?

Harderwijk in staat van oorlog

Harderwijk, 18-05-2011

Vandaag braken in diverse volksbuurten in Harderwijk relletjes uit. De burgerij van dit anders zo rustige, pittoreske plaatsje aan het Wolderwijd is het roof­bouw­beleid van Rutte c.s. zat.
“We worden leeggeroofd, kaalgeplukt.” aldus een woedende woordvoerder van de plaatse­lijke rebellen. De voorlopige revolutionaire raad verklaart het eerder door de VNG en minister Donner gesloten Bestuursakkoord ongeldig. De woord­voer­der: “Op deze manier worden we naar de middeleeuwen bezuinigd. De VNG-onderhande­laars hebben ons uitverkocht. Er is ons al eens een universiteit af­ge­nomen onder valse voorwendselen.” (In 1812 sloot Lodewijk Napoleon de Harder­wijker univer­siteit om deze stad onder de duim te houden. red.)

Aanleiding voor deze plotselinge uitbarsting van volkswoede is waarschijnlijk de bekend­ma­king van de bezuinigingen die het gemeentebestuur moet doorvoeren als gevolg van landelijk beleid. Tal van culturele voorzieningen wordt de nek omge­draaid, geworgd. In het sociale vangnet vallen grote gaten en als voorma­li­ge vissers weten de Harderwijkers wat dat betekent.
De gang van zaken in deze oude Hanzestad weerspiegelt een landelijke trend. Uit het Harderwijker Manifest: “Taken worden overgedragen aan gemeenten zonder dat daar een reële vergoeding tegenover staat. Verder verbiedt de regering eigen fondsenwerving (gemeentelijke belasting) om het beeld vol te kunnen houden dat het landelijke bestuur de burger beschermt.
Ook op nationaal niveau is deze truc al veelvuldig toegepast. Onder het mom van ‘de verant­woordelijkheden leggen waar ze horen’ worden kwetsbare groepen en instellingen in de steek gelaten. In de tweede linie van leugentjes wordt verwe­zen naar ‘noodzakelijke, zorgvuldige zuinigheid’ en ‘problemen niet afwentelen op toekomstige generaties’.
‘Alles van waarde is weerloos’ schreef Lucebert. En dat zullen de jonkies van nu ervaren. Zelfs weldenkende ouders zien zich genoodzaakt (hypotheek) om hun kinderen te verpatsen aan locatiemanagers van dagverblijven. We spraken er schande van dat dat gebruik was in de USSR.”

De revolutionaire raad beraadt zich nog op actie. Men denkt aan stakingen, bur­ger­lijke ongehoorzaamheid (€ 1,00 in mindering op de belastingaanslag, tele­foon­kanonnades richting ministeries, lawines van bezwaarschriften) en “… op­trek­ken naar het Malieveld om daar slag te leveren. Wat ze op het Tahrirplein presteerden, kunnen wij ook.” Gehoopt wordt dat de vlam in de pan zal slaan; dat boeren en burgers in het hele land de fakkel zullen overnemen. De Veluwse woningbouwcor­poratie Phanos (Fakkel) faciliteert het hoofdkwartier van de ac­tie­voerders.
De plaatselijke bestuurders en notabelen waren niet bereikbaar voor com­men­taar. Gemeen­te­ambtenaren hebben een spreekverbod opgelegd gekregen maar uit welingelichte bronnen vernamen wij dat zij de revolutionaire raad van interne informatie voorzien.

2 Responses to “Harderwijk in staat van oorlog”

 1. Maryam Says:

  Ik wens de revolutie veel sterkte en succes. Ik doe ook mee als mensen naar de Malieveld gaan!

  Mijn medestudenten in ik waren eergisteren lang aan het discussieren over bezuinigingen, op het hoger onderwijs, op cultuur… De dingen die nu afgeschaft gaan worden – in tijden van de enge sfeer gecreëerd door de ‘krisis’ (die ik nergens echt terug kan vinden?) – komen waarschijnlijk nooit terug. Het lijkt altijd moeilijker om een sterke
  onderbouwing te geven om in iets te gaan investeren dan bezuinigingen te onderbouwen. Makkelijk – als we niet gaan bezuinigen dan gaat de grote machine stoppen en toekomstige generaties gaan voor onze fouten ‘betalen’.

  Dit vind ik allemaal jammer.

 2. Frans Says:

  Dag Maryam,

  Dank voor je steunbetuiging! En laat je medestudenten dit guitige verhaaltje lezen! Misschien doen ze mee. Hoe meer potentieel verzet, hoe beter.

  Je hebt helemaal gelijk:
  – cultuur (fatsoen), wat in jaren is opgebouwd, afbreken: fluitje van een cent
  – cultuur opbouwen duurt lang en kost veel energie
  – die economische crisis … die is er vast maar
  – vermogende mensen lachen erom
  – valt te wijten aan alle reclame voor ‘lenen-lenen-lenen’ (vooral door Amerikanen)
  – valt niet te wijten aan de dode Bin Landen en zijn trawanten (Amerika is veel erger)
  – en … wat is de oplossing, de aanpak???
  – de sukkeltjes en sloebers een schuldgevoel aanpraten en leegplukken?
  – de welgestelden verplichten om een bijdrage te leveren aan de redding van de NL cultuur
  (dus de ‘Quote 500’ draagt driedubbel bij aan de staatskas)?
  – de stiekeme stinkerds (…) die garen sponnen bij ‘lenen-lenen’ uitmelken?
  Voor criminelen bedachten we het ‘Pluk-ze’ beleid.

Plaats een reactie