?

Het proces Wilders I

Er is al heel veel aandacht besteed aan het geharrewar en gekissebis rond Wilders. Om verschillende redenen krijg ik er een vieze smaak van in de mond en dat wil ik toch even kwijt. Het is vooral een vervelend verhaal maar de gesuggereerde taak­straf (einde blog) maakt veel goed.

De tijdlijn, in grote lijnen

maart 2008 Diverse individuen en organisaties dienen aanklachten in tegen Wilders wegens haatzaaien en discriminatie.
27 maart 2008 Fitna verschijnt op Internet.
07 april 2008 Wilders wordt in kort geding door de rechtbank Den Haag vrijgesproken in verband met Fitna.
30 juni 2008 Het Openbaar Ministerie beslist op de aanklachten tot ‘niet vervolgen’.
21 januari 2008 Het gerechtshof Amsterdam (o.a. Schalken) gebiedt vervolging.
03 februari 2009 Wilders, bijgestaan door Moszkowicz, gaat in cassatie maar verliest.
03 december 2009 De dagvaarding:
– Groepsbelediging.
– Aanzetten tot a) haat tegen en b) discriminatie van mensen, te weten moslims, wegens hun godsdienst.
– Aanzetten tot a) haat tegen en b) discriminatie van mensen, te weten niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen, wegens hun ras.
20 januari 2010 Het proces start met een regiezitting.
04 oktober 2010 Op de eerste zittingsdag wraakt Moszkowicz maar dat wordt afgewezen. De rechter constateerde dat Wilders zich niet uit wil spreken.
12 oktober 2010 Het OM eist vrijspraak.
22 oktober 2010 Opnieuw een wrakingsverzoek omdat Hans Jansen niet opnieuw gehoord mag worden in verband met het etentje met Schalken bij Hendriks. Dit verzoek wordt gehonoreerd.
15 november 2010 In kort geding eisen de benadeelden andere officieren. Dit wordt afgewezen.
03 februari 2011 Op een verzoek tot niet-ontvankelijkverklaring beslist het OM dat Jansen niet werd beïnvloed door Schalken.
07 februari 2011 Eerste zittingsdag van de tweede ronde van het tweede proces.
14 april 2011 Jansen, Schalken en Hendriks worden verhoord.
15 april 2011 De derde wraking (omdat de rechtbank geen meineed van Hendriks wil onderzeken) wordt afgewezen.
25 mei 2011 Het OM eist opnieuw vrijspraak.
15 juni 2011 Uitspraak volgt … Dat gaat spannend worden.

De woorden van Wilders

De woorden van Wilders (lees evt. I en II) in het algemeen en over deze recht­zaak in het bijzonder zijn viezig.

 • Het is een politiek proces.
  Een politiek proces, wat verschrikkelijk! Met een politiek proces laten smerige dictators hun onwelgevallige personen wegwerken door bevriende, corrupte rechters. ‘t Moet niet erger worden.
  Ik zie toch totaal iets anders, namelijk: gewoon een proces waarin toevallig een politicus terecht staat. Maar domme mensen zullen Wilders’ taalgrap grif geloven.
  En waarom geeft dit zielige slachtoffer gedoogsteun aan de huidige macht­heb­bers? Ach, dat ligt natuurlijk heel anders dan met dat CDA(Christen dienen Allah)-PvdA(Partij voor de Arabieren)-CU kabinet.
 • Het is erger dan de Goelag Archipel.
  Echt heel erg: tussen 1930 en 1960 en later werden miljoenen Russen opge­sloten en in de kampen lieten toch zeker drie miljoen ‘kameraden’ het leven. Als enige Nederlander ondergaat Wilders een nóg verschrikkelijker lot.
 • Het zijn Noord Koreaanse toestanden.
  Wat er zich vandaag de dag in Noord Korea afspeelt, weet ik niet precies. Mij lijkt het niet best maar Wilders opent ineens een ander perspectief. Als Kore­an­en net zo mogen blaffen en blèren als hij, dan hebben ze niks te klagen.
 • De vrijheid van meningsuiting staat terecht.
  Naar mijn smaak gaat het in dit proces vooral over fatsoen en het voorbeeld dat politici hierin zouden kunnen of moeten geven. Na onfatsoenlijk komt asociaal en tenslotte volgt crimineel gedrag. Het schijnt erg leuk te zijn om op tv naar onfatsoenlijke mensen te kijken (Oh oh Cherso en dergelijke). In werkelijkheid is het niet zo fijn. Eén asociaal in je buurt kan het woongenot al aardig verzie­ken, kan ik uit ervaring stellen. Commentaar op crimineel gedrag lijkt me hier overbodig.
  Zou Wilders misschien niet in staat zijn om zijn ‘vrijheid van meningsuiting’ op een fatsoenlijke manier uit te oefenen?
 • Miljoenen twijfelen met mij terecht aan de Nederlandse rechtspraak.
  Ik moet toegeven dat er de laatste jaren flinke zeperds zijn gemaakt door justitie. Onschuldigen zaten jaren achter de tralies: de Schiedammer Park­moord, Lucia de Berk, de Puttense moordzaak. In andere gevallen gingen grote criminelen door fouten vrijuit. In dit geval is in ieder geval een ding duidelijk: Wilders heeft het gedaan.
  In zijn kreet proef ik ‘een slager die zijn eigen proces keurt’. Wilders doet mij hier denken aan de lastige leerling die voortdurend stoort, treitert en provo­ceert. Als hij daarvoor, na herhaaldelijke waarschuwingen, eindelijk ernstig ter verant­woording geroepen wordt, dan is de verdediging: “Wat deed ik dan? Ik deed niks. U moet ook altijd mij hebben.” Kortom: een volkomen ontken­ning van het eigen gedrag, laat staan het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor.
 • Met mij staan 1,5 miljoen kiezers terecht.
  Ik zie de parallel met Christus al voor me: Wilders lijdt plaatsvervangend voor al zijn volgelingen. Een eerste klas staaltje volksmennerij.

