?

Verkiezingen 2012 I

Tot zaterdag 25 augustus had ik nog weinig van gemerkt van de aanstaande verkiezingen. Een verslagje. Direct naar de smerigste smurrie in deze blog? Klik Rutte.

De race om het lijsttrekkerschap bij PvdA, CDA en GroenLinks heb ik nauwelijks gevolgd. Afgezien van de tijdelijke reuring, zijn ze er mijns inziens alle drie redelijk goed vanaf gekomen. Monica Keijzer (CDA) was een verrassing en Tofik Dibi (GroenLinks) was dat op zijn manier ook.

In Trouw van vorige week stond een mooie grafiek waarin getoond (beweerd) werd dat, ten opzichte van 2010, eigenlijk alle partijen (ook de SP) opgeschoven zijn naar rechts. Wat dat ook precies in moge houden; ik vind het jammer.
Bij de getoonde links-rechts-as kan ik me wat voorstellen: bij links denk ik aan ‘samen delen, solidair’; rechts is ‘ieder voor zich, hebben en houden’. Maar met progressief-conser­vatief-as heb ik enige moeite want wat betekent dat nou? Is dat ‘wel of niet veranderings­gezind’? Is ‘herinvoering van de slavernij’, een grote verandering, dan progressief? Zou de aanduiding ‘vrijzinnig-dogmatisch’ of ‘vrijzinnig-orthodox’ niet een betere typering van deze as zijn? Wie helpt me uit de links-recht-progressief-conservatief droom? Ik zal het vast niet snappen.

De afgelopen week hadden we de ‘Over my dead body …‘-uitspraak van Roemer (over het betalen van een boete aan Brussel als …). De Groene Amsterdammer merkt hierover op dat, hoewel misschien niet slim, er toch eens frank en vrij nagedacht moet worden over de verhouding tussen nationale en Europese besluitvorming. De standaardreactie van de meeste politici, dat je ‘dit’ niet zeggen mag, vinden ze struisvogelgedrag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was Bert Bukman (zoon van eerste partij­voorzitter van het CDA) te beluisteren in Casa Luna. Hij gaf een aardige vooruit­blik op de komende formatie­onderhandelingen. Als de SP het grootst wordt, duurt het een week of twee voordat duidelijk wordt dat geen enkele (combinatie van) partij(-en) met Roemer in zee wil. Raar maar waar. Daarna krijgt de VVD de beurt. En dan gaat het een allegaartjes-kabinet worden van VVD, CDA (toch maar weer toch maar wel), D66 (graag met VVD), GroenLinks (VVD … niet verkeerd) en ook de PvdA (omdat het niet anders kan) met steun van CU en SGP. Volgens Bukman jr. een onwenselijk maar onvermijdelijk resultaat. Dat klinkt niet best.
Zijn verdere inbreng (eigen studie): bij de formatie in 2010 heeft het maar een haar gescheeld of het was toch VVD+CDA+PvdA geworden. Na het vertrek van secondant Ab Klink stopte Wilders. Rutte en Verhagen polsten Cohen maar dat wist Klink niet. Toen die ook uit de fractie stapte, was dat voor Wilders reden om terug te keren aan de onderhandelings­tafel.
Bukman jr. gaat waarschijnlijk toch CDA stemmen. Hij vindt Buma een man met charisma, soeverein, autonoom, iemand die bijna altijd zinnige dingen zegt. Daarmee loopt het interessante interview op een, voor mij, vreemde manier af.

Op zaterdagmorgen heb ik me blootgesteld aan TROS Kamerbreed. Gasten waren de Europaspecialisten: D66 – Gerard Schouw, PVV – Louis Bontes en PvdA – Martijn van Dam.
Ik geloof dat ze hun best doen, de gasten en ook de presentatoren Vroomans en Boonman. Maar ik vind het zinloos. Gedurende een klein uur tetteren drie politiek-autisten tegen elkaar in. Na afloop van de uitzending ben ik weinig wijzer geworden en m’n oren tuten. De grootste, grofste en mijns inziens domste woor­den komen, ook niks nieuws, uit de mond van Bontes.

