenminste niet tot 1980. Vervelend om te zeggen maar wel waar: ‘Turk’ en dan vooral ‘vieze Turk’ was een scheldwoord. Ik schold in het geheel weinig.
    Hoe het verder ging met de gastarbeiders is lichtjes bekend. Ze gingen meest níet terug, kwamen in mindere wijken van de grote steden terecht, inte­greer­den maar matig en hebben het tot op de dag van vandaag moeilijk op de arbeids­markt. Er is voortdurend reuring – terecht of niet – rond moskeeën, Turkse verenigingen en volksvertegenwoordigers met een Turkse of Marok­kaanse ach­ter­grond. Zorg om criminaliteit richt zich vooral op Marokkaanse jochies.
    Op mijn klassenfoto van ongeveer 1960 staat één meisje van Koreaanse (?) komaf maar wel met ‘Van Enk’ als achternaam.
    Mijn vriend Roy op het Van der Waalslyceum had een kleurtje. Hij was half Suri­naams maar ik weet niet van welke denominatie. Hindoestaans?
    Op de eerste school waar ik werkte, de Lutherschool in de Amsterdamse Pijp, zaten al wel redelijk wat Surinamertjes. Met de aanstaande onafhankelijkheid liep dat land gewoon leeg. Woensdags speelden de kinders nog blootsvoets langs de Marowijne; op maandag gingen ze dus ter school in de Pijp. In mijn klas had alleen Gino Ita­li­aanse ouders.
    De Weerenschool in Amsterdam Noord van 1980 was weer witter dan wit. Ik herin­ner me één Turks knulletje waar wat probleempjes mee waren. Maar het waren er meer zoals ik zie op diverse klassenfoto’s.
    Allochtonen op ‘t Hoge Land in Epe in 1981 … Ik dacht een stuk of zes, zeven. Twee Ambo­ne­zen en verder allemaal aangenomen kinderen van over de hele wereld. Maar geen Turken of Marokkanen en zeker geen islamieten.
    Veel later, in ±2000, als invaller op basisscholen te Zwolle en Apeldoorn: ik zou het niet weten. Van alles en nog wat aan nationaliteiten. Het roer was in ieder geval duidelijk om. Ik had best moeite met al die mysterieus mooie namen. Moeilijke mensjes in de klas waren net zo vaak een witte Jan als een gekleur­de Mohammed. Een dikkig wit Jannetje vond de kindsoldaten in het Jeugdjournaal geweldig, te gek, geilde erop. Ik verslagde dit soort moeilijke mensjes in Invalmeester I.
    Ook raar en waar: de eerste Turk waar ik mee te maken kreeg – en dan nog maar een heel klein beetje – was Bekir in Epe, zo 1985. Ik kwam hem tegen bij de SSCW en GroenLinks. Volgens mij zat hij in het bestuur of in de leiding van het ontmoe­tings­centrum voor Turkse mannen in de Gemeentewoning.
    In het naastgelegen trappenhuis van onze flat in Epe woonde een Turks gezin. Ik kan me niet herinneren ooit met ze gesproken te hebben. Hun kinderen waren ouder dan de onze dus ‘samen spelen’ kwam er niet van. Een van die jongens werd later raadslid voor GroenLinks. Hij legde me iets uit over zijn dubbele natio­naliteit en het afkopen van zijn dienstplicht.
    Met GroenLinks bracht ik een keer een bezoekje aan de Eper moskee. Het bracht me niet veel verder.
    Mijn Harderwijker biotoop is weer helemaal van Hollandse kaas, klompen en mo­lens. In januari 2017 begon ik een halfzachte poging om iets bij te dragen aan NT2-onderwijs. Ik hielp een groepje van zes Syrische dames, één Syriër en een Irakees. Vanwege een onhebbelijke bejegening van mij door de echt wel Neder­landse docente, ben ik er na vier keer mee gestopt.
    In alle jaren heb ik slechts één Moslima wat beter leren kennen maar zij is niet van Turkse komaf. Complex: haar Pakistaanse ouders gingen via Engeland en de VS naar Canada. En zo kwam ze dus (?) in Nederland terecht ;-). In minder dan tien jaar is ze afgestudeerd, ingeburgerd en huiseigenaar (in Amster­dam!).
    Met andere woorden: persoonlijk ken ik eigenlijk helemaal geen Turken en afge­zien van de kassières bij de super kom ik ze ‘in het wild’ echt nooit tegen. Zo­doen­de heb ik praktisch gezien nauwelijks een steentje bij kunnen dragen aan discri­mi­natie van nieuwe Nederlanders en de gekleurde medemens. Maar ik beken dat ik graag een beetje dol met kassadames van elke kleur. Burengerucht en andere overlast ondervond ik echt alleen van volbloed Nederlanders.
    Eerst even de definitie van ‘discriminatie’ uit mijn oude elektrieke Van Dale:

