?

Goudpapier verknipt

Dit is het vierde in een serie verhalen over de Weerenschool en Freinet. Het overzicht staat in De Weerenschool en Freinet I.

Twee à drie keer per week planden de kinderen een klassevergadering. Zoiets duurde meestal een half uur, maximaal drie kwartier maar liefst korter. Het zat er blijkbaar al vroeg in: liever niet te lang LxLLxN. Daar word je moe en melig van. Maar als het nodig was, deden we ad hoc een werkoverlegje.

WerkOnderwijsFreinetWeerenschool91Als vast onderdeel (maar ook weer niet altijd) kwamen de ‘felicitaties en klach­ten’ aan de orde. Leer­lin­gen schreven opmerkingen in een schrif­tje; dat iemand Dinges be­dankt voor hulp bij het drukwerk, dat X een leuk spelletje wist voor in de pauze maar ook dat Y de meet- en weegspullen verrommelde.
Echt vandaag (!) zit er bij Eva Jinek een neuropsychologe aan die zomaar be­weert dat je ook empathie kunt oefenen, zoals je taal en rekenen aanleert. Je moet er maar voor doorge­stu­deerd hebben ;-).

Ik herinner me de klacht: “… heeft goudpapier verknipt.” Het bleek erom te gaan dat iemand, voor een stukje van vier vierkante centimeter goudpapier, daartoe een nieuw velletje nam, naar het midden knipte en daar dus een gat achterliet. De klacht was opgeschreven door de beheerder van de tekenhoek.
Sowieso niet slim gehandeld maar er kwam bij dat dat goudpapier echt duur is. Duur? Ja, want de klas ‘kocht’ de spullen uit het schoolmagazijn. En de klassekas was beperkt.
De dader snapte het punt en zou het niet meer doen.

Een klassekas … Deels virtueel, deels reëel. Als ik me vergiste in namen van leer­lingen, en dat deed ik regelmatig (namen zijn een zwak punt), dan plaatste een leerling (de secretaris/notulist/administrateur) een streepje en of ik einde week maar even wilde afrekenen: zes streepjes is ƒ 0,60.
Werkelijk waar: soms stortte een leerling eigen zakgeld in de kas (wat ik niet aanmoedigde). En ze probeerden geld te verdienen door maaksels (meest druk­werkjes) te verkopen aan familie en bekenden.

De klassekas zorgde voor het nodige rekenwerk, reëel rekenen en niet omdat het in een methodeboekje stond! Prima om een demonstratie tegen de knuppel­dood van jonge zeehonden op touw te zetten. Maar wat gaan de gewenste spandoeken kosten? Alles blijkt geld te kosten.

Naar het volgende stukje: De hele dag tekenen.

Plaats een reactie