?

Het proces Wilders II

In de blog Het proces Wilders I trek ik zelf van leer. Daarin had ik de spionnage­kwestie en ‘het vod’ in de Tweede Kamer over het hoofd gezien.
Het eerste deel van de Human-reportage ‘Het proces Wilders’ werd uitgezonden op maandag 05-12-2011. Ga kijken: Het proces Wilders. Het vereist een klein uur zit­vlees. Er volgen nog twee maandagse afleveringen op Nederland 2.
Ter zijde: sorry hoor, Wilders zo om de andere blog. Dat komt door mijn verba­zing over het feit dat de enorme truc die hij uithaalt met ‘Gert en Hermien’ lijkt te lukken. ‘De elite aan de macht’ (linkse of rechtse) is misschien ook niet alles maar de meningen van het spiegel­beeldige IQ beloven weinig goeds. Er gaan dus nog meer Wildersblogs volgen.
Hieronder twee reacties op de site van Human: die van een zekere Lea en de mijne. Tekenend voor een ‘Hermien’ en een elitair. Jee: ben ik … elite? Lea kent blijkbaar meer details dan ik.
Mijn reacties op aflevering 2 en 3 volgen.

=== Lea ===
Ella Vogelaar wist al heel snel 1) dat er niet gescheurd of verbrand zou worden in Fitna.
Op 2 maart 2008 schreven Vogelaar en haar man in hun dagboek:
“De nog altijd onbekende film van Wilders domineert het nieuws. Helemaal onbe­kend is hij overigens niet meer, het staat wel vast dat hij op aanraden van zijn advocaat niet gaat scheuren en branden.”
Zesentwintig dagen later, op 28 maart, werd Fitna getoond, op 1 april volgde het debat. Wist het kabinet dus al 29 dagen eerder dat er niets aan de hand was met die film? 2) Waarom dan toch die crisissfeer? 3) En dan nog die advocaten? 4) Had Wilders op 2 maart advocaten? In de media zijn daarover geen berichten te vinden.
Hoe wist Vogelaar op 2 maart dat Wilders de Koran niet zou gaan verscheuren of verbranden? Het kabinet hield in het debat vol dat zijn informatie was gebaseerd op gesprekken met Wilders in oktober en november van 2007, waaruit zou blijken dat Wilders het boek zou verbranden of verscheuren. Hoe wist Vogelaar dan op 2 maart van de inhoud van die film? En waarom hebben de ministers de crisissfeer niet willen temperen?
Dit is een essentiële vraag 5): de enige manier waarop ze dat hadden kunnen weten is door het afluisteren van Kamerlid Wilders.
En dan Ernst Hirsch Ballin, die met een waarschijnlijk iets te haastig, zelf aan de keukentafel in elkaar geknutselt gespreks­ver­slag wappert 7) als het wettige en overtuigende bewijs 6) dat Wilders heeft gezegd dat hij in zijn film de Koran zou verbranden?
Helaas blijkt dat deze Mr. Dr. Prof. Slis zijn diploma’s waarschijnlijk ook bij de AH zegels heeft gescoord 8), want 31 november als datum van het gespreks­ver­slag? Terecht dat Wilders toestemming gaf dit keukentafelfreubeltje uit de pen van een de boel besode­mie­terende Ballin 9) wel openbaar wilde laten maken. Al is de leu­gen nog zo snel….. de agenda overtuigt wel.

=== De elitair ===
Ik vind het een knap gemaakte reportage. Dank! In een iets trager tempo, met meer detail, kunnen er vast zes afleveringen van een uur mee worden gevuld en dat zou zeer de moeite waard zijn.
Belangrijkste ingrediënten deze keer: de aanvang van het proces, Fitna en wat de regering daarover vooraf ‘wist’ (of dacht te weten of had verzonnen), hoe zij daarmee omging, de beoordeling van het OM en het Amsterdamse hof over de mogelijke strafbaarheid en, last but not least, Wilders’ grove woorden in de Kamer en daarbuiten.
Ik hoop volgende week vooral meer te weten te komen over de af- en overwe­gin­gen van het OM om Wilders niet te vervolgen. Ik ga kijken.
En in het hele algemene: merkwaardig dat Verhagen Wilders naderhand als gedoogpartner heeft omarmd.

