?

Het sneeuwt maar niet naar buiten

Dit is het derde in een serie verhalen over de Weerenschool en Freinet. Het overzicht staat in De Weerenschool en Freinet I.

Halverwege de middag kijk ik naar buiten. Het is gaan sneeuwen; de eerste sneeuw van het jaar. Even later zie ik de groep van Wim op het grasveld naast de school.

Ik vraag het woord en doe het voorstel om de rest van de middag naar buiten te gaan, net zoals klas 6. Ja, dat hadden de meesten al wel gezien.

WerkOnderwijsFreinetWeerenschool04

De voorzitter …

[De voorzitter was het kind dat die dag alles in goede banen moest leiden. In andere jaren heette dat de ‘baas’, ‘dagleider’ of … Soms was er een assis­tent, secretaris, … Soms rou­leerde de taak per meerdere dagen of per onderdeel.]

De voorzitter vraagt of iemand wat te zeggen heeft. Sommige kinderen vinden het een goed idee, leuk.
Maar dan, tot mijn verbazing, komen er bezwaren. “Ik moet morgen mijn tekst gezet hebben.”

[Een belangrijke activiteit: de kinderen schrijven, wanneer ze dat willen, hun beleve­nissen, mening, gevoelens in een soort dagboekschriftje. Die kunnen ze op gezette tijden voorlezen en dan wordt daar naar behoefte over gespro­ken. Een leuk, goed of mooi verhaal (of juist niet zo goed) wordt gekozen voor (klassikale) bespreking. En vervolgens wordt het in verbeterde versie gezet, gedrukt, gebonden en uitgevent.]

En zo blijken er meer taken onder tijdsdruk te liggen. Belangrijker nog: op het middag­pro­gram­ma staat een verslag van kinderen die met de voorbereiding van een aanstaand uitstapje bezig zijn geweest. Dat willen velen toch wel graag horen want de tijd dringt.

Iemand zegt dat die sneeuw er om vier uur ook nog wel zal liggen. Tenminste: zo ziet het er naar uit.

De voorzitter brengt in stemming: “Wie vindt het echt nodig om nu naar buiten te gaan.” Dat vindt niemand dus we werken door. Maar enkele kinderen vragen toe­stemming om naar buiten te gaan en ook daar heeft niemand bezwaar tegen.

Na school werd het sneeuwballen gooien.

Naar het volgende stukje: Goudpapier verknipt.

[Naschriftje: op woensdag 16 april 2014 klaagt de inspectie over ongemotiveerde leerlingen 😉 .]

Plaats een reactie