?

Dhr. J.P. Plasman

DiversDiversPlasmanPeter02(De) advocaat moet er zijn! In het glaas­je en in de rechtzaal.
Irrationeel, maar als gevolg van het gedrag, het (media-)optreden van dhr. B. Moszkowicz dacht ik wel eens: in het glas oké maar niet meer in de zaal.
Moszkowicz is niet meer in business. Zielig voor hem maar hij maakte het blijkbaar te bont.

Het heeft er alle schijn van dat dhr. J.P. Plasman het mediagat gaat vullen; wel op zijn manier, een beetje anders dan Moszkowicz. Keer op keer en te pas en te onpas krijg je hem voor de kiezen in journaals en praatpro­gram­ma’s.

• De overval op juwelier Goldies
GebeurtenisGoldies03Op 28 maart 2014 worden twee over­vallers op juwelier Goldies gedood.
In no time gieren meningen, ver­moe­dens en verdachtmakingen over de a-sociale media. En men eist direct, asap, liever gisteren al duide­lijkheid en daar­voor moeten politie en jus­ti­tie zorgen. ‘Het is een schandaal dat wíj nog niet volledig op de hoogte zijn gebracht.’
Op 29 maart geeft de Officier van Jus­titie een persconferentie. Voor het niet in het gevang zetten van de juweliers­vrouw geeft hij als ver­kla­ring dat er waarschijnlijk sprake is van nood­weer. Maar hij zegt drie, vier, vijf keer dat die mening gebaseerd is op de nu bekende infor­ma­tie en dat die mening nog kan veranderen als er nieuwe feiten bekend wor­den. Hij kon hier­over moeilijk de kaken op elkaar houden: de dame gewoon naar huis laten gaan zonder enige uitleg.
Dhr. Peter Plasman is er als de kippen bij. ‘Fout-fout-fout. De Officier heeft de rechtszaak nu al ver­pest.’ Twee dagen later werd hij woordvoerder van de slacht­offers (de roof­overvallers dus).
• Het verbod van Martijn
GebeurtenisMartijnVerbod03De Hoge Raad oordeelt dat de pedo­fie­lenvereniging verboden wordt omdat … Omdat ‘de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert.’
Opnieuw weet Plasman het beter. Hij stelt stellig dat onze grondrechten door deze uitspraak heftig worden geschaad. Dit is een aantasting van de vrijheid van meningsuiting en van vereniging.
Misschien heeft hij een punt. Maar in de grondwet staan ook beperkende bepa­lin­gen. Een vereniging die Nederland wil ontregelen mag bijvoorbeeld niet.
Plasmans domste opmerking: ‘… foute uitspraak want dit verbod gaat pedofilie niet uit­ban­nen.’ Een open deur, een waarheid als een koe, loze kreet.

Kènt Plasman al die dossiers, alle onderliggende stukken? (Nogal vaak hoor ik advo­caten zeggen dat je geen mening kunt of mag geven als je je niet terdege alle feiten hebt verdiept.) Of vindt Plasman het gewoon leuk, gewenst of nood­za­kelijk om weer eens op de tv te komen? Misschien kan hem een kwekje (Neder­lands voor quote) worden ontlokt over de zaak Demmink.
Maar net zoals Moszkowicz altijd deed, zal advocaat Plasman met veel omhaal van heel veel dure woorden kunnen uitleggen dat hij gelijk heeft en dat ik het niet snap.

Wat scheelt er aan het gezond verstand van leden van de beroepsgroep der advo­caten? Beroepsblind, mediageil of wat dan ook? Missschien de ziekte van gelijk­hebberigheid. Ik verwacht niet dat dhr. Plasman iets zal of kan leren van dit stukje.

Naschrift november 2016: Over gezond verstand gesproken … Het schijnt echt geen grap te zijn maar Plasman wordt aanvoerder van de politieke partij ‘Niet Stemmers’.

Plaats een reactie