Ik kan me mijn twijfel over ‘het vod’ nog wel herinneren. Zou het menings­ver­schil misschien helemaal op misverstanden berusten, dacht ik. Wie kan zich na die hectische maanden alles nog tot in detail herinneren?
Uit het getoonde lijkt er toch geen sprake te zijn van list en bedrog van de kant van de regering. Als wel, dan hebben de makers van het programma zich ver­schrikkelijk in de luren laten leggen. En de geïnterviewden moeten dagen bezig geweest zijn om hun leugentjes af te stemmen, met terug­werkende kracht tot 2007. Dat zou nog eens een complot zijn!

Nog even @Lea,
Pikant, die uitspraak van Vogelaar. Ik heb haar boek niet gelezen.
1)… Vogelaar wist al heel snel …‘ Fitna hing sinds eind oktober 2007 boven de markt. Dat waren tot maart dus vier echt enerverende en vervelende maanden. Hoezo dan ‘… al heel snel…’?
Maar misschien heb je hier een scoop (toch afluisteren). Volgens Wilders (in een eigen Twit) was het in ieder geval niet de AIVD die afgeluisterd zou hebben. Misschien ene James, 007? Met excuus voor dit flauwe grapje. Het ‘goede nieuws’ zou Vogelaar ook nog op enigerlei andere wijze ter ore hebben kunnen komen, anders dan door afluisteren.
2)… niets aan de hand was met de film?‘ Goed: geen verscheurde of verbrande Koran. Maar afgaande op het weinige dat ik ooit zag, vind ik Fitna echt het akeligste pamflet dat sinds ‘Der Ewige Jude’ is bedacht, gemaakt en ver­toond. Die oude film duurde wel stukken langer en er was meer talent in geïn­ves­teerd. Naar mijn onbescheiden mening: ‘Fitna’ blijft absurd, is een onge­nu­an­ceerd knip-en-plakwerkje. ‘Submission’ van Hirshi Ali en Van Gogh was bedui­dend artistieker. Hopelijk wordt ‘Fitna 2’ een stukje beter.
3)Waarom dan toch die crisissfeer?‘ Tsja. De ministers en ministeressen hadden natuurlijk ook hun neuzen kunnen laten bloeden. Zo van: “Niks aan de hand, hij doet maar met zijn filmpje.” Wat dan als ambassades waren aange­val­len en Wilders was vermoord. Dat zou je toch ook niet gewild hebben?
4)En dan nog die advocaten.‘ Misschien had Wilders net die ene week geen advocaat. Voor zover ik mij kan herinneren, ging hij in die tijd van zaak tot zaak. Maar misschien heb je gelijk en zat Vogelaar er gewoon naast. Hetgeen bete­kent? Zeg het maar. Dat de uitspraak van Vogelaar niet klopt? Alleen dit deeltje of haar gehele uitspraak. In het laatste geval is dit citaat – geheel – zinloos want gewoon geheel onwaar. Of bedoel je misschien dat uit het door jou gesugge­reer­de gespioneer onder andere ook bleek dat Wilders er in het geheim advo­ca­ten op na hield. Geheime advocaten …, wat is het nut van een geheime advocaat?
Hé Lea!!! Nu ineens vermoed ik dat wij allebei door die onbetrouwbare bitch van een Vogelaar bij de neus genomen zijn. Dat stukje in haar boek, jouw citaat dus waarop je je verdenkingen baseert, maakt deel uit van dat grootse, geniale comp­lot van Balkende c.s. tegen Wilders, om ons allen op een dwaalspoor te brengen! Ze heeft het gewoon met terugwerkende kracht verzonnen. Zij voorzag, toen ze dat dagboek schreef, dat er ooit ‘een onderzoek’ (uitzending) zou komen en dat ‘een iemand’, jij dus, deze zogenaamde slip of the pen zou inbrengen als tegenbewijs. Hoe uiterst sluw van haar! Maar zo werken complot­ten nou een­maal, als je me nog kunt volgen.
5) Je stelt ‘… een essentiële vraag …‘. Was de essentiële vraag niet of Wilders met zijn uitingen uit de bocht vloog? Na de dubbele punt stel je echter geen vraag maar je geeft jouw stellige mening. Dat is taalkundig ‘onzuiver’.
6) In het debat in de Kamer wil Wilders die ‘notulen’ en wel direct. Hirsch Ballin levert, direct. Jij schampert daarop dat hij komt met ‘… het wettige en overtui­gende bewijs …‘. Wat wil je nou: wel of geen notulen? En het door Kamerleden voorgestelde onderzoek naar de ‘echtheid’ van die notulen, hoeft van Wilders dan weer niet. Ik kan het niet helpen dat ik hier denk aan vele mijner lastige leer­lin­gen die liever afzagen van verdere waarheidsvinding in een conflict. In Wilders hebben zij een voorbeeld.
Tot slot: waarom zo denigrerend over Hirsch Ballin?
7)… haastig, zelf aan de keukentafel in elkaar geknutselt gespreksverslag wappert …‘ (geknutselD want knutselDe).
8 )… deze Mr. Dr. Prof. Slis zijn diploma’s waarschijnlijk ook bij de AH zegels heeft gescoord, …‘, en
9)… dit keukentafelfreubeltje uit de pen van een de boel besodemie­te­rende Ballin …‘.
Je eindigt ergens een zin met een vraagteken maar je stelt opnieuw helemaal geen vraag. Je schimpt erop los. Toegegeven: Ballin (niet mijn vriend, ik stem niet CDA) heeft een merkwaardige stem en 31-11 kan echt niet. ‘… geknutselT …’ ook niet ;-).