In tegenstelling tot de meeste politici, laat Wilders zich dus voortdurend uit over een zaak die nog onder de rechter is. Welke politicus doet dat nou ook? Juist ja: Berlusconi. Maar toegegeven: het gaat hier wel om zijn eigen smerige zaakje.

De rol van M.

Ik mag Bram M., een 51 jarige, te Amsterdam gevestigde advocaat, niet. Dat hij vooral grote criminelen verdedigt, moet kunnen. Ook misdadigers verdienen een eerlijk proces. Wat me vooral tegenstaat, is de manier waarop M. dat doet. Mijns inziens zoekt hij het in juridische haarkloverijen en gaat hij wel heel gemakkelijk voorbij aan de akelige dingen die zijn cliënten hebben uitgespookt onder met mom van de rol van een advocaat.
In het Wildersproces zou je hopen dat M. focust op de inhoud van de zaak zodat toch duidelijk moge worden wat we met Wilders’ heftige uitspraken aanmoeten. In plaats daarvan pleegt M. voortdurend obstructie en vertroebelt hij de kwestie.
Zijn verhoor van Schalken toont iets van het venijn waarmee M. te werk kan gaan. Ik vraag me af of hij zoekt naar waarheid of dat hij mensen woorden in de mond wil leggen. Niet bepaald netjes.
De vermeende meineed van Hendriks is wel het mooiste voorbeeld van de beroeps­­verdwazing van M. Tijdens de rechtzaak verklaart Hendriks in andere bewoor­dingen het uitnodigen van Schalken dan hij ooit deed in een interview. Ik kijk naar P&W waar Hendriks te gast is; M. belt in. Dan wordt een fragmentje van Jansen ver­toond waarin hij ten stelligste verklaart dat hij niet beïnvloed is door Schalken. Tijdens het verhoor maakte Jansen er toch een klein drama van wat hem was overkomen. Een vergelijkbaar gevalletje van meineed …? M.: “Nee want Jansen stond ten tijde van dat interview niet onder ede.” Uh … en Hendriks tijdens zíjn interview wel?
Mijn conclusie: Bram M., advocaat te Amsterdam, doet soms vals en is soms nogal dom.

Het etentje bij Hendriks

Ja, dat etentje … Op zijn minst een merkwaardige bijeenkomst.
Hans Jansen heeft een zeer geprononceerde (negatieve) mening over de Islam en over moslims. Juist daarom figureert hij in het proces als getuige-deskundige.
Schalken is jurist, geen arabist. Ik zie niet goed voor me hoe deze absolute ama­teur een door de wol geverfde deskundige zou kunnen beïnvloeden in zijn mening over de Islam.
Jansen is weer geen jurist en kan dus gewoon geen benul hebben van de (on-)juistheid van een proces tegen Wilders. Maar daarvoor werd hij dan ook niet opgetrommeld.

