?

Wilders en Verdonk

Het was me het politieke weekje (week 14) wel met het parlementaire debat over Fitna en de lancering van Trots op Nederland.

Wilders

Ik heb Fitna uiteindelijk bekeken, de eerste herziene versie dan. Wat een ellen­de! Vijftien minuten knip- en plakwerk vol afschuwelijke beelden. Het WTC, Madrid en London met veel doden; vertalingen van heftige Koranverzen, misse­lij­ke kranten­koppen; clips met een onthoof­ding, ophangingen en steniging; clips met imams die akelige dingen prediken; een grafiekje dat het snel groeiende aantal Moslims in Nederland toont, moskeeën, vrouwen in burka’s. En aan het eind een paar uitsmij­ters, onder andere: “Europa versloeg het Nazisme, versloeg het communisme. Nu moeten we de Islam overwinnen.”
Vijftien minuten met angstaanjagende beelden en nul-komma-nul wijsheid. Dank­zij het filmpje begrijp ik nu misschien iets meer van Wilders; beter laat dan nooit. De Islam blijft voor mij een raadsel.
Angst
Wilders is blijkbaar echt bang dat Nederland er binnen een jaar of dertig uitziet als een tweede Iran, compleet met steniging van homo’s, kledingpolitie en meer van dit soort akelige dingen. Ook de weg naar een ‘Iran aan de Noordzee’ zal geen pretje zijn. Wilders verwacht, zo te zien, een hausse van verschrikkelijke aansla­gen.
Zo’n vooruitzicht is inderdaad niet aanlokkelijk maar het is helemaal de vraag of het zo gaat lopen. Je moet wel helderziend, paragnost èn futuroloog zijn om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ik weet nog dat de Russen zeker kwamen of dat Nederland onder gezag van katholiek Rome zou gaan vallen. Blij dat geen van beide gebeurd is.
Persoonlijk heb ik helemaal geen behoefte aan meer religie in politiek of maat­schappij. De Christen Unie en het CDA maken me nu al wat kriebelig. Hoofd­doekjes op zich zijn natuurlijk helemaal niet zo erg. Het vervelende is alleen dat ik hoofd­doekjes om de een of andere reden associeer met achterstelling van vrouwen. Toch: vooralsnog is de zichtbare en stieke­me invloed van de VS op onze samenle­ving veel groter dan van welke religie dan ook.
En als het dan toch ‘anders’ loopt, is dat dan dankzij of ondanks het gekrakeel van Wilders? Is zijn aanpak effectief? Net zo makkelijk veroorzaakt Wilders precies datgene waar hij zo bang voor is: extremisme; zoals hij zichzelf in woord en beeld nogal extreem manifesteert. Als ik moet kiezen tussen Cohen en Wilders, dan weet ik het wel. Liever een tikje onder­koeld, zakelijk en in overleg dan heftig oververhit, emotioneel en met harde hand. Waren ‘we’ ooit niet trots op die eerste drie zo ‘typisch Nederlandse’ eigenschappen? Of was dat alleen schone schijn, gezien de grootte van de aanhang van de PVV? 
Eenzaamheid
Misschien valt Wilders’ stellingname ook te verklaren uit het feit dat hij tot nu toe weinig voor elkaar heeft gekregen. Als roepende in de woestijn betrek je dan een steeds extremer positie. Ik ken dat uit discussies over wat voor onderwerp dan ook. Om te ‘scoren’, ging ik zelfs dingen zeggen waar ik later spijt van had.

En dan dat debat in de Tweede Kamer. Ik vond het, zoals vaker, vooral een trieste vertoning. Politici lijken niet te willen communiceren; ze lijken virtueel doofstom of autist. Een simpel “Ja” op de vraag of de zon morgen opkomt, kunnen ze niet uit de bek krijgen, Wilders voorop.
Omdat het debat niks gaat opleveren met betrekking tot Fitna, de aanpak van maatschappe­lijke problemen of de vrijheid van meningsuiting, volgde een to­neel­stukje over ‘de notulen’.
Het lijkt me heel goed mogelijk dat Wilders een keer iets gezegd heeft over wat hij van plan was en dat hij dat echt niet meer weet. Hij is maanden met niks anders bezig geweest en staat natuurlijk onder grote druk. Net zo kan er sprake geweest zijn ‘fearful thinking’ bij de regering: een eigen invulling van wat Fitna zou kunnen worden. Ik heb geen hoge pet op van de rug, knieën en poot van Balkende: niet recht, eerder slap en week. Maar ik heb toch wel ietsje meer vertrouwen in Hirsh Ballin dan in Balkende en Wilders. De laatste leek me aan het eind van het debat een tikje overspannen: “… belazerd … vod …”. Opnieuw ‘extreem in taal’ maar onder de gegeven omstandigheden misschien begrijpelijk.
Mijn eerste gevoel: wat een verspilling van tijd en energie, wat een drukte om niks. Maar gezien het grote belang van een betrouwbare regering zou ik nu toch wel willen weten of die notulen echt zijn. Als ze een vervalsing blijken, ga ik Wilders daardoor niet meer waarderen. Wel zou Hirsh Ballin van zijn voetstuk kunnen vallen. Balkende kan niet meer vallen; die staat bij mij toch al 35 cm onder NAP.