Ik vind het overigens jammer dat publieke bijdragen met Wilders als onderwerp zo vaak gepaard gaan met heftige, nogal beledigende taal. En de verhalen zijn vaak warrig, onsa­men­hangend, rommelig en redeloos. Lea’s reactie is er slechts een uit vele. Was het niet een PVV-er die onlangs aandrong op ‘U-zeggen’ (ideetje ook van fatsoensrakker Balkende) en het bezigen van fatsoenlijke taal in het onderwijs? Waarom dan niet in de Kamer en door Kamerleden in het openbaar? En van reaguurders zoals hier op deze site?
Vele roeptoeteraars uit het Wildersorkest lijken DE waarheid te kennen. Ik niet, ik twijfel wel eens: misschien werd Wilders toch bespioneerd.
Lea: grijp je kans en laat zien dat er met verWilderden valt te debatteren. Wilders zelf gaat het debat meestal niet aan.
========================

Aflevering 2 was opnieuw zeer de moeite van het bekijken waard maar hij viel op sommige punten toch ook een beetje tegen. De subtitel was deze keer ‘Ingrijpen van hogerhand‘.

Uitgebreid wordt getoond hoe de top van het OM van aanvang af absoluut niet van zins was om Wilders te gaan vervolgen. Na ampele overwegingen zagen ze daarvoor “geen juridische ruimte”. Toch waren er die daar anders over dachten: redelijk hoge omes en tantes bij het OM, minister Hirsch Ballin en een extern adviseur, hoogleraar, die op verzoek advies uitbracht. De aanklagers hebben zich aan hun opdracht gehouden alhoewel zij volhielden dat ze eerlijk, onafhankelijk en alles overwegend tot die conclusie zijn gekomen. In eerste, tweede en derde instantie: geen vervolging.
Doorslaggevend argument schijnt geweest te zijn dat, hoe onbeschoft ook, Wilders mag zeggen wat er in zijn hoofd opkomt omdat hij politicus is. Ik vraag me toch af of er zelfs voor politici geen grenzen zijn aan de vrijheid van menings­ui­ting versus het verbod op discriminatie en haatzaaien en dat Wilders die compleet heeft over­schreden. Het viel me tegen dat dat in de uitzending niet scherper werd onder­zocht. Enkele geïnterviewden gooiden het erop dat het OM plat gezegd, gewoon te bang was voor Wilders en zijn aanhang, bang dat er grootse heisa zou ontstaan. Als dat zo zou zijn … Dat klinkt als, als, als (ik ga ervan stotteren) volksterreur.
Die opvatting van het OM betekent overigens ook dat andere politici verschrik­ke­lijk verve­lende dingen mogen zeggen over Wilders en zijn PVV zonder dat ze daarvoor op het matje geroepen kunnen worden. Van mijn part: liever geen grof gescheld.
Het gevolg van de houding van het OM was ook dat de ‘benadeelden’ zich door het OM benadeeld voelden; dat ze vonden dat het OM verzaakte. Maar dat mocht van de rechters niet ter sprake gebracht worden. Commentaar op de kwaliteit van de rechtsgang was ongewenst. En dat terwijl Wilders geen strobreed in de weg werd gelegd voor uitspraken gedaan zowel binnen als buiten de zaal: “… de rechtspraak in Noord Korea beter …”, “… ik ben in een nachtmerrie terecht gekomen …”, “… een slecht juridisch circus …”, “… het lijkt wel of ik hier in de Tweede Kamer sta tegen­over een D66-er …”.