Klap op de vuurpijl was het NOS-journaal waarin een paar minuten Rutte te zien waren (vanaf minuut 11).
Mijn waardering voor de politicus Rutte kende pieken en dalen. In mijn blogje Ratel Rutte I ben ik negatief. In Ratel Rutte II maak ik gewag van zijn eigenste excuus voor zijn debat­taire misdragingen. In De formatie en verder noem ik hem een verademing na de Balkende. Mijn waardering bleef, ondanks de samenwer­king met de PVV, stijgen tot oktober 2011. Dan helpt het kabinet mijnheer Donner aan zijn droombaan als vicevoorzitter van de Raad van State. In een interview met Mingelen weet Rutte zich van de prins helemaal geen kwaad (beschreven in Donner en Rutte).
Maar nu dus zijn toespraak tijdens het congres van de VVD. Ik kon mijn oren bijna niet geloven: wat een populistenpraat, wat een demagogie, halve waarhe­den en hele leugens. Hier komen ze:

 • Gaan we met socialistisch beleid Griekenland achterna?
 • Gaan we met links beleid de belastingen verhogen?
 • Willen we met de socialisten staatsziekenhuizen met lange wachtlijsten?
 • Socialisten breken welvaart af.
 • Welvaart, dat komt voort uit doorzettingsvermogen, uit ambitie. En dat leidt tot bedrij­vig­heid, dat leidt tot vooruitgang. En dat leidt tot emancipatie en innovatie. En dat zijn allemaal woorden waar socialisten bang voor zijn.
 • Socialisten bestraffen succes en vooruitgang.
 • Sommige socialisten denken dat het socialisme hetzelfde is als sociaal. En aan hen zou ik willen vragen:
  • Wat is er sociaal aan om de rekening van de crisis door te schuiven naar een volgende generatie?
  • Wat is er sociaal aan om ambitie te bestraffen door meer dan de helft van iedere verdiende euro als overheid weer af te pakken?
  • Wat is er sociaal aan om, in plaats van te kijken naar wat mensen wèl kunnen en ze weer op eigen benen te laten staan, mensen op te sluiten in uitkeringen door die uitkeringen eindeloos te verhogen?
 • Het was de tijd van het kabinet Den Uijl. Het was midden jaren 70, de laatste keer dat er een echt links kabinet aan in Nederland aan de macht was. In 1977 stond Nederland aan de rand van de afgrond. […] De sociale zekerheids­sys­temen dijden uit en werden grote hangmaten, de loonkosten stegen, betaald werk was eigenlijk niet meer zo nodig, de prestatiemoraal was aso­ciaal en verworven rechten waren heilig.

Wat Rutte betreft zijn Roemer en Samsom een pot nat. Toch sluit hij geen enkele partij uit, niet de SP niet en ook niet de PVV! Merkwaardig want al zijn partij­ge­noten sluiten de SP desgevraagd feitelijk wel uit.
Het zal misschien waar zijn dat de SP een populistenpartij is maar dan toch hopelijk op een andere manier dan PVV en VVD. Het zou een schone zaak zijn als de SP stemmen van echte populist-mensen zou willen en kunnen weigeren bij een verkiezing. Aan die mensen heb je 0,niks want de volgende keer stemmen ze net zo makkelijk op een herrezen Verdonk.
Populistisch, populistenpraat … als Rutte hier niet populistisch doorschiet, dan weet ik het niet. Wiegel wist van wanten maar zo schofterig als Rutte hier, heb ik Wiegel nooit tekeer horen gaan.
Einde congres wordt Rosenthal nog even bevraagd over Roemers uitglijer ‘Over my dead body …’. Wel terecht vraagt hij zich af of zo’n uitspraak een minister-president past. Maar past het gesproken vergif van Rutte een zittend (demissio­nair) premier?
Ik mag hopen dat de overige partijleiders zich zullen onthouden van dergelijke brallerige onzin.

