?

De Nederlander, zijn identiteit en Máxima

Reactie op thema van Stand.nl d.d. 08-11-2007

Beste redactie,

Natuurlijk bestaat DE, die ENE Nederlandse identiteit niet. Da’s een open deur van heb ik jouw daar. Alsof er een opsomming van karaktereigenschappen te geven zou zijn waarmee je kunt keuren of iemand voor zijn of haar Nederlander­schap een zes of een negen verdient.
Wat is er dan wel? Nederlands spreken, Sinterklaas, Cruijff, het koningshuis (inclu­sief Máxima), uitgebreide vormen van inspraak, Gordon c.s., de Delta­werken, Big Brother, enz. Minder leuk: kolonialisme en slavenhandel. Gelukkig zijn dat dingen uit het verleden.
Het een spreekt me meer aan dan het ander. Misschien haal ik maar een zeventje als Nederlander want voor mij hoeft het koningshuis helemaal niet. Máxima dus ook niet.
En ik ben niet plaatsvervangend trots vanwege Cruijff maar ik weet wel wie hij is. Bovenstaande dingen zijn al vaak door anderen gemeld.

De bijdragen aan discussie geven op zich ook een indruk van de mentaliteit van een aantal Nederlanders. Het lijkt erop dat sommigen niet helemaal begrijpen wat Máxima heeft gezegd of waarschijnlijk heeft bedoeld. Is dat met opzet en uit kwaad­wil, uit dommigheid of ingegeven door angst? Zijn Nederlanders die Máxi­ma’s uitspraak verkeerd interpreteren dus … oei: dom, vals of een bange haas?
Zou ik moeten concluderen dat dergelijke eigenschappen deel uitmaken van de Nederlandse identiteit? Tot mijn grote spijt zou ik zeggen van wel.
Ik heb er inmiddels vele gehoord, van hoog tot laag. En niet alleen bij deze gele­genheid. Ik herinner me de ophef rond minister Donner die uitlegt hoe onze demo­cratie werkt. Dat als 2/3 van de gekozen volksvertegenwoordigers het wil, dat dan de grondwet veranderd kan worden. Ja, evt. ook ten gunste van mos­lims. En de heisa over Vogelaars uitspraak dat … er over 100 jaar sprake zou kunnen zijn van een Joods/Christelijk/Islamitische cultuur o.i.d.

Er zijn ook hooggeleerde heren die Máxima’s uitspraken op zich wel begrijpen maar vinden dat je het beter niet (zo) moet zeggen. Waarom? Omdat men rekening moet houden met … oei, met de klaarblijkelijke overgevoeligheid of bekrompenheid van groepen Nederlanders. Wat een merkwaardige opvatting van wetenschappers. Heet dit niet ‘betutteling’? En geven ze niet tegelijk toe dat het er niet zo fris voor­staat met die geweldige Nederlander en zijn identiteit.

Tot slot: journalisten. Ik heb vervelend vaak interviewers horen ‘citeren’: “Máxima heeft gezegd ‘dat Nederlanders geen identiteit hebben’. Wat vind u daarvan?”

Met vriendelijke groeten,
Frans van Zelm

Plaats een reactie