    Verwerpende onderscheiding, achterstelling, negatieve beoordeling en behan­de­ling van iets, iem. of een groep op grond van bepaalde, niet ter zake doende kenmerken als ras, huidskleur, sekse, geaardheid e.d.

    De angel in deze definitie is volgens mij: … niet ter zake doende … Wie bepaalt dat?
    En in Artikel 1 van de grondwet staat:

    Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behan­deld. Discriminatie wegens gods­dienst, levensovertuiging, politieke gezind­heid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

    Racisme‘ is

    de opvatting dat het ene menselijk ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien van het andere.

    Ja, natuurlijk discrimineer ik! Doe ik aan ‘etnisch profileren’? Een beetje … Ik heb meninkjes over mensen paraat op grond van hun naam of uiterlijk voordat ik de persoon echt ken. Voorbeeldje: een gezette kerel met kale kop, oorrin­ge­tje en tatoeage in glimmig Zeeman-trainingspak … Dat moet een Tokkie zijn. Voorbeeld twee: kleurtje, vettig zwart krulhaar, zonnebril, achterstevoren petje, opge­won­den spraak in gebrekkig Nederlands … Die kan echt niks nuttigs in de melk te brokkelen heb­ben. Driedst: naaldhakken, felle lippenstift, hoge Gooise ‘r’, en colbertje … Een dommig, omhooggevallen, gefrustreerd en over­spannen wijfje. Ja, zo primi­tief als dit zit ik nou eenmaal in elkaar.
    Bestaat er iets als een ‘volksaard’? Ik vond mijn groepen Amsterdamse juten opvallend bot en seksistisch, de Tukkers beoordeelden echt krenterig, met de Brabanders was het goed moppen tappen en de Vlamingen namen gewoon ruim anderhalf uur lunchpauze met zwaar bier.
    Ik probeer me in te houden en iedereen krijgt van mij een tweede of zelfs derde inschatting. Waarschijnlijk ben ik zelfs traag in het wegzetten van een mede­mens. Tot mijn aangename verrassing blijkt een tamelijk grijze cursist bij de lunch penningmeester van een grote liefdadigheidsinstelling. En bij een beetje nadere kennismaking ontpopt die kale dikkerd in het Zeeman-pak zich als dierenvriend.
    Toch … Ik ben bang dat ik Turken ‘best wel’ discrimineer. Met excuus.
    Mag de wedervraag gesteld worden? Ik weet dat het een enorme jij-bak is maar hoe zit het met discriminatoire neigingen van Turken, Marokkanen of Suri­na­mers, van isla­mieten? Zijn zij van smetten vrij? Erger nog: mag ik in herinnering brengen dat moslim Arabieren uitblonken in slavenhandel en harems? Dat lokale vors­ten negerslaven klaar hebben gezet voor Europese handelaren? Hoe vrien­de­lijk mens­waardig gingen Hutu’s en Tutsi’s om met elkaar, Soennieten met Sjiïe­ten, mannen in India en Pakistan met hun vrou­wen? Stop! Dit is nu wel even genoeg onheus gezuur over anderslingen.
    Met belangstelling volgde ik in juli 2016 het itempje ‘De racisme-estafette’ in ‘Met het oog op morgen’. Ik zat een beetje in mijn maag met de bijdrage van mvr. Gloria Wekker. In haar boek White Innocense (ik heb het niet gelezen!) stelt ze dat echt alle Neder­lan­ders als gevolg van 400 jaar kolonialisme behept zijn met een ‘historisch archief’ vol onaange­naam­heden en blinde vlekken. Zij vindt, zegt onge­veer (begrijp ik, in mijn woorden weergegeven): “Het kan niet waar zijn en het is zelfs irrelevant dat een Neder­lan­der van nu ‘schuld’ be- of ontkent over ‘toen’ of over alle jarenlange leed.” De vraag naar een soort van oplossing, van ver­zoening, doet ze af als ‘typisch Nederlandse opper­vlak­kig­heid’. (Hoezo ‘typisch Nederlands’? Heeft zij in de hele wereld onderzocht hoe daar racisme en dis­cri­minatie welig tieren of zijn beslecht? Ik denk van niet.) Ze vindt (begrijp ik) dat alle witjes de narigheid eerst maar eens ernstig onder ogen moeten zien.
    Nou doe ik dat ‘onder ogen zien’ al jaren, denk ik. Ik realiseer me dat die mooie Amster­dam­se grachtengordel, de ganse Europese welvaart, deels – misschien zelfs wel grotendeels – betaald is met uitbuiting en slavenhandel. En ook nu, hede ten dage, draaien Intel, Apple, Zeeman, Appie Heijn, de transport- en bouwsector, de landbouw, textiel en meer op uitbuiting van arbeiders uit verre en nabije landen. Dat heet gewoon ‘kapitalis­me’. De jij-bak is hier Qatar waar ze Pakistani houden als slaven (met de FIFA als opdracht­ge­ver). Wekkers eigen discrimina­tie­voorbeeld – de vraag of ze dat paper echt zelf en zonder hulp heeft geschreven. Dat kan discrimi­natie zijn of … juist een opsteker, een impliciet com­pli­ment. Kan het zijn dat mvr. Wekker soort van … discrimineert?
    Dat ik een bleekscheet ben, valt niet te ontkennen. Maar ik vind het onaardig dat ik alleen daarom door mvr. Wekker in de hoek wordt gezet. Net zo onderling-blank-onaardig en nogal kortzichtig zoals blaaskaak en would-be intellectueel Frits Bolkestein met terugwerkende kracht alle vernieuwers en tegendraadse jongeren uit de zestiger jaren bij het oud vuil zette. Gelukkig sta ik in mijn oordeel over F.B. niet alleen: in het derde Marathoninterview noemt de mij nogal onbekende Tom Lanoye (26 december 2016) hem de grootste politieke nitwit van de twintigste eeuw.

