?

Woorden van Wilders I

Onderstaand verhaaltje, een poging om Wilders’ woorden te wegen ter bepaling van een standpunt, heeft nul relevantie. Lees de sites met reacties van Wilders­aanhangers. Ik vind de daar gebezigde taal vaak, heel vaak, hard, erg hard, on­be­suisd en kwetsend. Op de De Telegraaf-site staat bijvoorbeeld over Tariq Ra­ma­dan (blog): ‘lul, rat, bagger, stelletje idioten, uitschot, gore opruier, lamzak, linkse kwal, onderkruiper, schapenneuker, religek‘. De bijdragen stuiteren van spelfouten tot drogredeneringen en meer stupiditeit. Balkende wekt dan ergernis met zijn Irak­leugentjes; Wilders genereert veel ongenuanceerd gescheld en getier. Je moet het maar willen. Als aanstaand premier moet hij zijn fanclub te zijner tijd toch tevreden stellen: in een Troonrede onder Wilders zal een redelijk lul-rat-bagger-gehalte komen te zitten.
Ik zal de doelgroep van dit verhaal waarschijnlijk niet bereiken. Toch: hierbij nodig ik alle Wildersfans uit om mijn gedachten te weerleggen. Ondanks dat ik in dit verhaal zelf, zeer tegen mijn zin, flink over de schreef ga, hoeft er niet per se gescholden te worden. Kom liever met argumenten!

Het proces tegen Wilders is gestart. Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk be­ledigen van een groep mensen, het aanzetten tot haat en het aanzetten tot discri­minatie. Voor het eerst van mijn leven lees ik een ‘tenlastenlegging‘.
Net als de Bijbel en de Koran: taaie kost en zoals de Koran met nogal wat herha­lin­gen. En qua heftigheid doen de geciteerde uitspraken van Wilders niet onder voor sommige passages in de Koran. Ik las een vertaling van de Koran van Ka­der Abdollah (blog Mohammed en de Koran) en dat was geen pretje.
Na deze eerste zittingen is het ook voor het eerst dat ik Wilders iets heb horen zeggen over zijn eigen uitlatingen. Hij zal dat vast vaker gedaan hebben maar dat is me dan ontgaan; excuus. Wat ik opving, vond ik wel merkwaardig.

Wilders zegt: “Ik weet dat de woorden die ik gebruik soms hard zijn, maar ze zijn nooit onbesuisd.”
Dat van die hardheid, dat vind ik ook. Alleen niet ‘soms’, eerder nogal vaak. Maar ‘nooit onbesuisd’? Volgens de Dikke Van Dalen betekent onbesuisd: ‘onbe­heerst, teugelloos, on­stui­mig’ en in 1350 stond het voor ‘onbehouwen, onbe­schaafd’.
Nooit onbesuisd dus. Ja, je kunt denken wat je wilt. Ik vond Fitna (voor deze gelegenheid opnieuw bekeken) toch werkelijk nogal onbeheerst. Onstuimig … wat betekent dat nou weer? Blijkt iets als ‘woest’ te zijn en dat was Fitna. En wat mij betreft was Fitna ook onbe­­schaafd. Nou ging het bij Fitna niet om woorden van Wilders maar wel degelijk helemaal om zijn geestelijk product. Als Internet-knip-en-plakwerkstukje van een leerling zou ik het hebben afgekeurd met de opdracht om een beetje te dimmen, er een eigen mening in te verwerken, er een kader aan toe te voegen en om met betere oplossingen te komen. Schimpen, schelden en ongenuanceerd beschuldigen kan iedereen.
Ik bedoel: als je een werkstukje maakt over ‘de auto’ mag je best een flinke file en een dodelijk verkeersongeval tonen. Maar je moet ook laten zien dat het leuk is om met de auto op vakantie te gaan. En misschien is pa-autobezitter niet het gebrui­kelijke automonster­mens.
Niet onbesuisd … In de Tweede Kamer noemde Wilders mevrouw Vogelaar ‘knet­ter­gek’. Zij voorzag namelijk op de lange termijn in Nederland een Joods-Chris­te­lijk-Islamitische traditie ontstaan, iets waar ze spijtig genoeg misschien gelijk in heeft. Opnieuw kun je denken wat je wilt. Maar als ik Wilders ‘knettergek’ zou noemen, dan betekent het toch echt dat ik van mening ben dat hij (volgens de DVD) ‘geestes­ziek’ of ‘krankzinnig’ (door ziekelijke storing van de geest­ver­mo­gens niet in staat zichzelf te leiden of de rechten van anderen te eer­bie­digen, de DVD) is, dus dat hij dringend opgenomen en verpleegd moet worden. Een onbe­suisde uit­spraak?

