?

Uitzenden of niet

Ik kan het niet laten: een korte reactie op het gedoe rond de Wilders-film.

Als ik het bij mezelf naga, kan ik me niet eens zoveel uitspraken van Wilders exact herinne­ren. Het gebral van Bolkenstein, het gebalk van …ende, het gedrens van Donner en het gekakel van Kok; ik kan van ieder zo een paar voorbeelden ophoes­ten. Alleen van PVV-genoot Sietse Fritsma kan ik me de lachwekkende kamerdis­cussie herinneren over de ‘geloofstoets ja/nee’ voor immigranten uit moslimlanden. Wat was dat een geweldige uiting van warhoof­digheid.
Maar er zit toch wel wàt van het gedachtengoed 😉 van Wilders in de bovenka­mer: de Koran verbieden, een bouwverbod voor moskeeën, uitspraken over Mohammed. Daarop afgaand, zal ik het met veel in de a.s. film wel niet eens zijn.

Reden om nu toch iets te schrijven is eerste officiële, openbare reactie van de regering, bij monde van Balkende. Die vond ik heel erg teleurstellend. Even terzijde: ik was zo blij dat ik heer B. al lang niet op radio en tv had gehoord of gezien; het was zo heerlijk rustig.
Maar goed. Waar ik eigenlijk op hoopte was:
a)  een scherpe veroordeling van de uitspraken die Wilders in het verleden heeft gedaan. Met als conclusie dat de Nederlandse regering Wilders een vervelende, akelige, irritante man vindt die stookt en mensen voor de gek houdt. En
b)  de mededeling dat de regering pal staat voor het recht op vrijheid van me­nings­ui­ting. Met andere woorden: de film moet en zal uitgezonden worden. Daarna volgt wettelijke toet­sing van de, zeer waarschijnlijk, ranzige inhoud. Maar ranzig mag in Nederland.
Ik hoorde a) noch b).
Wat wel:
c)  dat uitzending zo schadelijk zal zijn voor de Nederlandse economie.
d)  dat Nederlanders bang gaan worden om naar Islamitische landen te reizen.
e)  en een klemmende oproep aan Wilders om toch nog eens goed na te denken.
Vooral dat laatste lijkt mij een ultieme vorm van ‘spelen op de man’. De Nederlandse rege­ring vraagt heethoofd (in woorden) Wilders om in te binden omdat andere heethoofden wel eens gevaarlijke dingen zouden kunnen gaan doen.

Laat ik ook eens op de man spelen. Dit is ethicus Balkende ten top: slappe knieën. Ik hoor het Wilders al zeggen: “Zie je wel: wij Nederlanders moeten wijken onder druk van funda­men­talisten.” Alleen al van alle reacties op de nog niet vertoonde film zou Wilders een tweede film kunnen maken om zijn punt te scoren.

Plaats een reactie