?

Woorden van Wilders II

Het was weer ‘genieten’: rond het proces en tijdens het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring.

Ik heb er eerder over geschreven in Woorden van Wilders I; over het taalgebruik van Wilders. Nog afgezien van de geventileerde opvattingen, zeggen de gekozen woorden ook iets over de spreker: ze geven een beeld van zijn gemoedstoestand. Juridisch gezien mag alles misschien door de beugel kunnen; ik proef uitsluiting, haat, angst, minachting, vulgariteit, zelfingenomen- en beze­ten­heid.

Een opvallend trekje is daarbij dat Wilders de werkelijkheid en de taal naar zijn hand zet en/of verdraait. Híj spreekt en kent de waarheid. Hij wòrdt gede­moni­seerd maar demoni­seert zelf helemaal niet. En hij spant beladen begrippen als ‘politiek proces’ en ‘Goelag Archipel’ voor zijn karretje.
De eerste twee citaten en het derde toch ook, zetten een en ander nog eens in een bijzonder daglicht.

Ik kan me overigens goed voorstellen dat u er na citaat 25 of zo er de brui aan geeft. Dat ligt, denk ik, niet aan u maar eerder aan de overdaad aan vuiligheid.

(Misschien ben ik hier en daar op een foutje te betrappen. Bij voorbaat excuus en laat maar weten).