Hij zegt: “Ik ben er niet op uit om mensen te kwetsen.”
Ik ben geen hoofddoekdragende moslima maar ik kan mij voorstellen dat het kwetsend is als mijn hoofd een ‘kop’ wordt genoemd. Over een doek zou ik me misschien minder druk maken maar het is niet vlijend om dat als ‘vod’ te horen worden betiteld.
Toch kan het nog zijn dat Wilders er niet op uit is om mensen te kwetsen. Zou hij dan hoofd­doek­dragende moslima’s misschien niet als mensen beschouwen? Ik heb hem dit nog niet horen zeggen.
Zou het dan een ‘slip-je of the toungue‘ zijn geweest, in zijn speech? Nauwelijks voorstel­baar en van excuses nadat hem op de kwetsendheid is gewezen, heb ik niet gehoord.
Blijft als mogelijk over dat hij niet aanvoelt hoe kwetsend het is om zoiets als ‘kopvodden­tax’ te bedenken en te zeggen. Dat is dan de botheid ten top.
[De volgende alinea heeft me de nodige hoofdbrekens gekost. Niet zozeer het schrijven ervan want goedkope grappen zijn gauw gemaakt. Maar wil ik deze smerigheid wel in mijn eigen tekst, op mijn eigen site? Moet ik me verlagen tot het niveau van Wilders? Liever niet natuurlijk maar ik weet zo gauw geen an­de­re, afdoende manier om lezer dezes te laten ervaren waar Wilders mee bezig is. Het moet dus maar, met grote tegenzin. Sla de alinea vooral over als je niet van smeerpijperij houdt.]

Ikzelf zal bijvoorbeeld nooit zeggen of schrijven (cursief staat voor ‘is niet mijn mening‘), omdat ik begrijp hoe kwetsend het is, dat Wilders internatio­naal hoereert met een Hongaarse. Zo’n taalgrapje is echt veel en veel te persoonlijk en zeer ongenuanceerd. Ik heb hier dus ook niet geschreven of gezegd dat zijn vrouw een Hongaarse hoer is. Natuurlijk niet. En al helemaal niet dat zij een voormalig communiste is, is geweest of geweest zou kunnen zijn, als voormalig inwoonster van het voormalig communistische Hongarije. Hongaren die, zoals de Polen, de Nederlandse sekseconomie tsoenamisch overspoelen met inferieure hoeren. Zulke insinuaties uit men niet, dat is té kwetsend.
[Ik kan dit soort dingen bijna niet uit mijn strot / toetsenbord krijgen. Wat een ellende. Maar ik houd nog eventjes dapper vol.]
Ik bedoeld ook niet dat Wilders met zijn, door waterstofperoxide aan­ge­taste verstand, het vrouwelijk genot moest halen bij iemand die het in de Neder­land­se afzakzaak Limburg gebezigde gebrabbel niet mach­tig was. Limburg nota bene, dat junken-gewest (Maastricht e.o.), worm­vormig aanhangsel van Neder­land dat zo snel mogelijk aan het buitenland verkocht moet worden. Let wel: het is hier ab­so­luut niet mijn bedoeling om Wilders of wie dan ook te kwetsen! Daar ben ik niet op uit. En ik doe liever geen onbesuisde uitspraken.

Ik ben dan wel geen Kamerlid en zeg of schrijf dit niet in het parlement. Maar ik ga er voetstoots van uit dat Moskovich pro deo (ik beschik namelijk niet, zoals Wilders, over een uitgebreide en machtige achterban) mijn vrijheid van mening­suiting waar ik als Nederlands burger het volkomen recht op heb, zal willen ver­de­digen als ik word aangeklaagd voor boven­staande tekst. Dat moet een makkie zijn want er stonden echt voldoende slagen om de arm; het was allemaal slechts een imitatie van het taalgebruik van Wilders. En een eventuele rechtbank zal noch in Amsterdam, noch Den Haag maar in Internettia moeten zetelen omdat ik de tekst daar publiceer. Deze strategische zet is zelfs bij Mosco nog niet opge­ko­men ;-).
En ik bied mij bij dezen aan aan het PVV-promoteam (cursief, dus niet mijn mening) want ik heb hierboven bewezen dat ik de juiste toon weet te treffen en uit het juiste vaatje kan tappen.
Laat het me weten als je vindt dat de bovenstaande, ingesprongen alinea ‘niet kan’ en waarom dan niet. Of juist wel. Ik zal met die mening, anders dan Wilders, in de toekomst rekening proberen te houden.

