?

LLink en Deining

Kent iemand … LLink? Dat is die kleine publieke omroep met grote idealen.
Kent iemand … Francisco van Jole? Volgens mij: een aardige man die het even niet kan bijbenen. Zijn ster als BN-er is rijzende en dat eist zijn tol.

LLink had met Van Joles ‘Geitenwollensokkenshow’ zondagsavonds een aardig programma op Radio 1. Idealisten kregen de gelegenheid om hun passie te preken (in positieve zin). Van Jole probeerde de gast op een vriendelijke manier in verlegenheid te brengen door ze te confronteren met dilemma’s. Leuk om naar te luisteren in de auto op weg naar …
In plaats daarvan doet hij nu ‘Deining’. Daarin wordt een prikkelende stelling geponeerd en besproken met een gast (aangekondigd als deskundige) en drie panelleden (afkomstig uit ‘de journalistiek’). Geef mij die geitenshow maar terug.

Allereerst: er zijn al zoveel programma’s op radio en tv met ongeveer deze insteek: een stelling en dan maar kwebbelen. Behalve dat: Van Jole kan het niet aan met vier gasten. Het gesprek rommelt door. En als het ergens heen driegt te gaan, gooit Van Jole roet in het eten met een waarschijnlijk uitdagend bedoelde vraag of bewering. Of er moet ineens gereageerd worden op quotes van BN-ers die zijdelings iets met de stelling te maken hebben.
Zondag 9 december 2007 duurde het toch ongeveer vijftig minuten voordat de stelling ‘De Verenigde Staten van Amerika kunnen in de wereld doen wat ze willen’ eindelijk eens aan bod kwam. Niet door toedoen van Van Jole maar dankzij de gastdeskundige. Die was mijns inziens de enige die zinnige dingen zei. De dames panelleden waren lief snaterende gansjes.

Maar wat me nog het meest van Van Jole tegenvalt, is dat hij zich, net zoals veel presenta­to­ren, journalisten en forumleiders, schuldig maakt aan het fout weergeven van de uitspraken van gasten en BN-ers. Soms bijna vals verdraaid.
De ‘Deining’ van 18-11-2007 ging over de integratienota van minister Vogelaar. Op zich was het een aardige aflevering. Maar keer op keer moeten de gasten Van Jole corrigeren als hij hen aanhaalt. De quotes komen deze keer van Wilders en Cohen. Je hoort de laatste zeggen dat iemand in tabberd en baarddragend nog niet meteen een extremist is; dat je zo iemand kunt benaderen om mee in gesprek te raken. Van Jole maakt daarvan dat Cohen vindt je je buurman bij de AIVD moet melden als die een jurk en baard gaat dragen. De deskundige stuurt Van Jole weer bij.
In deze uitzending was het des te opmerkelijker omdat een gast er eerder al op gewezen had dat de media een ‘zaak’ soms verzieken door foute of onvolledige informatie te verschaffen.

Plaats een reactie