Het lijsttrekkersdebat op RTL4 heb ik grotendeels bekeken. Het viel me eigenlijk wel mee. De heren hoefden geen quizvragen te beantwoorden of door een hoepel te springen. Frits Wester graaide niemand onder de gordel. Als RTL4 dan ook nog het storende klapvee naar huis stuurt, ben ik helemaal tevreden.
Alleen de aanvaring tussen Rutte en Wilders over de hypotheekrenteaftrek en hoe dat was gegaan in het Katshuis was een bedenkelijk moment. Maar Rutte sluit de PVV dus niet uit en vindt, tegen de toen gemaakte afspraken in, dat er toch niets aan de hypotheekrenteaftrek mag veranderen. Zo zijn Rutte en Wilders het met een soort vooruitwerkende kracht bijna met elkaar eens.
Ook opmerkelijk dat Wilders de woorden Islam of moslim niet in de mond heeft genomen. Zou de tsunami zijn afgewend? Zoals toen, geloof ik ook nu niet in zijn nieuwe stokpaardje ‘Nederland uit Europa’.
Ander bijzonder moment … minuut 41. Na Ruttes toespraak kun je alles verwach­ten maar Roemer had er blijkbaar niet op gerekend dat Rutte punten in zijn eigen verkiezings­pro­gram­ma glashard ontkent. In 2011 droegen zieke mensen €150 ‘eigen risico’. VVD+CDA maakten daar €220 van. De Kunduzcoalitie verhoogt het voor 2013 tot €350 van plus €7,50 per ligdag. De VVD houdt vast aan die €350 en daar komt nog eens een betaling per medische verrichting bij, ook voor de huis­arts, tot maximaal €150 per jaar. Maar de €7,50 per ligdag vervalt. Roemer stelt dat het eigen risico bij de VVD omhoog gaat. Rutte ontkent in alle toonaarden en Roemer valt hierop een beetje stil.
Ook de nabeschouwing was de moeite waard, zelfs met Marco Pastors. Maar dat Wilders ‘het goed deed’ door ieder punt terug te voeren op Europa, vind ik een vreemde conclusie. Dat hij dat deed is waar maar eerder past daarbij de conclu­sie dat hij alle problemen vertaalt naar zijn eigen waan.
De nabeschouwers merken terecht op dat alleen Samsom durft te zeggen dat er ons een paar vervelende maar noodzakelijke taken staan te wachten: geld wegsluizen naar de knoflook­landen, bedenken of het zinnig is om x-duizend euro te besteden aan een jaar lijden van een stervend mens en meer van dit soort vervelende dingen. De SP is in dezen redelijk blind: geen geld naar Griekenland; ieder kasplantje tot in lengte van jaren in leven houden.

Op maandagmorgen bevragen Lara Rense en Marcel Oosten in het NOS-Radio 1-journaal dhr. Van Haersma Buma (vanaf minuut 37). Die ziet, naast de economi­sche crisis, ook een dipje in de moraal. Te berde wordt gebracht dat de fractie­voorzitter van de VVD, Stef Blok, uit de school heeft geklapt: het CPB heeft de verkiezingsprogramma’s doorgerekend en wat blijkt … de VVD is banenkampioen. Buma houdt zich een beetje op de vlakte. Rense: “Dat is toch slim?” Buma: “Ik wacht op de persconferentie van het CPB.” Rense: “Het is toch slim om je zo te profileren?” Buma: “Slim is niet altijd fatsoenlijk.”. Rense: “Maar hij regisseert zo wel zijn eigen …” Mens, ga toch de mond spoelen, ga de herses eens gebruiken. Buma … doe er wat aan, aan de moraal van journalisten.

Het 18:00-uur journaal van de NOS op maandag 27 augustus 2012 heeft een itempje ‘verkie­zingen’. Het begint met een lange intro van politiek commentator, analist en deep throat Boomans; op terras, wandelend, fietsend, op roltrap in het Kamergebouw, sprekend met de groten der Nederlanden. En dan zijn    •
Links van de laatste punt staat er ineens niks want dat was het: gewoon niks. Ik doe niet eens de moeite om hier de URL te plaatsen. Geheel verspilde moeite: er viel niks, geheel niks te beleven.

Ik ga stemmen om mijn 1/15.000.000 partje invloed uit te oefenen. PVV of VVD zal het niet worden. Gisteren deed ik het Kieskompas en dat leidde tot een verrassing: de Pvdd. Ga ik toch eigenwijs niet doen.

One Response to “Verkiezingen 2012 I”

 1. Stefan Lakkas Says:

  Leuke blog Frans, moet ik toch vaker op je site kijken!

  Over de aanstaande verkiezingen is, denk ik, een hele epos te schrijven. Wij zullen het erover hebben als we elkaar ontmoeten. Ik denk zelfs dat er geen sprake van “tegengas” zou zijn maar meer van “brainstorming”.

Plaats een reactie