Wilders ultieme uitspraak in dezen: “Als ik niet vrijgesproken wordt, dan kan ik het miljoe­nen Neder­landers niet kwalijk nemen dat ze de bijl aan de wortel van de rechtsstaat willen zetten.” Dit is niet een discriminerende uitlating maar wel onge­kend heftig. Diverse geïn­terviewden spraken er hun afkeuring over uit. Moszkowicz onthield zich hiernaar gevraagd van commentaar. Ik denk dan: bij hem zijn morali­teit en recht te koop. Bah!
Advocaat Anait mocht van de rechter niet een politicus (!) citeren die de H-naam op Wilders plakte. “Hier in de rechtszaal gaan we fatsoenlijk met elkaar om.” Ik heb de live-uitzen­ding­en van het proces niet gevolgd. Aan de hand van wat getoond werd, kom ik tot de gedachte dat ik zelf andere advocaten zou inhuren. Maar mevrouw Prakken lijkt me uit de kunst.
Meester (in de rechten) in juridische foefjes Moszkowicz speelt de vriendelijkheid zelve. “Ik bedoel het niet vervelend.”, “… kan me niet voorstellen dat Gerard …”, “Hoe zal ik het eens vriendelijk zeggen.” Op pijnlijke vragen geeft hij gewoon geen antwoord. De eerste wraking komt ter sprake. Dat was vanwege die ver­meende partijdigheid van de rechter “of althans de schijn daarvan”. Volgens mij wijst de rechter er in slechts één volzin op dat sommige mensen vinden dat Wilders een discussie altijd uit de weg gaat en dat het erop lijkt dat hij dat nu weer doet. Moszkowicz leutert wat over de eerste drie zinnen die best konden maar de tweede drie niet. Op de tegenwerping van de interviewer dat die uit­spraak niks met het ten laste gelegde te maken heeft, zegt Moszkowicz olijk: “Met dat soort foefjes kom je niet weg.” Ook dat is een foefje maar de journalist grijpt hem daarvoor niet bij de keel uitspraak. Jammer. Gelukkig kreeg hij van de Wrakingskamer wat hij verdien­de: ongelijk.

Maar afgezien van de missers: een mooi stukje werk.

En dan opnieuw een reactie op een reactie op de uitzending. Voor de verandering eens geen klaarblijkelijke PVV-dwaas maar een CDA-adept.
=== Ad ===
En welke CDA-bestuurder zal het ‘slachtoffer’ zijn in de derde ui(T)zending van dit program­ma ná Verhagen en Hirsch Ballin in reps. (RESP.) de eerste en komende (DEZE) uitzending? Zeer tendentieus en met maar één doel: als Human ook een bijdrage willen leveren aan de actie beschadiging CDA.
======
Een totaal onbegrijpelijke reactie; wat is hier nou weer loos? Een ander programma bekeken misschien? Ik heb een redelijke afkeer van Verhagen maar juist door deel 1 kon ik me zijn zorgen wel voorstellen. En ervan uitgaande dat je politici helemaal nooit moet vertrouwen: Hirsch Ballin maakt op mij toch een … eerlijke indruk.
Ad, verklaar je nader.

Nog @Lea: blijkens het programma had Wilders in januari een advocaat: mr. M. Maar misschien in maart van dat jaar net even niet. Of misschien zijn de makers van dit program­ma ingehuurd door de gezamenlijke complotteurs: Balkende, Bos, Brouwer, Halsema (waarom die niet?), Prakken, Schalken, Ter Horst, Velleman, Verhagen, Vogelaar, diverse journalisten e.v.a. en was Wilders dus advocaatloos.
========================

Aflevering 3.