    Mevr. Wekker heeft in het geheel niet gereageerd op mijn berichten aan haar. Jammer want ik was toch wel benieuwd naar een weerwoord, een correctie.

    Van Femke Halsema las ik een interessant verhaal over ‘identiteitspolitiek’: je neemt stelling op grond van een of meerdere van je eigen of andermans kenmer­ken en niet op basis van ideeën en opvattingen. Deze insteek is typisch voor eman­cipatiebewegingen en kan dan een positieve rol spelen. Het negatieve effect: als je geel bent, denk je geel en iemand van een ander kleurtje is de vijand, dom, onre­delijk, … Alle luiken gaan dicht, de deuren op slot. Een aardig voorbeeld: Jaques Monash zweert de sociaaldemocratie van de PvdA af en zei op te willen komen voor ‘gewone, boze blanke mannen’. In de strijd wordt veel gebruik gemaakt van grote maar loze en lege woorden. Niet praten mèt maar schreeuwen en schelden tégen elkaar. Halsema schrijft: ‘Autoritaire populisten als Trump en Wilders maken gretig gebruik van identiteitspolitiek. Als woord­voerder van de eigen groep – een minder­heid die de vorm aanneemt van ‘het volk’ – duwen zij andere (minderheids-)groe­pen buiten de maatschappelijke orde. Van de Turkse premier Erdoğan is bijvoor­beeld de uitspraak tegen kritische tegenstanders: ‘Wij zijn het volk dus wie ben jij?’ Een even veelzeggende uit­spraak deed Donald Trump tijdens de campagne voor de Amerikaanse presi­dentsverkiezingen: “The only important thing is the unification of the people – because the other people don’t mean anything.”‘
    Na het bekijken van de documentaire ‘Zwart als roet‘ (december 2014) van Sunny Bergman voel ik toch nattigheid met betrekking tot mijn discriminatoire neigingen.
    Met ‘Wit is ook een kleur’ (december 2016) wrijft Bergman nog meer zout in mijn rascismewonden. Ze toont kleutertjes die steevast kiezen voor een wit poppetje als ‘slim, lief, de baas’ en een donker plaatje als ‘stout, dom, …’. Zelfs de getinte kin­dertjes! Ontluisterend, verhelderend.
    Ik vind de film helemaal een scherpe kijk geven in mijn eigen kleu­ren­spiegeltje-aan-de-wand. Hier slechts twee vraagjes, twee terzijdes, meer niet:

    • Is het niet zo dat bij ieder kleurtje, rasje, nationaliteit, familietje, … ‘het hemd nader is dan de rok’? ‘Wat men niet kent, dat vreet men niet.’ Dat is gewoon pure biologie.
    • ‘Kleurtje wit’ deed door vele eeuwen heen en overal ter wereld veel wal­ge­lijks. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Wit-hier, wit-daar, wit-overal en altijd.
     Maar het werkelijke venijn: het zit m.i. niet in de ‘kleur’ maar om de ‘domi­nan­tie’ in een samenleving. Macht corrumpeert, lijkt het. Een onwit voor­beeld­je: in Myanmar schijnt het dat de altijd vredelievende Boeddhisten het leven van de Islamitische Rohinja onmogelijk maken. En dichter bij huis: in Islamitisch Turkije zitten alle Islamitische Koerden in het verdomhoekje. En zo zijn we terug bij het onderwerp van deze blog: herrie in Turkije.

    Toch nog even Hollands gezeur. De VPRO bood op zondag 25 december 2016 met het Marathoninterview nogmaals een inkijkje in de denkwereld, het gedach­ten­goed van mvr. Wekker. Ik vond het zeer de moeite waard om drie uur te luis­te­ren. En ik zal zeggen: Wekker heeft een groot punt op vele punten. Ik geef hier slechts twee puntjes van kritiek:
    1. Het stoort me dat ze voortdurend spreekt over ‘wij’ en ‘ons’ terwijl ze volgens mij eigenlijk ‘jullie’ en ‘witte Nederlander’ bedoelt. Wat is dat, wat doet dat in dit gesprek en in andere uitingen van mvr. Wekker? Bij mij sticht het verwarring.
    2. Een paar keer komt ‘kleurenblindheid’ voorbij als mogelijk ideaal: een mens ziet een ander mens en geheel los van die andermans maat, gender, kleur, geur of wat dan ook.
    Ik denk a) dat dat totaal onmogelijk, zelfs onmenselijk is en b) dat dat ook hele­maal niet nodig is. Zie en waardeer andermans kleur en diens anders-zijn. Allemaal prima, wenselijk, zolang je maar niet vals spel gaat spelen.

    Turkije en verder

    Vanaf hier maak ik er me met een Jantje van Leiden vanaf.
    Ik vraag me echt en in gemoede af hoe het verder zal gaan met Turkije en de Turken. Intern – de Turken onder en met elkaar, Turkije internationaal en ook de Turken hier om de hoek.

