?

www Publieke omroep.nl

Wee wee wee Publieke omroep punt en el – lende.
De W van waardeloos.
De W van walgelijk.
De W van weerzinwekkend.

Bij tijd en wijle doe ik het: luisteren naar Radio 1. ‘s Morgens zijn er ‘De ochten­den’, ‘Argos’ en andere aardige programma’s. Ik hoor ze als ik thuis bezig ben met routine­klussen.
Van elf tot twaalf ‘s avonds luister ik soms naar ‘Met het oog op morgen’. Na twaalven volgt een lang gesprek in ‘Casa Luna’. Het hangt dan van de gast af of ik geboeid raak. Het komt voor dat ik, tegen de planning in, pas om één uur in bed lig.
De dagelijkse narigheid begint met ‘Stand.nl’. Dit programma is blijkbaar razend populair, misschien omdat iedere eend er zijn mening kan kwekken. Maar soms zijn het toch aardige uitzendingen. En het is slechts een tijdelijke inzinking. ‘MM-Maga­zine’ en ‘DingenDie­Gebeuren’ kunnen best.
Later op de middag, zo van vier tot zeven, is luisteren geen lolletje. Juist dan sta ik in de file en wil ik wel iets leuks. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het erger. Ik weet het: “Zet dat ding dan uit!” Dat doe ik dan ook of ik zap rond: van R1 naar BNN Nieuwsradio, naar 747 en Radio 4. Maar het zou zo fijn zijn als er op het vlaggenschip van de publieken iets appe­tij­­telijks te beluisteren viel. En als dat te moeilijk is: doe dan af en toe wat rustgevende muziek of een stukje stilte. Niets zo spannend als een zender die even niks uitzendt.

Even tussendoor … De hemel zij geprezen: op zaterdagmorgen we zijn verlost van de literaire klaarkomer Martinnn Rosss. Nooit meer “Dat hele erge!”, “Mieke, dat vindt jij toch ook!!” en “Muizen moet je doodmaken! Dat vind ìk niet; dat staat in dit bóék!! 500 pagina’s en zo gaat het maar dóór!!! Hahahaha!!!!”. Dat Mieke het al die jaren heeft uitgehouden met zo’n …, onbegrijpelijk. Maar ik ken / ben Mieke niet.

Waardeloos zijn de herhalingen en de vooraankondigingen. Ik hoor voor de vierde keer dat in het volgende blokje de duivenmelkers in Ankeveen te hoop lopen omdat … En inderdaad, daar komt de reportage. De verslaggever introdu­ceert de voorzit­ter, dhr. P. Igeon die “boos is op de gemeente.” Voorzitter legt uit dat de gemeente weliswaar moet handhaven maar dat het de fabriek is die duifonvriendelijke stoffen uitwerpt. Verslaggever sluit af met “Dit was mijnheer Igeon die kwaad is op zijn gemeentebestuur.”
Die aankondigingen, die herhalingen; ze hebben geen waarde, ze kosten geen geld. Maar goed: er zijn natuurlijk luisteraars die het voor het eerst horen.
De meeste jingles zijn walgelijk. Of ze nou ‘gecomponeerd’ zijn door het muzi­kale genie Thors (zoon van, hij vindt zichzelf echt geweldig) of niet. Ze worden gebruikt om 90 seconden (anderhalve lange minuten) niks op te vullen; negentig seconden ‘bliblubladabdabwubwub bliblubladabdabwubwub bliblu …’.
Weerzinwekkend: de reclames. Op een enkel non-profit-spotje na allemaal groot, groter, grootste leugens en bedrog. Maar bij de reclames van banken krijg ik toch kotsneigingen. Met lijpe stemmetjes worden we opgeroepen om toch vooral te gaan beleggen. De teksten en stemmen zullen wel zorgvuldig zijn af­ge­stemd op de doelgroep: lijperikken. Ga toch gauw beleggen!
De reclameopbrengsten zullen wel goed zijn voor hun geld. Maar zou het niet mo­gelijk zijn om die tergende onzin uit te bannen? Ik geef graag aan goede doelen: stichtingen die ziekten bestrijden, het milieu versterken, honger bestrij­den. Waar­om dan niet een stichting die deze vervuiling, geestverzieking in het overontwikkel­de Nederland te lijf gaat. Ik doneer!
wwwW: een vierde W; de sport. Op zater- en zondagmiddag moet je echt niet op Radio 1 zijn. Tegen beter weten in schakel ik in, als (herhaald) experiment. Na drie kwartier is het echt niet meer te harden; het is té erg. Die uitgebraakte onzin, de verschrikkelijke muziekjes. Dit verdient de Gouden ReisNipkofEmmy Award voor geniale debiliteit, echt. Als tienjarige vroeg ik mij al voorzichtig af waarom er flinke tijd besteed werd aan het oplezen van de uitslagen ‘vierde klasse regio middenmid­zuidtenoosten sjoelbakken’. Dat werd gedaan door een ‘ingenieur’ Ad van Emmenes. Hij zal ervoor gestudeerd hebben.
Maar ook op werkdagen wordt tijd gevuld met ‘mogelijke’ ‘geruchten’ over de ‘verwachte’ transfer van de masseur van biljartclub X naar club Y. Dan volgt het belangwekkende bericht dat ‘orentrekker’ Deng Zjiou Dong voor de derde track van de regionale kampioenschappen in Opper Volta is uitge­scha­keld omdat hij uitgleed tijdens een plaspauze. Tot slot dat misplaatste gezever over dat ‘WIJ het goed hebben gedaan in Verweggistan’ bij de kampioenschappen fierljeppen. Ja, want die sport zit daar flink in de lift dankzij de Coen Moulijn-foundation die probeert een alternatief te bieden voor opium snuiven.

Van een heel uur nationale topradio blijft er, minus reclames, jingles, herhalin­gen, vooraankondigingen en sport maar weinig over. Samen met de ergernis over de file denk ik: “Laat Nederland toch mooi onderlopen.” Wee de publieke omroep.

Plaats een reactie