Diner met nasmaak. Ja, dat etentje …

Maar eerst waar het toch eigenlijk allemaal om ging: het al dan niet schuldig zijn van Wilders aan het aanzetten tot haat tegen en discriminatie van minderheden en gelovigen (korte samengevat). De rechter spreekt Wilders hiervan vrij maar zegt dat zijn uitspraken niet tégen maar òp de grens van het juridisch toelaatbare zitten. Het zij zo.
Als verzachtende omstandigheid voert de rechter aan dat Wilders niks tegen Moslims zegt te hebben maar zich richt tegen de Islam. Ik vind dat om twee redenen een merkwaardig argument. Zonder Moslims geen Islam, zou ik denken. ‘De Islam’ is een abstractie, hij bestaat alleen in de mensen die hem belijden. Hoofddoekjes worden gedragen door dames, niet door abstracties. Tweede reden: Wilders verdenkt volgens eigen zeggen alle Moslims van ‘taqiyya‘: niet zeggen wat je werkelijk denkt. Zou Wilders hier (‘… ik heb niks tegen Moslims …’) zelf een even last hebben van taqiyya om de dans te ontspringen?

Het etentje … en alles wat daarover in de rechtszaal en daarbuiten gezegd is geworden.
Op basis van de gesproken woorden en getoonde beelden ben ik geneigd om Hendriks te geloven met betrekking tot zijn weergave van de gang van zaken, die avond en daarna.
Schalken komt op mij nogal zwak over. Dat hij zich van alles niet goed kan herinneren, is tot daar aan toe maar hij brengt het zo zwak, zo aarzelend. Zelfs in deze reportage raak ik niet van hem onder de indruk. Hij moppert bijvoorbeeld dat de rechtbank de regie uit handen gegeven heeft.
Dat Jansen er een gepeperde, negatieve mening op nahoudt over de Islam, dat wist ik. Maar wat hij hier presteert … Vrij weergegeven: ‘Schalken wapperde voortdurend met een papier, zijn liefdesbaby.’ Schalken zou hem wel eens kun­nen arresteren. Hij twijfelt aan de houd­baarheid van belofte van Schalken dat niet te zullen doen. Hij vergelijkt Schalken met de imam die de monnik (hem dus) ver­moordt als deze laatste het debat wint. Kortom: hij heeft blijkbaar doodsangsten uitgestaan, die avond. En dat in een gezelschap waarin alleen Schalken een voorstander van de rechtszaak is.
Op het moment dat de rel uitbrak, deed Jansen nog vrij normaal. Tegen een journalist zei hij dat hij door Schalken absoluut niet beïnvloed is en dat hij als Arabist never-nooit beïnvloed had kunnen worden door een ondeskundige. Voilà! Hij zegt dan ook: “Ik had het misschien beter niet kunnen doen.” Dus niet over dat etentje vertellen aan De Pers. Daaruit zou je misschien kunnen afleiden dat er inderdaad geen sprake is geweest van een opzetje tussen hem, Moszkowicz en Wilders.
Waren het in deel 1 de advocaten van de benadeelden die zich lichtelijk belache­lijk maakten; deel 3 toont Moszkowicz als hangoudere, hangend over zijn ka­the­der en wapperend (echt!) met papier. Hij probeert te achterhalen hoeveel glazen wijn Schalken heeft gedronken. Hij moet een vliegtuig halen. Hij weet dat Jansen eigenlijk bedoelde te zeggen dat Schalken hem wel probeerde te beïn­vloe­den maar dat dat niet is gelukt. Tot mijn spijt werd niet het fragment van stal gehaald waarin Hendriks aanzit bij Pauw en Witteman. Hendriks maakt zijn verbazing over het gedrag van Jansen kenbaar. Moszkowicz belt in en beschul­digt Hendriks en passant van meineed. Dit opzetje strandt in de rechtszaal.
Tegen de rechters van de Wrakingskamer wil Wilders eindelijk wel wat zeggen, namelijk: “In Nederland heeft een verdachte recht op een eerlijk proces, recht op behoorlijke verdediging en recht op een onpartijdige rechtbank. Dat lijkt me hier allemaal ver te zoeken. Ik ben in een nachtmerrie terecht gekomen, in een slecht functionerend juridisch circus.” Zijn slotvraag aan Schalken: “Ik vind dat u zich onprofessioneel, schandelijk en beneden ieder peil hebt gedragen. Bent u zich daarvan bewust?” Wat is dit voor een vraag?

De nasmaak die ik aan het geheel overhoud: Wilders, Moszkowicz en Jansen maken een enorme scene om bijna niks.

Plaats een reactie