Verdonk

“We gaan het samen doen! Ik luister naar de mensen.”

Ik zie het programma dat zo tot stand komt al helemaal voor me:

 • Afschaffing van de maximum snelheid.
  Of toch wel een max maar op overtreding volgt geen boete want dat is alleen geldklop­pe­rij of wel een hoog, hogere, de hoogste boetes voor ‘ieder ander’ maar nooit voor ‘mij’.
 • Afschaffing van de belasting.
  Of toch nog wel belasting, voor anderen, want wachtlijsten horen niet, voor geen enkele zo gewenste ingreep: botoxbehandeling, liposuctie of penis­ver­plaatsing.
 • Afschaffing van gewoon alle regels.
  Of toch wel een paar regels: huurbescherming, ontslagbescherming en de mogelijkheid om de aanleg van wegen, het inrichten van een asielzoekers­centrum in de eigen wijk te verhinderen. Edoch niet als ‘ik’ een schuurtje wil bouwen.
  In de blogs De cursist is koning en Gedrag van volwassenen staan zat voorbeelden van hoe tenenkrommend kinderlijk volwassenen kunnen denken en doen.

Zelf heeft Verdonk al bedacht:

 • Zwaardere straffen. (Neemt ze de sharia hierbij als voorbeeld?)
 • Wettelijke bescherming van het Sinterklaasfeest. (Heeft mevrouw V. dus iets tegen de Angelsaksische manier van kerst vieren?)
 • Weg met de files. (Dus toch die snelweg bij u achter!)
 • Weg met de Haagse sukkels die niks voor elkaar krijgen en alleen stomme regeltjes bedenken. (Toont ze hier berouw over haar VVD-verleden dat uit­mondde in een minister­schap? Verdonk en berouw …)

Nee: dat programma wordt een mooie moderne variant van ‘brood en spelen’.

Je hoeft echter maar even door te denken om te kunnen voorspellen dat Verdonk helemaal niet naar ‘de mensen’ gaat luisteren. Of wel gaat luisteren om het vervolgens nooit-niet te doen. Want: de grote meerderheid van de bevolking verdient modaal of minder. Het belang­rijkste dat zij willen, is ‘krijgen wat de rijken nu hebben’. Wat anders? En ik kan ze niet eens helemaal ongelijk geven. Gaan we met Verdonk een ‘new age’ vorm van commu­nis­me beleven? Ik denk het niet. In dezen is Verdonk een wateriger fascist dan Fortuyn. Die zei gewoon: “Ik zeg wat het volk denkt en ik bepaal wel wat goed voor ze is.”
Tot nu toe vind ik Verdonk vooral een hol vat dat erg hard klinkt. So what? Nou ja: als haar zaak groot gegroeid is, volgt een stille overname door de, onge­twij­feld rijke geldschieters. Gevaarlijk.

Ik was al nooit zo trots op Nederland; een beetje wel. Eerder was ik blij er toevallig te wonen want zo kon ik meeprofiteren van onderwijs, zorg en veilig­heid.
Persoonlijk voel ik me trots als ik betrokken ben bij een prestatie. Mijn prestaties richting Nederland zijn gering. Ik stem en betaal belasting.
Omgekeerd voel ik me dus ook niet schuldig aan Verdonk of Wilders, Fortuyn of Van Gogh, Balkende of Kok. Ik begin me wel een beetje te schamen voor mijn Nederlanderschap. Het laagje fatsoen en cultuur, tolerantie en ruimdenkendheid lijkt flinterdun. Nederland … een klein land van nattigheid, moerassen en mist; Nederlanders …

Plaats een reactie