?

Van Trigt tot SCHIJTZIEK

Maandag 14 juni 2010. De middag­pro­gram­mering van Radio 1 is ontregeld door het WK Voetbal. Ik schakel van 1 (voetbal) naar 2 (voetbal). 3 sla ik over dus BNR (voetbal). Ik probeer even Radio 5 op de middengolf. Geen voetbal maar ik voel me er toch niet thuis; te tuttelig. De regionale zenders die ik kan ontvangen, zijn het ook niet.
Ik was het niet van plan maar … Radio 4 en, halleluja, de klanken pakken meteen. Laat het stuk nou afgekondigd worden door ene Haffmans. Ik was bij toeval verzeild geraakt in zijn ‘Haffmans’ mooiste’. Dan weet je meteen weer wat je mist: goede muziek zonder gezwam of pingels.

Lang geleden schreef ik dat de muziekkeuze in VTtN misschien nog wel meeviel. Die mening herroep ik vandaag. Het tingel-tangel-honki-tonk-ringel-tsjing-boem-gehalte nadert Rieux (een aardige man). Vanmorgen, een nieuw dieptepunt: het Pink Panther-thema. Nog even en het klassieke ‘Drie kleine kleutertjes’ of ‘Er zaten zeven kikkertjes’ in een verrassende uitvoering op zes zingende zagen wordt gedraaid op Radio 4.

EERSTE UUR
Na een kleine technische hapering, gevolgd door de eerste jingles (jingle te vertalen met ‘muzikale stuip’), moet er zo nodig een kwinkslagje volgen. Annet leutert met een gemaakt, volkomen mislukt humoristisch stemmetje over de vuvuzela. Tenenkrommend.
Volgt muziek: Frans Brüggen speelt Rameau. Mooi!
Dan een sliert aankondigingen klets-klets-klets o.a. van een babbel over de nieuwe dans­opera Pygmalion in het tweede uur (of ik maar wil blijven luisteren), weer een jingle, de aankondiging van Hugo Borst, van het nieuwsoverzicht, het krantenover­zicht, de muziek­crypto en “[…] toegankelijke klassieke muziek zoals nu Frans Schubert.” Muziek volgt.
Na weer een technisch hikje, spreekt A.v.T. de memorabele woorden: “Verras­sen­de muziek, ik zeg het steeds aan de kop van het programma. Zoals nu, van de Ameri­kaanse filmmuziek­componist Henry Mancini. Muziek van hem is gebruikt als herkenningmelodie van program­ma’s als Koning Klant en de Dik Voormekaar-show, jawel. Maar u kent hem vooral van deze muziek.” Zeg redac­teuren, dames: ik heb een top-tip voor jullie programma: draai vijf minuten vuvuzela-toeters. Echt héél verrassend, zéér toegankelijk en minstens zo irritant als de overige programmade­len.
Met een Brüggentje “strikes again” wordt Hugo Borst geïntroduceerd. Van Trigt laat zelf al doorschemeren dat dit de zo-zoveelste, en dus totaal overbodige, voorbe­schouwing is. Goed gezien maar ze denkt ook dat zíj met déze voorbe­schouwing de laatste, de finale bespreking zal hebben. De stupiditeit ten top. Het leeghoofdige gekakel duurt ruim zes minuten.
Na de muziekkeus van Borst, liefhebber van klassiek, komt ze toch, ineens, einde­lijk met originele, nuttige informatie, namelijk dat Internet deze middag wel eens traag zal kunnen zijn en dat pinnen ook de nodige tijd zal kosten vanwege de massale streaming. ”Verkeersinformatie om half acht.”
Het reguliere nieuwsbulletin brengt: de Belgische verkiezingen, informateur Rosenthal, voetbal en de vuvuzela’s, Colombia en gijzelaars en het weer.

TWEEDE UUR
Het zal aan mij liggen, maar Annettes geestigheid over Una Paloma blanca in verband met Maradonna ontgaat me. Haar gezever over ene Granado’s tragische dood in 1918 interes­seert me helemaal nul-komma-niks.
Het i-n-t-e-r-v-i-e-w over Pygmalion. Of de recensente nog gesproken heeft met Van Manen …? Ik hoor: “… heeft zich erop stukgebeten” = ‘heeft zich vastgebeten in’ of ‘de tanden stukgebeten op’. Tsja.
In het tweede uur ook ‘Het overzicht van het belangrijkste nieuws’: de Belgische verkie­zingen, Rosenthal, Colombia, het WK en het weer. Een schaamteloze kopie van het journaal. Sappig extraatje is dat de VS voor 880 miljoen €uri aan mine­ra­len hebben gevonden in Afghanistan. ‘Het krantenoverzicht’ met … Je zou het niet geloven maar Annet en priet­praatpartner brengen: het WK, Rosenthal en de Belgische verkiezingen. Mag ik uw speciale aandacht voor: te Brussel valt een vierjarig meisje van de tweede verdieping, zo’n 20 meter naar beneden en een man, enkele verdiepingen lager, vangt haar op. Jaja! Wat wil Van Trigt hiermee, waarom vertelt zij dit aan ons? Dat wij dat meiske bellen en feliciteren, dat wij onze kinders aan de ketting leggen, dat wij de ouders van dat kind waarschuwen omdat zij hun portie geluk nu wel opgebruikt hebben?
En toch nog onverwacht de smerige verkeersjingle want er staan zowaar enkele files.
Ik kopieer … Het reguliere nieuwsbulletin brengt: de Belgische verkiezingen, informateur Rosenthal, voetbal en de vuvuzela’s, Colombia en gijzelaars en het weer.

Het nieuwsbulletin van vòòr VTtN meegerekend, hebben we in ruim twee uur vier (4) keer informatie mogen ontvangen over Colombia en het weer en vijf (5) keer over de verkie­zingen in België en over Rosenthal. Het WK komt vijf keer kort, één keer lang en in twee ‘grappen’ dus in totaal acht (8) keer voorbij.

Ik vind dat men op Internet geen grove taal moet bezigen. Maar ik denk dat ik hier met recht en rede kan en mag zeggen: DIT WAS EEN UITZENDING OM SCHIJTZIEK VAN TE WORDEN.

One Response to “Van Trigt tot SCHIJTZIEK”

  1. Jansen Says:

    Hahahahaha, heb echt in mijn broek gescheten van het lachen bij het lezen van deze tekst. Haha.

Plaats een reactie