    • Intern
     • Wat zijn de gevolgen van het uitrangeren, verdacht maken en opsluiten van in totaal zo’n 200.000 landgenoten? Van rechters, onderwijzers, journalisten, poli­tie­a­gen­ten, politici en soldaatjes tot zakenlui? Artsen? Van gewoon de buren? Het zal me niet verbazen als er op­nieuw spannin­gen ontstaan. En wat gaat het bete­ke­nen voor de Turkse eco­no­mie?
     • Hoe zal het verder gaan met de Koerden? Ik ben bang dat die straks weer op de korrel genomen zullen gaan worden.
    • Internationaal spelen er twee grote kwesties.
     • Turkije en de EU, West-Europa
      • Hoe gaat het verder met die vluchtelingendeal? Ik denk: slecht.
      • Visumvrij reizen gaat er voorlopig niet van komen.
      • Toetreding tot de EU … Nooit? Ooit? Maar niet voor 2085.
     • Turkije geopolitiek
      • Turkije was toch zekers wel de, ‘onze’, verdedigingslinie tegen Rusland en het Midden-Oosten.
      • Blijft Turkije een ‘betrouwbaar’ lid van de NAVO? Mijnheer Duterte van de Filipijnen gaat misschien shoppen bij Rusland of China en zal mogelijk uit de VN treden. Leuke voorbeelden.
      • Na een kortdurend conflict (neergeschoten Russische straaljager) ging Erdoğan in 2016 twee keer op de thee bij Putin.
      • Buurland Syrië … Een werkelijk gigantisch grote chaos.
      • Met de VS wordt gesteggeld over de JSF en de aankoop van raketten van Rusland.
    • De NederTurkse kwestie
     Hoe zal het verder gaan met Dunya in Deventer, Atylgan in Amsterdam, Recep in Rotterdam en Demir in Den Haag? Vermeende Gülenisten werden op de asociale media uitgescholden en bedreigd; er vlogen stenen door ramen. Gaat de kloof groter worden; wordt het zelfs ‘terug’ naar Turkije? Of gaan zij een fijne plek vinden en wij – alle Neder­landers – elkaar? Wat gaat er gebeuren met conflicterende sociale, culturele en religieuze patronen?
     Öztürk en Kuzu willen met hun DENK gaan ‘verbinden’. Ik zie eerder het tegen­overgestelde gebeuren. Dat ligt vast aan ‘de tegenpartij’ maar m.i. toch ook wel aan de manier waarop deze heren opereren. Ik zag malle, stokerige promofilmpjes voorbijkomen. En ze vinden het niet opportuun om op een duidelijke manier hun mening te geven over de rimpels in de Turkse vijver. Dat verbaast mij dan weer. Mvr. Sylvana Simons ging al snel op eigen wieken.

     

    Een paar jaar terug zaten we opgescheept met Balkende, Blair, Berlusconi en Bush. Ik vond Wouter Bos een positieve uitzondering op de ‘b’. Wat staat ons te wachten? Een wereld geleid door Trump, Erdoğan, Boris Johnson, Marine Le Pen en Wilders? Putin en Baudet zullen vast een handje kunnen helpen. In 2019 kwam de b van Bolsenaro van Brazilië erbij.
    Hoe megalomaan ook; geen van deze dames en heren heeft het eeuwige leven. Wat moet ik me voorstellen bij een Turkije na Erdoğan?

    Tot slot nog vier kleine Nederlandse observaties.

    • In 1946 en ’47 ragde het Nederlandse leger rond in Nederlands-Indië (Indone­sië). Het heeft bijna 70 jaar geduurd voordat wij, vele Nederlan­ders, onder ogen wil­den zien wat er gebeurd is. De Turken doen het nog stugger met hun Armeen­se mis­da­den: al 100 jaar gesteggel. Hoe lang zal het duren voordat de onderste steen bovenkomt in deze ‘kwestie Erdoğan’?
    • Tot voor kort gingen ‘onze’ grootste zorgen m.b.t. autochtonen richting moei­lijke Marokkaanse jochies en de Mocro-maffia. Die knalden toch wel maan­de­lijks iemand uit eigen kring over­hoop. Maar ook Turkse huurmoor­de­naars leken populair. Toch vielen de Turken over het algemeen wel mee. Dat ligt sinds juli 2016 ineens helemaal anders.
    • Nederland is ook best wel een raar landje: onze stinkrijke koning met z’n familie krijgt wellicht stiekem een compensatie voor hun vermogensbelas­ting. Erdoğan regelt dat vast slimmer.
    • En met Nederlandse Marokkanen, Turken en vluchtelingen uit Syrië, Noord-Afrika en wellicht ook uit Turkije krijgen we nog heel wat te stellen. Ik vond de soortement documentaire Stranger in Paradise … Pfff. (Ik moet hem in Chrome openen in een ‘incognitovenster’.)

Plaats een reactie