Het OM eist vrijspraak

Merkwaardig: ik heb altijd gedacht dat de advocaat gaat voor vrijspraak, dat het OM aanklaagt en dat de rechter wikt en weegt en dan tot een uitspraak komt. Nou zijn er soms strafzaken waarin, in de aanloop, uitglijders zijn begaan en dan haalt het OM bij voorbaat bakzeil: eist vrijspraak.
Is daar hier sprake van? Is het in deze kwestie niet gewenst dat ieder zijn rol met verve speelt? Het is al door velen opgemerkt: vervang in de uitspraken van Wilders ‘Islam’ door zijn favoriete geloof ‘Jodendom’ en probeer je te realiseren wat dat betekent.
Volgens mij kiest het OM voor een slappe, juridische spitsvondigheid. Niet de Islamiet maar de Islam wordt door Wilders beledigd, verketterd en zwart gemaakt en dat zou niet strafbaar zijn. Kom nou toch: zonder Islamieten geen Islam tenzij het om een ‘uitgestorven geloof’ zou gaan zoals dat van de oude Egyptenaren.
Als ik ten strijde trek tegen ‘automobiliteit’ als veroorzaker van vele verkeers­do­den, dan moet ik toch echt iets met de ‘automobilist’. Al is het maar dat alle midde­len van automo­bi­listen (auto’s) worden voorzien van een snelheids­be­gren­zer.
Als de redenatie van de officieren juridisch klopt, dan mag ik bijvoorbeeld on­ge­straft zeggen dat de PVV de kanker is van onze samenleving en als zodanig uit­gedreven moet worden. Daar doe ik geen enkel PVV-mens onrecht mee. Toch: persoonlijk houd ik niet van dergelijke taal.
De wegen der juristen zijn voor een gewoon mens soms ondoorgrondelijk.

De rechter doet uitspraak

Vrijspraak zou me echt teleurstellen. Het staat dan iedereen vrij om vuil te spui­ten, onwaar­heden te verkopen over en te hitsen tegen Joden, Indianen, negers, homo’s, kunstenaars en journalisten zolang er maar niet één Jood of neger op de korrel genomen wordt. En dat zal om andere redenen wel weer niet strafbaar zijn. Een slechte zaak voor de Nederlandse samenleving.
Ik ga voor een lichte veroordeling: tot betaling van € 1,00 aan alle klagers en, veel belang­rijker, een taakstrafje. Namelijk dat Wilders zich voor het oog van de camera moet veront­schuldigen voor zijn uitspraken. De uit te spreken tekst zal worden vastgesteld onder toezicht van rechters, het OM, de klagers, een theo­loog, een socioloog en een psychiater. De tekst zou kunnen luiden:
“Ik, Geert Wilders, heb door mijn vele onbesuisde uitspraken mijn recht van spre­ken voorlopig verspeeld.
Tot nader order van de rechter zal ik mij moeten onthouden van enigerlei uiting over de Islam, Islamieten, Moslims, allochtonen, Turken, Marokkanen, Tunesiërs, Egyptenaren, Arabieren, Antillianen, Amerikanen, Indianen, negers, Joden, homo’s, kunstenaars in alle kunsten, collega-politici, alle soorten van journalisten en al hunner verwanten, zowel in directe als in afgeleide zin. Wekelijks zal ik hiervoor verantwoording moeten afleggen aan het Ministerie van Justitie.
Gedurende de periode van dit spreekverbod ben ik verplicht mij te verdiepen in de nuances van diverse religies, nationaliteiten, beroepen en rassen, met name in die van de Islam. Ik zal maandelijks worden getoetst op mijn voortschrijdend inzicht door een commissie van elitair wijze wachters der democratie.
Een gelijk spreekverbod is opgelegd aan alle functionarissen van mijn politieke club, de PVV. In diverse klasjes zal ik hen op de hoogte brengen van nieuw ontwikkelde denkbeelden.
Ik moet van de rechter hierbij ook mijn verontschuldiging aanbieden aan alle Nederlandse ingezetenen, met name aan PVV-stemmers (mijn geliefd stemvee) voor alle commotie die ik heb veroorzaakt en voor alles wat dit heeft gekost.
Uitgezonderd bovengenoemde punten, houdt de rechtbank mij tot het politiek correct nastreven van de programmapunten van mijn PVV zoals daar zijn: hand­having van de pensioengerechtigde leeftijd (dat moet ik dus terug gedraaid zien te krijgen) en verbetering van de ouderenzorg. Alle andere punten in het programma vallen onder het aan mij opgelegde verbod. Er blijft dus weinig van mijn PVV-plannetjes over.”

Dit zal niet gebeuren maar toch: € 1,00 boete en een taakstraf (bovenstaande tekst en helpen serveren in een Turks koffiehuis) is een optie.
In hoger beroep – we zullen dan, gezien diverse wrakingen van ene Bram M., ergens in 2014 zijn aangeland – kan Wilders mogelijk uitleggen waarom hij de tekst niet uit zijn strot kan krijgen. Volgt nog een zaak voor het door Wilders vermaledijde het hof van Straatsburg. Ergens 2018?

Plaats een reactie