 1. Mijn woorden zijn soms hard maar nooit onbesuisd.
 2. Ik ben er niet op uit om mensen te kwetsen.
 3. Ik heb goede bedoelingen.
 4. [over Stop de verWildering] Dat is onder de gordel, dat is demonisering.
 5. … is Clairy Polak de eerste die van haar wachtgeld mag gaan genieten.
 6. … dan zijn we hier een Noord-Koreaans parlement.
 7. … de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de isla­mi­tische super­staat Eurabië.
 8. … een vod waar leugens in staan.
 9. [over zijn proces] … erger dan de Goelag Archipel.
 10. … miljoenen mensen terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechterlijke macht.
 11. Als iets waar is, kan het toch niet strafbaar zijn?
 12. Als Mohammed hier vandaag leefde zou de Kamer er onmiddellijk mee in­stem­men om hem met pek en veren het land uit te jagen.
 13. Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.
 14. C-D-A, dat inmiddels staat voor Christenen Dienen Allah.
 15. Daarmee maakt hij [Balkende] zich in feite een politieke handlanger van Mohammed Bouyeri.
 16. Dan moet hij [Abouteleb] maar in Marokko gaan wonen en staatssecretaris worden.
 17. Dat doe ik niet omdat ik de dialoog niet wil, maar omdat een debat niet mogelijk is.
 18. De elite noemt deze Marokkanen, die hier de boel verzieken, heel romantisch ‘nieuwe Nederlanders’.
 19. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Neder­land uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…
 20. De Haagse regentenkliek en de linkse grachtengordelelite staan huilie-huilie te doen op de gang.
 21. De islam infiltreert Nederland, nee het hele westen.
 22. De islam is een gevaarlijke, kwaadaardige ideologie.
 23. De islam is een ‘wezensvreemde cultuur’ die nergens dominant mag worden.
 24. De islam is in mijn ogen een gewelddadige religie en de koran is een geweld­da­dig boek.
 25. De kern van het probleem is de fascistische islam.
 26. De massa-immigratie heeft ons minimaal 216 miljard in veertig jaar gekost.
 27. De miljoenennota, een flutstuk van het slechtste kabinet ooit.
 28. De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan de islam.
 29. De overname van Europa hoort bij de wereldwijde strijd van de Islam voor wereld­heerschappij.
 30. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie.
 31. De profeet Mohammed is een enge duivel die we in Nederland niet moeten aanbidden.
 32. De PVV als grootste overwinnaar en anderhalf miljoen kiezers worden letterlijk buitenspel.
 33. De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiegolf.
 34. De staatsomroep is tegen de PVV en misbruikt belastinggeld.
 35. De zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islami­ti­sche Mein Kampf: de Koran.
 36. Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.
 37. Dhr. Aboutaleb kan beter burgemeester worden van Rabat in Marokko in plaats van Rotterdam.
 38. Die elite, daar in vak K vindt alles best zolang de subsidiestromen maar richting VPRO, richting MilieuDefensie en richting de kunstbobo’s gaan.
 39. Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen van­we­ge hun seksuele geaardheid in elkaar.
 40. Draai het generaal pardon terug en snij in die linkse staatsomroep.
 41. Een Koran ontdaan van alle haatdragende verzen. Die zou het formaat hebben van een Donald Duck.
 42. Een Nederland zonder die fascistische Koran.
 43. Een Nederland zonder een boek dat oproept tot haat en moord.
 44. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimi­ne­ren.
 45. Enthousiast werkt dit kabinet mee aan de islamisering van Nederland.
 46. Er bestaat geen onderscheid tussen goede en slechte Islam.
 47. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.
 48. Geen preken in een andere dan de Nederlandse taal.
 49. Het [Israëlisch-Palestijns conflict] is een strijd tussen vrijheid en Islam. Een strijd tussen goed en kwaad.”
 50. Het [rechtzaak] is een enorme puinhoop. Ik vraag me af in welk circus ik terecht ben gekomen.
 51. Het hoogste genot in de Islam is doden en gedood worden.
 52. Het is een grote regentenkliek. De PvdA denkt dat ze nog steeds aan de macht zijn.
 53. Het is geen religie; het is een politieke ideologie.
 54. Het kabinet moet nu fors gaan snijden in al die linkse hobby’s zoals de mil­jar­den die worden uitgegeven aan de Europese Unie, ontwikkelingshulp, milieu- en kunstsubsidies, Vogelaarwijken, inburgering en ga zo maar door.
 55. Het kabinet veegt zijn eigen straatje schoon. Dit is een grote ongekende schande.
 56. Het kan ons continent wel eens storten in […] duizend jaar duisternis.
 57. Het rechtssysteem in Noord-Korea beter dan dat in Nederland.
 58. Hoofddoekjes, haatbaarden, boerka’s, mannen in rare lange witte jurken.
 59. Ik geloof niet in een gematigde islam.
 60. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.
 61. Ik kan die mensen dan niet meer ongelijk geven, als ze een bijl zetten aan de wortel van [de rechtspraak].
 62. Ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken.
 63. Ik wens Clairy Polak niks slechts toe maar ze moet het nieuws gaan lezen in Noord Korea.
 64. Ik wil dat de islam terecht staat, en niet ik.
 65. Ik wil moskeeën afbreken.
 66. Ik wil niet in een land wonen waar misschien ooit wel eens zes of zeven bewindslieden de islam aanhangen.
 67. Ik word hier belazerd door de minister van Justitie.
 68. Ik zaai geen haat, dat doet de Koran.
 69. Ik zit hier als verdachte. Ik heb de waarheid gesproken.
 70. In het vliegtuig wordt ze al geleerd: jij stemme op Wouter Bos, hij jou geve uitkering.
 71. In noodgevallen moet de politie met scherp schieten op jonge relschoppers.
 72. In the name of freedom: No mosk here!
 73. Islamitische landen mogen niet toetreden tot de Europese Unie.
 74. Judea en Samaria zijn Israël dus hoe meer joodse nederzettingen daar hoe beter.
 75. Kereltje Pechtold staat met zijn pruillipje wat bij de interruptiemicrofoon …
 76. Kereltje Pechtold: wegwezen. En neem vooral je morele superioriteit mee.
 77. Laten we dat corrupte boevennest [de Antillen] zo snel mogelijk in de verkoop doen.
 78. Laten we onze straten terugveroveren.
 79. Laten we zorgen dat Nederland er eindelijk weer uit gaat zien als Nederland.
 80. Maar als eerste moet het fatsoen weer terugkomen in de samenleving.
 81. Mag ik uw kroeldoek dan lenen, mevrouw Halsema.
 82. Marokkaanse jeugd die zich echt als barbaren gedragen: mensen vermoorden, mensen aanvallen, de meest verschrikkelijke dingen doen.
 83. Met hem [Aboutaleb] als burgervader is Rotterdam Rabat aan de Maas.
 84. Met mij staat de vrijheid van meningsuiting van minstens 1,5 miljoen mensen terecht.
 85. Ministers en staatssecretarissen mogen geen twee nationaliteiten hebben.
 86. Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.
 87. Moslims kunnen de teksten uit de Koran […] beschouwen als een license to kill.
 88. Nederland moet worden terugveroverd, straat voor straat, wijk voor wijk.
 89. Negenennegentig procent van niet-westerse, islamitische allochtonen voegt niets toe.
 90. Nieuw dieptepunt voor linkse media. Smerig!
 91. Noord-Koreaanse toestanden [in de rechtzaal].
 92. Onze cultuur [is] een betere dan die van veel immigranten.
 93. Onze cultuur is veel beter dan de achterlijke islamitische cultuur.
 94. Raadsheer Schalken probeert getuige-deskundige Hans Jansen tijdens diner te beïn­vloeden. Maffiapraktijken.
 95. Sluit alle islamitische scholen, die scholen waar apartheid heerst.
 96. Stop met de klimaatwaanzin en de gratis inburgeringcursussen.
 97. Stop met de ontwikkelingshulp en de miljardenstroom richting de Europese Unie.
 98. Stop met het binnenlaten van Polen, Bulgaren en Roemenen.
 99. Stop met het demoniseren van 1,5 mln kiezers.
 100. Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.
 101. Taqqiya is een bekend begrip in de islamitische wereld. … niet alles zeggen wat ze werkelijk vinden.
 102. The West never “harmed” Islam before it harmed us.
 103. Tijd voor de grote schoonmaak van onze straten.
 104. U [Ella Vogelaar] toont daarmee aan dat u knettergek bent.
 105. Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en kwetsbaar.
 106. Via de opiniepagina van stervende krantjes als NRC Handelsblad en Trouw …
 107. Voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslim­lan­den.
 108. Vreselijke dag morgen: begin inhoudelijke zitting politiek proces.
 109. Waar ging het mis met de christelijke normen en waarden van onze premier?
 110. Waarom dan niet een hoofddoekjes-belasting? Een kopvoddentax.
 111. Waarom gaan mensen in Nederland nog stemmen als de grootste winnaar een cordon sanitaire om zich heen krijgt?
 112. Wanneer meer mensen langer door moeten werken, zijn in de ogen van de PVV eerst de Turken en Marokkanen aan de beurt.
 113. Want ik kan die mensen dan niet meer ongelijk geven als ze een bijl zetten aan de wortel van de onafhankelijke rechtspraak.
 114. Want ze zijn niet gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.
 115. Was het maar een conventionele oorlog, dan zou je een leger zien en tanks.
 116. We moeten de makers naar Nova Zembla sturen als ze van het subsidie-infuus af zijn.
 117. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen.
 118. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet.
 119. We zitten hier voor Piet Snot. Ik blijf hier [Tweede Kamer] niet zitten als een circus­paard.
 120. Wij [PVV] kiezen voor Henk en Ingrid.
 121. Ze [gelijkgestemde partijen in Europa] worden genegeerd, gecriminaliseerd, fysiek aangevallen, uitgemaakt voor nazi’s, bedreigd, weggezet als popu­lis­ten.

Plaats een reactie