Wilders vindt zijn proces een ‘politiek proces‘.
Ik weet het niet maar zou het een trekje van de zogenaamde ‘nieuwe politici’ zijn om zwaar beladen termen uit het verleden een nieuwe, hen welgevallige beteke­nis te geven? De ver­war­ring die hiermee wordt gesticht lijkt groot en profijtelijk voor populisten. Wilders’ uit­spraak klinkt spectaculair en sensationeel: een poli­tiek proces in Nederland! Wat zullen nou hebben? Wat zielig voor hem, wat gemeen. Op de barricaden voor die arme man!
Wat ik dacht bij een politiek proces: intolerante politieke potentaten die de rechterlijke macht voor hun karretje spannen om hen onwelgevallige personen (zanger, politicus, post­bode) op een ‘nette manier’ de mond te snoeren of zelfs uit de weg te ruimen.
Waar is hier de machthebber die dit proces in gang heeft gezet? Misschien is dit een naïeve vraag en zit de geniale Balkende hier achter. Of zelfs … koningin Bea die hem, volgens zijn eigen zeggen, ook al een haatzaaier zou vinden? Mij is dat dan weer eens geheel ontgaan. Of zou het een onbesuisde uitspraak kunnen zijn geweest?

Wilders ervoer de allereerste zitting als ‘… erger dan de Goelag Archipel‘.
Nou nou. Is deze uitspraak niet een tikje onbesuisd? Ik heb ‘De Goelag Archipel’ van Solzje­nitsyn nooit gelezen maar volgens mij ging dat boek over de werk­kampen in de Sovjet Unie waarin tussen 1930 en 1960 en later miljoenen Russen werden opgesloten en waar toch zeker drie miljoen mensen om het leven kwamen.
Waar zijn de duizenden Nederlanders die op last van de corrupte rechter zijn gedeporteerd? Is Wilders’ vergelijking misschien een belediging voor hen die de Goelag-hel hebben moeten doorstaan? Het is in ieder geval een theatrale uit­spraak.

Het waren ook ‘Noord-Koreaanse toestanden‘. Wat heeft Wilders toch met Noord-Korea? Het ging om de temperatuur in zijn stukje van de rechtzaal, want de winters in Noord-Korea zijn koud. Te weinig strooizout … Noord-Koreaanse toestanden; gaspedalende Toyota’s, Rotterdam zonder strippenkaart … vast allemaal Noord-Koreaanse toestanden! Ik suggereer om voor de verandering eens naar Iran te verwijzen of naar de VS.
Wilders wenst Clairy Polak niks slechts toe maar ze moet het nieuws gaan lezen in … weer Noord-Korea. Hoe zat dat ook al weer met die Polak? Partijgenoot en EU-kandidaat Martin Bosma maakte op een verkiezingsbijeenkomst een opmer­king over hoe fijn het zou zijn om Polak te zien liggen nadat haar rode neus was afgehakt. Volgens Wilders moeten we dit begrijpen als een onschuldig grapje en zeker niet als kwetsend. In de volgende alinea ga ik ook een onschuldig grapje maken maar iemand die niet van smurrie houdt, moet hem beslist overslaan.

Ik weet hoe onsmakelijk het is en daarom cursief (is niet mijn mening), maar je zou foute grapjes kunnen maken over het kaal­scheren van PVV-hoertjes, te beginnen met die Hongaarse, zoals we ook de moffenhoertjes hebben aangepakt.
NB: hier, op deze plek, vergelijk ik de PVV niet met het nazisme zoals Wilders de Islam niet met het nazisme vergelijkt.

Ja, om de een of andere reden vindt Wilders het van belang dat hij de Islam nìet vergelijkt met het nazisme maar met het fascisme. Dat laatste schijnt volgens hem te kunnen, het eerste niet. Persoonlijk heb ik niks met de Islam (een reli­gie) noch met het nazisme of fascisme (politieke stromingen).
In Fitna zit, zoals gezegd, weinig eigen inbreng. Maar deze prachtproductie eindigt met een paar klaarblijkelijk eigen zinnetjes: ‘In 1945 werd in Europa het Nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de Islamitische ideologie worden overwonnen.’. En Wilders vergelijkt de Koran met een zekere regelmaat met Mein Kampf.
Je kunt weer denken wat je wilt maar als ik zeg dat de toespraken van Wilders me doen denken aan het gebral van Hitler of aan een zware imam (want ook heftig, onbesuisd, kwetsend) … dan vergelijk ik hem dus nìet met het nazisme, noch met het fascisme en ook niet met de fundamentalistische Islam of de zwarte­kousen­kerk. Of toch wel?

Tot slot nog een milder citaat: ‘Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar.’
Hoezo ‘… onze …’. Waar haalt Wilders het lef vandaan om namens mij te spreken? Maar het kan niet ontkend worden dat hij van deze vrijheid gebruik maakt om vaak vervelende dingen te zeggen op een botte manier.

Nu hebben we Balkende … Laten we even groots denken: Wilders als volgende premier van Nederland. Als ik het goed begrepen heb, vindt Wilders Israël een mooi, fijn land, een voorbeeld van een Westerse democratie. Staat ons dát soms te wachten: iets met muren, pasjes en prikkeldraad rond bepaalde wijken in bepaalde steden?

Plaats een reactie